Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

Stobrawski PK - Oferta dydaktyczna

STOBRAWSKI PARK KRAJOBRAZOWY

            Wizyta w Stobrawskim Parku Krajobrazowym rozpoczyna się zwykle na sali edukacyjnej znajdującej się w siedzibie parku w miejscowości Ładza. Tutaj uczniowie mogą wysłuchać prelekcji, połączonej z pokazem slajdów, wprowadzającej ich w tematykę ochrony przyrody, funkcjonowania parków krajobrazowych, oraz zapoznać się z charakterystyką naszego parku. Istnieje także możliwość prezentacji filmów zrealizowanych na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, oraz innych tematycznych prezentacji (np. o owadach SPK).         

             Po wyjściu w teren możliwy jest powrót do siedziby gdzie na boisku jest miejsce na zorganizowanie gier, zabaw, ogniska itp. W samej siedzibie można zawsze zwiedzić różnego rodzaju wystawy plastyczne i fotograficzne będące plonem organizowanych przez nas konkursów oraz współpracą z np. Muzeum Wsi Opolskiej, Sekcją Plastyczną z DK w Ozimku, czy fotografii wykonywanych przez pracowników parku          

ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS ZAJEĆ TERENOWYCH NA ŚCIEŻKACH DYDAKTYCZNYCH

 1. Ścieżka koło Popielowa i Wielopola.
 • formy ochrony przyrody -park krajobrazowy, rezerwat, użytek ekologiczny, pomnik przyrody, NATURA 2000,
 • powstawanie, rola oraz mieszkańcy starorzeczy,
 • lasy liściaste doliny Odry i ich mieszkańcy,
 • rola i znaczenie terenów podmokłych i zalewowych,
 • ciekawostki roślinne doliny Odry - kotewka orzech wodny, salwinia pływająca, wolffia, zimowit jesienny, czosnek niedźwiedzi itp.,
 • dąb Klara - najstarsze drzewo w parku i związana z nim legenda.

    Ścieżka zlokalizowana ok. 11 km od siedziby parku w Ładzy, najwygodniej dojechać do niej autobusem. Posiada dwie możliwe pętle: krótsza ok. 4 km i dłuższa ok. 6 km. Czas przejścia ok. 2,5 h. Najciekawsza do odwiedzenia wiosną i jesienią, latem istnieje możliwość inwazji komarów co może utrudnić zwiedzanie J.

 1. Ścieżka wokół Ładzy.
 • rozpoznawanie gatunków drzew, ich cechy charakterystyczne,
 • gatunki runa leśnego,
 • gospodarka człowieka na terenach leśnych, jak hoduje się las ?,
 • rola gatunków liściastych w borze sosnowym,
 • jak powstają wydmy?,
 • co to jest niecka deflacyjna i jakie ma znaczenie,
 • jak większa wilgotność zwiększa bioróżnorodność - bagno zwyczajne, żurawina błotna, borówka bagienna i rosiczka okrągłolistna,
 • powstawanie i rola torfowisk

    Ścieżka rozpoczyna się w odległości ok. 1 km od siedziby parku w Ładzy. Można do niej dojść lub dojechać autobusem, po przejściu pętli wraca się do Ładzy. Długość ok. 5 km, czas przejścia połączony z wypełnianiem kart ok. 3 h. Ścieżka nadaję się do odwiedzania o każdej porze roku. Posiada też wersje rowerową długości ok. 14 km.

 1. Ścieżka „Dolina Budkowiczanki” w okolicy Krzywej Góry.
 • rola mniejszych rzek w ekosystemach,
 • jak powstają wydmy?,
 • sukcesja na wydmie - rośliny pionierskie,
 • czy każde wzniesienie to wydma? - średniowieczne grodzisko i jego mieszkańcy,
 • ekosystemy łąk, ich powstawanie i rola w przyrodzie,
 • gatunki obce dla naszej flory i fauny - ładne nie zawsze znaczy dobre,
 • czy bóbr ma lodówkę ? - poznajemy mieszkańców stawku,
 • jak niepozorny stawek może stać się oczyszczalnią ścieków.

    Do początku ścieżki można dojść (ok. 1,5 km marsz przez łąki), lub dojechać do Krzywej Góry (ok. 2 km od siedziby parku w Ładzy) i stamtąd rozpocząć wędrówkę. Długość trasy w wersji pieszej ok. 6 km, w wersji „autobusowej” ok. 4 km. Ścieżka nadaję się do odwiedzania o każdej porze roku.

 1. Ścieżka na terenie zabytkowego parku w Pokoju.
 • element historyczny i kulturowy w parkach krajobrazowych,
 • historia miejscowości Pokój oraz zabytkowego parku,
 • zapoznanie z pozostałościami dawnej świetności parku w Pokoju (min. ruiny herbaciarni, żeliwny odlew lwa, pomnik Diany, neogotycki obelisk, świątynia Matyldy),
 • rodzime i obce gatunki flory na terenie parku w Pokoju (dąb błotny, tulipanowiec amerykański, kasztan jadalny, rododendron),
 • spotkanie z najstarszą w Polsce sosną wejmutką.

    Ścieżka rozpoczyna się w miejscowości Pokój oddalonej o 10 km od siedziby parku. Czas jej przejścia wynosi ok.1,5 h.


    Realizacja przedstawionych tematów zależy od zaangażowania uczestników, a także od liczebności grupy. Optymalnie byłoby to 20-25, maksymalnie ok. 40 osób.

  Na terenie parku znajduje się dodatkowo jeszcze 7 innych ścieżek opisanychw przewodniku „Ścieżki przyrodniczo-krajobrazowe Stobrawskiego Parku Krajobrazowego”, który jest systematycznie rozprowadzany po szkołach, gminach i innych instytucjach z terenu parku i okolic. Na nich także możemy prowadzić zajęcia terenowe o tematyce podobnej jak wymieniona w ofercie, w zależności od charakterystyki poszczególnych ścieżek i sugestii nauczyciela.

    Termin i miejsce zajęć prosimy uzgadniać telefonicznie pod numerem 077 469 35 50 (siedziba Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w Ładzy), najlepiej z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Nasz ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00.

            Serdecznie zapraszamy!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by