Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

PK Góry Opawskie - Ścieżki dydaktyczne

Na terenie Parku  zostały wyznaczone następujące ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne:

  • w obrębie Biskupiej Kopy:

           - „Doliną Bystrego Potoku na szczyt Biskupiej Kopy” (7,4 km);
           - „Z Pokrzywnej przez Olszak , Żabie Oczko i Karolinki do Jarnołtówka” (4,3 km);
           - „Z Jarnołtówka przez Karliki do Rozdroża Pod Piekiełkiem” (2,0 km);
           - „Skrajem rezerwatu Cicha Dolina” (1,0 km);

  • w obrębie Góry Parkowej:

           - „Przez Górę Chrobrego w Głuchołazach” (5,0 km);

  • w obrębie Lasu Prudnickiego:

           - „gimnazjalna” ścieżka przyrodniczo-historyczna (3,7 km) – pokrywa się na odcinku Prudnik-Dębowiec ze „Szlakiem Historycznym Lasów Królewskiego Miasta Prudnika”;
           - „licealna” ścieżka przyrodniczo-historyczna (7,0 km) – jest „poszerzoną” wersją ścieżki wytyczonej przez gimnazjalistów.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by