Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

PK Góra Św. Anny - Zwierzęta

Masyw Chełmu stanowi interesujący teren badań faunistycznych. Lista zwierząt występujących w parku jest stale uzupełniana. Badania prowadzone w ostatnim czasie dają ciekawe wyniki.

Gromada mięczaków reprezentowana jest tu licznie przez ślimaki (Gastrpoda). Do najbardziej znanych i najliczniej występujących należy ślimak winniczek (Helix pomatia). Żyją tu zwłaszcza ślimaki z rodzin: świdrzykowatych (Clausiliidae), krążałkowatych (Endodontidae), szklarkowatych (Zonitidae) i ślinikowatych (Arionidae).

Grzbiet Chełmu to obszar z bogatym i unikalnym światem bezkręgowców. Annogórskie murawy i buczyny są doskonałym siedliskiem dla pająków (Aranei). Można tu spotkać takie rzadkie pająki, jak: Mecopisthes silus, Tapiocyba affinis, Asthonargus paganus, Prosoptheca corniculaus, Lepthyphantes nodifer. Najpiękniejszymi przedstawicielami owadów są motyle , występujące w dużym skupieniu na Ligockiej Górze Kamiennej. W rezerwacie florystycznym i nie tylko można spotkać motyle chronione: pazia królowej (Papilio machon), rzadziej pazia żeglarza (Papilio podainus) i mieniaki: (Apatura iris) i (Apatura ilia).

Mała ilość cieków powierzchniowych oraz otwartych zbiorników wodnych spowodowała, że ryby (Pisces) i płazy (Amphibia) reprezentowane są przez nieliczne i dość pospolite gatunki. Najliczniej występują tu : żaby trawne (Rana temporaria) i ropuchy szare (Bufo bufo). Rzadziej spotykane są żaby moczarowe (Rana arvalis), ropuchy zielone (Bufo viridis), ropuchy paskówki (Bufo calamita), rzekotki drzewne (Hyla arborea) i grzebiuszki ziemne (Pelobatus fuscus). Tylko w zbiornikach wodnych czasami spotkać można żaby wodne (Rana esculenta) i traszki zwyczajne (Tritulus vulgaris).

Gady (Reptilia) najliczniej reprezentują jaszczurki (Sauria). Na całym obszarze parku można spotkać : jaszczurki zwinki (Lacerta agilis) i żyworodne (Lacerta vivipara), nieco rzadziej padalce (Anguis fragilis). Do najefektowniejszych gadów zamieszkujących park należą węże : zaskroniec (Natrix natrix), gniewosz plamisty (Coronella austriaca) i żmija zygzakowata (Vipera berus).

Awifauna parku reprezentowana jest przez 50 gatunków ptaków lęgowych, głównie pospolicie występujących. Na szczególne wyróżnienie zasługuje grupa ptaków drapieżnych: myszołów zwyczajny (Buteo buteo), jastrząb (Accipiter gentilis), krogulec (Accipiter nisus), pustułka (Falco trinnunculus), kobuz (Falco subbuteo) oraz sowy: płomykówka (Tyto alba) i puszczyk (Strix aluco). Z rzadszych ptaków występują dzięcioły: czarny (Dryocopus martinus) i zielonosiwego (Picus canus).

Na terenie Parku Krajobrazowego Góra św. Anny swoje miejsca rozrodu i hibernacji , mają nietoperze: nocek duży (Myotis myotis), nocek wąsatek (Myotis mystacinus) ,gacek brunatny (Plecotus auritus), mopek Barbastella (Barbastella barbastella) ,mroczek pozłocisty (Eptesicus nilssoni), mroczek późny (Eptesicus serotinus), borowiec wielki (Nyctalus noctula) i karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus).

Las zamieszkiwany jest przez roślinożerne sarny (Capreolus capreolus) i jelenie (Cervus elephus), wszystkożerne dziki (Sus scrofa), lisy (Vulpes vulpes), borsuki (Meles meles), kuny leśne (Martes martes), popielice (Glis glis) i drapieżne łasice (Mustella nivalis). Pola i łąki zamieszkują : myszy polne (Apodemus agrarius), nornik (Microtus arvalis), darniówki (Pitymus subterraneus), tchórze (Mustella putorius) i krety (Talpa europaea). W parkach i lasach możemy spotkać wiewiórki (Sciurus vulgaris) i orzesznice (Muscardinus avellanarius). Identyfikacja upraw rolnych w latach 70- tych przyczyniła się do prawdopodobnego wyginięcia gryzonia z rodziny wiewiórkowatych- susła moręgowanego (Spermophillus citellus), mającego tutaj swoje jedyne stanowisko w Polsce. Być może na zawsze z krajobrazu annogórskiego zniknęły takie rzadkości jak: kraska (Coracias garrulus), czy dzierzba rudogłowa (Lanius senator). Pocieszającym jest fakt zasiedlania obszaru parku przez gatunki nowe, np. dziwonię (Carpodacus erithrinus), gołębia sierpówkę (Streptopelia decaocto), jenoty (Nyctereutes procyonoides).

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by