Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

Aktualności - Stobrawski Park Krajobrazowy

Aktualności - Stobrawski Park Krajobrazowy

piątek, 05 marzec 2010 21:15

Etap wojewódzki PPKP już za nami...

Już po raz dziewiąty uczniowie szkół gimnazjalnych uczestniczą w organizowanym w ramach Porozumienia Parków Krajobrazowych Polski, ogólnopolskim konkursie „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Piszę ‘uczestniczą’, gdyż konkurs trwa kilka miesięcy, w czasie których drużyny/uczniowie przechodzą przez poszczególne jego etapy: etap szkolny, gminny, parkowy i wojewódzki – te mamy już za sobą, oraz etap ogólnopolski zaplanowany na dzień 18 maja 2010 r.
Co roku podczas finału wybiera się jeden z parków krajobrazowych, który pełnić będzie funkcję koordynatora krajowego konkursu w roku następnym. W zeszłym roku wytypowany do tego zadania został Suwalski Park Krajobrazowy, dlatego tegoroczny finał odbędzie się na Suwalszyźnie, a połączony będzie oczywiście z tygodniowym pobytem na zielonej szkole.
2 marca, w Domu Pielgrzyma w Górze św. Anny zmagały się ze sobą w etapie wojewódzkim drużyny z wymienionych poniżej szkół, reprezentujące trzy opolskie parki krajobrazowe:
Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelcach Opolskich, opiekun: Pani Joanna Polewska, skład: Marta Majewska, Maja Frukacz, Weronika Wójcik i Michał Sowa - Park Krajobrazowy "Góra Św. Anny"
Publiczne Gimnazjum nr 2 w Bogacicy, opiekun: Pan Piotr Noculak, skład: Brygida Zawadzka, Kristina Gładys, Michał Dmytruszyński i Joachim Wodara - Stobrawski Park Krajobrazowy
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Prudniku, opiekun: Pani Iwona Dębińska, skład: Dominika Pieniążek, Agnieszka Maćków, Róża Sobkowicz i Maciej Weigt - Park Krajobrazowy "Góry Opawskie"
Do finału krajowego zakwalifikowała się drużyna przygotowywana przez Pana Piotra Noculaka z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Bogacicy, w składzie: Brygida Zawadzka, Kristina Gładys, Michał Dmytruszyński i Joachim Wodara.
Serdecznie gratulujemy!!!
Wśród pozostałych uczestników pojawiło się małe ziarenko niedosytu, gdyż reprezentacje Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” i Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”, dzieliło zaledwie 1,5 pkt. od zwycięzców. Uzyskując łączną sumę 125 pkt. znalazły się one ekzekwo na drugim miejscu. I chociaż zabrakło tak niewiele, a może właśnie dlatego - równie mocno gratulujemy uczniom i ich nauczycielom, tak wspaniałego przygotowania do etapu wojewódzkiego i godnego reprezentowania szkół i parków!
Przypomnijmy sobie jak wyglądał ten dzień…
Hol Domu Pielgrzyma… parę minut przed dziesiątą, czekamy na wszystkich uczestników – są, dotarli na czas. Udajemy się więc razem do przygotowanej sali, w której zaraz rozpocznie się część pisemna konkursu. Najpierw jednak Pani Beata Wielgosik – głowny specjalista d.s. ochrony przyrody w Parku Krajobrazowym „Góra Św. Anny” wita serdecznie wszystkich przybyłych. Po dalszych krótkich przemówieniach Pana Ireneusza Hebdy - dyrektora Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych oraz naszego gościa, Pana Manfreda Grabelusa - dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, rozpoczyna się część pisemna konkursu. Jeszcze kilka słów Pani Elżbiety Pigulskiej - głównego specjalisty d.s. ochrony przyrody w Parku Krajobrazowym „Góry Opawskie”, na temat sposobu wypełniania testów i zasad punktacji, i o godzinie 10.15 pod czujnym okiem Pani Eli Ozimowskiej (Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny) i Pana Michała Stelmaszyka (Stobrawski Park Krajobrazowy) uczestnicy zabierają się do rozwiązywania zadań testowych i rozpoznawania gatunków. I tak w ciszy i skupieniu mija czas… niektórzy kończą już po 20-30 minutach, inni skrupulatnie sprawdzają swoje odpowiedzi…
odzina 11.12 - ostatni uczestnik oddaje test. Teraz już można się odprężyć i podpytać kolegów o najtrudniejsze pytania.
Ale trzeba nam się spieszyć, bo jesteśmy umówieni na zajęcia do Działu Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego, w jego oddziale na Górze św. Anny, w Muzeum Czynu Powstańczego. Pakujemy się do samochodów i razem z nauczycielami po kilku minutach jesteśmy na miejscu. Program zajęć jest nastawiony na przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z łapania i obrączkowania ptaków, ale umożliwia też zwiedzanie wystawy przyrodniczej, składającej się z najciekawszych eksponatów magazynowych Muzeum. Część pierwszą zajęć przybliża nam kierownik Działu Przyrody, Pan Piotr Zabłocki, a drugą Pan Michał Wolny.
W tym samym czasie, prace naszych uczestników są dokładnie sprawdzane przez komisję… Ciekawe zajęcia przyrodnicze dobiegają końca i znów goni nas czas, dlatego pospiesznie wracamy, tym razem już do siedziby Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”, gdzie przewidziany jest poczęstunek i rozstrzygnięcie konkursu.
Wyniki ogłasza dyrektor ZOPK, zaczynając od drugiego miejsca… wszyscy są zaskoczeni. Okazuje się, że dwie drużyny zdobyły wspólnie drugie miejsce uzyskując taką samą ilość punktów. Jakie to drużyny, już wiemy. Pierwsze miejsce po raz kolejny zdobywa drużyna reprezentująca Stobrawski Park Krajobrazowy. I to właśnie uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Bogacicy pojadą na finał ogólnopolski konkursu do Suwalskiego Parku Krajobrazowego.
Kolejne zdziwienie następuje, gdy nagrody-upominki otrzymują tylko nauczyciele, a uczniowie jedynie dyplomy… Otóż w tym roku zmieniliśmy nieco zasady przekazywania nagród. W latach poprzednich wszyscy członkowie drużyny dostawali identyczne nagrody, gdyż Nagrody ufundowane zostały przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – w imieniu uczestników i własnym serdecznie dziękujemy.brana pod uwagę była suma zdobytych przez nich punktów. W tym roku, wywoływaliśmy pojedyncze osoby, wg listy sporządzonej na podstawie

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie serdecznie zaprasza pracowników Lasów Państwowych, parków narodowych, parków krajobrazowych, ogrodów botanicznych, arboretów, wykładowców oraz studentów wydziałów leśnych wyższych uczelni, nauczycieli i uczniów leśnych szkół średnich, emerytowanych leśników oraz członków ich rodzin do wzięcia udziału w konkursie "Bajarze z Leśnej Polany".
Zgłoszenia osób chętnych do udziału w konkursie należy nadsyłać na adres Ośrodka Kultury Leśnej w terminie do 20 kwietnia br.
Szczegółowe informację znajdą Państwo na Portalu Korporacyjnym Lasów Państwowych.

Na podstawie Zarządzenia Nr 60/09 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 19, poz. 298 ) w północno - zachodniej części Stobrawskiego Parku Krajobrazowego powołany został nowy, długo oczekiwany rezerwat przyrody "Barucice".
Nowo utworzony rezerwat zajmuje obszar 82,1 h i jest położony w województwie opolskim, powiecie brzeskim, gminie Lubsza, nadleśnictwie Brzeg.
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych dobrze wykształconych zbiorowisk leśnych: łęgowych i grądowych z rzadkimi i podlegającymi ochronie prawnej gatunkami roślin.
Rodzaj rezerwatu określa się jako leśny (L). Ze względu na dominujący przedmit ochrony rezerwat zalicza się do typu: fitocenotyczny (PFi) i podtypu zbiorowisk leśnych (zl). Ze względu na główny typ ekosystemu rezerwat zalicza się do typu: leśny i borowy (EL) i podtypu lasów nizinnych (lni).
Rezerwat charakteryzuje się wyjątkowym bogactwem florystycznym i faunistycznym. Na terenie objętym ochroną stwierdzono występowanie 11 gatunków roślin chronionych i wielu rzadkich. Do najważniejszych należą: kukułka Fuchsa, podkolan biały, kruszczyk szerokolistny, listera jajowata, wawrzynek wilczełyko, przylaszczka pospolita, łuskiewnik różowy, jarzmianka większa, żywiec dziwięciolistny i cebulkowy. Spotkać możemy tam również 33 gatunki chronionych zwierząt, z czego większość to ptaki. Spośród nich należy wymienić dzięcioła czarnego, średniego i zielonosiwego, muchołówkę białoszyją, jastrzębia, wilgę oraz kruka.
Teren ten jest miejscami silnie podmokły z rozbudowaną siecią nieodnawianych rowów melioracyjnych.
Nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.

piątek, 19 luty 2010 20:53

Mini Olimpiada Wiedzy Przyrodniczej 2010

Zapraszamy wszystkie szkoły podstawowe z gmin mieszczących się na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego do wzięcia udziału w pierwszej edycji Wojewódzkiej Mini Olimpiady Wiedzy Przyrodniczej "Przyjaciel Przyrody". Uczestnikami olimpiady mogą zostać uczniowie klas III i IV.
Celem konkursu jest m.in. popularyzowanie wiedzy o Opolskich Parkach Krajobrazowych, poznanie wybranych gatunków roślin i zwierząt, pogłębienie wiedzy przyrodniczej, rozbudzenie świadomości ekologicznej.
Uczestnicy finału rozwiązywać będą zadania o tematyce przyrodniczej w formie krzyżówek, rebusów, zadań tekstowych itd.
Dla wszystkich uczestników finału przewidziane są drobne upominki, natomiast dla laureatów atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Poniżej do pobrania: regulamin, zakres tematyczny oraz protokół z przeprowadzenia eliminacji wewnątrzszkolnych będący jednocześnie zgłoszeniem do konkursu.
Welkie informacjię otrzymają Państwo dzwoniąc pod numer telefonu: (77) 469 35 50

 
 

 

W dniu 13.01.2010 r. w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim odbył się III etap konkursu "PPKP". Miał on na celu wyłonić najlepszą drużynę z terenu Stobrawskiego PK, która będzie nas reprezentowała w finale wojewódzkim dn. 02.03.2010r.
Do III etapu przystąpiło osiem czteroosobowych drużyn reprezentujących gimnazja w: Kup, Starych Siołkowicach, Wołczynie, Świerczowie, Chocianowicach, Skorogoszczy, Kościerzycach i Bogacicy. Uczniowie rozwiązywali test, w którym poza wiedzą o opolskich parków krajobrazowych, obejmował także ogólne zagadnienia z zakresu biologii, ekologii, ochrony przyrody i środowiska. O wyniku decydowała suma punktów zdobytych przez całą drużynę. A wyniki w tym etapie były następujące:
I miejsce - 65 pkt. - drużyna z PG nr 2 w Bogacicy pod opieką Pana Piotra Noculaka w składzie:
Michał Dmytruszyński
Joachim Wodara
Brygida Zawadzka
Kristina Gładys
II miejsce - 64,5 pkt. - drużyna z PG w Starych Siołkowicach pod opieką Pani Lidii Mencel w składzie:
Nikola Kurpierz
Kacper Bazyliński
Magda Kilimiak
Dorota Zaleśna
III miejsce - 59 pkt. - drużyna z PG w Kup pod opieką Pani Alicji Stefan w składzie:
Dawid Polok
Agnieszka Junik
Joanna Eifler
Agnieszka Węgrzynowska
Choć jest to konkurs drużynowy, w którym liczy się efekt pracy całej czwórki uczniów, warto podkreślić, że indywidualnie najlepsze wyniki osiągnęli: Nikola Kurpierz z PG w Starych Siołkowicach 22 punkty (na 26 możliwych do zdobycia) oraz Dawid Polok z PG w Kup 21 punktów.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom, a w szczególności zwycięskiej drużynie z Bogacicy oraz jej opiekunowi Panu Piotrowi Noculakowi, który po raz kolejny tak dobrze przygotował startujących w konkursie uczniów i życzymy sukcesów w kolejnych etapach. Równocześnie dziękujemy dyrektorowi ZS w Dobrzeniu Wielkim - Panu Hubertowi Kołodziejowi, Pani dyrektor Wandzie Piętka oraz Pani Gabrieli Jaźwińskiej za umożliwienie i pomoc w organizacji konkursu w Ich placówce.

wtorek, 15 grudzień 2009 20:24

Koło Naukowe Biologów w SPK

W dniach 4 - 5 grudnia Stobrawski Park Krajobrazowy odwiedziła grupa studentów Uniwersytetu Opolskiego z Koła Naukowego Biologów.
Najciekawszym odkryciem wyjazdu był chrząszcz z rodziny Geotrupidae, a mianowicie bycznik (Typhaeus typhaeus).

Oto relacja z wyjazdu:

 

piątek, 04 grudzień 2009 20:21

U progu zimy

Obserwowanie przyrody u progu zimy nie jest nudne, choć drzewa straciły już liście, a niektóre zwierzęta zapadły w sen zimowy lub odleciały do ciepłych krajów. W uśpionej przyrodzie dzieje się i tak wiele.
Sarny połączyły się w większe stada zwane rudlami, podobnie jelenie i daniele zgromadziły się w chmarach, czasem bardzo licznych. Ich pożywieniem w tym okresie są przede wszystkim pędy drzew, a jelenie dodatkowo obdzierają zębami korę z drzew (zjawisko spałowania) uzupełniając składniki pokarmowe. Dziki natomiast odbywają na przełomie listopada i grudnia okres godowy zwany huczką. Nie spotykamy tych zwierząt zbyt często na żywo, gdyż prowadzą nocny tryb życia. Ich obecność zdradzają natomiast, liczne ślady bytowania, są to tropy oraz ślady żerowania. Szczególnie ciekawymi śladami bytowania są efekty pracy bobra europejskiego coraz liczniejszego na ternie parku. W związku z dość wysokimi temperaturami jak na tą porę roku, wykazują dużą aktywność. Intensywnie żerują ścinając drzewa i krzewy gatunków liściastych głównie: osiki, wierzby, brzozy, olsze sporadycznie dęby.
Jednakże, obserwując przyrodę późnej już jesieni zauważamy jakoby pustkę, gdyż nie słyszymy już intensywnego śpiewu ptaków. Obserwujemy nieliczne ptaki, które zostają u nas na zimę. Jest też wśród nich nieliczna grupa, która nas odwiedziła. A jakie ptaki do nas przylatują i dlaczego skoro jest u nas przecież tak zimno!?
Pewnej grupie ptaków nasza zima sprzyja, jesteśmy atrakcyjnym terenem dla przybyszów z dalekiej północy - tajgi i tundry, gdzie w tym czasie występuje brak pożywienia. Jest to główny powód migracji do nas na zimowiska.

wtorek, 30 czerwiec 2009 20:18

Powrót bielika do domu

29 czerwca mieliśmy przyjemność uczestniczyć w próbie przywrócenia naturze czteroletniego samca bielika. Gdy 8 sierpnia ubiegłego roku przewieźliśmy Go ze skomplikowanym złamaniem w lewym skrzydle do Ośrodka Hodowli Zwierzyny ZG PZŁ w Czempiniu - nie dawano Mu wielkich szans.  Dlatego z tym większą radością przywitaliśmy Go w Jego lasach.

W nocy z 25 na 26 kwietnia 2009 roku spłonęły w Starych Siołkowicach dwa zabytkowe wiatraki, jedna z atrakcji turystycznych Stobrawskiego Parku Krajobrazowego i Gminy Popielów.
Przyczyną pożaru było prawdopodobnie podpalenie.
Wiatraki te (pierwszy typu koźlak, drugi-paltrak pochodzący z XIX wieku) mimo, że były w złym stanie technicznym, stanowiły wybitny element architektoniczny w krajobrazie kulturowym wsi Stare Siołkowice. Niestety zostały tylko wspomnienia...

piątek, 29 maj 2009 20:05

Krajobrazowy finał w Opolu


W ubiegłym roku Zespołowi Opolskich Parków Krajobrazowych przypadła zaszczytna funkcja krajowego koordynatora VIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” na rok szkolny 2008/2009. Krajowy finał VIII edycji konkursu odbył się 19 maja 2009 roku. Na miejsce zmagań wybrano Opole – salę konferencyjną Urzędu Marszałkowskiego. Finał krajowy, podobnie jak poprzednie edycje przygotowywane przez dyrekcje, zarządy lub zespoły parków krajobrazowych zrzeszonych w ramach zawartego Porozumienia Parków Krajobrazowych Polski, zaplanowany został jako kilkudniowa „zielona szkoła”, w trakcie której, poza częścią konkursową, realizowany był również program edukacyjny. W finale ogólnopolskim spotkali się i rywalizowali ze sobą uczniowie wchodzący w skład najlepszych drużyn reprezentujących 13 województw Polski. Ogółem w finale wzięło udział 52 uczniów, 13 nauczycieli - opiekunów oraz koordynatorzy wojewódzcy i dyrektorzy parków krajobrazowych zaangażowanych w przeprowadzenie konkursu, a także zaproszeni goście. Konkurs objęty został patronatem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Pana Janusza Zaleskiego, Marszałka Województwa Opolskiego Pana Józefa Sebesty i Wojewody Opolskiego Pana Ryszarda Wilczyńskiego.
Laureatem I miejsca została drużyna z Gimnazjum w Złotokłosie, reprezentująca województwo mazowieckie, pod opieką Pani Izabeli Warskiej, w składzie: Anna Nguyen Viet, Agata Rogowska, Angelika Palka, Marcin Mrowiński.
II miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Rybnie z województwa warmińsko-mazurskiego, pod opieką Pani Magdaleny Anczykowskiej, w składzie: Agata Petrikowska, Karol Zyśk, Marcin Pieper, Robert Gontarz. III miejsce wywalczyła łódzka drużyna z Gimnazjum w Dąbrowie nad

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by