Wydrukuj tę stronę

PK Góra Św. Anny - Zwierzęta

Masyw Chełmu stanowi interesujący teren badań faunistycznych. Lista zwierząt występujących w parku jest stale uzupełniana. Badania prowadzone w ostatnim czasie dają ciekawe wyniki.

Gromada mięczaków reprezentowana jest tu licznie przez ślimaki (Gastrpoda). Do najbardziej znanych i najliczniej występujących należy ślimak winniczek (Helix pomatia). Żyją tu zwłaszcza ślimaki z rodzin: świdrzykowatych (Clausiliidae), krążałkowatych (Endodontidae), szklarkowatych (Zonitidae) i ślinikowatych (Arionidae).

Grzbiet Chełmu to obszar z bogatym i unikalnym światem bezkręgowców. Annogórskie murawy i buczyny są doskonałym siedliskiem dla pająków (Aranei). Można tu spotkać takie rzadkie pająki, jak: Mecopisthes silus, Tapiocyba affinis, Asthonargus paganus, Prosoptheca corniculaus, Lepthyphantes nodifer. Najpiękniejszymi przedstawicielami owadów są motyle , występujące w dużym skupieniu na Ligockiej Górze Kamiennej. W rezerwacie florystycznym i nie tylko można spotkać motyle chronione: pazia królowej (Papilio machon), rzadziej pazia żeglarza (Papilio podainus) i mieniaki: (Apatura iris) i (Apatura ilia).

Mała ilość cieków powierzchniowych oraz otwartych zbiorników wodnych spowodowała, że ryby (Pisces) i płazy (Amphibia) reprezentowane są przez nieliczne i dość pospolite gatunki. Najliczniej występują tu : żaby trawne (Rana temporaria) i ropuchy szare (Bufo bufo). Rzadziej spotykane są żaby moczarowe (Rana arvalis), ropuchy zielone (Bufo viridis), ropuchy paskówki (Bufo calamita), rzekotki drzewne (Hyla arborea) i grzebiuszki ziemne (Pelobatus fuscus). Tylko w zbiornikach wodnych czasami spotkać można żaby wodne (Rana esculenta) i traszki zwyczajne (Tritulus vulgaris).

Gady (Reptilia) najliczniej reprezentują jaszczurki (Sauria). Na całym obszarze parku można spotkać : jaszczurki zwinki (Lacerta agilis) i żyworodne (Lacerta vivipara), nieco rzadziej padalce (Anguis fragilis). Do najefektowniejszych gadów zamieszkujących park należą węże : zaskroniec (Natrix natrix), gniewosz plamisty (Coronella austriaca) i żmija zygzakowata (Vipera berus).

Awifauna parku reprezentowana jest przez 50 gatunków ptaków lęgowych, głównie pospolicie występujących. Na szczególne wyróżnienie zasługuje grupa ptaków drapieżnych: myszołów zwyczajny (Buteo buteo), jastrząb (Accipiter gentilis), krogulec (Accipiter nisus), pustułka (Falco trinnunculus), kobuz (Falco subbuteo) oraz sowy: płomykówka (Tyto alba) i puszczyk (Strix aluco). Z rzadszych ptaków występują dzięcioły: czarny (Dryocopus martinus) i zielonosiwego (Picus canus).

Na terenie Parku Krajobrazowego Góra św. Anny swoje miejsca rozrodu i hibernacji , mają nietoperze: nocek duży (Myotis myotis), nocek wąsatek (Myotis mystacinus) ,gacek brunatny (Plecotus auritus), mopek Barbastella (Barbastella barbastella) ,mroczek pozłocisty (Eptesicus nilssoni), mroczek późny (Eptesicus serotinus), borowiec wielki (Nyctalus noctula) i karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus).

Las zamieszkiwany jest przez roślinożerne sarny (Capreolus capreolus) i jelenie (Cervus elephus), wszystkożerne dziki (Sus scrofa), lisy (Vulpes vulpes), borsuki (Meles meles), kuny leśne (Martes martes), popielice (Glis glis) i drapieżne łasice (Mustella nivalis). Pola i łąki zamieszkują : myszy polne (Apodemus agrarius), nornik (Microtus arvalis), darniówki (Pitymus subterraneus), tchórze (Mustella putorius) i krety (Talpa europaea). W parkach i lasach możemy spotkać wiewiórki (Sciurus vulgaris) i orzesznice (Muscardinus avellanarius). Identyfikacja upraw rolnych w latach 70- tych przyczyniła się do prawdopodobnego wyginięcia gryzonia z rodziny wiewiórkowatych- susła moręgowanego (Spermophillus citellus), mającego tutaj swoje jedyne stanowisko w Polsce. Być może na zawsze z krajobrazu annogórskiego zniknęły takie rzadkości jak: kraska (Coracias garrulus), czy dzierzba rudogłowa (Lanius senator). Pocieszającym jest fakt zasiedlania obszaru parku przez gatunki nowe, np. dziwonię (Carpodacus erithrinus), gołębia sierpówkę (Streptopelia decaocto), jenoty (Nyctereutes procyonoides).