Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

PK Góra Św. Anny - Tradycje i obrzędy

Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny” z uwagi na położone w nim annogórskie sanktuarium jest miejscem gdzie od pół tysiąca lat kształtowała się  tradycja pielgrzymowania i związana z nią obrzędowość religijna. Góra św. Anny dla katolików była i jest miejscem szczególnych łask, miejscem wzmacniania więzów społecznych oraz domem modlitwy i radości. Szczególnie uroczyście obchodzony jest w okolicy dzień 26 lipca - odpust ku czci św. Anny.

Najwięcej jednak zwyczajów i obrzędów posiadają pozostałe trzy wielkie odpusty połączone z obchodami kalwaryjskimi: Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, Aniołów Stróżów, Podwyższenia Krzyża Świętego. Tradycja odwiedzania poszczególnych kaplic Drogi Krzyżowej czy Dróżek Maryi, rozsianych na rozległym terenie Parku sięga poł. XVIII w. Każda grupa pielgrzymkowa posiadała swojego organizatora i przywódcę, którym był „śpiewok”. Pątnicy szli za krzyżem pielgrzymkowym, niosąc na ramionach przyniesione z parafii obrazy, chorągwie, sztandary i figury świętych. Prawie każdej pielgrzymce towarzyszyła orkiestra. „Śpiewok” pilnował, by w trakcie odwiedzania kaplic zachować takie tradycje, jak: przechodzenie pod mostkiem rzeki Cedron, obmycie się w ujęciu wody tzw. Siedmiu Źródeł, wejście na kolanach po Świętych Schodach w kaplicy Gradusów, czy procesja błagalna do kaplicy Trzeciego Upadku. Niektóre grupy pielgrzymów w trakcie wchodzenia na szczyt Masywu Chełmskiego używają tradycyjnych lasek pielgrzymich - „kryczek”, którymi nie tylko się podpierają, ale rytmicznie wystukują rytm śpiewanych w drodze pieśni.

Wracający z pielgrzymki pątnicy nie mogli zapomnieć o tradycji zabrania do domu kupionych w straganach słodyczy, zwanych na Śląsku „makronami”.Równie bogaty jest cykl zwyczajów i obrzędów pielęgnowanych w śląskich miejscowościach położonych na terenie Parku. Zimą pielęgnowane są „prządki” lub „skubaczki” (przędzenie lnu i darcie pierza), które są okazją do sąsiedzkiej pomocy, jak również do przekazywania przez starszych mieszkańców historii i opowieści przodków. Na wiosnę pielęgnowane są bogate tradycje związane z obchodem Wielkiego Tygodnia, jak palenie żuru w Wielką Środę, zwaną też „żurową strzodą” czy bardziej powszechnie znany śmigus-dyngus. Pielęgnowane na wsiach tradycje dotyczą każdej pory roku.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by