Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Aktualności - Park Krajobrazowy Góry Opawskie

Aktualności - Park Krajobrazowy Góry Opawskie

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych wraz z Nadleśnictwem Opole i Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody przygotował wystawę fotografii "W cieniu sędziwych drzew".
Inspiracją do powstania tej wystawy było odnalezienie w archiwach Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody starych fotografii. Wykonał je Edward Witkowski, który pełnił rolę Konserwatora przez ponad 20 lat poczynając od roku 1954. Na zdjęciach dokumentował on stan ówczesnej przyrody, a szczególnie sędziwe drzewa - pomniki przyrody. To one są głównym tematem tej wystawy, lecz w ich otoczeniu możemy często dostrzec także ludzi, domy, miejsca na Opolszczyźnie, tak jak wyglądały ponad 50 lat temu.
Wystawa będzie znajdować się w Izbie Leśnej przy Nadleśnictwie Opole, ul. Groszowicka 10. Otwarcie nastąpi w poniedziałek 19.05.2008r o godz. 10.00. Wystawę będzie można zwiedzać do 31.07.2008r, w godzinach 8.00-14.00.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

piątek, 09 maj 2008 15:57

Konkurs Krajoznawczy "Góry Opawskie"

26 i 27 kwietnia odbył się III etap Konkursu Krajoznawczego „Góry Opawskie” organizowanego przez Szkołę Podstawową w Bodzanowie oraz Ośrodek Wypoczynkowy „Czerwony Kozioł”.
W trzech etapach konkursu trzyosobowe drużyny wraz z opiekunami musiały wykazać się spostrzegawczością, umiejętnością udzielania pierwszej pomocy, ale przede wszystkim znajomością terenu Gór Opawskich, jego walorów przyrodniczych, kulturowych oraz bogatej historii. Na uczestników konkursu czekały liczne atrakcje, m. in. wizyta na salce edukacyjnej Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych, zdobycie najwyższego szczytu Gór Opawskich, a także zapoznanie się z metodami wydobywania złota w rejonie Głuchołaz. Ciekawe konkurencje wymagały dużej wiedzy i pracy zespołowej. Nie było łatwo, ale na pewno było warto, gdyż zwycięska drużyna ze Szkoły Podstawowej w Szybowicach pod opieką Pana Franciszka Dendewicza w nagrodę pojedzie na tydzień do Włoch. Niewiele mniej punktów zdobyła drużyna z Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach. Trzecie miejsce zajęło Gimnazjum nr 1 w Prudniku.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, a organizatorom konkursu bardzo dziękujemy, gdyż był to atrakcyjny i skuteczny sposób popularyzowania wśród dzieci i młodzieży wiedzy o terenie Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”.

Dnia 31 marca w siedzibie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej gościli uczniowie Liceum Zawodowego Rolniczego, Ogrodniczego i Leśnego w Beaune-Bellegarde we Francji.
W sali edukacyjnej ZOPK wysłuchali wykładu Małgorzaty Gębali o niepowtarzalnych walorach przyrodniczych Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie". Formy ochrony przyrody w Polsce przybliżył im Dyrektor ZOPK Ireneusz Hebda. Następnie ze strażnikiem parku Ryszardem Mydło udali się w teren, by na własne oczy przekonać się, jak piękna jest polska przyroda.
Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku, dwoje uczniów z tej szkoły odbędzie staż zawodowy w Parku Krajobrazowym „Góry Opawskie”.

wtorek, 15 kwiecień 2008 14:15

Miniolimpiada Ekologiczna

Zapraszamy uczniów klas III i IV szkół podstawowych z terenu Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” i jego okolic do udziału w drugiej edycji Miniolimpiady Ekologicznej. W tym roku konkurs poświęcony będzie ochronie przyrody, dlatego wszyscy chętni powinni zapoznać się z formami ochrony obowiązującymi w Polsce, a także z tymi które powołano w Górach Opawskich. Formularz zgłoszeniowy oraz zakres tematyczny konkursu poniżej.
Zapraszamy do zabawy. Cenne nagrody czekają!
Zakres tematyczny II Miniolimpiady Ekologicznej
Ochrona przyrody w Parku Krajobrazowym „Góry Opawskie”
- Formy ochrony przyrody w Parku Krajobrazowym „Góry Opawskie”
- rezerwaty przyrody
- pomniki przyrody
- projektowane stanowiska dokumentacyjne
- Biologia wybranych zwierząt, gatunki chronione:
- ssaki: sarna, jeleń, daniel, dzik, gronostaj, kuna, podkowiec mały, mopek, bóbr,
- ptaki: pluszcz, pliszka górska, puchacz, zimorodek, dzięcioł duży i czarny, sroka, sikorka bogatka i modraszka
- płazy: rzekotka drzewna, salamandra plamista, żaba trawna, ropucha szara, kumak górski
- gady: żmija zygzakowata, zaskroniec zwyczajny, padalec zwyczajny, jaszczurka zwinka
- Rozpoznawanie wybranych chronionych roślin występujących na terenie Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie":
- przylaszczka pospolita, wawrzynek wilczełyko, dziewięćsił bezłodygowy, lilia złotogłów, barwinek pospolity, kopytnik pospolity, pokrzyk wilcza-jagoda, konwalia majowa, pierwiosnek wyniosły,czosnek niedźwiedzi, pióropusznik strusi, paprotka zwyczajna
- Rozpoznawanie wybranych gatunków drzew występujących na terenie Parku:
- świerk pospolity, modrzew europejski, sosna pospolita, jodła pospolita, buk zwyczajny, lipa drobnolistna, brzoza brodawkowata, klon jawor, klon zwyczajny, dąb szypułkowy, grab pospolity, jesion wyniosły.

 

W dniu 4 marca 2008 r. w Domu Pielgrzyma na Górze Św. Anny odbył się finał wojewódzki ogólnopolskiego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski.
W finale konkursu spotkały się trzy czteroosobowe drużyny reprezentujące parki należące do Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych. Były to: drużyna z PG nr 2 w Strzelcach Opolskich reprezentująca PK „Góra Św. Anny”; drużyna z PG nr 2 w Bogacicy reprezentująca Stobrawski PK oraz drużyna z PG nr 1 w Prudniku reprezentująca PK „Góry Opawskie”. W pierwszym etapie uczestnicy otrzymali do rozwiązania testy z wiedzy dotyczącej biologii, ekologii, geografii, ochrony przyrody oraz opolskich parków krajobrazowych. Musieli tu m.in. rozpoznać tropy zwierząt, odczytać mapę pogody, wykazać się znajomością biologii węży, a także wskazać rezerwat w którym rośnie rozchodnik biały, czy zlokalizować rezerwat „Cicha Dolina”. Po tych niełatwych zadaniach przyszła kolej na etap drugi, polegający na rozpoznawaniu przedstawionych na zdjęciach chronionych gatunków roślin i zwierząt. Gdy uczniowie uporali się z rozpoznawaniem gatunków, udali się do Muzeum Czynu Powstańczego na wystawę „Papugi Świata”, a jury w tym czasie przystąpiło do sprawdzania prac. W konkursie tym liczy się suma punktów zdobytych przez całą drużynę, i tak po sprawdzeniu testów okazało się, że drużyny z PG nr 2 w Strzelcach Opolskich i PG nr 2 w Bogacicy uzyskały identyczną sumę punktów, drużyna PG nr 1 w Prudniku była natomiast tuż za nimi. Decydujące okazało się rozpoznawanie gatunków. Po podliczeniu punktów wyniki były następujące:
I miejsce: drużyna z PG nr 2 w Bogacicy
II miejsce: drużyna z PG nr 2 w Strzelcach Opolskich
III miejsce: drużyna z PG nr 1 w Prudniku
Gdy uczniowie wrócili z wystawy, w siedzibie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz nagród. W tym miejscu pragniemy podziękować panu Janowi Słowik Nadleśniczemu Nadleśnictwa Turawa za ufundowanie nagród książkowych dla uczestników.
Drużyna z PG nr 2 w Bogacicy będzie reprezentować ZOPK w ogólnopolskim finale konkursu, który odbędzie się 20 maja br. w „Nadwarciańskim Grodzie” w Załęczu Wielkim. Dla drużyny z tej szkoły pod opieką pana Piotra Noculaka nie jest to pierwszy udział w ogólnopolskim finale i mamy nadzieję, że dotychczasowy najlepszy wynik czyli II miejsce w V edycji konkursu zostanie poprawiony, czego serdecznie życzymy w imieniu całego ZOPK!

 

piątek, 18 styczeń 2008 14:12

Nowe tablice w Parku

W roku 2007 na terenie Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” ustawiono 5 nowych tablic informacyjnych oraz 6 tablic na granicach parku.
Wykonanie tablic było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków PFOŚiGW Starostwa Powiatowego w Nysie
Mamy nadzieję, że dzięki tym tablicom turyści bardziej świadomie będą odwiedzać teren parku, a barwne zdjęcia zachęcą ich do obcowania z przyrodą i do jej poznawania.

W roku 2007 w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez pracowników Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej udział wzięło 120 grup zorganizowanych, czyli łącznie ponad 4.150 osób!
Jest to prawie o 200 osób więcej niż w roku 2006. Zajęcia prowadzone były na salce dydaktycznej w siedzibie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej, ale także w terenie na ścieżkach przyrodniczo-dydaktycznych. Równie rekordowym zainteresowaniem cieszyły się konkursy przyrodnicze organizowane dla dzieci i młodzieży szkolnej. W roku 2007 w olimpiadach łącznie uczestniczyło ponad 850 uczniów z 21 szkół podstawowych z terenu Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” i jego okolic.
Cieszy nas tak duże zainteresowanie przyrodą i sposobami jej ochrony.

Dnia 8 stycznia 2008 r. w siedzibie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej odbył się III etap konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów
W konkursie wzięły udział 2 najlepsze drużyny reprezentujące gminy Prudnik i Głuchołazy, wyłonione we wcześniejszych etapach rywalizacji. W tym roku do konkursu przystąpiła także drużyna z Publicznego Gimnazjum w Lubrzy, przez co walka o awans do kolejnego etapu była bardzo zacięta. Różnicą zaledwie 2 punktów zwyciężyła drużyna w składzie: Karolina Dziubek, Maciej Weigt, Wojciech Srębacz i Miron Olszewski z Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Prudniku, przygotowywana przez Panią Iwonę Dębińską. Drużyna ta będzie reprezentować Park Krajobrazowy „Góry Opawskie” w IV - wojewódzkim etapie konkursu

piątek, 14 grudzień 2007 14:04

XI Mała Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

7 listopada 2007 r. w Ośrodku Kolonijno-Szkoleniowym „Leśnik” w Jarnołtówku odbył się długo oczekiwany finał XI Małej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
Wszystkim uczniom i nauczycielom serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok.
Współorganizatorami konkursu byli pracownicy Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych oraz Nadleśnictwa Prudnik. Patronat honorowy nad olimpiadą objęli: Starosta Nyski i Burmistrz Prudnika, zaś patronat medialny - „Tygodnik Prudnicki” oraz „Radio Opole”. W finale udział wzięło 50 najlepszych uczniów z klas V i VI, reprezentujących 21 szkół podstawowych z terenu Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” i jego okolic. Finaliści wyłonieni zostali w eliminacjach wewnątrzszkolnych spośród prawie 300 uczniów. Wejście do finału było już sporym osiągnięciem, dlatego każdy z jego uczestników został nagrodzony. Laureaci olimpiady, którzy najlepiej rozwiązali testy i poradzili sobie z rozpoznawaniem gatunków roślin i zwierząt, dzięki hojności sponsorów, otrzymali bardzo cenne nagrody rzeczowe (m. in. odtwarzacze MP4, MP3 i CD) oraz książki. Cieszy nas, że tak wielu młodych ludzi interesuje się przyrodą, a także terenem na którym mieszka. Duża w tym zasługa nauczycieli, dlatego oni również otrzymali upominki.
Laureaci XI Małej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej:
I miejsce Tomasz Dżugała ze Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie
II miejsce Maciej Weigt ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Prudniku
III miejsce Maciej Kroczak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Prudniku
Za wzorowe przygotowanie uczniów wyróżniono opiekunów:
panią Jolantę Gromala ze Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie
panią Barbarę Polasz ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Prudniku
panią Cecylię Juszczak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Prudniku

Serdecznie zapraszamy do lektury nowo wydanego przewodnika „Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne Parku Krajobrazowego Góry Opawskie”.
Życzymy przyjemnego przemierzania Gór Opawskich.
Zawiera on mapy oraz szczegółowe informacje dotyczące przebiegu niezwykle urozmaiconych ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych na terenie Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”. Można się z niego dowiedzieć jaka jest długość trasy, a także ile przeciętnie trwa wędrówka. W folderze zamieszczone zostały krótkie opisy najciekawszych miejsc przystankowych wyznaczonych na trasie oraz wskazówki, na co warto zwrócić uwagę po drodze. Przewodnik pozwala zapoznać się z gatunkami roślin i zwierząt, które spotkać można w pobliżu ścieżek, a barwne zdjęcia ułatwiają ich rozpoznawanie w terenie. Przewodniki dostępne są w siedzibie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej.j.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by