Projekt

Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w woj. opolskim

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Aktualności ZOPK
czwartek, 24 listopad 2016 12:20

Konkurs fotograficzny - rozstrzygnięcie

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych zorganizował konkurs fotograficzny „Zadrzewienia z daleka i bliska”. Konkurs ten trwał od 14 marca 2016 r. do 4 listopada 2016 r. i cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 272 uczestników, którzy nadesłali 1236 zdjęć!

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 19 grudnia 2016 r. o godzinie 11.00 w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, w Opolu.

Również 19 grudnia br. nagrodzone zdjęcia zostaną zaprezentowane na naszej stronie internetowej.

Na podsumowanie zapraszamy wszystkich chętnych, a w szczególności laureatów konkursu (w tym osoby wyróżnione).

Konkurs zrealizowany został w ramach projektu „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 - 2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.

Zapraszamy do udziału w konkursie na imiona dla dwóch orlików krzykliwych, którym w tym roku zostały założone nadajniki satelitarne GPS. Nadajniki założono dwóm dorosłym samcom. Szczegółowe informacje o tegorocznym obrączkowaniu oraz o nadajnikach znajdują się we wcześniejszym artykule.
Propozycje imion można składać do 16 września br. za pośrednictwem Facebook’a (w formie komentarza pod postem), bądź przesyłając na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Z pośród przesłanych propozycji komisja konkursowa wybierze dwa najciekawsze imiona, które zostaną nadane orlikom.
Do wygrania są m.in. zestawy wydawnictw książkowych oraz różne gadżety Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych.

wtorek, 06 wrzesień 2016 07:48

Śledzimy stobrawskie orliki krzykliwe

W połowie lipca br. przedstawiciele Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, Komitetu Ochrony Orłów, Muzeum Przyrodniczego we Wrocławiu oraz naukowcy z Czech założyli nadajniki satelitarne GPS orlikom krzykliwym, dodatkowo orliki zostały oznaczone specjalnymi obrączkami. Nadajniki udało się założyć dwóm dorosłym samcom.

W sierpniu br. trwają prace mające na celu wykonanie ekspertyz dendrologicznych 50 drzew położonych na terenie Opolskich Parków Krajobrazowych.  Zadanie to realizowane jest w ramach projektu „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim”. Projekt ten ma na celu m.in. poprawę stanu siedlisk gatunków chronionych, rzadkich i zagrożonych. Prowadzone badania służą ocenie stanu zdrowotnego, statyki i bezpieczeństwa drzew  oraz wytypowaniu części z nich do przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych, które zakłada kolejny etap Projektu.

Marszałek Województwa Opolskiego Pan Andrzej Buła oraz Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym "Zadrzewienia z daleka i bliska".

Celem konkursu jest pokazanie w fotografii walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych zadrzewień zlokalizowanych na terenie województwa opolskiego. Zadrzewienia przydrożne, śródpolne oraz nadrzeczne pełnią istotną rolę w środowisku przyrodniczym. Na terenach rolniczych, które dominują na Opolszczyźnie, zadrzewienia są często jedynym schronieniem dla wielu gatunków, szczególnie ptaków, nietoperzy i owadów w tym gatunków chronionych prawem krajowym i europejskim. Wnętrze starych drzew to bogaty ekosystem, żyją tu setki gatunków owadów, grzybów i drobnoustrojów. Zadrzewienia dają schronienie zwierzętom, a ludzi zachęcają do odpoczynku w swoim otoczeniu.

Chcielibyśmy podzielić się z Wami wspaniałą nowiną. Niedawno zapraszaliśmy wszystkich chętnych do udziału w organizowanym przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, ogólnopolskim konkursie geologicznym: "Ziemia w okowach lodu".
Dziś możemy poszczycić się wygranymi dwóch uczniów z Opolszczyzny na finale ogólnopolskim, który odbył się w Warszawie:

W kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce zajął uczeń drugiej klasy Gimnazjum nr 1 w Ozimku - Adam Kowalczyk. Nauczycielem przygotowującym Adama do konkursu była Pani Sylwia Widawska.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce zdobył, otrzymując indeks do wyższej uczelni - Adrian Smieszkoł z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Liceum Ogólnokształcącego w Zawadzkiem. Do konkursu przygotowywany był przez Panią Beatę Gratzke.

Serdecznie gratulujemy !

Więcej informacji z przebiegu konkursu i szczegółowe wyniki konkursu znajdą Państwo na stronach:

PIG PIB Oddział w Sosnowcu

Nowa Trybuna Opolska

 

 

poniedziałek, 13 czerwiec 2016 08:55

Finał VIII Terenowego Turnieju Wiedzy o Lesie

FINAŁ VIII TERENOWEGO TURNIEJU WIEDZY O LESIE Odbył się tradycyjnie na leśnej ścieżce edukacyjnej w Kubicach dnia 25 maja 2016 r. Do udziału w turnieju zaproszeni zostali gimnazjaliści ze szkół z terenu Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” i jego okolic oraz współpracujących z Nadleśnictwem Prudnik w zakresie edukacji przyrodniczej.

wtorek, 07 czerwiec 2016 06:49

Konferencja w Dobrzeniu Wielkim

W dniu 31 maja 2016 roku w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim odbyła się konferencja popularnonaukowa pn. "Różnorodność Przyrodnicza Opolszczyzny". Konferencja miała formę spotkania edukacyjnego realizowanego w ramach projektu "Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim". W konferencji wzięli udział uczniowie szkół gimnazjalnych z Dobrzenia Wielkiego, Czarnowąs, Kup, Chróścic, Zagwiździa oraz Pokoju.Przedstawione wykłady dotyczyły różnorodności świata przyrody naszego regionu. Uczniowie oraz zaproszeni goście wysłuchali wykładów na temat walorów przyrodniczych i krajobrazowych Stobrawskiego PK, świata owadów, orlika krzykliwego, roli, znaczenia i pochodzenia drzew oraz na temat rzadkich i ginących gatunków roślin z terenu naszego województwa.

Strona 1 z 2

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by