Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

środa, 11 marzec 2020 09:35

Annogórska moc ziół

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Stowarzyszenie Kraina św. Anny

wraz z partnerami
czeskim: MAS Opavsko z.s.

polskimi: Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych Oddział Park Krajobrazowy Góra Świętej Anny  i Gminą Leśnica,

rozpoczyna realizację projektu
„Annogórska moc ziół”

 

 

Celem projektu jest:

zainicjowanie integracji mieszkańców terenów przygranicznych, współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi, z jednoczesnym ukazaniem  i promocją walorów przyrodniczych i krajobrazowych pogranicza.

Chcemy pokazać zarówno mieszkańcom, turystom jak i lokalnym samorządom, że pomimo tego, iż mieszkamy w innych krajach, to posiadamy wspólne dobro, jakimi są zioła, którym możemy się wspólnie cieszyć i promować.  

Przez cały okres trwania projektu prowadzona będzie dwujęzyczna kampania edukacyjna, która ma na celu promocję ziół i roślin naturalnie występujących na naszych obszarach, a także metod ich zbioru, ochrony oraz domowych sposobów ich wykorzystania. W ramach akcji zostanie wydanych 8 artykułów – zioło na każdy miesiąc, na bazie których powstanie publikacja. W kwietniu ogłoszony zostanie konkurs fotograficzny, mający na celu ukazanie piękna obszaru przygranicznego. Czerwiec natomiast będzie miesiącem, w czasie którym odbędzie się dwudniowa wizyta studyjna partnera czeskiego w Górze Świętej Anny. Wówczas uczestnicy wezmą udział w cyklu spotkań tematycznych i warsztatów: mydlarskich, herbacianych, kosmetycznych, ziołowych, dendrologicznych i pszczelarskich. Cały projekt będzie szeroko promowany w internecie oraz poprzez dystrybucję materiałów wydanych w ramach projektu tj. herbatki, kosmetyki, kartki pocztowe, publikacja.

To tylko zarys tego co nas czeka w trakcie realizacji projektu.
Serdecznie zachęcamy do czynnego udziału

       Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

 

Całkowity budżet zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych mikroprojektu to 23 414,12 EUR,
w tym dofinansowanie z EFRR 19 902,00 EUR, dofinansowanie z Budżetu Państwa wyniesie 1 170,71 EUR,
a pozostała kwota stanowi wkład własny Stowarzyszenia Kraina św. Anny.

Więcej informacji na stronie: annaland.pl

Czytany 207 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 19 marzec 2020 07:36

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by