Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

Aktualności - Stobrawski Park Krajobrazowy

Aktualności - Stobrawski Park Krajobrazowy

piątek, 04 styczeń 2008 16:57

Ochrona nietoperzy w SPK

Więcej informacji o przeprowadzonej akcji i zaobserwowanych nietoperzach (w tym fotografie) na stronie Koła Naukowego Biologów Uniwersytetu Opolskiego: www.knb.uni.opole.pl

czwartek, 20 grudzień 2007 16:54

Nowe publikacje w SPK

W ostatnim czasie pojawiły się dwie nowe publikacje dotyczące Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
Pierwsza z nich, to wznowienie znanego już zapewne osobom zainteresowanym terenem parku, przewodnika „Ścieżki przyrodniczo-krajobrazowe Stobrawskiego Parku Krajobrazowego”. Znajdujące się w przewodniku opisy ścieżek zostały zaktualizowane o zmiany jakie zaszły w terenie od czasu poprzedniego wydania. Został także dodany opis nowej ścieżki, znanej już zapewne wielu grupom odwiedzającym park - „Dolina Budkowiczanki” w okolicy Krzywej Góry. Częściowo został także zmieniony i zaktualizowany materiał fotograficzny uatrakcyjniający całe wydawnictwo.
Druga ostatnio wydana pozycja to „Stobrawski Park Krajobrazowy Przewodnik przyrodniczo - turystyczny”. Można w nim znaleźć podstawowe informacje dotyczące parku, fauny i flory tego terenu, najciekawszych siedlisk, form ochrony przyrody, zabytków oraz informacje o bazie noclegowej z terenu parku i okolic. Dodatkowym atutem tej publikacji jest to, że została ona wydana w dwóch językach: polskim i niemieckim.
Mamy nadzieję, że oba wydawnictwa wzbogacą Państwa wiedzę na temat Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz okażą się pomocne przy planowaniu i realizacji różnego rodzaju form turystyki i edukacji na terenie parku. Równocześnie informujemy, że są one dostępne w siedzibie SPK w Ładzy, ul. Reymonta 3.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by