Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

Aktualności - Stobrawski Park Krajobrazowy

Aktualności - Stobrawski Park Krajobrazowy

czwartek, 09 wrzesień 2010 19:56

Porozumienie z Państwową Strażą Łowiecką

7 września 2010 roku Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych zawarł porozumienie z Państwową Strażą Łowiecką w Opolu.
Porozumienie to ma na celu usprawnienie działalności w zakresie ochrony zwierzyny, zapobieganiu i zwalczaniu wszelkiego szkodnictwa łowieckiego i przyrodniczego w obszarze parków krajobrazowych województwa opolskiego.
Współdziałanie stron będzie odbywać się poprzez: udzielanie wzajemnej pomocy służbowej, przeprowadzanie wspólnych działań oraz wymianę informacji w zakresie szkodnictwa łowieckiego i przyrodniczego.
Już podczas dwóch pierwszych wspólnych patroli na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego wykryto dwa nielegalne wysypiska śmieci na terenach leśnych oraz plantację konopii indyjskich, którą zgłoszono funkcjonariuszom policji.

środa, 04 sierpień 2010 19:53

Obrączkowanie orlików krzykliwych w SPK

W dniu 26 lipca br. pracownicy Stobrawskiego Parku Krajobrazowego wraz z przedstawicielami Komitetu Ochrony Orłów przeprowadzili akcję obrączkowania młodych osobników orlika krzykliwego.
Na początek należy wspomnieć o wyjątkowości tego ptaka, a zwłaszcza jego obecności na terenie Stobrawskiego PK. W naszym kraju jest to bardzo nieliczny ptak lęgowy występujący najczęściej w regionie warmińsko-mazurskim i południowo-wschodniej Małopolsce, rzadziej na Lubelszczyźnie, Nizinie Północno-podlaskiej, na Pomorzu Zachodnim i Środkowym. Pojedyncze pary odnotowano w Wielkoposlce, na Śląsku i w Polsce Centralnej. Nasza, „stobrawska” populacja stanowi samotną wyspę na mapie rozmieszczenia tego gatunku w Polsce, co można zobaczyć TUTAJ.
Akcja w pierwszej fazie polegała na ściągnięciu młodego ptaka z gniazda, co wymagało wejścia na drzewo osoby, której nie straszne jest przebywanie na dużych wysokościach nad ziemią oraz spotkanie się oko w oko z młodym orlikiem, który ma nadzwyczaj jak na swój wiek ostre pazury i dziób. Następnie Pan Jan Lontkowski pracownik Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego, posiadający duże doświadczenie i wiedzę na temat naszych orlików, obrączkował ptaki oraz wykonał standardowe pomiary: dzioba, skrzydeł, ogona i pazurów. Wykonano również zdjęcia poglądowe jako materiał porównawczy do dokumentacji naukowej. Po całej operacji ptak był transportowany z powrotem do gniazda. Mamy nadzieje, że zaobrączkowanie posłuży dalszemu poznaniu wędrówek i rozmieszczenia oraz liczebności orlika krzykliwego na terenie naszego parku jak i Polski. Całe przedsięwzięcie przebiegało niezwykle sprawnie. W ciągu jednego dnia zaobrączkowane zostały 4 młode osobniki w 4 różnych gniazdach.
Należy dodać, że orlik krzykliwy jest ptakiem pod ścisłą ochroną, a wokół jego gniazd wyznacza się strefy ochronne, w których mogą przebywać osoby posiadające odpowiednie zezwolenia, a prace leśne podlegają ograniczeniom.
Pragniemy podziękować pracownikom nadleśnictw Kup, Namysłów i Brzeg za całoroczny nadzór nad strefami ochrony. Panu Grzegorzowi Hebdzie dziękujemy za pomoc, bez której nie udałoby się tak sprawnie przeprowadzić całego przedsięwzięcia. Wyrażamy również słowa uznania przedstawicielom Komitetu Ochrony Orłów, Panu Janowi Lontkowskiemu i Panu Adamowi Czubatowi za trud i zaangażowanie jaki wkładają w ochronę ptaków drapieżnych.
Więcej informacji na temat rozmieszczenia i liczebności orlika krzykliwego na terenie Polski można znaleźć na stronie Komitetu Ochrony Orłów.
Grzegorz Racheniuk, Ireneusz Hebda

poniedziałek, 19 lipiec 2010 21:14

Penetracja Stobrawy

Nim zaczniemy, słów kilka o rzece…
Stobrawa - to prawy dopływ Odry, swe źródła ma na Wyżynie Woźnicko-Wieluńskiej, na południe od Olesna, w miejscowości Wachowice. Bieg Stobrawy wyznacza granicę między Dolnym, a Górnym Śląskiem. Rzeka ta żłobi w twardych pokładach rudy darniowej koryto proste jak staropolski słup "stobor". Przypuszcza się, że Stobrawa jest jakby naturalnym słupem granicznym oddzielającym od prawieków Ślężan od Opolan i Małopolan. Jest wodną miedzą wyciętą podczas eksploatacji bogatych złóż rudy darniowej. Prócz tego jest rzeką, którą chcieliśmy lepiej poznać…
W dniach 12-13.07.2010 odbył się inauguracyjny spływ rzeką Stobrawą, organizowany przez PTTK Ziemi Brzeskiej wspólnie z Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych i Klubem Na Przełaj z Brzegu.
Celem przedsięwzięcia było zbadanie, czy istnieje możliwość wytyczenia szlaku kajakowego na Stobrawie na odcinku Bogacica - Karłowice. Turystyka kajakowa na tym odcinku Stobrawy nie istnieje; nasza wyprawa miała zmienić ten stan rzeczy i utorować drogę kolejnym śmiałkom, którym niestraszne są... ale szczegóły później.
W wyprawie brali udział: Jan Janota (Brzeg), Piotr Janota (Gliwice), Anna i Ireneusz Hebda (Opole), Magdalena i Janusz Holuk (Chełm), Jan Kaczmarek (Opole), Tadeusz Kozulak (Jelcz-Laskowice), Jagoda i Grzegorz Racheniuk (Bogacica), Michał Stelmaszyk (Wołczyn).
Kajaki zwodowano około godziny 10 na wysokości wsi Bogacica. Stobrawa jest tu wąską, czystą rzeczką o piaszczystym dnie. Kajakami płynie się w cieniu wysokich trzcin i nadrzeczych wierzb. W powietrzu latały setki błyszczących szmaragdowo ważek – świtezianek. Zawarliśmy też bliższą znajomość z rzadkim na polskim niżu gatunkiem ważki – trzeplą zieloną. Te duże, jaskrawozielone ważki ze spokojem siadały na wiosłach, czapkach i plecach uczestników spływu.
Wzdłuż Stobrawy na tym odcinku regularnie rozmieszczone są nieczynne już młyny. Część z nich jest odrestaurowana, część popada w ruinę. Niezależnie od swojego stanu, od strony rzeki wyglądają bardzo malowniczo. Mają jednak tę wadę, że aby przebyć spiętrzenie wody przy młynie, należy przenieść kajaki lądem. Nie odstraszało to jednak pełnych wiary we własne siły uczestników wyprawy! Cóż gorszego może ich spotkać na tak małej rzeczce, uśmiechali się do siebie, sącząc napoje orzeźwiające.
Pierwszy postój regeneracyjny miał miejsce po 3 godzinach przy starym młynie na wysokości wsi Wąsice. Zadowoleni z siebie uczestnicy gratulowali sobie determinacji: „Dobrze nam idzie!”, „Tajest!”, „Dajemy, dajemy, co nie?”, „Bez problemu!”. „Zrobiliśmy na razie jakąś jedną piątą trasy”, bezlitośnie zauważył dzierżący mapę Grzegorz Racheniuk. Po ataku nerwowego kaszlu załoga w milczeniu spuściła kajaki na wodę.

czwartek, 24 czerwiec 2010 21:11

Rajd "Szlakiem Rud Żelaza"

19 czerwca 2010 roku na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego odbył się rajd "Szlakiem Rud Żelaza". Impreza ta nawiązuje do faktów z historii miejscowości Brynica, gdzie na przełomie XVIII i XIX wieku funkcjonowały kopalnie odkrywkowe rud żelaza.
Celem rajdu było połączenie edukacji historycznej z uprawianiem sportu oraz turystyki. Rajd ten składał się z czterech szlaków rowerowych o różnym stopniu trudności, szlaku turystyki pieszej oraz szlaku przeznaczonego dla grupy konnej.
Podczas imprezy uczestnicy mieli okazję zwiedzać zabytkową hutę w Zagwiździu, izbę regionalną i farskie ogrody. Po powrocie z rajdu odbył się festyn, którego największą atrakcją był rzut 7 kilogramową bryłą rudy żelaza.
Głównym organizatorem imprezy i jej pomysłodawcą było Stowarzyszenie Odnowy Wsi Brynica.
Cieszymy się, że mogliśmy choć w małym stopniu wesprzeć tak wspaniałe przedsięwzięcie.
Szczegółowy opis imprezy można znaleźć na oficjalnej stronie wsi Brynica:
www.brynica.opole.pl

W dniu 18 maja 2010 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku odbył się krajowy finał IX edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” organizowanego przez Porozumienie Parków Krajobrazowych. W finale wzięło udział 56 uczniów z 14 gimnazjów reprezentujących poszczególne województwa. W tegorocznym finale województwo opolskie reprezentowali uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 2 w Bogacicy.
Konkurs składał się z dwóch etapów: pierwsza część egzaminu polegała na rozwiązaniu testu składającego się z 29 pytań z zakresu biologii i ekologii w tym 15 pytań ogólnych i 14 pytań dotyczących parków krajobrazowych. Następnie uczniowie rozpoznawali 10 gatunków roślin chronionych, 10 gatunków zwierząt chronionych oraz 5 gatunków roślin pospolitych. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 7 drużyn z największą liczbą punktów. W tej części konkursu uczniowie rozpoznawali zespołowo po 5 głosów ptaków.
Wyniki finału były następujące:
I miejsce - drużyna z Publicznego Gimnazjum w Janowie Podlaskim – woj. lubelskie,
II miejsce - drużyna z Publicznego Gimnazjum w Łabowej – woj. małopolskie,
III miejsce - drużyna z Gimnazjum w Rybnie – woj. warmińsko- mazurskie.
Drużyna z PG w Bogacicy rywalizację ukończyła na X miejscu.
Podczas pobytu w Supraślu uczestnicy konkursu spotkali się z fotografującym przyrodę Wiktorem Wołkowem.
W ramach zielonej szkoły młodzieży zaproponowano wycieczkę objazdową po 3 parkach krajobrazowych województwa podlaskiego.
Na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej uczniowie zwiedzali Silvarium oraz Galerię na Skraju Puszcz Nadleśnictwa Krynki.
W Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi zwiedzili muzeum Fort oraz mogli popisać się umiejętnościami podczas zawodów na strzelnicy.
Zwiedzanie Muzeum Wigier, przejazd wigierską kolejką wąskotorową oraz spacer ścieżką przyrodniczą Dolina Czarnej Hańczy i wycieczkę objazdową przygotowali dla uczestników przedstawiciele Suwalskiego Parku Krajobrazowego.
Uczestnicy podczas wycieczki zapoznali się z zasobami przyrody i walorami parków województwa podlaskiego, utrwalając w ten sposób, zdobytą podczas przygotowań do poszczególnych etapów konkursu wiedzę teoretyczną.

piątek, 14 maj 2010 20:58

I Bieg Stobrawski - podsumowanie

7 maja 2010 r. odbył się pierwszy Bieg Stobrawski organizowany w ramach ogólnopolskiej akcji Polska Biega.
Zawodnicy w kilku kategoriach wiekowych biegali wokół bazy agroturystycznej "Chata w lesie". W Kęszycach pojawiło się około 120 osób - w tym aż 71 zawodników!
Serdecznie gratulujemy głównemu organizatorowi biegu Panu Wojciechowi Gurgulowi zoorganizowania wspaniałej imprezy i liczymy, że wpisze się ona na stałe w kalendarz imprez organizowanych na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
Szczegółowe informację z biegu znajdą Państwo TUTAJ

W dniu 22 kwietnia br. w trzech oddziałach ZOPK, punktualnie o godz. 10.00, 98 ucznów klas III-IV z 39 szkół podstawowych przystąpiło do finału Wojewódzkiej Mini Olimpiady Wiedzy Przyrodniczej "Przyjaciel Przyrody" rywalizując o pamiątkową statuetkę. Wszyscy uczniowie rozwiązywali ten sam test, dzięki czemu poza wyłonieniem zwycięzców w poszczególnych parkach, mogliśmy nadać tytuł "Przyjaciel Przyrody 2010" osobie, która zdobyła najwięcej punktów spośród wszystkich uczestników.
Temat tegorocznej edycji brzmiał "Poznajemy łąkę". W związku z tym, uczniowie musieli m. in. wykazać się znajomością gatunków roślin i zwierząt występujących na łąkach, znać ich nazwy, a także umieć rozpoznać je na zdjęciach. Pytania dotyczyły również opolskich parków krajobrazowych. Uczestnicy wykazali się bardzo dobrym przygotowaniem, dzięki czemu wiele osób zdobyło ponad 50 pkt. przy 63 pkt. możliwych do uzyskania. Podziękowania należą się tu nie tylko uczniom, którzy tak wspaniale przygotowali się do konkursu, ale i nauczycielom, którzy ich poprowadzili.
Wyniki w Stobrawskim Parku Krajobrazowym są następujące:
I miejsce - Zuzanna Myśliwa z ZS w Kup pod opieką Pani Alicji Stefan
II miejsce - Maria Pozniak ze SP w Dobrzeniu Wielkim pod opieką Pani Kariny Wajman
III miejsce - Mariusz Szędzielorz ze SP w Łubnianach pod opieką Pani Bożeny Morawskiej
Przy tak wysokim poziomie wiedzy walka o tytuł "Przyjaciel Przyrody 2010" była bardzo wyrównana. Świadczą o tym wyniki uczniów najlepszych w poszczególnych parkach:
Stobrawski PK - I miejsce i równocześnie tytuł "Przyjaciel Przyrody 2010" i złoty medal zdobyła Zuzanna Myśliwa z ZS w Kup pod opieką Pani Alicji Stefan - 63 pkt.
PK "Góry Opawskie" - I miejsce zdobyła Dominika Żurawska ze SP nr 1 w Prudniku pod opieką Pani Cecyli Juszczak - 62 pkt.
PK "Góra Św. Anny" - I miejsce zdobył Sebastian Portka z PSP nr 4 w Krapkowicach pod opieką Pani Soni Bekiesz - 61 pkt.
Dziękujemy również serdecznie za przybycie zaproszonym gościom, którzy wsparli nas pięknym słowem:
Panu Andrzejowi Kasiurze - członkowi Zarządu Województwa Opolskiego
Panu Andrzejowi Brzezinie - Z-cy Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego
Panu Andrzejowi Merykowi - naczelnikowi Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 RDOŚ w Opolu
Przedstawicielom ZO LOP w Opolu - Pani Prezes Marii Gruby oraz Panu Stanisławowi Strzęp
Poza dyplomami wszyscy uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe w postaci sprzętu turystycznego oraz książek, których fundatorem był Marszałek Województwa Opolskiego. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach konkurs ten będzie cieszyć się nie mniejszym zainteresowaniem, a uczestnicy będą reprezentowali równie wysoki poziom wiedzy co w tegorocznej edycji.
Poniżej zdjęcia z finału w siedzibie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.

piątek, 16 kwiecień 2010 20:53

I Bieg Stobrawski - Polska biega

Gospodarstwo ekoturystyczne "Chata w lesie" oraz Stobrawski Park Krajobrazowy serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w I Biegu Stobrawskim. Bieg ten odbędzię się w ramach akcji "Polska biega" 7 maja 2010 roku, zaczynamy o godzinie 16.00 w okolicach bazy ekoturystycznej "Chata w lesie" w przysiółku Kęszyce.
Szczegółowe informację mogą Państwo znaleść TUTAJ

poniedziałek, 12 kwiecień 2010 20:50

Konferencja popularnonaukowa

9 kwietnia 2010 r. odbyła się konferencja popularnonaukowa pt. "Możliwość wykorzystania walorów Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w szkolnej edukacji środowiskowej".
Konferencja składała się z dwóch części:
sesji popularnonaukowej podczas której swoje prezentacje wygłosili pracownicy oraz uczniowie Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim, oraz zajęć w terenie prowadzonych przez pracowników Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
Konferencja zorganizowana została przez: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim oraz Stobrawski Park Krajobrazowy.

 

 
poniedziałek, 22 marzec 2010 21:20

Sensacja entomologiczna w SPK!

Świat owadów zamieszkujących teren Stobrawskiego PK obfituje w rzadkie i ciekawe gatunki. Tym razem jednak odkrycie przedstawiciela gatunku Xylomyia maculata można nazwać prawdziwą sensacją entomologiczną.
Larwy tej muchówki zostały znalezione w martwym, próchniejącym drewnie przez członków Koła Naukowego Biologów z Uniwersytetu Opolskiego, którzy są częstymi gośćmi w Stobrawskim PK. Udało się wyhodować z nich dorosły okaz owada co ostatecznie potwierdziło wyjątkowość znaleziska. Gatunek ten był dotychczas znany z zaledwie kilku stanowisk w Polsce i był na nich stwierdzany przed wieloma laty. Więcej informacji oraz zdjęcia Xylomyia maculata na stronie KNB.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by