Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

środa, 21 październik 2020 12:45

Drzewo w krajobrazie Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Tematem przewodnim tegorocznych obchodów Dnia Krajobrazu jest Drzewo w krajobrazie. Choć są z nami wszędzie – w miastach, parkach, na łąkach, polach, nad wodami i oczywiście w lasach, czasem chyba nawet ich nie zauważamy. A już na pewno nie często zastanawiamy się co obecności drzew zawdzięczamy.

Wśród wielu funkcji jakie pełnią zadrzewienia chyba najbardziej dostrzegalną jest funkcja estetyczna. Zieleń będąca ważnym elementem układów przestrzennych miast i wsi  stanowi o ich atrakcyjności. Ze względu na rozmiary, drzewa kształtują lokalny krajobraz i tworzą unikalny charakter danego miejsca.

Z funkcji użytkowych jakie pełnią zadrzewienia nie sposób nie wspomnieć o oczyszczaniu powietrza. Liście drzew są jak filtry wchłaniające powietrze wraz z pyłami i związkami chemicznymi mogąc zmniejszyć zapylenie aż o  75%. Pochłaniając dwutlenek węgla, produkując tlen oraz uwalniając do powietrza wodę ograniczają efekt cieplarniany i tworzą korzystny dla nas mikroklimat. Chyba każdy z nas doświadczył ulgi jaką czujemy gdy w upalny dzień uda nam się schronić w cieniu np. lipy. Wiosną natomiast obecność drzew spowalnia roztopy i hamuje odpływ wód co zmniejsza ryzyko powodzi. Pasy zadrzewień na granicach pól skutecznie zatrzymują spływające z nich nawozy. Jest to szczególnie ważne w sąsiedztwie wód, gdzie związki fosforu, azotu czy potasu, które się do nich dostaną powodują bardzo negatywne zjawisko tzw. zakwitu.

Zadrzewienia śródpolne to bardzo ważne siedlisko dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Wbrew temu co może nam się wydawać szczególnie cenne są drzewa stare i próchniejące, w których wnętrzu żyją liczne organizmy. Jednym z charakterystycznych gatunków takich siedlisk  jest pachnica dębowa, chroniony chrząszcz, który zasiedla dziuplaste lipy, wierzby, czereśnie i dęby. Spotkamy tu też zapylające uprawy dzikie pszczoły i trzmiele, a także ptaki drapieżne i owadożerne oraz nietoperze, które są sprzymierzeńcami rolników w walce ze szkodnikami. Różnorodność organizmów, które zamieszkują aleje i zadrzewienia jest zwykle dużo większa niż ta w ubogich pod tym względem monokulturach leśnych, a wiekowe zadrzewienia są substytutem pierwotnych lasów.

Jak widać drzewa w krajobrazie otwartym pełnią szereg ważnych funkcji, od tych związanych z walorami krajobrazowymi, kulturowymi, poprzez znaczenie dla przyrody, aż do korzyści ekonomiczne. Powinniśmy więc je chronić tak aby jako element naszego dziedzictwa, cieszyły zarówno nas jak i przyszłe pokolenia.

Czytany 335 razy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by