Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

poniedziałek, 11 styczeń 2021 13:06

W pigułce o Parku Krajobrazowym „Góry Opawskie"

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Chcąc w pełni skorzystać z uroków tego wyjątkowego miejsca, warto poznać kilka ciekawych informacji, zanim zaplanujemy piesze wędrówki po Górach Opawskich i okolicach Parku.

Poniżej, w telegraficznym skrócie, podane są najważniejsze informacje o Parku.

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                          Położenie geograficzne:

 

Park Krajobrazowy „Góry Opawskie” położony jest we wschodniej części Sudetów, tuż przy granicy z naszymi czeskimi sąsiadami. Rozciąga się od Płaskowyżu Głubczyckiego po Przedgórze Paczkowskie, biegnąc wzdłuż południowej granicy między Zlatohorską vrchoviną i Hrubnym Jesenikim. Nadmienić należy, że Góry Opawskie są mezoregionem wchodzącym w skład pasma górskiego Jesioników (cz. Jeseníky), Sudetów Wschodnich po stronie polskiej oraz w Czechach z najwyższym szczytem: Příčný vrch (pol. Góra Poprzeczna). Natomiast najwyższą górą polskiej części Gór Opawskich jest Biskupia Kopa.

Położenie administracyjne:

Park Krajobrazowy ”Góry Opawskie” położony jest w południowo-zachodniej części woj. opolskiego, na terenie dwóch powiatów: nyskiego (gmina Głuchołazy) i prudnickiego (gmina Prudnik i Lubrza).

Formy ochrony przyrody:


Park Krajobrazowy „Góry Opawskie” utworzony został 26 maja 1988 r. decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu. Z uwagi na wyjątkowe walory krajobrazowe, przyrodnicze i kulturowe na terenie Parku utworzono 4 rezerwaty przyrody. Trzy spośród nich to cenne kompleksy leśne, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Są to: „Cicha Dolina” w Dolinie Bystrego Potoku, „Olszak” w masywie Olszaka i „Las Bukowy” na północnym stoku Góry Parkowej.

    

    

  

 

W rezerwatach tych występują kwaśne i żyzne buczyny, grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny, jaworzyny i lasy klonowo-lipowe, podgórska dąbrowa acydofilna, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe. Najokazalsze, wiekowe drzewa objęto ochroną indywidualną jako pomniki przyrody, których w granicach Parku zarejestrowano siedem. Są to lipy drobnolistne, dęby szypułkowe i daglezja szara.
Czwartym rezerwatem Parku jest rezerwat „Nad Białką” utworzony ze względu na wyjątkowy charakter geologiczno- krajoznawczy, w którym zachowane są pochodzące z XII i XIII wieku pozostałości po eksploatacji złota.

 Budowa geologiczna:


Budowa geologiczna terenu Parku jest dość zróżnicowana. W piętrze regla dolnego, dominują łupki meta-pyłowcowo-ilaste, metaszarogłazy, zlepieńce i zieleńce. W niżej położonych obszarach kwarcyty, łupki kwarcytowe, łupki łyszczykowe, poprzecinane żyłami kwarcytowymi z okruchami pegmatytowymi. W nich dostrzec można dość sporych rozmiarów okazy granatów i turmalinów. Prawdziwa gratka dla kolekcjonerów minerałów szlachetnych.
Na terenie Parku znajdują się nieczynne sztolnie i wyrobiska łupka fyllitowego, będące w przeszłości źródłem pozyskiwania surowców budowlanych. Obecnie są to miejsca stanowiące atrakcję turystyczną i schronieniem dla nietoperzy. Dojdziemy tam ścieżkami przyrodniczo-dydaktycznymi (z Pokrzywnej lub z Jarnołtówka). Warte odwiedzenia są: Gwarkowa Perć, Żabie Oczko czy Piekiełko.
Dla pasjonatów dostępne są miejsca w których występują okruchy złota, naniesione wzdłuż całej doliny Białej Głuchołaskiej. Już od czasów średniowiecza okolice Głuchołaz słynęły z obfitości złotego kruszcu. Tam gdzie występował kwarc było i złoto, gdzie łupki łyszczykowe turmaliny, granaty i staurolity. I dzisiaj możemy z łatwością je odnaleźć, choć na pierwszy rzut oka mogą być dla niejednego turysty niewidoczne.

 
Flora Gór Opawskich:


Na terenie Parku notowanych jest około 500 gatunków roślin naczyniowych, 33 objętych jest ochroną prawną, 40 uznaje się za gatunki rzadko występujące;
Charakterystyczne są tu gatunki górskie tj. jaskier platanolistny, szarota norweska i wiciokrzew czarny;
Ochroną całkowitą objętych jest 7 przedstawicieli świata roślinnego: buławnik mieczolistny, kruszczyk połabski, kukułka Fuchsa, lilia złotogłów, listera jajowata, paprotnik kolczysty, storczyk męski;

   

Na szczególną uwagę zasługują gatunki objęte ochroną częściową: centuria pospolita i nadobna, czosnek niedźwiedzi, gnieźnik leśny, kukułka plamista i szerokolistna, naparstnica zwyczajna, podkolan biały i zielonawy, pokrzyk wilcza-jagoda, pierwiosnek wyniosły, wawrzynek wilczełyko, zaraza żółta, zanokcica północna, włosienicznik rzeczny, parzydło leśne , podrzeń żebrowiec oraz reintrodukowana w 1992 r. paproć – pióropusznik strusi;

       

Do najcenniejszych gatunków grzybów wielkoowocnikowych należą: smardz stożkowy i wyniosły, ozorek dębowy, szyszkowiec łuskowaty, lakownica żółtawa, siedzuń dębowy (szmaciak). Są one objęte ochroną częściową. Osobliwością przyrodniczą jest okratek australijski;

   


Fauna Gór Opawskich:


Wysoki stopień zalesienia zapewnia naturalność zespołów zwierzęcych.
Odnotowanych na terenie parku jest 46 gatunków ssaków;
Ochronie ścisłej podlega: orzesznica i nietoperze podkowiec mały, borowiec wielki, mopek, gacek brunatny, nocki - duży, Natterera, rudy, Bechsteina, orzęsiony, mroczki - pozłocisty i późny;
12 objętych jest ochroną częściową m.in. gronostaj, popielica, wiewiórka pospolita, a także reintrodukowany w 1998 r. bóbr;
7 stanowi zwierzynę łowną m.in. lis, borsuk, kuna leśna, jenot, dzik, sarna, jeleń, muflon;  


Ornitolodzy doliczyli się 130 gatunków ptaków, z czego 123 objętych jest ochroną, a 7 należy do gatunków łownych; 16 chronionych gatunków wymaga zabiegów o charakterze ochrony czynnej, m.in.: bocian czarny, błotniak stawowy, pustułka, kobuz, derkacz, czajka, samotnik, zimorodek, puchacz. Bocian czarny został wpisany do „Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt”. W Parku, wokół jego stanowiska gniazdowania utworzono strefę ochronną;

   

Występuje 16 gatunków płazów z czego 4 gatunki to płazy ogoniaste: salamandra plamista, traszki: zwyczajna, grzebieniasta i górska. Pozostałe 12 to płazy bezogonowe, m.in.: kumak nizinny i górski, grzebiuszka ziemna, rzekotka drzewna, ropucha szara i zielona, ochroną ścisłą objętych jest 8 gatunków (traszka grzebieniasta, kumaki nizinny i górski, ropuchy zielona i paskówka, rzekotka drzewna, grzebiuszka ziemna i żaba moczarowa);

  

 

Stwierdza się występowanie 6 gatunków gadów. Jedynie gniewosz plamisty objęty jest ochroną ścisłą, pozostałe gatunki tj. żmija zygzakowata, zaskroniec, padalec, jaszczurki zwinka i żyworodna podlegają ochronie częściowej;

 

 

W ekosystemach wodnych Gór Opawskich na uwagę zasługuje 16 gatunków ryb, z czego 11 wykazano w rzece Białej Głuchołaskiej, 11 w rzece Prudnik i 3 gatunki w Złotym Potoku. Na szczególną uwagę zasługują gatunki podlegające ochronie częściowej: głowacz białopłetwy i pręgopłetwy, śliz , piekielnica; 

Wykazano tu 36 gatunków ważek. Stanowi to ponad 49% wszystkich odnotowanych gatunków w Polsce. Wśród wykazanych gatunków jeden – trzepla zielona objęta jest ochroną ścisłą, a szklarnik leśny ochroną częściową. Wykazano również 43 gatunki motyli dziennych w tym 3 gatunki rzadkie i charakterystyczne dla regionu Gór Opawskich: górówkę borutę, pokłonnika osinowca i osadnika kostrzewca. Wśród stwierdzonych gatunków motyli 3 podlegają ochronie ścisłej i wymagają ochrony czynnej, jak: modraszek nausitous i telejus oraz strzępotek soplaczek. Występują tu również rzadkie gatunki motyli, a wśród nich: barczatka borówczanka, postojak wiesiołkowiec, mieniak stróżnik i tęczowiec oraz paź królowej.
W rejonie Biskupiej Kopy występują 34 gatunki chrząszczy z rodziny kózkowatych. Spośród chrząszczy biegaczowatych, 5 gatunków objętych jest ochroną częściową: biegacz wypukły, pomarszczony, skórzasty, Ulricha i zielonozłoty. Ponadto, ryjkowce i omomiłki są najbardziej szczegółowo przebadaną grupą chrząszczy.

   

Niepowtarzalne walory Parku, zarówno biotyczne jak i abiotyczne, to niezaprzeczalny atut tego miejsca. Uzupełnieniem ich są walory krajobrazowe i kulturowe. Do odkrywania których polecam darmową aplikację mobilną Park Krajobrazowy Góry Opawskie. Znajduje się w niej mapa parku z naniesionymi obiektami, ciekawymi miejscami i prowadzącymi do nich szlakami turystycznymi.

Wartymi zwiedzenia są wszystkie miejsca, w których przyroda ukryła skarby natury. Człowiek przyczynił się do wzbogacenia krajobrazu, nakładając na środowisko naturalne infrastrukturę budowlaną. Na kartach historii zapisały się miejsca, budowle i działalność dawnych mieszkańców tych terenów. Dzisiaj wiele z tych miejsc wpisanych jest w krajobraz Parku, jako świadectwo minionych wieków. Jest to nasze dziedzictwo kulturowe, nierozerwalnie związane z historią kolonizatorów, którzy przybyli na te ziemie. Do dnia dzisiejszego zachowały się cenne obiekty, które w większości są arcydziełami sztuki rzemieślniczej. Warto więc zwiedzić je i poznać ich historię.
Wszystkich chętnych do odkrywania walorów kulturowych na terenie Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” zachęcam do przeczytania następnego artykułu, który ukaże się niebawem na stronie internetowej pod tytułem: „Dla prawdziwego turysty, nie straszny ranek mżysty... czyli, to co warto zwiedzić koniecznie w Parku i pochwalić się tym przed znajomymi”.

 

Powyższy artykuł ukazał się w związku z prowadzeniem stacjonarnej edukacji ekologicznej, mającej na celu zaznajomienie mieszkańców woj. opolskiego z rozmaitością form życia, występującą na terenie województwa. Realizowany jest w ramach projektu: „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego” w ramach RPO WO na lata 2014 –2020, Oś priorytetowa V, Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.

 

 

 

 

        

 

   

       

 

 

 

Czytany 1668 razy Ostatnio zmieniany piątek, 13 maj 2022 09:48

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by