Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

środa, 14 wrzesień 2022 12:22

"Annogórski Ekolog 2022" Terenowy Turniej Ekologiczny dla klas V-VI SP

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Zapraszamy chętne szkoły podstawowe z powiatów krapkowickiego i strzeleckiego, a w szczególności z gmin Leśnica, Strzelce Opolskie, Zdzieszowice, Gogolin i Ujazd do zgłaszania drużyn na nasz Terenowy Turniej Ekologiczny, który odbędzie się 28 września 2022 r. Jest to konkurs drużynowy (3-osobowy) i polega on na przejściu wyznaczonej trasy oraz rozwiązaniu zadań czekających na trasie. Drużyny, które zdobędą największą ilość punktów otrzymują nagrody rzeczowe oraz medale, a zwycięska drużyna puchar dla szkoły. Ilość miejsc jest ograniczona.

Celem konkursu:

  • zdobywanie i pogłębianie wiedzy o przyrodniczych, historycznych i kulturowych wartościach oraz krajobrazowych walorach Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”
  • poszerzenie praktycznej wiedzy z zakresu ochrony przyrody i środowiska
  • rozbudzanie zamiłowania oraz szacunku do przyrody
  • zwrócenie uwagi uczestników na piękno krajobrazu rolniczego oraz przyrodniczego znaczenia miedz i zadrzewień śródpolnych
  • pogłębianie wiedzy na temat lokalnej historii
  • doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą i orientowania w terenie
  • integracja wewnątrz grupy, integracja międzyszkolna uczniów
  • poszerzenie grona znajomych o podobnych (przyrodniczych) zainteresowania

Współorganizatorami są: Nadleśnictwo Strzelce Opolskie, Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji, Muzeum Czynu Powstańczego
Patronat honorowy nad Turniejem objął w tym roku Burmistrz Lesnicy - Łukasz Jastrzembski.

Szczegóły konkursu w Regulaminie oraz załącznikach lub pod nr telefonu 77 461 50 74.

Regulamin
Zał. 1 - Trasa
Zał. 2 - Karta zgłoszeń
Zał. 3 - Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych
Zał. 3A - Oświadczenia nauczycieli
Zał. Klauzula informacyjna

Czytany 106 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 22 wrzesień 2022 08:11

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by