Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

PK Góra Św. Anny - Formy działalności

Naszą działalność można podzielić na kilka działów:

 1. Prowadzenie całorocznej edukacji przyrodniczej - głównie dla szkół i grup zorganizowanych
 2. Organizacja konkursów, olimpiad i rajdów
 3. Organizacja warsztatów o różnej tematyce
 4. Włączanie się poprzez współorganizację w zewnętrzne imprezy o podobnym, przyrodniczym charakterze

Ad. 1 Prowadzenie całorocznej (bieżącej) edukacji ekologicznej - NIEODPŁATNIE

Przez cały rok prowadzimy w naszym Parku zajęcia edukacyjne dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Poruszana tematyka dotyczy nie tylko samego Parku Krajobrazowego "Góra św. Anny", ale i innych tematów związanych z przyrodą ożywioną, geologią i ochroną przyrody, rzadziej ochroną środowiska. Pełna tematyka znajduje się w ofercie edukacyjnej.
Istnieje również możliwość zamówienia prelekcji do szkoły (termin dla nas najbardziej dogodny to okres od listopada do marca).

Oprócz zajęć teoretycznych, które odbywają się na naszej sali edukacyjnej (sala mieści max 48 osób), prowadzimy również zajęcia w terenie.
Do wyboru mamy 5 ścieżek edukacyjnych.

Więcej informacji na temat zajęć znaleźć można w zakładce Oferta Edukacyjna.

Ad. 2 Organizacja konkursów, olimpiad i rajdów - dla dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli leżących na terenie gmin, na których położony jest Park Krajobrazowy "Góra św. Anny"

W ciągu roku organizujemy 4 konkursy dla różnych grup wiekowych uczniów, są to:

 1. Mini Olimpiada Wiedzy Przyrodniczej - konkurs wojewódzki, organizowany we wszystkich trzech oddziałach Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych: w PK "Góra św. Anny", PK "Góry Opawskie i w Stobrawskim PK. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III - IV szkół podstawowych. Konkurs w 2018 roku wycofany, do odwołania.
 2. Pieszy Rajd Przedszkolaka - jak sama nazwa wskazuje jest to rajd pieszy dzieci przedszkolnych. Co roku bierze w nim udział ok. setka dzieci w wieku 3-6 lat.
 3. Terenowy Turniej Ekologiczny "Annogórski Ekolog"  - konkurs w formie rajdu terenowego z przystankami i zadaniami do rozwiązania. W odróżnieniu od Mini Olimpiady jest to konkurs drużynowy, przeznaczony dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych.
 4. Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski - ogólnopolski konkurs organizowany w ramach porozumienia kilkunastu parków krajobrazowych Polski. Jest to konkurs drużynowy, dla uczniów klas V -VIII szkół podstawowych.

W wymienionych konkursach mogą brać udział dzieci i młodzież ucząca się w szkołach, które leżą na terenie gmin wchodzących w granice Parku Krajobrazowego "Góra św. Anny": Leśnica, Zdzieszowice, Ujazd, Izbicko, Strzelce Opolskie i Gogolin.

Ad. 3 Organizacja warsztatów o różnej tematyce

Co roku staramy się wychodzić także na przeciw społeczeństwu i jego potrzebom. Wiele osób ceni sobie nasze starania, by także osobom nie związanym zawodowo z ochroną przyrody czy w ogóle z przyrodą - przybliżyć w ciekawy sposób świat, który nas otacza, próbując go zrozumieć, ale także wyciągnąć z niego coś konkretnego dla siebie.

Na organizowane przez nasz warsztaty może przyjść każdy, niezależnie od wieku (dzieci oczywiście pod opieką dorosłych).

Poruszana tematyka jest bardzo różna. Dotychczas można było wziąć udział m.in. w:

 • wykładach poświęconych owadom zapylającym i warsztatach "pszczelo-pszczelarskich"
 • bożonarodzeniowych warsztatach florystycznych
 • wykładzie i warsztatach geologicznych
 • Dniu Drzewa połączonym z warsztatami florystycznymi (leśne stwory z szyszek)
 • Nocy Sów z nocną wycieczką do lasu i "nawoływaniem" sów
 • wycieczce historycznej z rodem Gaszynów
 • warsztatach na temat dziko rosnących roślin jadalnych
 • warsztatach z permakultury
 • rodzinnym rajdzie rowerowym
 • prelekcjach na temat fenologicznych pór roku

Informacje na temat warsztatów ukazują się na bieżąco na naszej stronie internetowej i facebooku. Prosimy o śledzenie tych stron uważnie, gdyż obowiązują zapisy, a ilość miejsc jest ograniczona. Udział oczywiście BEZPŁATNY :)

Ad. 4 Współorganizacja imprez ekologicznych, przyrodniczych

Pomagamy w organizacji różnych imprez zewnętrznych.

Oprócz wymienionych form działalności pomagamy w przygotowaniu prac dyplomowych i magisterskich, pisaniu referatów poprzez udostępnianie księgozbioru. Osobom indywidualnie zwiedzającym rejon Góry św. Anny proponujemy obejrzenie naszej wystawki geologicznej i przyrodniczej.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by