Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Aktualności - Park Krajobrazowy Góry Opawskie

Aktualności - Park Krajobrazowy Góry Opawskie

piątek, 16 marzec 2012 20:17

Warsztaty

Grupy szkolne z terenu LGD "Nyskie Księstwo Jezior i Gór" zapraszamy na bezpłatne zajęcia warsztatowe. Szczegóły: zasady rezerwacji, program zajęć itp. - w pliku poniżej.

BEZPŁATNE WARSZTATY NA BISKUPIEJ KOPIE

piątek, 16 marzec 2012 20:16

Działalność edukacyjna ZOPK

Jednym z głównych zadań parków krajobrazowych jest działalność edukacyjna. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych realizuje to zadanie poprzez prelekcje na salach edukacyjnych, prowadzenie zajęć w terenie, jak również organizację olimpiad, turniejów, konkursów itd. Celem naszej działalności jest promowanie wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych opolskich parków krajobrazowych.
Poniżej zamieszczamy podsumowanie naszej działalności edukacyjnej w 2011 roku oraz plany na rok 2012.
Wybrana grafikaZapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami.

czwartek, 12 styczeń 2012 20:15

Etap parkowy PPKP

10 stycznia 2012 r. w Ośrodku „Czerwony Kozioł” w Głuchołazach odbył się etap III (parkowy - dla Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”) ogólnopolskiego konkursu dla gimnazjalistów - Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski. Wzięło w nim udział 6 czteroosobowych drużyn reprezentujących gimnazja: Nr 1 i Nr 2 z Głuchołaz, Nr 1 i Nr 2 z Prudnika, z Jarnołtówka i z Lubrzy. Zgodnie z regulaminem uczestnicy konkursu indywidualnie rozwiązywali test złożony z 25 pytań, a o kolejności zajmowanych miejsc decydowała suma punktów zdobytych przez członków poszczególnych drużyn.
Po skrupulatnym sprawdzeniu prac okazało się, że I miejsce zdobyła drużyna z Niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Jarnołtówek, w składzie: Ewelina Berbeć, Mikołaj Chmielak, Katarzyna Koch, Rafał Skowroński, przygotowywana przez Panią Iwonę Dębińską. Warto podkreślić, iż Mikołaj Chmielak, uczeń I klasy gimnazjum, zdobył indywidulanie najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich uczestników.
Miejsce II zajęła drużyna z Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Głuchołazach, w składzie: Daniel Danieluk, Filip Buchert, Julia Mochoń, Aleksandra Kaczmarek, przygotowywana przez Panią Ewę Mochoń.
Miejsce III zajęła drużyna z Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Prudniku, w składzie: Dorota Główka, Mateusz Kochanowski, Kacper Wolak, Aneta Ligenza, przygotowywana przez Panią Ewę Bednarską.
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy wiedzy i pracowitości, a laureatom życzymy zwycięstwa w etapie wojewódzkim PPKP. Będziemy za nich trzymać kciuki :) !

wtorek, 03 styczeń 2012 20:12

Nowe mapy parków!

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w 2011 r. wydał aktualizowane w terenie mapy turystyczne trzech opolskich parków krajobrazowych: „Góry Opawskie”, „Góra Św. Anny” i Stobrawskiego. Lubiący wędrówki i opolską przyrodę turyści mogą je bezpłatnie otrzymać w siedzibach ZOPK w Pokrzywnej, Górze Św. Anny i Ładzy.

wtorek, 03 styczeń 2012 20:12

Nowe mapy parków!

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w 2011 r. wydał aktualizowane w terenie mapy turystyczne trzech opolskich parków krajobrazowych: „Góry Opawskie”, „Góra Św. Anny” i Stobrawskiego. Lubiący wędrówki i opolską przyrodę turyści mogą je bezpłatnie otrzymać w siedzibach ZOPK w Pokrzywnej, Górze Św. Anny i Ładzy.

piątek, 23 grudzień 2011 20:11

Życzenia świąteczne...

czwartek, 17 listopad 2011 20:06

XV Mała Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

9 listopada 2011 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Czerwony Kozioł” w Głuchołazach odbył się finał XV Małej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Organizatorami konkursu byli: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych Oddział w Pokrzywnej i Nadleśnictwo Prudnik. Honorowy patronat nad olimpiadą objęli: Burmistrz Głuchołaz, Burmistrz Prudnika oraz Starosta Nyski, natomiast patronat prasowy roztoczył „Tygodnik Prudnicki”.
Do finału olimpiady zakwalifikowało się 40 uczniów z 19 szkół podstawowych z terenu Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” i jego okolic. Wyłonieni oni zostali w eliminacjach wewnątrzszkolnych, w których wzięło udział 264 uczniów.
Konkurs rozpoczął się punktualnie o godzinie 9-tej.W krótkim przemówieniu otuchy uczniom dodał Dyrektor ZOPK Ireneusz Hebda. Następnie nauczyciele zaproszeni zostali na tradycyjny słodki poczęstunek, a uczniowie przystąpili do rozwiązywania zadań przyrodniczych. Najpierw musieli odpowiedzieć na kilka rozbudowanych pytań, które sprawdzały ich wiedzę o Opolskich Parkach Krajobrazowych. Między innymi wymagały wykazania się znajomością nazw geograficznych występujących w poszczególnych parkach oraz wiedzą na temat przebiegu ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych. W jednym z zadań trzeba również było rozpoznać i zlokalizować przedstawione na zdjęciach obiekty przyrodnicze i kulturowe.
Na rozwiązanie zadań uczniowie mieli godzinę, po upływie której zaproszeni zostali na słodki poczęstunek, a po krótkiej przerwie rozpoczęła się druga część finału. Każdy uczeń otrzymał losowo wybrany zestaw gatunków roślin i zwierząt do rozpoznania. W karcie odpowiedzi należało podać pełne nazwy gatunkowe znajdujących się na zdjęciach roślin, grzybów i zwierząt oraz na podstawie pędów i owoców - gatunków drzew. Warto podkreślić, że z zadaniem tym większość uczniów poradziła sobie zadziwiająco dobrze, choć wymagało ono zdecydowanie wiedzy

czwartek, 10 listopad 2011 20:03

Rozstrzygnięcie konkursu na logo ZOPK

Komisja konkursowa w dniu 7 listopada 2011 r. oceniła 37 projektów nadesłanych na konkurs na logo Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych.
Oto zwycięski projekt autorstwa Pani Agnieszki Tomasik z Warszawy:
W konkursie na logo ZOPK zgłoszono 37 prac 7 autorów.
Prace konkursowe oceniała komisja w składzie:
- Ireneusz Hebda - dyrektor ZOPK – przewodniczący
- Mateusz Figiel - dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
- Justyna Wajs - pedagog, plastyk - pracownia Sztukmistrz
- Jolanta Golenia-Mikusz - plastyk, artysta malarz
- Bartłomiej Trzos - wykładowca w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Opolskiego
- Jarosław Małkowski – fotografik
Po obejrzeniu zgłoszonych prac, każdy z członków komisji mógł wybrać do pięciu najlepszych prac. Wybrane prace zostały punktowane według systemu: 1 miejsce – 5 pkt., 2 miejsce – 4 pkt., itd.
Po zsumowaniu punktów wszystkich członków Komisji wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce:
Agnieszka Tomasik - zwycięzca
Warszawa
II miejsce:
Bogdan Wetoszka
Komarówka Podlaska
III miejsce:
Agnieszka Tomasik
Warszawa
AGNI 09
Zwycięski projekt bardzo dobrze działa jako znak plastyczny, jest nowoczesny, przyciąga uwagę. Jest syntetyczny, w sposób jednoznaczny kojarzy się z charakterem instytucji.
Serdecznie dziękujemy wszystkim autorom za przesłanie niezwykle interesujących projektów.
Ireneusz Hebda
Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych

środa, 12 październik 2011 20:05

Wydaliśmy nowy przewodnik!

W siedzibie ZOPK w Pokrzywnej otrzymać bezpłatnie można, wydany w tym roku, folder pt. Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”. Zawiera on szczegółowe opisy przebiegu parkowych ścieżek, mapki oraz zdjęcia. Zapraszamy do lektury i wyprawy w Góry Opawskie, które właśnie objęła we władanie piękna polska jesień.
Warto podkreślić, że folder udało się wydać dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

wtorek, 11 październik 2011 20:02

Konkurs "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"

Uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” i jego najbliższych okolic serdecznie zapraszamy do udziału w XI edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Regulamin konkursu do pobrania TUTAJ , a karta zgłoszenia TUTAJ .
ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by