Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

PK Góra Św. Anny - Grzyby

Mszaki, grzyby i porosty

Na terenie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” odnotowano 68 gatunków mchów i wątrobowców, wśród których 1 jest zagrożony w skali Polski (Pleuridium acuminatum), 30 w skali województwa opolskiego. 4 gatunki objęte są ochroną częściową: jodłówka pospolita, widłoząb miotlasty, miechera spłaszczona i fałdziec pomarszczony. Rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych występujących na terenie Parku to: czarka szkarłatna, gwiazdosz potrójny, gwiazdosz frędzelkowaty oraz soplówka gałęzista, flagowiec olbrzymi i naparstniczka stożkowana. Po zmianach prawnych w 2014 r. pod ochroną pozostał tylko ten ostatni. Z uwagi na niezbyt dużą ilość badań briologicznych jak i mykologicznych przeprowadzonych do tej pory na terenie Parku, należy spodziewać się uzupełnień obu list. Znajdują się tutaj również 193 gatunki porostów (łącznie ze stanowiskami historycznymi), z czego 5 gatunków uznaje się za wymarłe, a ok. 40 nie potwierdzono występowania). Chronionych jest 11 gatunków, z których 3 znajdują się pod ochroną ścisłą: obrostnica rzęsowata, pawężnica rozłożysta i biedronecznik zmienny; 80 gatunków z wszystkich występujących na terenie Parku.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by