Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

PK Góry Opawskie - Pomniki przyrody

W granicach Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" znajduje się dziewięć zarejestrowanych pomników przyrody ożywionej: dwie lipy drobnolistne w alei prowadzącej do dworu w Jarnołtówku, lipa drobnolistna przy moście na Złotym Potoku w Pokrzywnej, lipa drobnolistna przy moście na Złotym Potoku w Jarnołtówku, dwa dęby szypułkowe na północnym skraju lasu prudnickiego oraz daglezja zielona odmiany szarej w Dębowcu, natomiast z dwóch topól białych w parku podworskim w Jarnołtówku jedna przewróciła się w czasie wichury w 2008 r., a druga została częściowo usunięta i pozostawiona w formie tzw. „świadka”.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by