Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

PK Góra Św. Anny - Pomniki przyrody

Na terenie parku krajobrazowego "Góra św. Anny" znajdują się cztery pomniki przyrody:

Pomniki przyrody ożywionej:

- ok. 190-letnia lipa drobnolistna - rosnąca w parku przykościelnym w miejscowości Wysoka

- ok. 240-letni klon jawor - rosnący w parku w Wysokiej

- ok. 240-letni klon jawor - przy wczesnogotyckim kościele św. Mikołaja w Żyrowej

Pomniki przyrody nieożywionej:

- stożek tufów wulkanicznych (skały powstałe ok. 27-23 mln lat temu) - rez. geologiczny w Górze św. Anny

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by