Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

środa, 17 kwiecień 2019 08:45

Nie wypalajmy traw!!! Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Zbliżają się kolejne ciepłe wiosenne dni, a z nimi jak co roku pojawia się problem wypalania traw. Sytuacja taka miała już miejsce w tym roku m.in. na terenie Parku Krajobrazowgo Góry Opawskie.
Wciąż jeszcze wielu ludzi uważa, że wypalanie ma dobry wpływ na plonowanie i poprawienie żyzności gleby. Jest to oczywista nieprawda! Wypalenie wierzchniej warstwy gleby (która to dzięki obecności próchnicy jest najżyźniejsza) pociąga za sobą obniżenie jej wartości użytkowej na wiele lat. Zahamowane zostają naturalne procesy rozkładu pozostałości roślinnych, dzięki którym tworzy się urodzajna warstwa gleby. Nie dość, że proceder ten nie poprawia właściwości gleby to jest przede wszystkim niebezpieczny i szkodzi przyrodzie. Niszczona jest gleba, roślinność i zwierzęta. Takie wypalanie jest też niebezpieczne dla ludzi - sprawców wypalań, jak i osób próbujących ugasić pożar, gdyż ogień potrafi bardzo szybko i w niekontrolowany sposób się rozprzestrzenić.


Dodatkowo powstający podczas spalania dym negatywnie wpływa na nasze zdrowie, a także uniemożliwia trzmielom i pszczołom zapylanie kwiatów, co również w konsekwencji obniża plonowanie roślin.
Pamiętajmy o tym, że właśnie te wypalane suche tereny są domem dla wielu zwierząt, m.in. takich jak żaby, ropuchy, jaszczurki, dżdżownice, pająki, krety, jeże, zające, owady, ptaki oraz dla wielu roślin. Wypalając trawy niszczymy ich naturalne środowisko występowania.
Nie wypalajmy nieużytków, rowów, poboczy dróg, pastwisk czy łąk, bo niszczymy przez to również nasz piękny krajobraz, dajmy czas przyrodzie, która sama poradzi sobie z suchą roślinnością.
Niekontrolowane wypalania przyczyniają się także do powstania pożarów lasu. Ogień może bardzo szybko zmienić kierunek rozprzestrzeniania i błyskawicznie przenieść się na pobliskie lasy, łąki, zabudowania.
Pamiętajmy, że zgodnie z art. 124 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów jest w Polsce zabronione i za złamanie tego zakazu można otrzymać karę w postaci grzywny lub aresztu.
Wypalanie traw jest również zakazane w wymogach dobrej kultury rolnej. Za nie przestrzeganie tego zakazu grozi sankcja w postaci zmniejszenia (od 5 do 25%), a w skrajnych przypadkach nawet odebrania wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich za dany rok.

Czytany 832 razy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by