Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

Stobrawski PK - Pomniki przyrody

Za pomniki przyrody uważamy pojedyncze obiekty przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich całe zespoły, które posiadają szczególną wartość naukową, historyczno-pamiątkową i krajobrazową. Przeważnie są to stare drzewa, krzewy, źródła, skały, głazy narzutowe, jaskinie itp., objęte ochroną prawną. Na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego uznano za pomniki przyrody 53 drzewa lub grupy drzew:

- cis pospolity w Łubnianach z około 1450 r. o wysokości  13,5 m i obwodzie 2,94 m., najstarsze drzewo Opolszczyzny;

- buk pospolity w Popielowie liczy około 390 lat, należy do najstarszych w Polsce, ma 28 m wysokości i 4 m w obwodzie;

- sosna wejmutka w Pokoju, najstarsza wejmutka w Polsce, liczy 230 lat, wysokość 20 m, obwód 5 m;

- dęby szypułkowe: w Pokoju o obwodach 6,2 m i 5,9 m (275 lat) i o obwodzie 6,5 m (lat 355), w Leśnej Wodzie o obwodzie 7,06 m ( 530 lat),

- jesion wyniosły w Pokoju ma 275 lat, obwód 4,5 m, wysokość 32 m;

- dąb szypułkowy we Wronowie o obwodzie 9 m, powstały ze zrośnięcia trzech oddzielnych drzew;

- wiąz szypułkowy o obwodzie 4,42 m w Murowie, za mostem na Budkowiczance po lewej stronie drogi;

- 4 dęby przy szosie Karłowice – Kuźnia Katowska – w wieku około 300 lat o obwodach od 5,6 do 5,8 m;

- aleja 17 dębów i 2 lip przy szosie Karłowice – Stobrawa – w wieku 200-300 lat;

- szczątkowa aleja 8 dębów przy drodze między Nową Bogacicą i Piecem w wieku od 300 do 400 lat i obwodzie 4,6 do 6,5 m;

- 4 lipy rosnące tuż przy pałacu oraz 300-letni dąb w parku w Starościnie;

- dąb szypułkowy nad Kluczborskim Strumieniem o obwodzie 5,8 m pomiędzy Zawiścią a stawami w Szubieniku;

- dęby czerwone przy drodze Różyna – Wronów;

- dęby w pobliżu krzyża pokutnego w okolicach Zawadna;

- 4 buki i 2 graby w lesie w pobliżu Nowego Świata (gmina Lubsza);

- dąb Klara o obwodzie 6,7 m w pobliżu Gęsiego Stawu (Kolonia Popielowska) w wieku 600 lat;

- dęby w północnej części gminy Popielów liczące ponad  600 lat.

Do pomników przyrody należy też głaz narzutowy w Popielowie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by