Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

PK Góra Św. Anny - Publikacje

Przewodnik. Park Krajobrazowy "Góra Św. Anny" POBIERZ

Rok wydania: 2015
Autorzy tekstów: Beata Wielgosik, Roman Gohly, Elżbieta Kuźnicka, Marek Zarankiewicz
Wydawca: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych
Ilość stron: 42

Przewodnik skierowany do do szerokiego grona odbiorców. Opisuje Park Krajobrazowy "Góra Św. Anny" pod kątem wiadomości przyrodniczych. Można w niej znaleźć opisy krajobrazu, flory i fauny, geologii, rezerwatów przyrody. Poruszane są zagadnienia form ochrony przyrody na terenie Parku. W książeczce umieszczone zostały mapki z opisami ścieżek dydaktycznych.

Wydawnictwo dofinansowana za środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.


Walory historyczne i kulturowe Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny" POBIERZ

Rok wydania: 2015
Autorzy tekstów: Beata Wielgosik, Roman Gohly
Wydawca: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych
Ilość stron: 51

Publikacja skierowana do wszystkich osób zainteresowanych historią i kulturą obszaru wchodzącego w skład Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny". Zawiera szereg treści dotyczących pradziejów, popularnej historii obszaru, rodów szlacheckich, dziejów franciszkanów. Pozycja zawiera również opisy i zdjęcia najciekawszych obiektów zabytkowch miejscowości mieszczących się w granicy parku oraz otuliny.

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


Album - Opolskie Parki Krajobrazowe POBIERZ

Rok wydania: 2014
Autorzy tekstów: Malgorzata Gębala, Ireneusz Hebda, Dominik Łęgowski, Beata Wielgosik
Wydawca: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych
Ilość stron: 92

Publikacja przedstawiająca najciekawsze walory przyrodnicze i kulturowe parków krajobrazowych Województwa Opolskiego. Zdjęcia zostały wykonane, w większości przez pracowników parków krajobrazowych oraz pochodzą ze zbiorów po konkursowych.

Publikacja dofinansowana za środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.


Przewodnik Edukacyjny - Park Krajobrazowy "Góra Św. Anny" POBIERZ

Rok wydania: 2012
Autorzy tekstów: Elżbieta Kuźnicka
Ilustracje: Michalina Kutnyj
Wydawca: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych
Ilość stron: 48

Bogato ilustrowana książeczka dla dzieci w wieku 7-10 lat, ale korzystać z niej mogą również rodzice, czytając i tłumacząc trudniejsze zadania dzieciom młodszym. Wraz z leśnym karłem Bartłomiejem poznajemy lokalną przyrodę, historię i kulturę. Zamieszczone historyjki, rysunki, wyklejanki i różne zadania odkrywają przed najmłodszymi ciekawy świat przyrody. Począwszy od skamieniałości i wulkanu, dziwnych zwierząt żyjących dawno temu w morzu, poprzez naukę o lesie, gatunkach drzew, owocach i grzybach leśnych, oraz zwierzętach - tych większych i mniejszych, dzieciom przekazywana jest bardzo urozmaicona i skondensowana wiedza. W książeczce nie brakuje również informacji o najważniejszych zabytkach, takich jak bazylika św. Anny i kalwaria, czy świeckich obiektach historycznych.
Jest to swoiste kompendium wiedzy o Parku Krajobrazowym "Góra Św. Anny", opowiadające o rzeczach najważniejszych, najciekawszych i najgodniejszych uwagi młodego odkrywcy.

Wydawnictwo dofinansowana za środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.


Zanim Góra św. Anny wynurzyła się z morza.
Skamieniałości, jaskinie i drogie kamienie wokół sanktuarium św. Anny. POBIERZ

Rok wydania: 2007
Autorzy: Robert Niedźwiedzki, Marek Zarankiewicz
Wydawca: Studio Graphito
Ilość stron: 60

Publikacja skierowana do nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Jest to bogate źródło wiedzy z zakresu geologii rejonu Góry św. Anny, napisane prostym językiem, tłumaczące liczne zjawiska i procesy zachodzące tutaj w przeszłości. Zawiera podstawowe pojęcia geologiczne, zastosowanie skał przez człowieka, krótką historię geologiczną Opolszczyzny, opis skamieniałości triasowych okolic Góry św. Anny oraz ogólną charakterystykę Grzbietu Chełma. Dowiemy się z niej także jak przygotować się do geologicznych wycieczek i zajęć terenowych. Wymienione i opisane są w niej najciekawsze geologicznie miejsca Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” ze szczególnym uwzględnieniem dawnej ścieżki edukacyjnej po rezerwacie geologicznym w kamieniołomie nefelinitów w Górze św. Anny. 

Publikacja dofinansowana za środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.


Na ścieżce "Wokół Góry Św. Anny" POBIERZ

Rok wydania: 2007
Autorzy tekstów: Beata Wielgosik, Maja Mrozińska, Roman Gohly, Damian Grochla
Wydawca: Studio Graphito
Ilość stron: 80

 

Na ścieżce „Wokół Góry św. Anny”. Propozycje metodyczne zajęć terenowych dla organizatorów „zielonych szkół” i wycieczek szkolnych.
Publikacja stworzona została w celu przybliżenia, najczęściej uczęszczanej ścieżki dydaktycznej Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”. Jest ona pomocą dla nauczycieli i uczniów chcących dowiedzieć się czegoś więcej na temat mijanych miejsc czy obiektów tj.: bazylika św. Anny, Grota Lurdzka, ołtarz papieski, kalwaria annogórska, amfiteatr skalny, rezerwat geologiczny „Góra św. Anny”. Zamieszczone są tutaj dzieje franciszkanów na Górze św. Anny, kult św. Anny, czy krótka historia powstań śląskich. Znajdują się tu także tematy poświęcone ochronie przyrody i siedliskom leśnym oraz drzewom. Do każdego tematu dołączone są scenariusze zajęć z kartami pracy dla uczniów.

Publikacja dofinansowana za środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by