Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

Aktualności - Stobrawski Park Krajobrazowy

Aktualności - Stobrawski Park Krajobrazowy

piątek, 04 marzec 2011 20:14

Etap wojewódzki X edycji PPKP

W tym roku już po raz dziesiąty uczniowie szkół gimnazjalnych rywalizują w ogólnopolskim konkursie "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski". Konkurs ten trwa kilka miesięcy podczas których czteroosobowe drużyny wyłonione w eliminacjach szkolnych rywalizują w etapach: gminnym, parkowym oraz wojewódzkim, który właśnie się odbył. Zwycięzcy etapu wojewódzkiego będą reprezentowali nasze województwo podczas finału krajowego, który w tym roku odbędzię się 17 maja w województwie lubelskim.
IV etap jubileuszowej X edycji konkursu PPKP odbył się 3 marca w jednej z sal Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego "Ostrówek" mieszczącego się przy Urzędzie Marszałkowskim w Opolu. Konkurowały ze sobą trzy szkoły reprezentujące opolskie parki krajobrazowe:
Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelcach Opolskich, opiekun: Pani Joanna Polańska, skład: Justyna Olszewska, Hanna Ferdynus, Maria Hadasik, Zuzanna Kubica - Park Krajobrazowy Góra Św. Anny.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup, opiekun: Pani Alicja Stefan, skład: Joanna Eifler, Paulina Długosz, Dawid Polok, Mateusz Rosicki - Stobrawski Park Krajobrazowy.
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach, opiekun: Pani Ewa Mochoń, skład: Daniel Danieluk, Julia Mochoń, Mariola Czop, Tomasz Dżugała - Park Krajobrazowy Góry Opawskie.
Uczniowie rozwiązywali test sprawdzający wiedzę z zakresu przyrody, wiadomości o parkach krajobrazowych oraz rozpoznawania chronionych gatunków roślin i zwierząt.
Po dokładnym sprawdzeniu testów okazało się, że do finału krajowego zakwalifikowała się drużyna przygotowywana przez Panią Alicję Stefan z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup, w składzie Joanna Eifler, Paulina Długosz, Dawid Polok, Mateusz Rosicki. Zwycięska drużyna zdobyła 133,5 pkt. Serdecznie gratulujemy!
Drugie miejsce eksekwo zajęły drużyny ze Strzelec Opolskich oraz Głuchołaz, zdobyły one po 132,5 pkt.
Jak co roku rywalizacja między szkołami była bardzo wyrównana, przegranych od zwycięzców dzielił zaledwie 1 punkt. Świadczy to o bardzo dobrym przygotowaniu i ogromnej wiedzy uczestników konkursu.
Szczególne wyróżnienie za zdobycie indywidualnie największej ilości punktów należy się Danielowi Danielukowi z Publicznego Gimnazjum nr 1

wtorek, 08 luty 2011 20:10

Międzynarodowy Rok Lasów

Organizacja Narodów Zjednoczonych podczas 61 sesji Zgromadzenia Ogólnego, która odbyła się 20 grudnia 2006 roku ustanowiła rok 2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów. Głównym hasłem obchodów jest "Lasy dla ludzi" przesłanie to ma na celu uświadomić społeczeństwu, że lasy są niezbędne do życia oraz dobrobytu ludzi na całym świecie.
Oficjalne rozpoczęcie obchodów odbyło się 2 lutego br. podczas IX sesji Forum Leśnego ONZ w Nowym Jorku. Na sesji spotkali się przywódcy państw z całego świata oraz specjaliści leśnictwa.
Fizyczny, ekonomiczny i duchowy dobrobyt każdego z nas, wszystkich siedmiu miliardów ludzi na Ziemi, jest zależny od dobrego stanu naszych ekosystemów leśnych. Przez cały rok 2011 będziemy podkreślać tę zależność między lasami a ludźmi – powiedział Jan McAlpine, dyrektor Sekretariatu Forum Leśnego ONZ.
Do celów Międzynarodowego Roku Lasów należy:
- Rozbudzenie świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat dobrego stanu lasów europejskich.
- Uświadomienie społeczeństwu, że lasy zarządzane zgodnie z zasadami trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej są źródłem tlenu, drewna, energii, a także wielu innych towarów i usług, wzbogacają różnorodność biologiczną, mają korzystny wpływ na środowisko (m.in. pochłaniają węgiel) oraz zapewniają miejsca pracy i piękne środowisko do życia i wypoczynku człowieka.
- Zwiększenie atrakcyjności drewna jako surowca i źródła energii poprzez uświadomienie społeczeństwu zdolności odnawiania się lasów europejskich.
Stobrawski Park Krajobrazowy obejmuje obszar 52 636 ha, z czego około 80% zajmują zbiorowiska leśne, dlatego też rok ten jest szczególnie dla nas ważny. Lasy Stobrawskiego PK składają się w znacznej części z monokultur sosnowych, trafiają się również niewielkie fragmenty wiekowych, dochodzących do 200 lat starodrzewi. Lasy liściaste występują głównie w dolinie Odry, Stobrawy i Smortawy. Są to przede wszystkim grądy o charakterze przejściowym pomiędzy grądem środkowoeuropejskim a subkontynentalnym, a także łęgi: jesionowo – olszowe, jesionowo – wiązowe oraz bardzo rzadki i cenny przyrodniczo łęg wierzbowo – topolowy.

Wydra, bóbr oraz wilk cieszą się niesprawiedliwie złą opinią w naszym społeczeństwie. 16 lutego 2011 roku w siedzibie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego odbyły się warsztaty, których celem była zmiana wizerunku ww. gatunków poprzez ukazanie ich roli w środowisku.
Warsztaty zorganizowane zostały przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych oraz Stobrawski Park Krajobrazowy. Wzięło w nich udział ok. 40 osób m.in. właściciele stawów, rolnicy, leśnicy oraz przedstawiciele organizacji i jednostek administracyjnych. Zajęcia zostały przeprowadzone przez Pana Romana Mikuska.
Uczestnicy warsztatów zapoznali się m.in. z biologią, zagrożeniami oraz ochroną trzech gatunków ssaków: wilka, wydry i bobra.
Podczas warsztatów swoją prezentacje przedstawił również Pan Andrzej Meryk Naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000. Omówił on działania podejmowane przez RDOŚ w Opolu mające na celu ograniczenie szkód powodowanych przez bobra i wydrę na Opolszczyźnie.
Więcej informacji o projekcie "W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku" znajdą Państwo na stronie: http://www.wspolistnienie.eco.pl/

poniedziałek, 24 styczeń 2011 20:09

Plan działań edukacyjnych 2011

W 2011 roku Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych przygotował bogatą ofertę działań edukacyjnych. Serdecznie zapraszamy uczniów oraz nauczycieli do wzięcia udziału w turniejach oraz konkursach przygotowanych w różnych kategoriach wiekowych. Szczegółowe informacje dostępne TUTAJ.

wtorek, 18 styczeń 2011 20:07

PPKP X edycja 2010/2011

 13 stycznia 2011 roku odbył się etap "parkowy" konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ma na celu propagowanie wiedzy na temat polskich parków krajobrazowych oraz poszerzanie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska. W tym roku ogólnopolskim koordynatorem konkursu jest Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych.
Podczas III (parkowego) etapu konkursu rywalizowało ze sobą 9 czteroosobowych drużyn reprezentująch gminy leżące na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, oto one:
- Gimnazjum przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kup: Joanna Eifler, Paulina Długosz, Dawid Polok, Mateusz Rosicki. Opiekun: Alicja Stefan.
- Publiczne Gimnazjum w Starych Siołkowicach: Dorota Zaleśna, Magda Klimiak, Paulina Bartoszek, Julia Piechaczek. Opiekun: Lidia Mencel.
- Publiczne Gimnazjum w Kościerzycach: Marta Mroczkowska, Karolina Zacierka, Aleksandra Janczak, Sławomir Grzesiak. Opiekun: Joanna Staroń.
- Publiczne Gimnazjum w Skorogoszczy: Dominika Staroń, Alina Wierzbicka, Marta Baron, Jędrzej Radzienicz. Opiekun: Danuta Szczerbik.
- Publiczne Gimnazjum nr 2 w Bogacicy: Karolina Białas, Brygida Zawadzka, Kristina Gładys, Joachim Wodara. Opiekun: Piotr Noculak.
- Publiczne Gimnazjum w Świerczowie: Patrycja Gruszczyńska, Sandra Pilarz, Piotr Samborski, Kamil Więckowski. Opiekun: Anna Rosińska.
- Gimnazjalno - Licealny Zespół Szkół w Wołczynie: Hanna Jaszyńska, Katarzyna Bełej, Denis Leschner, Daniel Habiński. Opiekun: Maria Misiewicz.
- Zespół Szkół Gimnazjalnych w Pokoju: Justyna Kubec, Anna Szramowska, Radosław Łapszyński, Stanisław Mataszewski. Opiekun: Krystyna Gawryś.

środa, 17 listopad 2010 20:05

Zwierzęta SPK oczami przedszkolaków

Przedstawiamy kilka zdjęć prac wykonanych przez dzieci w wieku przedszkolnym, ukazujących zwierzęta Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Prace te były wykonane w ramach konkursu plastycznego "Stobrawski Park Krajobrazowy - ach jak tu pięknie!". Dzięki takim konkursom możemy w inny, ciekawy sposób spojrzeć na otaczającą nas przyrodę.

Galeria dostępna TUTAJ

środa, 10 listopad 2010 20:01

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty!

Pod koniec maja 2010 roku ogłosiliśmy konkurs plastyczny "Stobrawski Park Krajobrazowy - ach jak tu pięknie". Zasady konkursu były bardzo proste: dzieci samodzielnie, w dowolnej technice plastycznej miały ukazać urok naszego parku.
Celem konkursu było przybliżenie wiadomości o Stobrawskim PK i jego pięknie, rozwijanie zdolności plastycznych, wyobraźni przestrzennej oraz rozwój manualny najmłodszych.
Konkurs cieszył się ogromnym powodzeniem. Nadesłano ok. 200 prac z 24 placówek przedszkolnych. Prace wykonane były w najróżniejszych technikach (wydzieranki, wyklejanki, malowidła na szkle, itd.), a pomysłowość dzieci była niejednokrotnie zaskakująca i dowodziła wrażliwości artystycznej autorów prac.
Prace były bardzo interesujące i jury w składzie: Joanna Mochnacz, Jolanta Golenia-Mikusz, Dominik Łęgowski oraz Michał Stelmaszyk miało bardzo duży problem z wyborem najlepszych. Z tego powodu postanowiliśmy przyznać trzy pierwsze miejsca oraz aż 22 wyróżnienia.
9 listopada w obecności laureatów wraz z rodzicami i opiekunami otworzona została wystawa zwycięskich prac oraz uroczyste wręczenie dyplomów i nagród. Laureaci otrzymali książki, artykuły plastyczne oraz gry planszowe.
Większość nagród została ufundowana przez Urząd Gminy w Murowie za co serdecznie dziękujemy.
Uroczystość wręczania nagród swoją obecnością uświetnił Wójt Gminy Murów Andrzej Puławski.

Wyniki konkursu TUTAJ

Więcej zdjęć z konkursu TUTAJ

wtorek, 26 październik 2010 19:59

NOWA RADA PARKÓW

Zarząd Województwa Opolskiego powołał Uchwałą Nr 5038 z dnia 31 maja 2010 r. Radę Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych. Rada ta działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) i jest wybierana spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz przedstawicieli właściwych miejscowo jednostek samorządu województwa, samorządu gminnego i organizacji gospodarczych.
Rada powoływana na 5-cio letnią kadencję jest ciałem opiniodawczo-doradczym dla dyrektora ZOPK, a do jej głównych zadań należy:
- ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody, wartości kulturowych oraz ustaleń programów ochrony przyrody;
- opiniowanie projektu planu ochrony;
- ocena realizacji ustaleń planu ochrony i innych zadań z zakresu ochrony przyrody;
- opiniowanie i ocena realizacji projektów i programów działalności parku krajobrazowego lub zespołu parków krajobrazowych w zakresie ochrony przyrody, edukacji, turystyki i rekreacji.
Podczas posiedzenia Rady w dniu 20 października 2010 r. jej przewodniczącym został pan Zbigniew Figas, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Jego zastępcami zostali pan Bogusław Gębala oraz pan Ryszard Miler. Jednocześnie pan Andrzej Kasiura, członek Zarządu Województwa, wręczył akty nominacyjne kilkunastu członkom Rady. W skład nowo powołanej rady wchodzą:
Krzysztof Badora, Dionizy Duszyński, Zbigniew Figas, Bogusław Gębala, Małgorzata Gregorasz, Sławomir Hinborch, Jarosław Jańczyk, Józef Jaroszek, Łukasz Jastrzębski, Stanisław Jurecki, Grzegorz Kłys, Andrzej Meryk, Ryszard Miler, Arkadiusz Nowak, Mirosław Nowak, Andrzej Puławski, Joanna Ptaszek, Zdzisław Stefaniak Kazimierz Szczygielski oraz Edward Szupryczyński.
Nowo powołanej Radzie życzymy cennych rad i uwag, które pozwolą jak najlepiej chronić walory opolskich parków krajobrazowych.

czwartek, 14 październik 2010 19:57

Terenowy Turniej Ekologiczny już za nami...

12 października odbyła się pierwsza edycja Terenowego Turnieju Ekologicznego "W nadodrzańskich grądach". Turniej został zorganizowany przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
W organizacji pomogli również: Nadleśnictwo Brzeg, Państwowa Straż Łowiecka w Opolu oraz Koło Łowieckie "Łoś" w Opolu.
Celem turnieju było promowanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Stobrawskiego PK, poszerzenie praktycznej wiedzy z zakresu ochrony przyrody i środowiska, jak również rozbudzenie zamiłowania oraz szacunku do przyrody.
Do turnieju zgłosiło się 14 szkół, z której każda była reprezentowana przez trzech uczniów - zwycięzców etapu szkolnego. Uczestnicy mieli do pokonania 3,5 kilometrową trasę prowadzącą przez grądy odrzańskie w okolicach Wielopola i Popielowa. Na trasie rozmieszczono 6 punktów tematycznych, gdzie uczniowie mogli wykazać się wiedzą z zakresu ochrony przyrody, biologii, geografii oraz ekologii. Młodzież biorąca w nim udział, miała wspaniałą sposobność wykorzystania wiedzy teoretycznej nabytej w szkole, podczas wykonywania zadań praktycznych w terenie.
Na mecie na uczestników czekało ognisko i gorąca zupa przygotowana przez Państwo Gorek z gospodarstwa agroturystycznego "Lewandówka" ze Starych Kolni. Po podsumowaniu wyników nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów i nagród. Podczas wręczania nagród obecni byli organizatorzy oraz fundatorzy nagród m.in. dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego Manfred Grabelus, Wicestarosta Powiatu Namysłowskiego Sławomir Hinborch, przedstawiciel gminy Popielów Irena Michno, przedstawiciele Państwowej Straży Łowieckiej Janusz Sowa, Wojciech Rybski oraz Joanna Michalak, przedstawiciele PGL LP Nadleśnictwa Brzeg Piotr Tymków, Andrzej Andrzejczyk oraz Bartłomiej Kastelik, członek Koła Łowieckiego "Łoś" Jan Kowalski. Każdemu kto pomógł w organizacji turnieju serdecznie dziękujemy.
Klasyfikacja turnieju:
I miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa w Łubnianach, w składzie: Mariusz Szędzielorz, Dawid Rek, Paweł Trawiński. Opiekun drużyny: Bożena Cichecka.
II miejsce - Zespół Szkół w Czarnowąsach, w składzie: Piotr Skrzipczyk, Kamil Palussek, Patryk Śmiałkowski. Opiekun drużyny: Maria Goczoł - Gontarek
III miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach, w składzie: Emilia Niesporek, Maciej Reguła, Anna Strzelczyk. Opiekun drużyny: Zenona Czwojdzińska.
Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy na turniej w przyszłym roku!

czwartek, 09 wrzesień 2010 19:56

Porozumienie z Państwową Strażą Łowiecką

7 września 2010 roku Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych zawarł porozumienie z Państwową Strażą Łowiecką w Opolu.
Porozumienie to ma na celu usprawnienie działalności w zakresie ochrony zwierzyny, zapobieganiu i zwalczaniu wszelkiego szkodnictwa łowieckiego i przyrodniczego w obszarze parków krajobrazowych województwa opolskiego.
Współdziałanie stron będzie odbywać się poprzez: udzielanie wzajemnej pomocy służbowej, przeprowadzanie wspólnych działań oraz wymianę informacji w zakresie szkodnictwa łowieckiego i przyrodniczego.
Już podczas dwóch pierwszych wspólnych patroli na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego wykryto dwa nielegalne wysypiska śmieci na terenach leśnych oraz plantację konopii indyjskich, którą zgłoszono funkcjonariuszom policji.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by