Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

piątek, 29 kwiecień 2022 07:39

Warsztaty wielkanocne w Parku Krajobrazowym „Góry Opawskie”

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Świąteczne warsztaty to wyjątkowe spotkanie z mieszkańcami Opolszczyzny w okresie przygotowań do  celebracji Wielkiej Nocy. Podczas wykonywania wielkanocnych kompozycji bukietowych, mieliśmy okazję zaznajomienia mieszkańców Opolszczyzny z  bioróżnorodnością występującą w Parku Krajobrazowym „Góry Opawskie”. Na zajęciach omawiane były różne gatunki drzew i krzewów, wchodzące w skład rozległych ekosystemów leśnych, łąkowych i górskich naszego Parku. W stroikach wielkanocnych popularnością cieszyły się gałązki buka, leszczyny, brzozy i oczywiście najbardziej wierzby, jako najważniejszej z wielkanocnych roślin. Jej gałązki pokryte baziami lub inaczej kotkami, były mottem przewodnim świątecznych kompozycji.

Warto pamiętać, że to właśnie wierzba w naszej polskiej tradycji ma symbolizować umiłowanie życia. Udowodni, że i w trudnych warunkach odrodzi się na nowo. Wypuści korzenie i liście, kiedy jej suche gałęzie wsadzimy do ziemi. Z racji swych właściwości, wierzba na przestrzeni wieków miała zastosowanie w różnych gałęziach rzemiosła i przemysłu. W niektórych i dzisiaj przeżywa swój renesans m.in. w  przemyśle wikliniarskim czy zielarskim. Ma ważne zastosowania w zadrzewieniach ochronnych przy zabezpieczaniu wydm, nasypów, grobli, skarp, a także jako biologiczne oczyszczalnie ścieków i wody (m.in. pochłania metale ciężkie: ołów i kadm). Wspomnieć należy również, że w okresie wczesnego kwitnienia, jest to cenna roślina miododajna.

Coraz częściej różne gatunki wierzby wykorzystuje się w ogrodach i parkach jako drzewa i krzewy ozdobne, a jej walory dekoracyjne doceniane są we florystyce, czego dowodem są świąteczne wianki, stroiki i bukiety, samodzielnie zrobione przez uczestników warsztatów (efekt ich pracy na załączonych poniżej zdjęciach).

Dziękujemy wszystkim za wspólnie spędzony czas przy tworzeniu wiosennych kompozycji kwiatowych, inspirowanych naszym parkowym lasem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty zrealizowane w ramach prowadzenia edukacji ekologicznej, mającej na celu zaznajomienie mieszkańców woj. opolskiego z rozmaitością form życia, występującą na terenie województwa. Realizowany jest w ramach projektu: „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego” w ramach RPO WO na lata 2014 –2020, Oś priorytetowa V, Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.

 

 

 

 

Czytany 99 razy Ostatnio zmieniany piątek, 29 kwiecień 2022 11:01

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by