Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Aktualności - Park Krajobrazowy Góry Opawskie

Aktualności - Park Krajobrazowy Góry Opawskie

poniedziałek, 17 styczeń 2011 19:47

XIV Mała Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

9 listopada 2010 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Czerwony Kozioł” w Głuchołazach odbył się finał XIV Małej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
Organizatorami konkursu, jak co roku, byli: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych (Park Krajobrazowy „Góry Opawskie”) i Nadleśnictwo Prudnik.
Konkurs objęty został honorowym patronatem Burmistrzów Prudnika i Głuchołaz oraz Starosty Prudnickiego i Nyskiego.
Głównym celem olimpiady była popularyzacja wiedzy o opolskich parkach krajobrazowych.
Do udziału w konkursie zaproszono uczniów klas V i VI z 22 szkół podstawowych z terenu Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” i jego okolic. Ostatecznie, zgodnie z przesłanymi na adres organizatora protokołami z eliminacji wewnątrzszkolnych, w olimpiadzie wzięło udział 263 uczniów z 17 szkół, a do finału zakwalifikowało się 36 z nich.
Finał konkursu składał się z 2 etapów. W pierwszym uczniowie rozwiązywali zadania przyrodnicze różnego typu. Najtrudniejsze okazały się pytania o gatunki roślin zakwitające wczesną wiosną i skały budujące Góry Opawskie. Uczniowie bardzo dobrze radzili sobie natomiast z przyporządkowaniem rezerwatów do parków krajobrazowych, na terenie których się znajdują. W tym etapie najwięcej punktów zdobyli: Michał Górski z SP w Moszczance (57 na 60 punktów możliwych do zdobycia), Adam Szczeliniak z SP Nr 1 w Głuchołazach (54 pkt) i Karolina Worożańska z SP w Moszczance (53 pkt).
W drugim etapie każdy uczeń musiał rozpoznać i podać pełne nazwy gatunkowe 3 drzew, 4 roślin, 2 grzybów i 6 zwierząt w losowo skonfigurowanym zestawie.
Tu ponownie bardzo dobrze spisał się Michał Górski z SP w Moszczance, który rozpoznał prawidłowo 12 gatunków. Równie świetnie przygotowany w tym zakresie był Dawid Zioła z SP Nr 1 w Prudniku (12 gatunków). Po 11 gatunków rozpoznali: Monika Wdowiak z SP w

czwartek, 28 październik 2010 19:45

Wędrówka we mgle i jesiennym słońcu

Sobotni poranek 9 października br. był chłodny i mglisty. Już po raz XI młodzież prudnickich szkół zgromadziła się pod siedzibą prudnickiego oddziału PTTK Sudety Wschodnie, by wyruszyć na trasę pieszego Rajdu Barwy Jesieni.
Tym razem trasa wędrówki prowadziła przez park miejski, gdzie odbyła się odprawa i rozdanie kart uczestnictwa z zadaniami do rozwiązania, a następnie aleją Rajdu Maluchów do drzew pomnikowych. Po krótkiej pogadance Janusza Husaka, pracownika Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”, powędrowaliśmy do kopalni szarogłazu w Dębowcu. Tu dzięki uprzejmości dyrekcji kamieniołomu mogliśmy zobaczyć jak wygląda „dziura” po wydobyciu kruszywa. Pozwolono nam zejść na najniższy poziom kopalni - gdzie wokoło otaczały nas olbrzymie bloki skalne. Podczas tej wizyty mogliśmy się dowiedzieć jaki rodzaj skał się tu wydobywa, do czego są one wykorzystywane i jaka jest technologia ich pozyskiwania. Była to wspaniała lekcja z geologii. Chłopcy natomiast zachwycali się ogromnymi maszynami pracującymi w kopalni.
Po opuszczeniu kamieniołomu, skrajem lasu doszliśmy na szczyt Kobylicy gdzie przy pomniku Josepha von Eichendorffa był czas na odpoczynek w prześwitujących przez korony drzew promieniach jesiennego słońca. Dalsza nasza wędrówka wiodła czerwonym szlakiem do parkingu przy klasztorze oo. Franciszkanów. Po drodze czekała nas jeszcze jedna konkurencja – pierwsza pomoc. Harcerze pozorowali różnego rodzaju urazy, a zadaniem drużyn było udzielenie pomocy poszkodowanym. Po zakończonej akcji ratowniczej drużyny otrzymywały informację o popełnionych błędach oraz instruktaż jak prawidłowo powinni postępować.
Wreszcie, już w pełnym słońcu dotarliśmy do parkingu. Tu odbyły się ostatnie konkurencje rajdu: wykonanie logo rajdu z zebranych po drodze

wtorek, 26 październik 2010 19:44

NOWA RADA PARKÓW

Zarząd Województwa Opolskiego powołał Uchwałą Nr 5038 z dnia 31 maja 2010 r. Radę Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych. Rada ta działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) i jest wybierana spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz przedstawicieli właściwych miejscowo jednostek samorządu województwa, samorządu gminnego i organizacji gospodarczych.
Rada powoływana na 5-cio letnią kadencję jest ciałem opiniodawczo-doradczym dla dyrektora ZOPK, a do jej głównych zadań należy:
- ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody, wartości kulturowych oraz ustaleń programów ochrony przyrody;
- opiniowanie projektu planu ochrony;
- ocena realizacji ustaleń planu ochrony i innych zadań z zakresu ochrony przyrody;
- opiniowanie i ocena realizacji projektów i programów działalności parku krajobrazowego lub zespołu parków krajobrazowych w zakresie ochrony przyrody, edukacji, turystyki i rekreacji.
Podczas posiedzenia Rady w dniu 20 października 2010 r. jej przewodniczącym został pan Zbigniew Figas, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Jego zastępcami zostali pan Bogusław Gębala oraz pan Ryszard Miler. Jednocześnie pan Andrzej Kasiura, członek Zarządu Województwa, wręczył akty nominacyjne kilkunastu członkom Rady. W skład nowo powołanej rady wchodzą:
Krzysztof Badora, Dionizy Duszyński, Zbigniew Figas, Bogusław Gębala, Małgorzata Gregorasz, Sławomir Hinborch, Jarosław Jańczyk, Józef Jaroszek, Łukasz Jastrzębski, Stanisław Jurecki, Grzegorz Kłys, Andrzej Meryk, Ryszard Miler, Arkadiusz Nowak, Mirosław Nowak, Andrzej Puławski, Joanna Ptaszek, Zdzisław Stefaniak Kazimierz Szczygielski oraz Edward Szupryczyński.
Nowo powołanej Radzie życzymy cennych rad i uwag, które pozwolą jak najlepiej chronić walory opolskich parków krajobrazowych

piątek, 15 październik 2010 14:00

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

Organizatorzy konkursu fotograficznego pn. „Życie w Parkach Krajobrazowych Pogranicza Polsko-Czeskiego i Polsko-Słowackiego”: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego uprzejmie informują, że w terminie nakreślonym regulaminem tj. do dnia 30 września 2010 r. prace nadesłało 3 autorów z terenu województwa opolskiego (21 prac) oraz 2 autorów z terenu województwa małopolskiego (13 prac), z czego 1 autor został wykluczony z uwagi na nie spełnienie warunków regulaminu.
Z uwagi na niewielką ilość złożonych prac nie powołano jury, a Organizatorzy w podziękowaniu za zainteresowanie i włożony trud zdecydowali wyróżnić uczestników spełniających wymogi regulaminu (4 osoby), publikacjami Parków Krajobrazowych województwa opolskiego i małopolskiego.
Autorzy nadesłanych prac otrzymają pismo informujące o rozstrzygnięciu konkursu i materiały promocyjne parków na wskazany przez nich w nadesłanych pracach adres.
Wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie dziękujemy i zapraszamy do udziału w innych konkursach organizowanych przez Parki Krajobrazowe.
Organizatorzy

czwartek, 09 wrzesień 2010 19:43

Porozumienie z Państwową Strażą Łowiecką

7 września 2010 roku Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych zawarł porozumienie z Państwową Strażą Łowiecką w Opolu.
Porozumienie to ma na celu usprawnienie działalności w zakresie ochrony zwierzyny, zapobieganiu i zwalczaniu wszelkiego szkodnictwa łowieckiego i przyrodniczego w obszarze parków krajobrazowych województwa opolskiego.
Współdziałanie stron będzie odbywać się poprzez: udzielanie wzajemnej pomocy służbowej, przeprowadzanie wspólnych działań oraz wymianę informacji w zakresie szkodnictwa łowieckiego i przyrodniczego.
Już podczas dwóch pierwszych wspólnych patroli na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego wykryto dwa nielegalne wysypiska śmieci na terenach leśnych oraz plantację konopii indyjskich, którą zgłoszono funkcjonariuszom policji.

środa, 08 wrzesień 2010 19:36

Barwy Jesieni 2010

W imieniu organizatorów: Oddziału PTTK w Prudniku oraz Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej serdecznie zapraszamy do udziału w XI Pieszym Rajdzie "Barwy Jesieni", który odbędzie się 9 pażdziernika br. Szczegółowe informacje o imprezie znajdziecie w Regulaminie - do pobrania TUTAJ . Termin zgłoszenia udziału upływa 24 września.

czwartek, 10 czerwiec 2010 19:34

Wyniki Leśnego Turnieju

25 maja 2010 roku na ścieżce edukacyjnej w leśnictwie Kubice odbył się II Terenowy Turniej Wiedzy o Lesie. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Nadleśnictwa Prudnik, a jego organizatorami są oczywiście Nadleśnictwo i Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych.
Do udziału w turnieju w tym roku zgłosiło się 9 szkół, które reprezentowało 31 uczniów. Jak na imprezę terenową przystało, mimo dość niesprzyjającej pogody, odbywała się ona na świeżym powietrzu.
Rozpoczęcie Turnieju
Na starcie
Uczestnicy indywidualnie wędrowali ścieżką „Las Kubice” i na przygotowanych stanowiskach rozwiązywali różnego rodzaju teoretyczne i praktyczne zadania. Jednym z najciekawszych (i jak się okazało, najtrudniejszych) był pomiar tzw. dłużycy - wyrobionej kłody. Uczestnik musiał podać miąższość drewna mając do dyspozycji: miarę, średnicomierz, kalkulator, kartkę papieru i długopis. Większość dokonywała dość abstrakcyjnych pomiarów i obliczeń, za co otrzymywała zasłużone 0 punktów, jednak były również chlubne wyjątki - świetnie poradziła sobie Małgorzata Więcek z Głuchołaz, która zdobyła maksymalne 6 punktów. W pozostałych konkurencjach punktacja rozkładała się dość równomiernie. Uczniowie m.in. rozpoznawali gatunki drzew po drewnie i liściach oraz gatunki zwierząt po tropach i głosach, lokalizowali na schematycznych mapach nadleśnictwa formy ochrony przyrody oraz rozwiązywali test wiedzy o Nadleśnictwie Prudnik.
W czasie podliczania punktów uczestnicy wzmacniali swe wyczerpane trudami terenowego turnieju organizmy przepyszną upieczoną przez leśników nad ogniskiem kiełbaską, a wielbiciele słodkości raczyli się bułeczkami i ciasteczkami. Ponadto dla zwolenników aktywnego wypoczynku zorganizowany został konkurs wbijania gwoździ na czas. Talent najskuteczniejszych „młotkowych” został nagrodzony książkami przyrodniczymi.

czwartek, 06 maj 2010 19:32

Miniolimpiada 2010

Dnia 22 kwietnia 2010 r. w gościnnych progach Ośrodka Wypoczynkowego „Czerwony Kozioł” w Głuchołazach odbył się finał konkursu przyrodniczego dla uczniów klas III i IV szkół podstawowych z terenu Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”.
W tym roku przybrał on nieco inne ramy i zmienił nazwę, jako że po raz pierwszy objął zasięgiem wszystkie trzy opolskie parki krajobrazowe: „Góry Opawskie”, „Góra Św. Anny” i Stobrawski.
Konkurs odbył się pod nową nazwą - Mini Olimpiada Wiedzy Przyrodniczej 2010 „Przyjaciel Przyrody”, a temat edycji brzmiał: „Poznajemy łąkę”. Jego celem było popularyzowanie walorów opolskich parków krajobrazowych, poszerzenie wiedzy z zakresu przyrody ożywionej, w tym o wybranych gatunkach roślin i zwierząt oraz pogłębianie ogólnych wiadomości przyrodniczych. Zgodnie z przesłanymi na adres organizatora protokołami z eliminacji wewnątrzszkolnych w konkursie (obszar Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”) wzięło udział 244 uczniów z 17 szkół podstawowych.
O godz. 10.00, po uroczystym otwarciu finału, laureaci etapów wewnątrzszkolnych rozpoczęli rozwiązywanie identycznych testów w Głuchołazach, Górze Św. Anny i Ładzy. Ogółem do tego etapu zakwalifikowało się prawie 100 uczniów.
W Górach Opawskich organizatorami finału byli: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych i Nadleśnictwo Prudnik. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Burmistrz Głuchołaz, Burmistrz Prudnika, Starosta Prudnicki, Starosta Nyski. Byli oni również sponsorami nagród J. Część słodkości ufundowały Zakłady Cukiernicze „Wacuś” w Nysie. A konkurs, dzięki życzliwości właściciela Pana Marka Dudy, odbywał się w

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym "Życie w parkach krajobrazowych pogranicza polsko-czeskiego i polsko-słowackiego".
Konkurs ten jest skierowany do wszystkich fotografujących, a jego celem jest pokazanie w fotografii szeroko rozumianego życia na granicy (dosłownie i w przenośni) na tle walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych w wybranych parkach krajobrazowych pogranicza.
Nagrodą główną w konkursie dla zdobywców miejsc od I do III za zdjęcia z województwa małopolskiego jest czterodniowy, bezpłatny pobyt w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pokrzywnej (woj. opolskie). Nagrodą główną w konkursie dla zdobywców miejsc od I do III za zdjęcia z województwa opolskiego jest natomiast czterodniowy, bezpłatny pobyt w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Polichtach (woj. małopolskie).
Każdy laureat może przyjechać z jedną osobą towarzyszącą, której organizator zapewnia również bezpłatny pobyt, który obejmuje zakwaterowanie i wyżywienie. Ponadto zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.
Dla zainteresowanych, szczegółowy regulamin konkursu poniżej.

REGULAMIN

środa, 24 marzec 2010 19:30

II Terenowy Turniej Wiedzy o Lesie

Jeszcze do końca marca nadsyłać można zgłoszenia na II Terenowy Turniej Wiedzy o Lesie, organizowany przez Nadleśnictwo Prudnik i Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału.
Regulamin do pobrania TUTAJ . Więcej informacji - TUTAJ

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by