Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

Aktualności - Stobrawski Park Krajobrazowy

Aktualności - Stobrawski Park Krajobrazowy

W dniu 20 marca 2015 r. odbyło się spotkanie „Użytkowanie i dopłaty do łąk przyrodniczo cennych w świetle założeń PROW 2014-2020” sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Spotkanie było podsumowaniem projektu „Rozwój terenów wiejskiej w oparciu o zasoby przyrodnicze na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego” i miało na celu pokazanie możliwości wsparcia finansowego dla użytkowników łąk posiadających cenne walory przyrodnicze. Na wstępie spotkania przedstawione zostały założenia całego projektu, następnie uczestnicy zobaczyli prezentację dotyczącą walorów Stobrawskiego PK ze szczególnym uwzględnieniem obszarów łąkowych, ich roli i głównych zagrożeń dla tych obszarów. W dalszej części spotkania zostały zaprezentowane wyniki inwentaryzacji przyrodniczych wykonanych w ramach projektu oraz założenia nowego programu rolno-środowiskowo-klimatycznego i możliwości skorzystania z dofinansowań jakie daje on właścicielom trwałych użytków zielonych. Ostatni wykład dotyczył wpływu użytkowania łąk na strukturę jej roślinności. Wystąpienia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników, którymi byli głównie właściciele trwałych użytków zielonych z obszaru Stobrawskiego PK. Dzięki spotkaniu mogli oni dowiedzieć się dlaczego ochrona łąk jest tak niezwykle ważna oraz jak użytkować łąki w sposób przyjazny przyrodzie, równocześnie czerpiąc z tego wymierne korzyści.
Poniżej do pobrania prezentacja dotycząca możliwości uzyskania dopłat do łąk przyrodniczo cennych.

PREZENTACJA

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie pn. „Użytkowanie i dopłaty do łąk przyrodniczo cennych w świetle założeń PROW 2014-2020 ”. Spotkanie jest podsumowaniem projektu pn. „Rozwój terenów wiejskich w oparciu o zasoby przyrodnicze na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego”.
Spotkanie będzie miało na celu pokazanie możliwości wsparcia finansowego dla użytkowników łąk posiadających cenne walory przyrodnicze. Przedstawione zostaną m.in. założenia nowego programu rolno-środowiskowo-klimatycznego, wyniki inwentaryzacji łąk na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, walory przyrodniczo – krajobrazowe Stobrawskiego PK. Podczas spotkania postaramy się również odpowiedzieć na pytania dlaczego ochrona łąk jest tak niezwykle ważna oraz jak użytkować łąki w sposób przyjazny przyrodzie.
Termin spotkania: 20 marca 2015 r., godzina 10.00
Miejsce: Zajazd "POD BOREM" w Pokoju, ul. Namysłowska 28, 46-034 Pokój.
Ilość miejsc jest ograniczona (30 miejsc), o uczestnictwie w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia prosimy przesłać na formularzu zgłoszeniowym:
- faksem na numer (77) 469 35 50
- e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w terminie do 13 marca 2015 r.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W siedzibie Działu Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego, tj. Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny, można podziwiać nową wystawę fotograficzną.
Wystawa złożona jest z 80 wielkoformatowych fotografii 21 autorów członków Okręgu Śląskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody i poświęcona jest przyrodzie kraju, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa śląskiego.
Na zdjęciach zobaczymy zagrożone wyginięciem chronione gatunki roślin i zwierząt, nietknięte ręką człowieka krajobrazy obszarów chronionych oraz objętych programem Natura 2000. Wystawa ma charakter edukacyjny i proekologiczny. Każde zdjęcie opatrzone jest tytułem oraz tekstem autorskim o fotografii. Poprzednie tak duże wystawy Okręgu, organizowane od roku 2003, eksponowane były w Katowicach i wielu innych miastach Polski, a także w kilku ośrodkach edukacyjnych Parków Narodowych, wszędzie cieszyły się uznaniem i dużą popularnością.
Autorami wystawianych zdjęć są: Adrian Król, Artur Jurkowski, Bogusława Jankowska, Dariusz Przybyła, Dariusz Wojtyła, Grzegorz Smolarczyk, Jakub Spodymek, Janusz Wojcieszak, Jerzy Stasiak, Lesław Kostkiewicz, Łukasz Koba, Łukasz Łukasik, Marcin Karetta, Marek Śniegoń, Marek Wtorek, Paweł Niemiec, Paweł Smolik, Sebastian Słonina, Tomasz Sczansny, Zuzanna Kacperek-Karetta, Zygmunt Urzędnik
Organizatorem wystawy jest Okręg Śląski Związku Polskich Fotografów Przyrody oraz Dział Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego.
Wystawa dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Równocześnie z wystawą fotograficzną można wciąż jeszcze obejrzeć wystawę pn.: Fauna Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny"
http://gsa.zopk.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=245&Itemid=67
Do obejrzenia obu wystaw serdecznie zachęcamy!

poniedziałek, 09 luty 2015 21:22

KONKURS GEOLOGICZNY

Na kolejny już konkurs geologiczny dla szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, zaprasza organizator: Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Oddział Górnośląski w Sosnowcu.
Szczegóły na stronie Organizatora www.pgi.gov.pl
Serdecznie zachęcamy do udziału w tym konkursie!

czwartek, 13 listopad 2014 21:15

Wyniki konkursu fotograficznego

Adrian Gola oraz Emilia Brzezińska zwycięzcami konkursu fotograficznego "Barwy Opolskich Parków Krajobrazowych"!
Konkurs ten cieszył się niezwykle dużym zainteresowaniem, uczestnictwo w konkursie zgłosiło ponad 50 osób, które nadesłały prawie 300 zdjęć.
Celem konkursu było pokazanie w fotografii walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych opolskich parków krajobrazowych (PK Góra Św. Anny, PK Góry Opawskie oraz Stobrawski PK). Tym razem konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Konkurs trwał od 30 czerwca 2014 r. do 17 października 2014 r. Każdy uczestnik mógł przesłać max. 5 zdjęć pojedynczych lub 2 zestawy tematyczne do 5 zdjęć w każdym zestawie. Każde nadesłane zdjęcie musiało zostać wykonane na terenie opolskich parków krajobrazowych (PK Góra Św. Anny, PK Góry Opawskie, Stobrawski PK).
Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych:

wtorek, 21 październik 2014 21:12

V Terenowy Turniej Ekologiczny - PODSUMOWANIE

W dniu 17 października 2014 r. odbyła się piąta edycja Terenowego Turnieju Ekologicznego, tym razem hasłem turnieju było „Z wizytą na stawach”. Turniej został zorganizowany przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. W organizacji pomogli również: Gmina Pokój, PGL LP Gospodarstwo Rybackie Krogulna oraz Państwowa Straż Rybacka w Opolu.
Celem Turnieju jest promowanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, poznanie walorów i funkcji stawów hodowlanych, poszerzenie praktycznej wiedzy z zakresu ochrony przyrody i środowiska, jak również rozbudzanie zamiłowania oraz szacunku do przyrody.
Do turnieju zgłosiło się 11 szkół podstawowych z miejscowości: Bąkowice, Bogacica, Czarnowąsy, Dąbrowa, Domaradz, Karłowice, Kup, Łubniany, Stare Budkowice, Wąsice i Wołczyn. Każda szkoła była reprezentowana przez trzech uczniów - zwycięzców etapu szkolnego. Aby wybrać trzech reprezentantów, szkoły przeprowadziły eliminacje wewnątrzszkole w których łącznie wzięło udział ok. 250 uczniów.
Start i meta turnieju miały miejsce w Gospodarstwie Rybackim w miejscowości Krogulna
Uczestnicy mieli do przejścia ok. 2,5 km trasę prowadzącą przez malownicze groble stawów hodowlanych. Na trasie rozmieszczono 6 punktów tematycznych, gdzie uczniowie mogli wykazać się wiedzą z zakresu ochrony przyrody, biologii, geografii oraz ekologii. Sprawdziliśmy wiedzę uczniów z rozpoznawania m.in. ryb, chronionych gatunków roślin występujących na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz zwierząt żyjących w okolicy stawów.
Młodzież biorąca w nim udział, miała wspaniałą sposobność wykorzystania wiedzy teoretycznej nabytej w szkole, podczas wykonywania zadań praktycznych w terenie.
Na mecie na uczestników czekał ciepły posiłek ufundowany przez Gmine Pokój.

czwartek, 02 październik 2014 21:06

IV Wojewódzkie Święto Karpia Opolskiego

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych serdecznie zaprasza do udziału w IV Wojewódzkim Święcie Karpia Opolskiego. Wydarzenie to odbędzie się na terenie Gospodarstwa Rybackiego w Krogulnej dnia 4. października 2014 roku w godzinach od 11:00 do 20:00.
W programie zawody wędkarskie, pokaz odławiania karpia, występy artystyczne, warsztaty kulinarne i wiele innych atrakcji. Szczegółowe informacje na stronie http://www.lgropolszczyzna.pl

W dniach 25-26 września 2014 r. odbyła się konferencja „Obszary wiejskie – nasze dziedzictwo historyczne, przyrodnicze i kulturowe na przykładzie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Konferencja ta zorganizowana została w ramach obchodów XV – lecia Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
Zaproszono na nią m.in.: przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, RDOŚ w Opolu, Nadleśnictw, gmin, Uniwersytetu Opolskiego, PTTK oraz pracowników parków krajobrazowych z całej Polski. Podczas pierwszego dnia uczestnicy brali udział w sesji referatowej na opolskim "Ostrówku". Otworzył ją wicemarszałek Tomasz Kostuś, głos zabierali też wojewoda opolski Ryszard Wilczyński, Hubert Kołodziej – radny sejmiku województwa oraz dyrektor ZOPK Ireneusz Hebda, który osobom szczególnie zaangażowanym w działalność Stobrawskiego PK wręczył podziękowania i okolicznościowe statuetki.
Wygłaszane referaty dotyczyły walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych parku, koncepcji Stobrawskiej Strefy Rekreacji i Rehabilitacji, działalności Lokalnej Grupy Działania „Stobrawski Zielony Szlak” i możliwości dofinansowania działalności rolniczej na obszarach przyrodniczo cennych ze środków PROW. Mówiono także o wykorzystaniu obszaru parku przez pracowników i studentów UO oraz o zagrożeniu dla przyrody ze strony gatunków inwazyjnych.
Po zakończeniu części wykładowej konferencji uczestnicy mogli posilić się na stoisku demonstracyjnym produktów regionalnych. Następnie osoby (głównie przyjezdne) wzięły udział w zwiedzaniu Opola z przewodnikiem oraz mogły obejrzeć wystawę fotograficzną na opolskim Rynku przedstawiającą walory i główne obszary działalności Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
Podczas drugiego dnia konferencji uczestnicy brali udział w wycieczce autokarowej po terenie Stobrawskiego PK mającej na celu przybliżenie jego walorów i ogólnej specyfiki. Zwiedzano zabytkowy park w miejscowości Pokój, gospodarstwo rybackie w Krogulnej oraz dolinę rzeki Odry w okolicy Nowych Kolnii. Na koniec uczestnicy zostali poczęstowani obiadem w restauracji Stantin w Starych Siołkowicach, a dodatkowo właścicielka Pani Rozwita Miś wygłosiła dla gości pogadankę dotyczącą kultury Śląska opolskiego, która to spotkała się z ciepłym przyjęciem uczestników wycieczki i była jej ciekawym zakończeniem.
Serdecznie dziękujemy Dyrektorowi Gospodarstwa Rybackiego w Krogulnej Panu Januszowi Preuhsowi oraz Wójtowi Gminy Pokój Pani Barbarze Zając z pomoc w organizacjidrugiego dnia konferencji. Dziękujemy również wszystkim osobą które uczestniczyły w naszym święcie.

wtorek, 23 wrzesień 2014 21:01

15 lat Stobrawskiego Parku Krajobrazowego

W tym roku mija 15 lat od utworzenia Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Jednym z elementów obchodów tego jubileuszu jest wystawa fotografii na Rynku w Opolu. Na 36 planszach można zobaczyć kilkadziesiąt zdjęć ukazujących walory przyrodnicze, historyczne i krajobrazowe parku oraz różne aspekty działania naszej instytucji. Wystawa ta prezentowana będzie od 22 września do 5 października 2014 r. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!

piątek, 12 wrzesień 2014 20:56

Na grzyby z... aparatem fotograficznym?

Kto z nas nie był choć raz na grzybach? Prawdziwki, podgrzybki, kozaki, maślaki, rydze czy kanie jak magnes przyciągają każdego roku do naszych lasów tysiące grzybiarzy. Ale pewnie niewielu z nich zastanawia się i wie jaka rolę w przyrodzie pełnią grzyby poza tą, że my ludzie możemy jeść niektóre z nich.
Grzyby nie są ani roślinami, ani zwierzętami, ich wyjątkowość sprawiła, że uzyskały rangę osobnego królestwa w świecie przyrody. Co w nich takiego ciekawego? Chociażby fakt, że ich ściany komórkowe zbudowane są z chityny, tej samej substancji , która buduje szkielet zewnętrzny owadów! Grzyby jako jedyne organizmy potrafią rozkładać ligninę(jeden ze składników drewna) oraz celulozę. Bez „pracy” grzybów większość ekosystemów lądowych pokryłaby się grubą warstwą nierozłożonych liści i gałęzi, a zawarte w nich związki nie mogłyby być powtórnie wykorzystane przez inne organizmy, np. rośliny.
Grzyby w swej różnorodności (samych grzybów owocnikowych występuje w Polsce ponad 5 tys. gatunków) stanowią też doskonały i wdzięczny (choćby dlatego, że się nie ruszają) temat do fotografii. Ich barwy, kształty, formy powodują, że przy bliższym przyjrzeniu się im można odnieść wrażenie, że pochodzą z innej planety. Najłatwiej znaleźć je w miejscach gdzie znajduje się dużo martwego drewna. Do ich fotografowania wystarczy praktycznie każdy aparat z funkcją makro (zdjęcia poniżej wykonane zostały aparatem kompaktowym). Jedyny problem to często dość długie czasy naświetlania, ale tu pomoże statyw. Zwykły ze względu na niskie położenie naszych obiektów fotograficznych jest mało przydatny. Doskonale natomiast sprawdza się szczelny worek napełniony np. piaskiem, który kładziemy na podłożu, a na nim możemy dowolnie ustawić aparat. I już możemy robić wspaniałe zdjęcia odkrywając przy tym tajemniczy świat grzybów. A gdy będziemy zadowoleni z efektów naszej pracy, możemy wysłać swoje zdjęcia na konkurs fotograficzny organizowany przez ZOPK pn. „Barwy opolskich parków krajobrazowych” .
Zapraszamy do galerii poniżej (zdjęcia wykonane w dn. 10.09.2014 r. w rejonie Lasów Barucickich):

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by