Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

PK Góra Św. Anny - Pozostałe formy ochrony

OCHRONA GATUNKOWA ROŚLIN

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014 r. poz. 1409) na terenie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”  stwierdzono do tej pory 30 gatunków roślin chronionych, z czego 12 podlega ochronie ścisłej, a 18 ochronie częściowej. Poniżej podajemy listę tych gatunków.

Gatunki roślin objęte ochroną ścisłą:

1. Buławnik wielkokwiatowy Cephalanthera damasonium
2. Buławnik mieczolistny Cephalanthera longifolia
3. Buławnik czerwony Cephalanthera rubra
4. Żłobik koralowy Corallorhiza trifida
5. Kruszczyk siny Epipactis purpurata
6. Goryczka krzyżowa Gentiana cruciata
7. Rojownik pospolity Jovibarba globifera
8. Kruszczyk połabski Epipactis albensis
9. Lilia złotogłów Lilium martagon
10. Len austriacki Linum austriacum
11. Paprotnik kolczysty Polystichum aculeatum
12. Storczyk blady Orchis pallens

Gatunki roślin objęte ochroną częściową:

1. Centuria pospolita Centaurium erythraea
2. Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine
3. Kruszczyk rdzawoczerwony Epipactis atrorubens
4. Czosnek niedźwiedzi Allium ursinum
5. Dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis
6. Gnieźnik leśny Neottia nidus-avis  
7. Śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis
8. Naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora
9. Orlik pospolity Aquilegia vulgaris
10. Parzydło leśne Aruncus silvestris
11. Goryczuszka orzęsiona Gentianopsis ciliata
12. Podkolan biały Platanthera bifolia
13. Listera jajowata Neottia ovata
14. Miodownik melisowaty Melittis melissophyllum
15. Pokrzyk wilcza-jagoda Atropa belladonna
16. Pierwiosnek wyniosły Primula elatior
17. Wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum
18. Ziemowit jesienny Colchicum autumnale

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by