O parku

Przyroda

Walory kulturowe

Edukacja

Turystyka

Publikacje

Galeria

Turystyka

Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny” to doskonałe miejsce na turystykę poznawczą i aktywną. Obszar ten to głównie tereny prywatne, które stanowią użytki rolne (69%), lasy państwowe (20%)i obszar zabudowany.

Na terenie PK GSA nie obowiązują bilety wstępu. Większość dróg w Parku to drogi publiczne, po których dozwolone jest poruszanie się samochodem. Jednak najciekawsze pod względem turystycznym obiekty takie jak np.: rezerwaty przyrody, geostanowiska, amfiteatr skalny czy kalwaria annogórska znajdują się poza publicznymi drogami.

Gospodarka rolna, leśna na obszarze PK GSA jest prowadzona w sposób zwyczajowy, jak na terenach nie będących objętych żadną formą ochroną przyrody i nie podlega dodatkowym restrykcjom.

Szlaki turystyczne

Szlak czarny im. Jana Pawła II

Na 6-kilometrowym szlaku z Leśnicy do Zdzieszowic nie brakuje pięknych widoków. Annogórska kalwaria i wędrówka przez las na długo zostaną w pamięci. Każdy choć raz powinien też zobaczyć kwitnąca aleję czereśniową. Najwięcej atrakcji turystycznych jest oczywiście na Górze św. Anny: bazylika, Grota Lurdzka, muzea, kalwaria, amfiteatr skalny, geostanowisko nefelinitów i wiele innych.

Szlak czerwony III Powstania Śląskiego

Szlak przeznaczony do wędrówki pieszej. Tylko w miejscach koniecznych przecina on szosy, w większości te o niskim poziomie ruchu. Długość całego szlaku wynosi 48,2 km. Biegnie on z Kędzierzyna-Koźla przez Sławięcice, Ujazd, Zimną Wódkę , Klucz, Czarnocin, Porębę, Górę Św. Anny, Żyrową do Jasionej. Drogi przeważnie prowadzą przez lasy i polne rozdroża, z dala od zgiełku i miejskiego hałasu. My proponujemy przejście fragment tego szlaku z leśnego parkingu w Olszowej do Jasionej. Sprawnych piechurów zachęcamy do przejścia całej trasy.

Szlak niebieski Powstańców Śląskich

Trasa z Ligoty Górnej do Góry Św. Anny w pierwszym odcinku biegnie głównie przez las. W Górze Św Anny warto udać się pod Pomnik Czynu Powstańczego. Koniecznie też trzeba znaleźć czas na zwiedzenie Muzeum Czynu Powstańczego. Trasa ma długość ok.7 km.

Szlak zielony Flory i Fauny

Okrężny szlak nadaje się do wędrówki pieszej, jego długość wynosi 14,8 km. Szlak ten ma na celu ukazanie bogactwa flory i fauny parku krajobrazowego i dlatego biegnie głównie lasami, najpierw z Góry św. Anny do Żyrowej przez rezerwat przyrody “Lesisko”, a następnie polami i lasem obok ciekawych rezerwatów Ligota Dolna (murawy kserotermiczne) i Biesiec (wiekowe buczyny z rzadkimi roślinami).

Szlak żółty im. Xawerego Dunikowskiego

Na trasie tego liczącego 3 km szlaku, zobaczycie główne atrakcje Góry Św. Anny.  Nadrzędnym punktem wycieczki jest Pomnik Czynu Powstańczego z 1955r., projektu Xawerego Dunikowskiego, upamiętniający powstańców śląskich oraz największy w Polsce amfiteatr skalny.

Trasy rowerowe

Urozmaicona rzeźba terenu Parku idealnie nadaje się do zwiedzania na rowerze. W Parku wytyczono i oznaczono turystyczne trasy rowerowe, biegnące istniejącymi drogami rolnymi, leśnymi i publicznymi. Trasy zostały poprowadzone drogami w taki sposób, aby zminimalizować zagrożenia dla najbardziej cennych przyrodniczo obiektów w Parku. Z uwagi na niewielką powierzchnię Parku większość tras prowadzi z miejsc oddalonych od jego granic.

Podczas zwiedzania Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” rowerzysta musi liczyć się z trudnymi podjazdami i ostrymi zjazdami . Dla własnego bezpieczeństwa należy zadbać o sprawne hamulce i kask na głowę.

Obecnie na terenie Parku znajduje się jedna trasa główna o długości 17 km i 8 tras drugorzędnych.

TRASY ROWEROWE PRZEBIEGAJĄCE PRZEZ PARK Krajobrazowy „Góra św. Anny”

I. Trasa pierwszorzędna, główna

Trasa numer 16 ( znaczona kolorem żółtym) łącząca Gliwice z Kotliną Kłodzką (kursywą zaznaczony przebieg w Parku)

Długość trasy w Parku – ok. 17 km

Gliwice – Stare Łabędy – Rzeczyce – Taciszów – Jezioro Pławniowickie – Pławniowice – Rudziniec – Wymysłów – Niezdrowice – Piaski – Ujazd – Zimna Wódka – Olszowa – Janków – Czarnocin – Poręba – Góra Św. Anny – Krowiok – Żyrowa – Jasiona – Kolonia Zakrzów – Podolszynie – Wygoda – Bagno (Gogolin) – Otmęt – Krapkowice – Nowy Bud – Zbychowice (Strzeleczki) – Kopalina – rez. „Jeleni Dwór” – Rzymkowice – Włostowa – Korfantów – Wielkie Łąki – Myszowice – PKP Jasienica Dolna – Mańkowice – Piątkowice – Rusocin – Nysa – Jędrzychów – Goświnowice – Suszkowice – Wójcice – Otmuchów – Sarnowice – Ligota Wielka – Lubiatów – Jesienna – Pomianów Dolny – Paczków – Kozielno – Błotnica – Kolonia Błotnica – Złoty Stok – Kłodzko – Wałbrzych – Zgorzelec.

II. Trasy drugorzędne, po rejonie Strzelec Opolskich i Krapkowic

Trasa numer 152 ( znaczona kolorem niebieskim) ze Strzelec Opolskich do miejscowości Walce.

Przebieg trasy: Zydlungi – Szymiszów – droga do rez. Tęczynów – Sława-Poznowice – Niwki- Ligota Górna- droga na Górę Św. Anny – Oleszka – Żyrowa – Rozwadza- Zdzieszowice Solownia – Mechnica – Kamionka

Długość trasy w Parku – ok. 3,9 km

Trasa numer 154 (znaczona kolorem zielonym) z Balcerzowic do Ligoty Górnej prowadzi przez Sieroniowice – Buczki – Zimna Wódka- Klucz- Osiedle Popice– Zalesie Śląskie- Lichynia-Leśnica-Kaczorownia – Żyrowa – Oleszka – Dolna – Ligota Górna.

Długość trasy w Parku – ok. 6,5 km

Trasa nr 158 (znakowana kolorem czerwonym) z Raszowej do Strzelec Opolskich przez Kuszówkę – Łąki Kozielskie – Lichynię – Granicę – Czarnocin – Janków – Olszowę Winnicę – Księży Las – ruiny wieży Ischl

Długość trasy w Parku – ok. 5,3 km

Trasa 170 ( znakowana kolorem zielonym) z Jankowa do Góry Św. Anny przez Dolną- Kadłubiec i Wysoką

Długość trasy w Parku – ok. 11 km

Trasa numer 171 ( znakowana kolorem niebieskim) z Klucza Wapienniki przez las w okolicy Bożego Oka do Czarnocina. Trasa odgałęzia się od trasy nr 16 na rozdrożu pomiędzy Zimną Wódką a Olszową i biegnie polną drogą do Wapiennika, po czym leśnymi drogami obok parkingu przy drodze nr 426 Sławięcicie – Strzelce Opolskie oraz nieopodal kapliczki p.w. Bożej Opatrzności i rezerwatu przyrody „Boże Oko” do Czarnocina, Długość trasy w Parku – ok.   km

Trasa numer 172 znakowana kolorem czerwonym, w otulinie PK GSA

Trasa nr 172 odgałęzia się od trasy nr 16 na tym samym rozdrożu i biegnie asfaltową drogą do drewnianego kościoła w Kluczu, a następnie bocznymi drogami przez malowniczy Wiśni Jar i Wapiennik, powracając do trasy nr 16 przy drewnianym kościele w Olszowej.

Długość trasy w Parku – ok. 3,8 km

Zasady udostępniania

ZASADY UDOSTĘPNIANIA PARKU

Przebywając na terenie PK GSA  poznaj i uszanuj regulaminy korzystania z obiektów:

– regulamin korzystania z geostanowiska nefelinitu

– regulamin korzystania z Pomnika Czynu Powstańczego i amfiteatru

– regulamin użytkowania kalwarii

oraz kilku uniwersalnych zasad kulturalnego turysty:

    Nie niszcz upraw, terenów prywatnych ani ogrodzeń dla zwierząt.

    Poruszaj się wyznaczonymi szlakami i drogami publicznymi, zwłaszcza w rezerwatach przyrody.

    Możesz poruszać się samochodem, ale nie wszystkie drogi są przejezdne.

    Możesz wejść z psem na smyczy, z wyłączeniem rezerwatów przyrody.

    Nie rozpalaj ognisk w miejscach niedozwolonych, szczególnie w pobliżu lasu i w rezerwatach przyrody.

    Uzyskaj stosowne pozwolenia na wykonanie lotu dronem.

    Nie niszcz infrastruktury turystycznej – pozwól innym skorzystać z tablic informacyjnych, ławek, platform i altan.

    Nie niszcz roślin. Mogą wśród nich być gatunki rzadkie i chronione lub ratujące zdrowie Twoje i Twoich bliskich.

    Nie niszcz grzybów – są bardzo pożyteczne.

    Drzewa są naturalnie piękne – nie wycinaj na nich napisów i rysunków.

    Nie hałasuj, a być może uda Ci się zaobserwować ciekawe zwierzęta. Jednak nie zbliżaj się do nich i nie próbuj dotykać.

    Pozostaw po sobie dobre wspomnienia, a nie śmieci. Kiedy tu wrócisz, będziesz wypoczywał w czystym miejscu.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA W REZERWATACH

Należy pamiętać, że na terenie Parku znajdują się rezerwaty przyrody, których udostępnianie reguluje ustawa o ochronie przyrody z dn. 16. kwietnia 2004 r. (art. 15.1), wprowadzając istotne zakazy z punktu widzenia turysty. Przed wejściem na teren rezerwatu zapoznaj się z nimi.

W rezerwatach przyrody zabrania się:

    ruchu pojazdów;

    ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków i ścieżek do tego przeznaczonych wyznaczonych przez Regionalnego Dyrektora Środowiska;

    wprowadzania psów;

    połowu ryb i innych organizmów wodnych;

    polowania;

    palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu;

    biwakowania;

    używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania i żeglowania;

    zakłócania ciszy;

    organizacji imprez rekreacyjno-sportowych;

    chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt;

    zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt;

    umyślnego płoszenia zwierząt kręgowych;

    zbierania poroży;

    niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu;

    pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;

    pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, minerałów i bursztynu;

    zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części.

Najczęsciej zadawane pytania

 • Czy w Parku obowiązują bilety wstępu?

Wstęp do Parku jest bezpłatny. Tak jak wszędzie w naszym kraju obowiązuję bilety wstępu do muzeów, na tor saneczkowy oraz dobrowolne ofiary w obiektach sakralnych

Jestem po raz pierwszy w Parku. Co mogę zobaczyć w okolicy?

Koniecznie musisz zwiedzić najważniejsze miejscowości w Parku, czyli Górę św. Anny, Porębę, Czarnocin, Żyrową i Ligotę Dolną. Każda z tych miejscowości oferuje ciekawe zabytki, piękne krajobrazy i ciekawą historię. Najważniejszą miejscowością, od której należy zacząć zwiedzanie naszego Parku jest oczywiście Góra Św. Anny. Ta mała wieś ma walory, którymi mogłaby obdarować niejedno miasto. Jej część historyczna objęta jest ochroną w postaci Pomnika Historii. Składa się nie niego: zespół klasztorny, Grota Lurdzka, kalwaria, amfiteatr skalny z Pomnikiem Czynu Powstańczego, geostanowisko nefelinitu i rezerwat przyrody „Góra Św. Anny” oraz cztery muzea. Poręba i Czarnocin nie mają tak dobrze rozbudowanej bazy turystycznej nie mniej jednak urzekają pięknymi krajobrazami, ciekawymi trasami turystycznymi oraz zadziwiającą historią. Ligota Dolna to miejsce znane z dawnego lotniska szybowcowego ( wystawa lotnicza) oraz Muzeum Sztuki Sakralnej. Żyrowa natomiast to przede wszystkim znany w okolicy zespół pałacowo-parkowy, obecnie remontowany oraz wiekowe buczyny na południowych stokach Garbu.

Warto zapoznać się z naszym przewodnikiem, opisującym walory tych miejsc.

(podpięty przewodnik w postaci pdf)

 • Krótka wycieczka piesza w okolicy Góry Św. Anny?

Wybierz się na spacer ścieżką dydaktyczną „Wokół Góry Św. Anny” lub zorganizuj wyprawę pieszą ścieżką dydaktyczną „Z Góry Św. Anny do Żyrowej przez rezerwat Lesisko”. Trasy w terenie oznaczona jest białym kwadratem z czerwoną przekątną, w przypadku pierwszej i niebieskim.

 • Nasza propozycja wycieczki rowerowej po Parku?

Duża ilość rowerzystów dociera samochodami do Góry Św. Anny. Na parkingu zostawia samochody i kontynuuje podróż po Parku na dwóch kółkach. Korzystając z naszej aplikacji mobilnej można poznać najpiękniejsze miejsca w Parku. Przygotowaliśmy bowiem 17-to kilometrową pętlę zaczynającą się i kończącą w Górze Św. Anny. Wyznaczona jest w ten sposób aby omijać główne drogi. Biegnie lasami, polnymi drogami i tylko na niewielkim odcinku drogą asfaltową.

Na koniec jeszcze cenna informacja dla rowerzystów – przy siedzibie Parku znajduje się samoobsługowy punkt naprawy rowerów.

    Krótka wycieczka samochodowa w okolicę Czarnocina?

W tym przypadku również proponujemy skorzystać z naszej aplikacji mobilnej. Trasa o długości 45 km jest niezwykle malownicza i pokazuje całe piękno Parku, a niesamowite krajobrazy niejednokrotnie wprawią w zachwyt.

Turyści docierają do naszego Parku z odległych miejsc korzystają głównie z drogi krajowej- z autostrady A4. Dlatego poznawanie Parku rozpoczyna się od miejscowości Olszowa, z racji zjazdu z autostrady. W Olszowej znajduje się drewniany kościół pod wezwaniem MB Śnieżnej. Drugi drewniany kościół zobaczymy w Kluczu. Kościoły należą do jednej parafii i są cennymi zabytkami drewnianej architektury z połowy XVIII w.

Z Zalesia Śląskiego należy kierować się do Czarnocina – nazywanego „Śląską Szwajcarią”. Dlaczego? Nim dotrzecie do tej małej miejscowości przekonacie się skąd takie określenie. Warto zatrzymać się tu choć na chwilę i nasycić oczy pięknymi widokami. Równie malownicza jest Poręba. Ale to nie wszystko. Na trasie spotka Was jeszcze wiele atrakcji. W samej tylko Ligocie Dolnej można zobaczyć Muzeum Sztuki Sakralnej, wystawę lotniczą i charakterystyczny piec wapienny z płaskorzeźbą Ikara. Zaś w Żyrowej majestatyczny pałac Gaszynów na tle wiekowej buczyny, Dąb Cesarski oraz ciekawą kapliczkę „Studzionkę”. Zmierzając w kierunku Góry Św. Anny warto jeszcze zwrócić uwagę na Kaplicę Trzech Braci, bo związana jest z nią interesująca opowieść.

Gdzie warto zabrać dzieci?

Najmłodsi znajdą wiele atrakcji w pobliżu restauracji Harcówka, gdzie znajduje się duży plac zabaw, starsze dzieci mogą skorzystać z toru saneczkowego. W otulinie Parku warto odwiedzić Stumilowy Lasek (w okresie od maja do listopada) w Żyrowej oraz Park Miniatur Sakralnych w Olszowej. Stumilowy Lasek zapewnia zabawę wśród domków Kubusia Puchatka i jego przyjaciół, przygodę w Wiosce Indian albo przejażdżkę traktorkiem po bajkowej krainie. Park Olszowa dysponuje wieloma atrakcjami dla rodzin z dziećmi w różnym wieku tj.: największą w powiecie strzeleckim salą zabaw Bajkowy Sad, stumetrowym parkiem linowym z domkami na drzewach, przeszkodami linowymi, huśtawkami, zjeżdżalnią i tyrolkami. Dodatkowo można popływać łódką po stawie, zaliczyć roślinny labirynt oraz pograć i poćwiczyć na różnych urządzeniach terenowych. W skład Bajkowego Sadu wchodzą: trzypoziomowa konstrukcja z przeszkodami, baseny z piłeczkami, zjeżdżalnie, dla dzieci do lat 3 wydzielona strefa zabaw. Dla starszych dzieci atrakcją może być zwiedzanie najbardziej znanych na świecie budowli sakralnych: znajduje się tam18 miniatur najładniejszych bazylik i katedr katolickich.

 • Czy do Parku można wjechać samochodem?

Tak, większość dróg w Parku to drogi publiczne, po których można poruszać się samochodem. Tylko niektóre drogi, które są gruntowe lub żwirowe mogą być nieprzejezdne.

 • Czy do Parku można wejść z psem?

W Parku, oprócz rezerwatów przyrody i kompleksu klasztornego, można wprowadzać psy na smyczy.

 • Czy w Parku mogę rozbić namiot?

Na terenie PK GSA można rozbić namiot na gruntach prywatnych, za zgodą właściciela terenu. Na terenach leśnych Parku. (w lesie) nie można rozbić namiotu z uwagi na duże nagromadzenie chronionych siedlisk.

 • Jakie są wyznaczone miejsca ogniskowe na terenie Parku?

Na terenie Parku wyznaczone miejsca ogniskowe znajdują się w pobliżu rezerwatu Lesisko w Żyrowej, w amfiteatrze skalnym w Górze Św. Anny, w pobliżu schroniska młodzieżowego oraz  przy Domu Pielgrzyma.

 • Czy latanie dronem na terenie Parku wymaga stosownego pozwolenia?

Jedynie loty nad rezerwatami przyrody wymagają pozwolenia od Regionalnego Dyrektora Środowiska w Opolu. Zgoda Dyrektora Parku na wykonywanie lotu dronem nie jest wymagana.  

 • Czy na terenie Parku można zbierać grzyby?

Tak, zbiór grzybów i owoców runa leśnego jest dozwolony na terenie Parku, z wyłączeniem rezerwatów przyrody.

 • Gdzie można coś zjeść?

Odwiedź lokalną gastronomię serwującą także dania regionalne w Górze Św. Anny, a także w otulinie Parku w : Olszowej, Zakrzowie, Zdzieszowicach.

Jakie dania regionalne można zamówić w naszych restauracjach?

Oberiba na gęsto ( kalarepa na ciepło)

Pańczkraut (kapusta kiszona z ziemniakami)

Śląski żur na maślance

Śląskie niebo (gotowane, wcześniej uwędzone lub peklowane mięso wieprzowe ( z sosem z suszonych owoców. Doprawiane w zależności od wariantu powidłami, cynamonem, cytryną, mąką i cukrem.

Rolada (zraz najczęściej wołowy z boczkiem, cebulą i ogórkiem kiszonym)-

Wodzionka – zupa z czerstwego pieczywa zalana wodą bądź wywarem bulionowym, z czosnkiem)

Kluski śląskie (tzw. biołe kluski)

Kartoffelsalat – sałatka z ziemniaków, boczku i cebuli

 • Gdzie jest najbliższy sklep spożywczy w okolicy?

Najbliższe sklepy spożywcze znajdują się w: Górze św. Anny, Leśnicy, Żyrowej, Kadłubcu, Wysokiej, Zalesiu Śląskim.

Gdzie można wypożyczyć rower?

Niestety, na terenie Parku nie ma obecnie czynnej wypożyczalni rowerów.

 • Gdzie czynnie można spędzić czas?

W Leśnicy znajduje się urokliwy kompleks rekreacyjny przy ul. Zdzieszowickiej oraz Kąpielisko w Leśnicy – przy ul. Porębskiej. Kąpielisko funkcjonuje w sezonie kąpielowym, tj. w miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień. Poza Parkiem znajduje się kompleks rekreacyjny RUEDA w Januszkowicach. Aktywni znajdą tu takie atrakcje jak: wakepark, kajaki, łodzie, rowery wodne, rowery turystyczne, basen, saunę, halę sportową, siłownię na świeżym powietrzu, zajęcia fitness, dwa boiska do siatkówki plażowej, boisko do beach soccer’a, stół do ping-ponga, bilard, piłkarzyki. Do dyspozycji jest również plac zabaw.

Mapa

Uchwały

Plan ochrony

Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia. Zgadzam się Polityka prywatności

Skip to content