Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

Stobrawski PK - Ścieżki dydaktyczne

Okolice Wielopola i Popielowa

Ścieżka opisuje wiosenny aspekt nadodrzańskich grądów. Trasa o długości 12 km rozpoczyna się we wsi Popielów. Przebiega głównie lasami dębowo-grabowymi doliny Odry. Przy ścieżce znajdują się starorzecza (jedno z nich jest użytkiem ekologicznym) oraz pomnikowy dąb szypułkowy Klara.

    Trasa:

  Ścieżka rozpoczyna się w centrum Popielowa na przystanku PKS, obok którego znajduje się parking. Mijamy stację benzynową i idziemy drogą w kierunku Kolonii Popielowskiej. Około 300m od centrum skręcamy w lewo w boczną drogę asfaltową prowadzącą do wsi Wielopole. Mijamy kilka wolno stojących gospodarstw oraz most na rzece Brynicy i dochodzimy do skraju lasu. W tym miejscu za mostem na kanale żydówka droga asfaltowa skręca w lewo, my natomiast wędrujemy prosto skrajem 100-letniego lasu dębowo-grabowego. Znajduje się tu pierwszy przystanek ścieżki – „Grąd”. Ścieżka prowadzi cały czas w kierunku południowym i doprowadza do położonych po obu stronach drogi niewielkich stawków. W miejscu tym znajduje się przystanek drugi – „Klara”. Ścieżka przyrodnicza prowadzi między starorzeczami główną drogą, my jednak skręcamy w prawo w niewielką ścieżkę prowadzącą w stronę pomnika przyrody – liczącego około 600 lat dębu szypułkowego „Klara” Po obejrzeniu sędziwego dębu wracamy na drogę i idziemy w stronę wałów przeciwpowodziowych Odry. Ścieżka przyrodnicza przekracza wał i prowadzi drogą wzdłuż lasu w kierunku Odry. W miejscu tym znajduje się przystanek trzeci – „Nadodrzańskie łąki”. Dysponując czasem można dojść wzdłuż rzeki w stronę położonego obok mostu fragmentu lasu. W tym celu należy skręcić w prawo w drogę prowadzącą wzdłuż rowu obsadzonego topolami. Znajdujący się przed mostem na Odrze niewielki fragment drzewostanu położony jest bezpośrednio przy korycie rzeki, a więc na terenach zalewowych. Nawiązuje on składem drzewostanu do łęgu – naturalnego lasu terenów zalewowych dolin rzecznych. Właściwa ścieżka skręca łukiem w lewo do kompleksu lasu dębowego. Mijamy wylesioną powierzchnię porośniętą dużą ilością trzciny – miejsce, w którym do niedawna znajdowała się uprawa topolowa. Jest to teren nieco obniżony, o większej wilgotności, tworzący duży łuk, w którego środkowej części znajduje się staw. . Kontynuujemy wędrówkę, ponownie wchodzimy do lasu i po około 200m dochodzimy do przystanku czwartego – „Rośliny wiosny”. Ścieżka prowadzi do końca kompleksu leśnego, po czym skręca granicą lasu w lewo do wałów przeciwpowodziowych. Idąc wzdłuż wałów mijamy uprawę topolową i dochodzimy do piątego przystanku – użytku ekologicznego „Gęsi Staw”. Ścieżka prowadzi drogą odchodzącą od Gęsiego Stawu w stronę widocznych zabudowań wioski Wielopole. We wsi skręcamy w lewo i dochodzimy do lasu, gdzie kończy się ścieżka. Stąd dochodzimy do centrum Popielowa.

 

W Dąbrówce Łubniańskiej

Tematem przewodnim ścieżki są wydmy - często spotykany element krajobrazu parku. Trasa o długości 4,5 km rozpoczyna się przy parkingu leśnym za Dąbrówką Łubiańską. Pierwsza część prowadzi terenami leśnymi porośniętymi głównie przez bory sosnowe, część druga polami w dolinie Brynicy.

        Trasa:

        Wędrówkę rozpoczynamy na parkingu leśnym przy drodze z Dąbrówki Łubniańskiej do Mańczoka. Stąd drogą prowadzącą borem sosnowym (oddz. 224) idziemy w kierunku zachodnim, w stronę kapliczki „Studzionka”. Po prawej stronie drogi mijamy duży kompleks wzniesień rozciągających się szerokim łukiem na długości około 4,5 km. . Pagórki te, będące wynikiem działania wiatru, są głównym tematem omawianym na pierwszym przystanku ścieżki – „Wydmy”. W miejscu, w którym zlokalizowany jest przystanek, do lat 90-tych ubiegłego wieku wybierany był piasek. Wyrobisko przecięło wydmę na pół dzięki czemu możemy obserwować jej przekrój poprzeczny – wznoszącą się na wysokość około 10m skarpę. Za przystankiem pierwszym ścieżka prowadzi wzdłuż kilkunastoletniego młodnika sosnowego po prawej stronie oraz kilkudziesięcioletniego drzewostanu sosnowego po lewej (oddz. 225). Po około 200m dochodzimy do kapliczki, przy której znajduje się drugi przystanek ścieżki – „Studzionka”. Za Studzionką kontynuujemy wędrówkę w tym samym kierunku wzdłuż młodnika sosnowego po prawej i lasu olszowego po lewej stronie drogi. Mijamy odchodzącą w prawo drogę ułożoną z betonowych płyt, prowadzącą do niewielkiego oczka wodnego zlokalizowanego w opisanym wcześniej dawnym wyrobisku piasku. Mijamy miejsce, w którym znajdują się mrowiska i dochodzimy do ogrodzonych siatką upraw leśnych oraz ambony myśliwskiej. Przed nami ponowne spotkanie z wydmą i najbardziej malowniczy odcinek wędrówki (oddz. 228). Znajduje się tu przystanek trzeci – „Bór sosnowy”. Na granicy oddziału 228 dochodzimy do drogi biegnącej w poprzek dotychczasowego kierunku marszu. Skręcamy w lewo i wychodzimy na łąki położone w dolinie Brynicy. Po wyjściu z lasu droga skręca lekko w lewo i dochodzi do rzeki. W miejscu tym znajduje się przystanek czwarty – „Brynica” Ostatni odcinek ścieżki prowadzi malowniczo położoną wśród łąk i pól drogą mijając rosnące z rzadka krzaki wierzby iwy, osiki, głogu jednoszyjkowego, dzikiej róży, gruszy i jeżyn. Zbiorowiska łąkowe oraz zwierzęta spotykane na łąkach i wśród upraw omówione są na ostatnim przystanku ścieżki – „Łąki”. Polna droga doprowadza do zabudowań Dąbrówki Łubniańskiej. Na szosie skręcamy w lewo i dochodzimy do leśnego parkingu.

 

Między Murowem a Zagwiździem

Ścieżka o długości 8 km prowadzi malowniczą doliną rzeki Budkowiczanka. Pierwsza część wzdłuż zarastającego nieczynnego kanału porośniętego roślinnością wodną i bagienną. Druga, brzegiem rzeki przez las liściasty z bogatym runem leśnym. Atrakcją ścieżki jest średniowieczne grodzisko i zabytkowa kuźnia.

    Trasa:

    Ścieżka rozpoczyna się koło budynku urzędu gminy naprzeciw dawnej stacji kolejowej. Ulicą Wolności (znajduje się tu mapa gminy Murów) idziemy w stronę centrum miejscowości. Na pierwszym skrzyżowaniu skręcamy w lewo w ulicę Lipową, prowadzącą w stronę mostu na Budkowiczance. Mijamy most i naprzeciw dużego budynku skręcamy w prawo w gruntową drogę prowadzącą wzdłuż boru sosnowego. Po prawej stronie przylegają do kanału łąki oraz porośnięte turzycami i sitami torfowiska. W miejscu tym znajduje się pierwszy przystanek ścieżki – „Kanał”. W połowie drogi między Murowem a Zagwiździem dochodzimy do skraju wydmy. Miejsce, w którym jesteśmy znajduje się na południowym ramieniu wygiętego łukowato z pd.-wsch. na pd.-zach. wyniesienia. Po obejrzeniu wydmy kontynuujemy wędrówkę drogą wzdłuż kanału. Po przejściu około 1km dochodzimy do zabudowań zabytkowej młotowni w Zagwiździu, drugiego przystanku ścieżki – „Kuźnia”. Po obejrzeniu kuźni przechodzimy z powrotem przez most i kierujemy się w prawo do zabudowań Zagwiździa. Odtąd towarzyszyć nam będą czerwone znaki szlaku turystycznego. Po dojściu do szosy skręcamy w prawo w ul. Górki i dochodzimy do ciekawego pod względem architektonicznym kościoła parafialnego pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, wybudowanego w latach 1920–21. Mijamy most na Budkowiczance, przy którym z lewej strony znajduje się niewielki zalew. Za mostem skręcamy w prawo, idziemy ul. Murowską i po około 500m na wysokości posesji nr 25 skręcamy w prawo (cały czas towarzyszy nam czerwony szlak turystyczny). Ścieżka dochodzi do lasu, w którym usytuowany jest trzeci przystanek – „Las liściasty”. . Idąc dalej lasem dwukrotnie mijamy ogrodzone powierzchnie z podrostami buka, grabu i dębu. Przy jednym z nich znajduje się czwarty przystanek ścieżki – „Odnowienia”. Tuż przed zabudowaniami Murowa dochodzimy do znacznych rozmiarów kopca będącego pozostałością średniowiecznego grodziska pochodzącego z XIII–XIV w. Usytuowany jest tu piąty przystanek ścieżki – „Grodzisko”. Za grodziskiem skręcamy w ul. Polną i idziemy wzdłuż zabudowań Murowa. Dochodzimy do skrzyżowania na którym skręcamy w lewo i idąc brzegiem lasu dochodzimy do ulicy Wolności. Skręcamy w prawo i docieramy do parkingu przy budynku Urzędu Gminy, przy którym rozpoczynaliśmy wędrówkę.

 Okolice Nowych Kolni

Ścieżka o długości 5 km prowadzi otwartymi terenami łąk i pól na terenie międzywala Odry i Stobrawy. Atrakcję ścieżki stanowią liczne starorzecza (ze stanowiskami kotewki i salwinii) oraz podmokłe łąki i turzycowiska. Doskonała ścieżka do prowadzenia obserwacji ornitologicznych.

    Trasa:

    Ścieżka rozpoczyna się we wsi Nowe Kolnie na skrzyżowaniu dróg przy przystanku autobusowym. Stąd idziemy drogą kilkadziesiąt metrów w stronę Stobrawy i naprzeciw niewielkiego stawku skręcamy w prawo. Przechodzimy przez wał przeciwpowodziowy. Po przejściu wału droga prowadzi łąkami w kierunku widocznych w oddali starorzeczy. Dochodzimy do jednego z nich – wydłużonego starorzecza, przy którym znajduje się pierwszy przystanek naszej ścieżki – „Rogalik”. Przy północnym krańcu Rogalika skręcamy z dotychczasowej drogi w lewo w stronę rzeki Stobrawy. Przy rzece skręcamy w prawo i idziemy wzdłuż jej koryta. Z prawej strony wciąż towarzyszą nam łąki i pola uprawne, a z lewej rosnące nad rzeką krzewy. Podchodzimy do miejsca, w którym Stobrawa – rzeka, od której wyprowadzono nazwę parku, wpada do Odry. Znajduje się tu drugi przystanek – „Odra”. Od przystanku drugiego ścieżka prowadzi drogą wzdłuż Odry. Około 1km za przystankiem droga prowadząca wzdłuż Odry skręca w prawo do zadrzewienia składającego się z wierzb i szakłaka. Za zadrzewieniem skręcamy po skosie w lewo i idziemy ścieżką przez łąki w kierunku widocznego w oddali wału przeciwpowodziowego. Skręcamy w prawo i idziemy drogą między wałem a malowniczym starorzeczem, przy brzegach którego zlokalizowany jest trzeci przystanek ścieżki – „Rośliny wodne”. Za przystankiem trzecim droga omija łukiem niewielki lasek i dochodzi do kolejnych dwóch starorzeczy. Obok jednego z nich znajduje się czwarty przystanek ścieżki – „Płazy”. Ostatni odcinek ścieżki do Nowych Kolni prowadzi wzdłuż wałów przeciwpowodziowych. Znajduje się tu przystanek piąty – „Murawy”. Po zapoznaniu się z roślinnością i owadami muraw skręcamy w lewo, przechodzimy przez wał przeciwpowodziowy i dochodzimy do Nowych Kolni.

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by