Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

Stobrawski PK - Oferta dydaktyczna

Tematyka zajęć dla grup zorganizowanych do 20 osób:

Zajęcia w formie warsztatów: część zajęć przeprowadzona w siedzibie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (z wykorzystaniem sali warsztatowej i audiowizualnej), kolejna część zajęć w terenie. Czas trwania ok. 3 h.

 1. Las bez tajemnic czyli rozpoznawanie drzew i krzewów.

Zakres treści:

- warstwowa budowa lasu,

- podstawowe gatunki drzew i krzewów (wygląd kory, liści, nasion/owoców/szyszek),

- korzystanie z klucza do oznaczania drzew i krzewów,

- pojęcia: pomnik przyrody, pierśnica,

- zależność między typem gleby a występującymi gatunkami drzew,

- sposoby określania (w przybliżeniu) wysokości i wieku drzew,

- zasady zachowywania się w lesie.

 1. Różnorodność świata owadów Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.

Zakres treści:

- główne cechy owadów,

- przedstawienie wybranych grup owadów (chrząszcze, motyle, błonkówki, ważki),

- środowisko życia i znaczenie w przyrodzie i życiu człowieka,

- jak możemy pomagać owadom? – elementy czynnej ochrony,

- warsztat pracy entomologa – czerpaki, siatki, pułapki, gabloty, klucze i praca z nimi (w sprzyjających warunkach pogodowych wyjście na zewnątrz i obserwacja owadów w ich środowisku),

- obserwacja owadów i ich narządów (skrzydło, odnóże) pod binokularem.

 1. Warsztat przyrodnika.

Zakres treści:

- zapoznanie z działaniem i sposobami wykorzystania urządzeń: fotopułapka, kompas, luneta, lornetka, GPS, mikroskop stereoskopowy, mikroskop, lupa, aparat fotograficzny, dyktafon, detektor ultradźwiękowy,

- obejrzenie filmu z fotopułapki, obserwacja mikroskopowa,

- w terenie: odczytanie położenia z GPS, orientowanie mapy,

- określanie kierunków geograficznych w terenie,

- sposoby korzystania z kluczy i przewodników.

 1. Ptaki Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.

Zakres treści:

- podstawowe gatunki ptaków występujące na terenie SPK,

- przyrządy ornitologa: przewodnik Collinsa, luneta, lornetka,

- cechy charakterystyczne, ułatwiające rozpoznanie gatunku,

- rozpoznawanie podstawowych gatunków po głosie,

- ciekawostki o ptakach: kościec, podwójne oddychanie, rodzaje piór, wyplówki,

- oglądanie pióra pod binokularem,

- ptaki różnych siedlisk – ich cechy charakterystyczne,

- ptasie wędrówki.

 1. Po tropach do celu – rozpoznawanie śladów zwierząt.

Zakres treści:

- najczęściej spotykane tropy i ich rozpoznawanie,

- inne ślady: dziuple, nory, zgryzy, spałowanie, wyplówki, kuźnie,

- podstawowe gatunki zwierząt występujące na terenie SPK, których ślady możemy spotkać,

- rozpoznawanie wybranych gatunków zwierząt po głosie.

 1. Bóbr – wodny inżynier.

Zakres treści:

- ogólna charakterystyka biologii bobrów,

- siedlisko występowania bobrów,

- wpływ bobrów na kształtowanie środowiska naturalnego,

- znaczenie bobrów w życiu człowieka,

- rok z życia bobra,

- przystosowania bobrów do ziemno-wodnego trybu życia.

 1. Mieszkańcy starorzeczy.

Zakres treści:

- pojęcie starorzecza oraz jego powstawanie,

- flora i fauna starorzeczy,

- zagrożenia dla starorzeczy,

- sieć wodna w SPK,

- pojęcie mapy myśli i jej wykorzystanie.

 1. Dolina Stobrawy z historią w tle.

Zakres treści:

- historia i zabytki Karłowic: zamek, kościół, dom ks. Jana Dzierżona,

- rodzaje i geneza powstawania wydm,

- flora i fauna wydm,

- znaczenie dolin rzecznych w życiu ludzi,

- Stobrawa – charakterystyka rzeki i jej mieszkańcy.

 

Zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych powyżej 20 osób:

Spotkania przyrodnicze na ścieżkach edukacyjnych (zajęcia edukacyjne podzielone na część kameralną i terenową zakończone ogniskiem na terenie siedziby SPK w Ładzy. Czas trwania ok. 4 h):

 • prezentacja „Walory Stobrawskiego Parku Krajobrazowego” oraz wycieczka na ścieżkę dydaktyczną pomiędzy Murowem a Zagwiździem

Zakres treści:

- warstwowa budowa lasu,

- podstawowe gatunki drzew, krzewów i roślin zielnych oraz sposoby ich rozpoznawania,

- średniowieczne grodzisko,

- rola i znaczenie ekosystemów łąkowych, sukcesja, gatunki inwazyjne,

- roślinność wydmowa, rodzaje wydm i ich powstawanie,

- Budkowiczanka – roślinność, ichtiofauna, gatunki zwierząt żyjące w pobliżu rzeki,

- zabytkowa huta w Zagwiździu oraz Izba Muzealna.

 • prezentacja „Walory Stobrawskiego Parku Krajobrazowego” oraz wycieczka na ścieżkę dydaktyczną w ok. Wielopola

Zakres treści:

- formy ochrony przyrody - park krajobrazowy, rezerwat, użytek ekologiczny, pomnik przyrody, obszar NATURA 2000,

- starorzecza - powstawanie, rola, gatunki roślin i zwierząt,

- lasy liściaste doliny Odry,

- rola i znaczenie terenów podmokłych i zalewowych,

- ciekawostki roślinne doliny Odry - kotewka orzech wodny, salwinia pływająca, wolffia, zimowit jesienny, czosnek niedźwiedzi itp.,

- dąb Klara - najstarsze drzewo w parku i związana z nim legenda.

 • prezentacja „Walory Stobrawskiego Parku Krajobrazowego” oraz wycieczka na ścieżkę w zabytkowym parku w Pokoju

Zakres treści:

- element historyczny i kulturowy w parkach krajobrazowych,

- historia miejscowości Pokój oraz zabytkowego parku,

- zapoznanie z pozostałościami dawnej świetności parku w Pokoju (min. ruiny herbaciarni, żeliwny odlew lwa, pomnik Diany, neogotycki obelisk, świątynia Matyldy),

- rodzime i obce gatunki flory na terenie parku w Pokoju (dąb błotny, tulipanowiec amerykański, kasztan jadalny, rododendron),

- najstarsza w Polsce sosna wejmutka.

Lekcje wyjazdowe do szkół i przedszkoli

                         Zakres treści:

                        - przyroda Stobrawskiego Parku Krajobrazowego

                        - formy ochrony przyrody

                        - pomagamy zwierzętom przetrwać zimę

                        - ogród przyjazny naturze

                        - inne tematy możliwe do ustalenia indywidualnie                

   Tematyka zajęć edukacyjnych dla seniorów:

 1. Z historią w tle – spacer po zabytkowym parku w Pokoju.
 2. Walory Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (prezentacja / film o SPK + oprowadzanie po ekspozycji oraz terenie wokół siedziby).
 3. Atrakcje Zagwiździa (Zwiedzanie huty w Zagwiździu i Izby Muzealnej + zwiedzanie ogrodu botanicznego w Zagwiździu).
 4. Wędrówka przez bory (spacer po lesie w ok. siedziby – gat. drzew, krzewów, roślin zielnych, zwierząt).
 5. Tam, gdzie kiedyś płynęła rzeka (zajęcia nad Gęsim Stawem: formy ochrony przyrody, starorzecza, roślinność chroniona).

    Termin i miejsce zajęć prosimy uzgadniać telefonicznie pod numerem 77 469 35 50 (siedziba Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w Ładzy), najlepiej z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Nasz ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.30.

            Serdecznie zapraszamy!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by