Home Tagi Posty z tagiem "konkurs"
Tag:

konkurs

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych zaprasza szkoły z gmin położonych na terenie Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” do wzięcia udziału w III edycji turnieju przyrodniczego pn.  „Mały Drużynowy Turniej Terenowy” skierowanym do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. 

Turniej odbędzie się 21 maja 2024 r. w Pokrzywnej na leśnej polanie w Dolinie Bystrego Potoku.

Turniej adresowany do najmłodszych przeprowadzony będzie w formie zabawy. Zadania, które przygotowaliśmy, to nie tylko sprawdzian wiedzy przyrodniczej ale przede wszystkim radość obcowania z przyrodą, wykorzystywanie zmysłów oraz spostrzegawczości w kontakcie z naturą. Mamy nadzieję, że poprzez zabawę rozbudzimy zamiłowanie do przyrody. Dla wszystkich uczestników przewidujemy upominki, nagrody i dyplomy.

Szkoły chcące wziąć udział w turnieju zobowiązane są do wysłania pisemnego zgłoszenia  na adres : a.torbus@zopk.pl Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i dokumentami potrzebnymi do terminowego ich przesłania !

Zakwalifikowanie drużyny do Turnieju potwierdzone zostanie w wiadomości wysłanej na adres mailowy wskazany przez szkołę w Zgłoszeniu.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc przy rejestracji (do 12 drużyn), decyduje kolejność zgłoszeń na wyżej podany adres mailowy.

REGULAMIN

ZGŁOSZENIE

PROTOKÓŁ

OŚWIADCZENIE RODZICA

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA

0 komentarz
0 FacebookTwitterPinterestEmail

Stobrawski Park Krajobrazowy zaprasza uczniów klas 1-3 szkół podstawowych z terenu gmin położonych w Stobrawskim Parku Krajobrazowym na III już edycję Małego Terenowego Turnieju Przyrodniczego.

Konkurs odbędzie się 23 maja 2024 r. i będzie miał na celu zachęcenie dzieci do udziału w konkursach przyrodniczych, promowanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Stobrawskiego PK, poszerzenie praktycznej wiedzy z zakresu ochrony przyrody i środowiska, jak również rozbudzanie zamiłowania oraz szacunku do przyrody. Dzieci biorące  w nim udział, będą miały wspaniałą sposobność wykorzystania wiedzy teoretycznej nabytej w szkole podczas wykonywania zadań praktycznych w terenie.

Rozpoczęcie i zakończenie konkursu odbędzie się w  Siedzibie Stobrawskiego PK w Ładzy, ul. Reymonta 3, 46-034 Pokój

Rozpoczęcie konkursu planowane jest  na godzinę 9.00, natomiast zakończenie z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród na godzinę 13.00.

Szkoły chcące wziąć udział w turnieju zobowiązane są do wysłania pisemnego zgłoszenia (załącznik dostępny na dole strony): na adres mailowy: z.cieslak@zopk.pl podając: DRUKOWANYMI LITERAMI imiona i nazwiska uczniów reprezentujących szkołę, imię i nazwisko opiekuna uczniów podczas konkursu oraz nauczyciela przygotowującego drużynę do konkursu.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 12 kwietnia 2024 r.

Ze względów organizacyjnych liczba drużyn mogących wziąć udział w turnieju jest ograniczona – maksymalnie 12 szkół. Z tego względu o  udziale w Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest mail zwrotny od organizatora konkursu przesłany do zgłaszającego drużynę. 

REGULAMIN

ZGŁOSZENIE

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA

OŚWIADCZENIE RODZICA

0 komentarz
0 FacebookTwitterPinterestEmail

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych serdecznie zaprasza szkoły z gmin, na terenie których położony jest którykolwiek z parków krajobrazowych Opolszczyzny lub ich otulina do udziału w: XXIII edycji ogólnopolskiego konkursu “Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” organizowanym w roku szkolnym 2023/2024.
Temat tegorocznej edycji: Ssaki Polski

Krótka charakterystyka konkursu:
– konkurs ten skierowany jest do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych (najczęściej jednak biorą w nim udział uczniowie klas VII-VIII)
– jest to konkurs drużynowy (w każdym kolejnym etapie poza etapem szkolnym rywalizują ze sobą 3-osobowe drużyny z jednej szkoły, natomiast etap szkolny ma za zadanie wyłonić z grona uczniów szkoły tę najlepszą trójkę)
– etapy: szkolny, parkowy, wojewódzki i ogólnopolski
finał konkursu w tym roku odbędzie się w województwie OPOLSKIM, dlatego szczególnie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

Szczegóły konkursu znajdują się w Regulaminie zamieszczonym poniżej:

Regulamin Wojewódzki [tutaj link]
Karta zgłoszeń:

Załącznik 1GSA
Załącznik 1GO
Załącznik 1SKP
Klauzula informacyjna [tutaj link]

Zainteresowane szkoły prosimy o PRZESŁANIE ZGŁOSZENIA (załącznik nr 1GSA lub 1GO lub 1 SPK) do dnia 10 listopada 2023 roku.
na odpowiedni adres a-mail, wg. położenia szkoły:
dla PK “Góra Św. Anny”: e.kuznicka@zopk.pl
dla PK “Góry Opawskie”: a.torbus@zopk.pl
dla Stobrawskiego PK: a.frankiewicz@zopk.pl

Zapraszamy i czekamy na zgłoszenia!

0 komentarz
0 FacebookTwitterPinterestEmail

III edycja Terenowego Turnieju Ekologicznego w Parku Krajobrazowym „Góry Opawskie” już za nami. Do walki o zwycięstwo przystąpili uczniowie klas IV-VI z 12 szkół podstawowych. W dolinie Bystrego Potoku uczestnicy zmierzyli się z zadaniami przyrodniczymi, w których musieli wykazać się m.in. wiedzą o Parku, znajomością gatunków roślin i zwierząt oraz grzybów. Duże emocje towarzyszyły dzieciom podczas rozpoznawania odgłosów ptaków a także śladów zostawionych przez zwierzęta w terenie. Czas oczekiwania na wyniki, uczestnicy wraz z opiekunami spędzili wspólnie przy ognisku i zabawach sprawnościowych.

W konkursie najlepsza okazała się drużyna z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dytmarowie w składzie: Franciszek Dziadkowiec, Dawid Zubkowski i Piotr Bartyzel przygotowywana do konkursu przez p. Halinę Garczyńską.

Na podium stanęły również drużyny ze szkół:

II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa z  Nowego Świętowa w składzie: Amelia Świetlikowska, Paulina Wnęk, Łucja Frankiewicz (drużyna  przygotowywana do konkursu przez  Jolantę Gromalę).

III miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny,  Publiczna Szkoła Podstawowa w Szybowicach w składzie: Zofia Faszczowy, Rafał Galas, Paulina Surmińska  (drużyna przygotowywana do konkursu przez Panią Iwonę Gołębiowską).

Na kolejnych miejscach uplasowały się drużyny:

IV miejsce –  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Moszczance w składzie: Dorota Cieśla, Joanna Włodarczyk, Szymon Król ((drużyna przygotowywana do konkursu przez Panią Annę Król )

V miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Prudniku w składzie: Maja Chawa, Szymon Antoszczyszyn, Wiktoria Świerzy (drużyna przygotowywana do konkursu przez Panią Krystynę Bajor)

VI miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Jarnołtówek w składzie: Anastazja Fertała, Wojciech Kiliańczyk, Bartosz Łabaza (drużyna przygotowywana do konkursu przez Panią Justynę Banaszczyk)

VII miejsce – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rudziczce w składzie: Radosław Adamiec, Julia Derkacz, Mateusz Wawrzński (drużyna przygotowywana do konkursu przez Panią Edytę Kruk)

VIII miejsce – Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Prudniku w składzie: Tymoteusz Kruk, Nikola Szejdewik, Szymon Sajewicz (drużyna przygotowywana do konkursu przez Panią Iwonę Dębińską)

IX miejsce – Szkoła Podstawowa w Lubrzy w składzie: Hanna Gąsior, Piotr Szepelawy, Maja Maciuch (drużyna przygotowywana do konkursu przez Panią Bożenę Ostrycharczyk)

X miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świętów, Sucha Kamienica w składzie: Damian Lewcon, Grzegorz Sadowski, Kamil Krysowaty (drużyna przygotowywana do konkursu przez Panią Marię Baziuk)

XI miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego „Uśmiech Dzicka” w Charbielinie w składzie: Paweł Chojnacki, Szymon Dąbrowski, Maria Misiarz  (drużyna przygotowywana do konkursu przez Pana Marka Łobos)

XII miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego “Przyjazna Szkoła” w Gierałcicach – Eliasz Kołodziej, Karolina Bronka, Emilia Janusz (drużyna przygotowywana do konkursu przez Panią Krystynę Robotycką).

Wszystkim uczestnikom Turnieju zasłużenie przyznano nagrody i dyplomy ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. A my ze swojej strony dziękujemy  reprezentantom szkół za wspólnie spędzony czas. Mamy nadzieje, że oprócz sprawdzenia swojej wiedzy, przy okazji dobrze się bawiliście!  I jeszcze raz wszystkim gratulujemy opanowania dużego zasobu wiadomości przyrodniczych a nauczycielom składamy podziękowania za zaangażowanie w przygotowanie uczniów do konkursu. Spotkajmy się za rok!

0 komentarz
0 FacebookTwitterPinterestEmail

Terenowy Turniej Ekologiczny w Parku Krajobrazowym “Góra św. Anny” za nami !

“Z Góry św. Anny przez rezerwat „Lesisko” do Żyrowej” .

Ta ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna znajdująca się na terenie Parku Krajobrazowego „ Góra św. Anny” stanowiła trasę trzeciego zorganizowanego przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych Terenowego Turnieju Ekologicznego.

Obrazująca najbardziej ciekawą przyrodniczo część PK „Góra św. Anny” , prowadząca przez różnorodne siedliska oraz wyjątkowe obiekty kulturowe ścieżka stała się wczoraj (17.10 ) miejscem rywalizacji 9 drużyn ze szkół podstawowych znajdujących się terenie naszego Parku.

Geologia, powstania śląskie, drzewa i krzewy leśne, zakazy w parkach krajobrazowych, topografia , rozpoznawanie ptaków po wyglądzie oraz ścieżki w PK „Góra św. Anny”.

Wiedzą z zakresu tych kategorii nasi uczestnicy chwalili się odwiedzając turniejowe stanowiska zlokalizowane przy najciekawszych punktach ścieżki – Pomniku Czynu Powstańczego , Krzyżu Wisielców czy ruinach folwarku Waldhof.

Blisko siedmiokilometrowa ścieżka przebiegająca przez rezerwat „Lesisko” , z ponad stuletnimi bukami o charakterze zbliżonym do naturalnego oraz głębokimi wąwozami krasowymi, szczególnie w promieniach jesiennego słońca zachwyca klimatem i widokami.

Na końcowym punkcie ścieżki przy pałacu w Żyrowej , który uczestnicy turnieju mieli okazję zwiedzić z kierującą odziałem PK „Góra św. Anny” p. Beatą Wielgosik, poznaliśmy klasyfikacje turnieju oraz wręczyliśmy wszystkim uczniom nagrody ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Dziękujemy wszystkim drużynom za wspólną zabawę i gratulujemy wiedzy , a Was zachęcamy do wpisania naszej ścieżki do kalendarza rodzinnych wycieczek

Poniżej klasyfikacja turniejowa oraz kilka kadrów z wczorajszych zmagań.

PSP im. księdza Jana Twardowskiego Januszkowice

Mateusz Kampa

Monika John

Paulina Ledwoń

Opiekun Wiesław Walendzik, Celina Kwoczała

PSP 3 im. Władysława Sikorskiego Zdzieszowice

Tymon Zimerman

Filip Żabiński

Karol Baran

Opiekun Joanna Jabłońska

PSP 2 im.Artura Gadzińskiego Zdzieszowice

Anna Lippa

Matylda Sokołowska

Fabian Kaczmarzyk

Opiekun Katarzyna Lipiec

PSP im. Janusza Korczaka Kadłub

Aleksandra Charczenko

Jakub Muc

Grzegorz Orzeł

Opiekun Robert Kalla

PSP im. Obrońców Góry Chełmskiej Leśnica

Marta Grabowska

Marcel Izbicki

Katarzyna Kiszka

Opiekun Bogumiła Ptak

PSP 1 im. Janusza Korczaka Zdzieszowice

Patrycja Królikowska

Franciszek Zimerman

Marcin Gabor

Opiekun Wiesław Walendzik

PSP im. Józefa Wilkowskiego Zalesie Śląskie

Maksymilian Pisczor

Adam Makosz

Magdalena Jędrzejewska

Opiekun Maria Pientka

PSP im. Stanisława Rosponda Żyrowa

Magdalena Szwinge

Karolina Hanko

Kordian Malik

Opiekun Mariusz Pyka

Zespół Szkolno -Przedszkolny w Raszowej

Sebastian Sulik

Zuzanna Jończyk

Paulina Bannert

Opiekun Patrycja Mielnik

0 komentarz
0 FacebookTwitterPinterestEmail

Park Krajobrazowy “Góra Św. Anny” zaprasza do udziału w Terenowym Turnieju Ekologicznym “Annogórski Ekolog 2023”.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V i VI szkół z gmin na terenie których położony jest nasz Park (gmina: Leśnica, Zdzieszowice, Strzelce Opolskie, Ujazd, Gogolin i Izbicko). Jest to konkurs terenowy i drużynowy. Trzyosobowe reprezentacje szkoły idą wyznaczoną wcześniej trasą i zdobywają wspólnie lub indywidualnie punkty – rozwiązując zadania na punktach przystankowych. Trasa Turnieju w tym roku wiedzie niebieską ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną z Góry św. Anny przez rezerwat “Lesisko” do Żyrowej i kończy się przy pałacu.

Z uwagi na charakter konkursu ilość miejsc zostaje ograniczona do 15 szkół. Pierwszeństwo mają szkoły znajdujące się najbliżej granic PK “Góra Św. Anny”.

Aby zgłosić chęć udziału w konkursie prosimy o przesłanie karty zgłoszeń (w załącznikach) do 10 października, na adres
e-mail: e.kuznicka@zopk.pl

Regulamin

Mapa

Karta zgłoszenia

0 komentarz
0 FacebookTwitterPinterestEmail

Stobrawski Park Krajobrazowy zaprasza na organizowany po raz trzynasty  Terenowy Turniej Ekologiczny „Leśnymi ścieżkami”. 

Zapraszamy do udziału w konkursie uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z terenu parku oraz jego najbliższych okolic.

Celem Turnieju jest promowanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Stobrawskiego PK, poszerzenie praktycznej wiedzy z zakresu ochrony przyrody i środowiska, jak również rozbudzanie zamiłowania oraz szacunku do przyrody. Młodzież biorąca w nim udział, będzie miała wspaniałą sposobność wykorzystania wiedzy teoretycznej nabytej w szkole, podczas wykonywania zadań praktycznych w terenie.

Finał turnieju odbędzie się 10 października 2023 r. (wtorek).

Rozpoczęcie planowane jest na godzinę 9.00, natomiast zakończenie z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród na godzinę 14.00.

Rozpoczęcie i zakończenie odbędzie się w świetlicy wiejskiej, w miejscowości Lubienia, ul. Wiejska 38, 46-090 Lubienia.  

Szkoły chcące wziąć udział w turnieju zobowiązane są do wysłania pisemnego zgłoszenia (wzór formularza zgłoszeniowego w załączeniu): na adres mailowy:  a.frankiewicz@zopk.pl podając DRUKOWANYMI LITERAMI imiona i nazwiska uczniów reprezentujących szkołę oraz imię i nazwisko opiekuna.

Termin nadsyłania zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do 2 października 2023 r. (poniedziałek).

Ze względów organizacyjnych liczba drużyn mogących wziąć udział w turnieju jest ograniczona (maksymalnie 12 szkół), z tego względu o udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga: Potwierdzeniem zakwalifikowania się drużyny do turnieju jest otrzymanie maila zwrotnego od organizatora z potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia.

W załączeniu: Regulamin konkursu, karta zgłoszeniowa, oświadczenia.

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIOWA

OŚWIADCZENIE RODZICA

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA

0 komentarz
0 FacebookTwitterPinterestEmail

Park Krajobrazowy „Góry Opawskie” zaprasza uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych, położonych na terenie Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” i jego okolic (gminy: Prudnik, Głuchołazy, Lubrza) do wzięcia udziału w Terenowym Turnieju Ekologicznym.

Finał konkursu odbędzie się 5 października 2023 r. w Dolinie Bystrego Potoku w Pokrzywnej (szczegółowe informacje w regulaminie TTE). Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o lesie, jego mieszkańcach i chronionych siedliskach a także promowanie walorów przyrodniczo-kulturowo-historycznych Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”.

W celu przystąpienia do konkursu należy zapoznać się z REGULAMINEM a następnie wysłać Zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres: a.torbus@zopk.pl.

Przyjęcie zgłoszenia szkoły do Turnieju zostanie potwierdzone przez edukatora PKGO w mailu zwrotnym.

Do Turnieju może zakwalifikować się max. 12 drużyn po jednej z każdej szkoły.

Zgłoszenia przyjmujemy już od 7 września 2023 r. na adres wyłącznie mailowy

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc przy rejestracji będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Uwaga!

Szkoła która zostanie zakwalifikowana do Turnieju zobowiązana będzie do przesłania, w nieprzekraczalnym terminie do 22 września 2023 r., Protokołu z eliminacji wewnątrzszkolnych, w których wyłoniła swoją trzyosobową drużynę do udziału w finale. Osobą do kontaktu jest Pani Anna Torbus (tel. 77 4397548).

Na zachętę dodamy, że oprócz dobrej zabawy, będzie też o co powalczyć.

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE 2A

OŚWIADCZENIE 2B

KLAUZULA INFORMACYJNA

PROTOKÓŁ

0 komentarz
0 FacebookTwitterPinterestEmail

14 czerwca 2023 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym osobom w konkursie „Usłysz przyrodę oczami wyobraźni”.
Organizatorami konkursu oprócz Stobrawskiego Parku Krajobrazowego była Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II z Lubszy oraz Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu. Konkurs odbywał się pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego, Starosty Powiatu Opolskiego i Brzeskiego, Wójta Gminy Lubsza oraz Prezesa Fundacji Audiodeskrypcja.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością wicestarosta powiatu brzeskiego p. Ewa Smolińska oraz p. Jarosław Gomółka przedstawiciel Nadleśnictwa Brzeg. Nagrody wręczali również dyrektor ZOPK p. Ireneusz Hebda i dyrektor PSP w Lubszy p. Agata Czechowska.
W konkursie wzięło udział 89 uczniów z kilkunastu szkół podstawowych z gmin z terenu Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Spośród wszystkich nadesłanych prac wyłoniono 9 zwycięzców i przyznano 6 wyróżnień.


Prace nagrodzone w kategorii uczniowie klas 1-4
Paulina Stańska uczennica kl.1 z PSP Stare Budkowice
Maria Zimny uczennica kl. 2 z PSP Lubsza
Agnieszka Hrynczyszyn kl.4 z ZSP w Świerczowie
Julia Krawczyk kl.4 z ZSP w Kup
Szymon Kurt kl.4 z PSP w Zagwiździu


Prace wyróżnione w kategorii uczniowie klas 1-4
Kacper Krysiak kl.1 z PSP Murów
Nataniel Gowin kl.2 PSP Murów
Mateusz Nawrot kl.2 z PSP Murów
Paweł Stański kl.2 z PSP Stare Budkowice
Małgorzata Malik kl.4 z PSP Stare Budkowice


Prace nagrodzone w kategorii uczniowie klas 5-8
Julia Łaskawska kl.5 z ZSP w Brynicy
Alan Chołoniewski kl.6 z PSP Karłowice
Matuszczak Hanna kl.6 z ZSP w Mąkoszycach
Cezary Chołoniewski kl.8 z PSP Karłowice
Prace wyróżnione w kategorii uczniowie klas 5-8
Laura Matyschok kl.5 z PSP Łubniany

0 komentarz
0 FacebookTwitterPinterestEmail

Mały Drużynowy Turniej Terenowy w Parku Krajobrazowym „Góry Opawskie”

W dniu 7 czerwca 2023 r. w Parku Krajobrazowym „Góry Opawskie” odbyła się II edycja Małego Drużynowego Turnieju Terenowego. Do walki o zwycięstwo przystąpili uczniowie z klas I-III z 9 szkół podstawowych. W dolinie Bystrego Potoku uczestnicy zmierzyli się z zadaniami przyrodniczymi, w których musieli wykazać się praktyczną wiedzą z zakresu ochrony przyrody i środowiska. Dla dzieci oprócz zadań przyrodniczych czekały również zabawy i konkursy sprawnościowe oraz wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Wszystkie drużyny wykonały konkursowe zadania, przygotowane na 8 stanowiskach, za co nagrodziliśmy je zasłużonymi medalami i rzeczowymi nagrodami. W podsumowującym rankingu, zostały wyróżnione trzy drużyny za zdobycie największej ilości punktów.

I miejsce zajęła drużyna
z Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Jarnołtówek w składzie:

 1. Karol Fertała
 2. Bartosz Kawalec
 3. Zuzanna Motylska
  przygotowana przez Panią Joannę Mazurek

II miejsce zajęła drużyna
z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Prudniku w składzie:

 1. Ksawery Lambert
 2. Maja Chawa
 3. Maksymilian Pinkowski
  przygotowana przez Panią Bogusławę Hul

III miejsce zajęła drużyna
z Zespołu Szkół w Prudniku w składzie:

 1. Maria Sacha
 2. Maria Kryś
 3. Maksymilian Wojnar
  przygotowana przez panią Bernadetę Pałętkę

Pozostałe 7 drużyn zajęły ex aequo IV miejsce.

IV miejsce zajęła drużyna
ze Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „Złoty Potok” w Łące Prudnickiej w składzie:

 1. Amelia Przytuła
 2. Helena Kożuszko
 3. Martyna Madera
  przygotowana przez Pana Bernarda Franke

IV miejsce zajęła drużyna
z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuchołazach w składzie:

 1. Dawid Staliś
 2. Pola Gołębiowska
 3. Zuzanna Wilczyńska
  przygotowana przez Panią Jolantę Midor

IV miejsce zajęła drużyna
z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Moszczance w składzie:

 1. Joanna Włodarczyk
 2. Julia Stalicka
 3. Szymon Król
  przygotowana przez Panią Elżbietę Bury

IV miejsce zajęła drużyna
z Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Edukacyjnego “Przyjazna Szkoła”
w Gierałcicach w składzie:

 1. Jan Winiarz
 2. Nikola Makowiecka
 3. Zuzanna Magdziak
  przygotowana przez Panią Martę Winiarz

IV miejsce zajęła drużyna
z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuchołazach w składzie:

 1. Iga Węglowska
 2. Miłosz Data
 3. Karol Łysek
  przygotowana przez Panią Joannę Rogalską

IV miejsce zajęła drużyna
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Szybowicach w składzie:

 1. Paulina Surmińska
 2. Rafał Galas
 3. Kornelia Górzańska
  przygotowana przez Panią Danutę Terlecką

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w pracę, podczas trwania konkursu, a szczególnie Pani Magdalenie Herchel, Panu Marcinowi Żukowskiemu i Panu Michałowi Jurczykowi ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej z Głuchołaz oraz naszym kolegom i koleżankom z ZOPK.

Spotkajmy się za rok!

0 komentarz
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Nowsze wpisy

Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia. Zgadzam się Polityka prywatności

Skip to content