Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

PK Góra Św. Anny - Szlaki turystyczne

Przez Park Krajobrazowy "Góra Św. Anny" przebiega 6 pieszych szlaków turystycznych. Poniższe opisy pochodzą z publikacji pt.: "Szlaki turystyczne Śląska Opolskiego", wyd. Oficyna Piastowska.

SZLAK SPACEROWY IM. XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO - ok. 4 km

GÓRA ŚW. ANNY (Rynek) – rozwidlenie szlaków – wąwóz Krowiak – skrzyżowanie szlaków – amfiteatr – wapienniki – Pomnik Czynu Powstańczego – Dom Pielgrzyma – ołtarz polowy Jana Pawła II – bazylika – GÓRA ŚW. ANNY (Rynek)

Szlak okrężny o długości 3,7 km rozpoczyna się na rynku Góry św. Anny, miejscowości pątniczej, leżącej na najwyższym wzniesieniu Chełmu (404 m n.p.m.). Z rynku ulicą prof. R. Olescha udajemy się do tablicy poświęconej wybitnemu pszczelarzowi ks. Janowi Dzierżonowi. Idąc uliczką w dół, mijamy kapliczkę po prawej stronie i maszerujemy Krowiokiem  – wąwozem o niezwykłym uroku. Po lewej stronie mijamy odsłonięcie skał wapiennych z tablicą edukacyjną dot. powstawaniu gleby i występujących tu skamieniałości, szlak prowadzi na prawo, do góry. Z samej góry kamiennego amfiteatru roztacza się wspaniały widok, unaoczniający wielkość tej budowli z lat 1934-38. Schodząc po schodach na dół, po prawej stronie amfiteatru widzimy piec wapienniczy. Następnie idziemy schodami w górę do Pomnika Czynu Powstańczego z 1955r., projektu Xawerego Dunikowskiego, upamiętniającego powstania śląskie. Stąd Aleją Jana Pawła II docieramy do ołtarza polowego, przy którym 21 czerwca 1983 r. papież odprawił uroczyste nieszpory. Dalej droga poprowadzi do barokowej bazyliki św. Anny w kompleksie klasztorno-kalwaryjskim oo. Franciszkanów, której najważniejszym zabytkiem jest gotycka figurka św. Anny Samotrzeciej (patronki Ziemi Śląskiej) z końca XV w. Znajduje się tu również kaplica Matki Boskiej Fatimskiej (na placu Rajskim), kaplica Matki Bożej Częstochowskiej (w kościele) i Grota Lurdzka. Obok schodów stoi pomnik Jana Pawła II.

 

SZLAK FLORY I FAUNY - ok. 15 km

 GÓRA ŚW. ANNY (Rynek) – Wysoka – Oleszka – Żyrowa – Góra św. Anny (wąwóz Krowiok – amfiteatr skalny– wapiennik – Pomnik Czynu Powstańczego) – GÓRA ŚW. ANNY (Rynek)

Okrężny szlak nadaje się do wędrówki pieszej, jego długość wynosi 14,8 km. Najciekawsze obiekty na szlaku to: murowany wiatrak w stylu holenderskim z połowy XIX w. w Wysokiej, zespół pałacowy i kościół z XIII/XIV w. w Żyrowej, a na Górze św. Anny kamienny amfiteatr z 1934-38, dawny piec wapienniczy, Pomnik Czynu Powstańczego, pomnik Jana Pawła II oraz bazylika św. Anny i kalwaria annogórska.
Przede wszystkim jednak szlak ten ma na celu ukazanie bogactwa flory i fauny parku krajobrazowego i dlatego biegnie głównie lasami, najpierw z Góry św. Anny do Żyrowej przez rezerwat przyrody "Lesisko", w którym gatunkiem dominującym jest buk zwyczajny, a następnie polami i lasem mieszanym z powrotem do Góry św. Anny.

 

SZLAK III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO - 23 km

KĘDZIERZYN-KOŹLE (PKP) – Dąbrówka – Sławięcice – Ujazd – Stary Ujazd – Zimna Wódka – Klucz – Czarnocin – Poręba – Góra św. Anny – Żyrowa – Oleszka – JASIONA (PKP)

Szlak przeznaczony do wędrówki pieszej, tylko w miejscach koniecznych przecina szosy, w większości te o niskim poziomie ruchu. Długość całego szlaku wynosi 48,2 km. Drogi przeważnie prowadzą przez lasy i polne rozdroża, z dala od zgiełku i miejskiego hałasu. Choć szlak nie należy do górskich, jest możliwość wspinania się po najwyższych wzniesieniach tego obszaru. Ważnym miejscem na szlaku są Sławięcice, gdzie podczas II wojny światowej istniał obóz koncentracyjny. Pozostała po nim murowana wieżyczka strażnicza, piec do palenia ciał i brama wjazdowa do żydowskiego obozu pracy udenlager w Blachowni-Sławięcicach. Obóz ten 1 kwietnia 1944 r. został przekształcony w obóz koncentracyjny Arbeitslager Blechhammer, stając się podobozem Oświęcimia-Brzezinki. Istniał do 21 stycznia 1945 r., przebywało tu 3-4 tys. więźniów, w tym ok. 200 kobiet, zginęło lub zostało zabitych ok. 250 osób, a podczas likwidacji obozu i marszu ewakuacyjnego 800. Został wyzwolony 26 stycznia 1945 r. Na placu dawnego obozu znajduje się obecnie pomnik ku czci poległych oraz pomniki poświęcone ofiarom wojen i powstań – głównie mieszkańcom tego regionu. Do szczególnie ważnych miejsc na szlaku należy klasztor franciszkański na Górze św. Anny wraz z pięknym parkiem krajobrazowym. Miłośników przyrody zainteresuje rezerwat przyrody „Boże Oko” oraz zabytkowy park w Sławięcicach, który powstał wskutek przebudowy ogrodu barokowego z XVIII w. i angielskiego z pocz. XIX w. Interesujące gatunki drzew opatrzone są tabliczkami informacyjnymi. Przy wejściu do parku stoi pomnik ku czci poległych w 1948 r. pracowników Młodzieżowego Ośrodka Szkoleniowego. W miejscowości Ujazd znajdują się ruiny starego zamku biskupów wrocławskich z XVI i XVII w. oraz dwa kościoły: barokowy z XVII i XVIII w. pw. św. Andrzeja Apostoła i neogotycki z XIX w., pątniczy, pw. Nawiedzenia NMP. W Zimnej Wódce zobaczyć można drewniany barokowy kościół pw. Marii Magdaleny oraz pomnik upamiętniający poległych podczas z I i II wojny światowej. W Kluczu zaś zabytkowy kościół pw. św. Elżbiety Węgierskiej wzmiankowany w 1319 r., przebudowany w 1748 r. 

Na Górze św. Anny istotne obiekty to barokowa bazylika, Grota Lurdzka z lat 1912-14, Pomnik Pomnik Czynu Powstańczego (autor Xawery Dunikowski) i kamienny amfiteatr (1934-38 r.). Natomiast w Żyrowej – zabytkowy kościół filialny z 1300 r. pw. św. Mikołaja i zespół pałacowy z XVII w. Warto dodać, że Żyrowa w 2002 r. uzyskała miano najpiękniejszej wsi opolskiej. Kolejna miejscowość na szlaku to Oleszka – osada położona wśród olch, o której pierwsza wzmianka pochodzi z 1302 r. Znajduje się tu kaplica z 1925 r. pw. Nawiedzenia NMP z tablicą upamiętniającą poległych w czasie I i II wojny. W Jasionie kościół z 1911 r. w stylu neobarokowym, którego stare prezbiterium z XIV w. jest dziś jedną z kaplic.

 

SZLAK im. JANA PAWŁA II -10 km

 ZDZIESZOWICE (PKP) – Góra Chełmska – wąwóz Krowiok – wapiennik – amfiteatr skalny – Pomnik Czynu Powstańczego – Geostanowisko nefelinitów / rez. geologiczny "Góra Św. Anny" - kalwaria annogórska - Muzeum Czynu Powstańczego – LEŚNICA (PKP)

Na 10-kilometrowym szlaku nie brakuje pięknych widoków, wszak Góra św. Anny należy do parku krajobrazowego obejmującego grzbiet Chełma. Najciekawsze są obiekty na Górze św. Anny: amfiteatr i Pomnik Czynu Powstańczego autorstwa Xawerego Dunikowskiego wzniesiony w 1955 r., oraz przygotowane pod turystów zainteresowanych geologią regionu - Geostanowisko nefelinitów, a także Muzeum Czynu Powstańczego przy drodze do Leśnicy. Interesujący jest również wąwóz Krowiok i park w Zdzieszowicach.

 

SZLAK im. ROBERTA OSZKA - 34 km

 KĘDZIERZYN-KOŹLE (PKP) – Kużniczki – Łąki Kozielskie – Leśnica – Poręba – Lichynia – Klucz – Olszowa – Komorniki – Księży Las – Suche Łany – STRZELCE OPOLSKIE (Rynek)

Szlak nadaje się do wędrówki pieszej, jego długość wynosi 34 km a drogi w większości prowadzą przez lasy i polne rozdroża oraz szosy o niskim poziomie ruchu. W czasie drogi można podziwiać piękny krajobraz Chełmu (404 m n.p.m.). Najciekawsze na szlaku są zabytkowe kościoły drewniane. Kościół w Kluczu pw. św. Elżbiety Węgierskiej, wzmiankowany w 1319 r., a przebudowany w 1748 r., posiada zabytkowe obrazy i rzeźby. Kościół w Olszowejpw. Matki Boskiej Śnieżnej z 1679 r. ma konstrukcję zrębową, jest jednonawowy, z wieżą. W Łąkach Kozielskich warto obejrzeć kapliczkę z 1898 r., a w Leśnicy na rynku kapliczkę upamiętniającą pożar z 1711 r. Dalej szlak prowadzi przez rezerwat przyrody „Grafik”, na którego obszarze rośnie stary 120-letni las bukowy, w warstwie runa zaś występuje roślina chroniona marzanka wodna. W Strzelcach Opolskich na rynku znajduje się ratusz z lat 1844-46, z wieżą z XVI w., pomnik poświęcony ofiarom wojen i przemocy, a także pomnik Myśliwca z 1929 r., który wiąże się z nazwą miasta.

 

SZLAK POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH

 DĄBRÓWKA (granica województwa) – Centawa – Kuźnica – Jemielnica-Borek – Jemielnica – Gąsiorowice – Strzelce Opolskie – Szymiszów – Kalinowice – Stara Poręba – Ligota Górna – Góra św. Anny – Leśnica – Krasowa – Raszowa – Kłodnica  – Kędzierzyn (Pogorzelec) – Brzezie – Stare Koźle – Bierawa – Lubiechów – Dziergowice – Solarnia – Stróżów uroczysko – Kozielawa – KOTLARNIA (granica województwa)

Szlak idealnie nadaje się do wędrówki pieszej i przeważnie prowadzi przez lasy i polne rozdroża oraz odcinki górzyste o niskim poziomie trudności (Góra Chełmska czyli Góra św. Anny), z dala od zgiełku i miejskiego hałasu. Tylko w miejscach koniecznych przecina szosy, w większości te o niskim poziomie ruchu. Jego długość w województwie opolskim wynosi 97,7 km.
Obiektami, na które warto na szlaku zwrócić uwagę, są liczne pomniki poświęcone ofiarom wojen i powstań, głównie mieszkańcom tego regionu. Na początku szlaku, 4 km od miejscowości Dąbrówka, na uroczysku „Hubertus” znajduje się Polana Śmierci – stoi tu krzyż „Śląski Katyń 1946”, upamiętniający Ślązaków zamordowanych przez służbę bezpieczeństwa PRL. W Jemielnicy-Borku postawiono pomnik dla uczczenia pamięci mieszkańców tej miejscowości walczących na frontach I wojny światowej, natomiast w latach 90. dodano tablice z nazwiskami ofiar II wojny i zamieszczono napis: „Naszym synom, mężom i ojcom, dzielnym albo przerażonym, pełnym wiary, dumy i życia, patrzącym w przyszłość. Dziś nikt nie jest w stanie tego ocenić, co pozostało, to ból i pamięć”.
W miejscowości Brzeźce znajduje się kaplica ufundowana przez mieszkańców w 1889 r. i pomnik ku czci poległych w latach 1914-18, w Dziergowicach natomiast pomnik ku czci powstańców śląskich 1919, 1920 i 1921 r.
Interesującym miejscem na szlaku jest rezerwat przyrody „Tęczynów” o powierzchni 33,9 ha. Spośród stwierdzonych tu 60 roślin naczyniowych prawnej ochronie gatunkowej podlega 6 i są to: gnieźnik leśny, lilia złotogłów, orlik pospolity, podkolan biały, marzanka wonna, konwalia majowa.
Szczególnie ważny na szlaku jest barokowy zespół klasztorno-kalwaryjski o.o. Franciszkanów i Park Krajobrazowy „Góra św. Anny”. Warto też zwrócić uwagę na obelisk z tablicą pamiątkową ks. Jana Dzierżona – wybitnego polskiego pszczelarza, a w Leśnicy na rynku zatrzymać się przy kapliczce upamiętniającej wielki pożar 6 czerwca 1711 r., z którego ocalał jedynie kościół parafialny. W każdą rocznicę tamtego wydarzenia leśniczanie odprawiają procesję dziękczynno-błagalną wokół rynku.

 

Powyższe opisy pochodzą z publikacji pt.: "Szlaki turystyczne Śląska Opolskiego", wyd. Oficyna Piastowska.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by