Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

   Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych jest jednostką budżetową Województwa Opolskiego. Zespół stanowią trzy parki krajobrazowe, każdy o innym typie fizyczno- geograficznym: PK „Góry Opawskie” – typ górski, PK „Góra Św. Anny” – typ wyżynny, Stobrawski PK – typ nizinny. Łącznie zajmują blisko 8% powierzchni ogólnej województwa, obejmując swym zasięgiem najcenniejsze fragmenty rodzimej przyrody. Parki krajobrazowe to obszary chronione również ze względu na wartości historyczne i kulturowe oraz wysokie walory krajobrazowe Opolszczyzny. Dzięki nie tak wysokiemu reżimowi ochronnemu jaki posiadają chociażby parki narodowe czy rezerwaty przyrody, możliwa jest w parkach krajobrazowych pełniejsza realizacja funkcji społecznych w tym: poznawczych, kulturowych, naukowo-dydaktycznych, wychowawczych czy też turystyczno-wypoczynkowych. Jednocześnie możliwe jest tu wypełnianie funkcji gospodarczej w tym: leśnej, rolnej, wodnej, rekreacyjnej oraz innych wymagających odpowiedniej jakości środowiska naturalnego.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by