Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

piątek, 06 listopad 2020 09:42

Zasady funkcjonowania ZOPK w czasie pandemii COVID-19 Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Zasady obowiązujące na terenie siedzib Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w celu ograniczenia ryzyka zarażenia koronawirusem SARS-COV-2 

 • zawiesza się organizację zajęć edukacyjnych, warsztatów, konkursów organizowanych
  w siedzibach ZOPK
 • wprowadza się zakaz poruszania się klientów zewnętrznych po obiektach ZOPK
 • preferuje się kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikami ZOPK
 • w uzasadnionych przypadkach, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym, istnieje możliwość kontaktu osobistego z pracownikami ZOPK
 • wprowadza się obowiązek rejestracji danych osób przychodzących z zewnątrz. Wypełnione formularze przechowuje się zgodnie z zaleceniami RODO
 • W siedzibie Parku Krajobrazowego (PK) przebywać mogą jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów infekcji, które nie miały kontaktu z osobami zakażonymi COVID 19!

Zachowaj podwyższone zasady ostrożności podczas odwiedzin w ZOPK:

 • Załóż osłonę nosa i ust oraz nie zdejmuj jej przez cały okres pobytu na terenie budynku PK;
 • dezynfekuj ręce- dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są przy wejściach do budynków;
 • Zachowaj bezpieczną odległość od innych osób – rekomendowany dystans to min. 2 m
  (z wyjątkiem rodzin oraz osób wspólnie mieszkających);
 • Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzuć do zamkniętego kosza i umyj ręce;
 • Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Ogranicz kontakty z innymi osobami przebywającymi na terenie budynku. W przypadku takich kontaktów nie podawaj ręki na powitanie, zachowaj odległość 2 m od rozmówcy;
 • Korzystaj z wyznaczonych dla gości toalet. Noś osłonę nosa i ust również w tych przestrzeniach budynku. Przestrzegaj zasad higieny. Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się korona wirusa uważa się utrzymywanie czystości rąk – ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone). Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk;
 • Jeżeli poczujesz się źle podczas pobytu w pomieszczeniu, szczególnie, gdy zaobserwujesz u siebie objawy infekcji, niezwłocznie zgłoś to kierownikowi PK/ opiekunowi, jeśli jesteś osobą nieletnią.
Czytany 290 razy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by