O parku

Przyroda

Walory kulturowe

Edukacja

Turystyka

Publikacje

Galeria

Logo Stobrawski Park Krajobrazowy

Stobrawski Park Krajobrazowy

Stobrawski Park Krajobrazowy został utworzony rozporządzeniem Wojewody Opolskiego w 1999 roku na powierzchni 52 636,5 ha. Położony jest w północnej części województwa w dorzeczu Stobrawy, Budkowiczanki, Bogacicy, Brynicy i Smortawy. Na południu granica parku opiera się o rzekę Odrę oraz Nysę Kłodzką. To właśnie w dolinach rzek znajdują się najcenniejsze przyrodniczo fragmenty parku. Są nimi położone wzdłuż Odry tereny lasów grądowych, łęgowych, podmokłych łąk oraz porośnięte roślinnością wodną i bagienną starorzecza z kotewką orzechem wodnym tworzącą na powierzchni wody charakterystyczne rozety oraz wodną paprocią – salwinią pływającą. Cenne są również doliny pozostałych rzek będące mozaiką łąk, pól, zadrzewień, kęp krzewów oraz sieci kanałów melioracyjnych. Miejsca te razem z kompleksami stawów hodowlanych są ostoją dla wielu rzadkich gatunków zwierząt (głównie ptaków) i roślin. Dominującym typem zbiorowisk roślinnych na terenie parku są zbiorowiska leśne. Największą powierzchnię zajmują bory sosnowe, które szczególnie dobre warunki znajdują na licznych, sięgających 20 m wysokości wydmach. Natomiast  lasy liściaste występują głównie w dolinach rzek.

Na terenie parku stwierdzono występowanie ponad 60 gatunków roślin prawnie chronionych, w tym kilkanaście gatunków z Polskiej czerwonej listy. Do najciekawszych należą: długosz królewski, rosiczka okrągłolistna, lilia złotogłów, mysiurek maleńki, lindernia mułowa, 7 gatunków z rodziny storczykowatych (m. in. kukułka Fuchsa i kruszczyk siny) oraz rośliny wodne.

Teren parku krajobrazowego również pod względem faunistycznym zdecydowanie wyróżnia się spośród innych cennych przyrodniczo obszarów województwa opolskiego. Do rozrodu przystępuje tu około 250 chronionych gatunków zwierząt (w tym 165 gatunków ptaków). Duże znaczenie dla zachowania bogactwa fauny parku mają lasy liściaste położone na terenie doliny Odry i Nysy Kłodzkiej oraz w pobliżu stawów rybnych. Są one miejscem występowania wielu gatunków zwierząt, które gdzie indziej stają się coraz rzadsze. Należą do nich kania czarna i ruda (symbol parku), orlik krzykliwy, bielik, dzięcioł średni, muchołówka białoszyja i mała oraz koszatka i popielica.

Na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego znajduje się obecnie pięć rezerwatów przyrody, 8 użytków ekologicznych, jeden zespół przyrodniczo-krajobrazowy oraz ponad 50 pomników przyrody. W ramach obszarów chronionych Natura 2000 wyznaczono Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Grądy Odrzańskie oraz Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk Lasy Barucickie i Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą.

Mapa

Uchwały

Plan ochrony

Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia. Zgadzam się Polityka prywatności

Skip to content