Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

Aktualności - Stobrawski Park Krajobrazowy

Aktualności - Stobrawski Park Krajobrazowy

czwartek, 17 listopad 2011 20:10

Podsumowanie II edycji konkursu plastycznego

W tym roku odbyła się druga edycja konkursu plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym "Stobrawski Park Krajobrazowy - ach jak tu pięknie". Dzieci miały prawie pół roku na wykonanie prac w dowolnej technice plastycznej ukazujących piękno naszego parku. Podsumowanie oraz uroczyste wręczenie nagród odbyło się 16 listopada br. w siedzibie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
Celem konkursu było przybliżenie wiadomości o Stobrawskim PK i jego pięknie, rozwijanie zdolności plastycznych, wyobraźni przestrzennej oraz rozwój manualny najmłodszych.
Konkurs cieszył się ogromnym powodzeniem. Nadesłano ponad 80 prac z 16 placówek przedszkolnych. Prace wykonane były w najróżniejszych technikach (wydzieranki, wyklejanki, malowidła na szkle, itd.), a pomysłowość dzieci była niejednokrotnie zaskakująca i dowodziła wrażliwości artystycznej autorów prac.
Prace były bardzo interesujące i jury w składzie: Joanna Mochnacz, Jolanta Golenia-Mikusz, Jarosław Janicki oraz Michał Stelmaszyk miało bardzo duży problem z wyborem najlepszych. Jury bardzo dużą wagę przykładało do samodzielności wykonanych prac. Wybranie jednej zwycięskiej pracy było bardzo trudne z tego powodu przyznano 3 równorzędne pierwsze miejsca, 1 drugie miejsce oraz 2 trzecie. Dodatkowo wyróżniono 16 prac.
16 listopada w obecności laureatów wraz z rodzicami i opiekunami otworzona została wystawa zwycięskich prac. Następnie zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać prezentacji Dominika Łęgowskiego na temat owadów Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Po prezentacji rozpoczęło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród. Laureaci otrzymali książki, artykuły plastyczne oraz gry planszowe. Na zakończenie dla chętnych została udostępniona do zwiedzania wraz z przewodnikiem Izba Leśna w Kup.
Uroczystość wręczania nagród swoją obecnością uświetnił Wójt Gminy Pokój Barbara Zając.
Nagrody zostały ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Powiat Namysłowski oraz Urząd Gminy Pokój.
Serdecznie dziękujemy Nadleśnictwu Kup za pomoc w organizacji finału konkursu.

czwartek, 10 listopad 2011 20:03

Rozstrzygnięcie konkursu na logo ZOPK

Komisja konkursowa w dniu 7 listopada 2011 r. oceniła 37 projektów nadesłanych na konkurs na logo Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych.
Oto zwycięski projekt autorstwa Pani Agnieszki Tomasik z Warszawy:
W konkursie na logo ZOPK zgłoszono 37 prac 7 autorów.
Prace konkursowe oceniała komisja w składzie:
- Ireneusz Hebda - dyrektor ZOPK – przewodniczący
- Mateusz Figiel - dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
- Justyna Wajs - pedagog, plastyk - pracownia Sztukmistrz
- Jolanta Golenia-Mikusz - plastyk, artysta malarz
- Bartłomiej Trzos - wykładowca w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Opolskiego
- Jarosław Małkowski – fotografik
Po obejrzeniu zgłoszonych prac, każdy z członków komisji mógł wybrać do pięciu najlepszych prac. Wybrane prace zostały punktowane według systemu: 1 miejsce – 5 pkt., 2 miejsce – 4 pkt., itd.
Po zsumowaniu punktów wszystkich członków Komisji wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce:

czwartek, 03 listopad 2011 20:47

Inwentaryzacja ichtiofaunistyczna Bogacicy

W dniu 13.10.2011 roku na rzece Bogacicy przeprowadzone zostały badania, których celem była inwentaryzacja ichtiofaunistyczna rzeki na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. W badaniach udział wzięli pracownicy SPK oraz dr Jan Kuśnierz z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Na początku warto wspomnieć kilka słów o samej rzece, gdyż na niektórych odcinkach pozostaje ona wciąż nieuregulowana, co można nazwać ewenementem w odniesieniu do pozostałych rzek SPK. Bogacica na całym badanym odcinku ma charakter nizinnego potoku, płynącego przez lasy, łąki i pola. Na terenach otwartych wykazuje jeszcze cechy dawnej regulacji, jednak wiekowe olchy oraz wierzby porastające jej brzegi nadają jej naturalnego charakteru. Bardzo cennymi obszarami są tereny naturalnych wiosennych wylewów, na których znajduję się ekosystemy od nich zależne, m.in.: lasy lęgowe, olsy oraz podmokłe łąki.
W celu przedstawienia rozmieszczenia poszczególnych gatunków oraz zmiany ich dominacji, teren badań podzielono na pięć odcinków kontrolnych. Połowów dokonywano za pomocą impulsywnego urządzenia połowowego, dzięki czemu wszystkie ryby po oznaczeniu mogły zostać wypuszczone w dobrej kondycji z powrotem do wody. W trakcie badań określano też: powierzchnię odcinków kontrolnych, ich głębokość, charakter brzegów i dna oraz terenów przyległych do rzeki.
Wyniki okazały się bardzo ciekawe z przyrodniczego punktu widzenia. Poza gatunkami pospolitymi, zidentyfikowano 3 gatunki chronione, które na niektórych odcinkach były gatunkami dominującymi pod względem ilościowym. Były to: minóg strumieniowy Lampetra planeri, koza Cobitis taenia oraz śliz Barbatula barbatula.
Są to gatunki, które przy obecnej, niewłaściwie prowadzonej gospodarce wodnej, tracą swoje miejsca bytowania i powoli znikają z naturalnego zasięgu występowania. Szczególnie odnosi się do to minoga strumieniowego, który do rozrodu potrzebuje namulisk, gdzie przez okres ok. 4 lat rozwijają się jego larwy. Tymczasem każde prace remontowe, czy regulacyjne prowadzone na rzekach niszczą tego typu siedliska.
Bardzo ciekawe wnioski mogą dostarczyć wyniki z ostatniego punktu kontrolnego, gdzie znajdowały się ujścia odprowadzalników wody ze stawów rybnych. Skład ichtiofauny zmienił się tu diametralnie w stosunku do stanowisk położonych w górę rzeki. Dominantami na tym odcinku Bogacicy były gatunki inwazyjne, obcego pochodzenia: czebaczek amurski Pseudorasbora parva, sumik karłowaty Ameiurus nebulosus, karaś srebrzysty Carassius gibelio oraz obcy z ekologicznego punktu widzenia w rzece o tym charakterze jazgarz Gymnocephalus cernuus. Wszystkie one występowały tu w znacznych ilościach. Natomiast krajowa ichtiofauna charakterystyczna dla tego typu rzeki była reprezentowana tylko przez pojedyncze osobniki.
Podsumowując, w wyniku tego, iż nie była na większości odcinków regulowana posiada bardzo cenny skład ichtiofauny, który już rzadko można spotkać w naszych rzekach. Równocześnie zaobserwowano negatywny wpływ stawów rybnych na krajową ichtiofaunę, polegający na migracji gatunków ekspansywnych ze stawów do rzek, co w efekcie prowadzi do eliminacji naszych rodzimych rzadkich i cennych gatunków z ich naturalnego środowiska.

poniedziałek, 17 październik 2011 20:41

II Terenowy Turniej Ekologiczny już za nami...

12 października odbyła się druga edycja Terenowego Turnieju Ekologicznego "W stobrawskich borach". Turniej został zorganizowany przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
W organizacji pomogli również: Nadleśnictwo Kup oraz Państwowa Straż Łowiecka w Opolu.
Celem turnieju było promowanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Stobrawskiego PK, poszerzenie praktycznej wiedzy z zakresu ochrony przyrody i środowiska, jak również rozbudzenie zamiłowania oraz szacunku do przyrody.
Do turnieju zgłosiło się 13 szkół, z której każda była reprezentowana przez trzech uczniów - zwycięzców etapu szkolnego.
Uczestnicy mieli do pokonania 4 kilometrową trasę prowadzącą przez stobrawskie bory w okolicach Ładzy. Na trasie rozmieszczono 6 punktów tematycznych, gdzie uczniowie mogli wykazać się wiedzą z zakresu ochrony przyrody, biologii, geografii oraz ekologii. Młodzież biorąca w nim udział, miała wspaniałą sposobność wykorzystania wiedzy teoretycznej nabytej w szkole, podczas wykonywania zadań praktycznych w terenie.
Na mecie na uczestników czekało ognisko i gorąca zupa przygotowana przez Państwo Gorek z gospodarstwa agroturystycznego "Lewandówka" ze Starych Kolni. Poczęstunek został ufundowany przez Nadleśnictwo Kup.
Po podsumowaniu wyników nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów i nagród. Podczas wręczania nagród obecni byli organizatorzy oraz fundatorzy nagród m.in. prezes WFOŚiGW w Opolu Zbigniew Figas, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego Manfred Grabelus, Katarzyna Kucharska ze Starostwa Powiatowego z Namysłowa, przedstawiciel gminy Pokój Aleksandra Kołodziejczyk, przedstawiciele Państwowej Straży Łowieckiej Janusz Sowa oraz Wojciech Rybski, przedstawiciel PGL LP Nadleśnictwa Kup Józef Sieczka. Każdemu kto pomógł w organizacji turnieju serdecznie dziękujemy.

Klasyfikacja turnieju:
I miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa w Łubnianach,
w składzie: Mariusz Szędzielorz, Dawid Gregorczyk, Łucja Trela.
Opiekun drużyny: Bożena Morawska - Jednoróg.
II miejsce - Zespół Szkół w Kup,
w składzie: Zuzanna Myśliwa, Marcelina Karasek, Przemysław Rosiek.
Opiekun drużyny: Alicja Stefan
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Laskowicach,
w składzie: Elżbieta Ptak, Denis Gburek, Denis Banduch.
Opiekun drużyny: Wiesława Kaliciak.
Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy na turniej w przyszłym roku!

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych ogłasza konkurs na logo Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w postaci znaku graficznego, który stanie się oficjalnym elementem identyfikacji graficznej. Prace należy dostarczyć do 31 października 2011 r. Serdecznie zapraszamy osoby pełnoletnie do udziału w konkursie.
Regulamin konkursu poniżej.

REGULAMIN

piątek, 27 maj 2011 20:38

II Bieg Stobrawski - podsumowanie

14 maja na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego już po raz drugi odbył się Bieg Stobrawski organizowany w ramach ogólnopolskiej akcji Polska Biega. W tym roku pod bazę ekoturystyczną "Chata w lesie" gdzie odbyło się rozpoczęcie oraz zakończenie biegu przybyło ponad 200 osób. Serdecznie dziękujemy panu Wojciechowi Gurgulowi oraz wszystkim współorganizatorom za przygotowanie tak ciekawego przedsięwzięcia promującego m. in. tereny Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
Szczegółowe informację na temat biegu znajdą państwo na stronie www.chatawlesie.pl

czwartek, 26 maj 2011 20:34

Finał X edycji PPKP już za nami...

W roku szkolnym 2010/2011 odbyły się już cztery etapy konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski": "szkolny", "gminny", "parkowy" i "wojewódzki", w których uczestniczyło w Polsce 10 300 uczniów z 470 szkół. Finał X edycji konkursu odbył się tym razem w województwie lubelskim. 17 maja 2011 roku w Zwierzyńcu, drużyny gimnazjalistów reprezentujące 14 województw stanęły do rywalizacji w trzech konkurencjach: testu sprawdzającego ogólne wiadomości z zakresu przyrody, ekologii i ochrony środowiska, testu dotyczącego parków krajobrazowych Polski oraz konkurencji polegającej na rozpoznawaniu gatunków rodzimej fauny i flory. Województwo opolskie reprezentowała drużyna z Zespołu Szkół w Kup.
Drużyn, które zdobyły największą liczbę punktów przeszły do drugiego etapu konkursu, który dotyczył topografii. Rozwiązywali oni między innymi test wiedzy oraz zadania z mapą. Wielość etapów i trudność konkurencji pozwoliła na wyodrębnienie młodzieży, która nie tylko opanowała w stopniu bardzo dobrym podstawową wiedzę o środowisku, ale zna dokładnie walory przyrodnicze, krajobrazowe, historyczne i kulturowe100 parków krajobrazowych Polski.
Laureatami konkursu zostali:
1. Publiczne Gimnazjum w Krasocinie - woj. łódzkie,
2. Gimnazjum nr 1 w Ustroniu - woj. śląskie,
3. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Podlaskim - woj. lubelskie.
Niestety drużynie z Zespołu Szkół w Kup nie udało się awansować do drugiego etapu konkursu.
Wszyscy uczestnicy konkursu mieli okazję w ramach dwu dniowej zielonej szkoły zwiedzić najpiękniejsze miejsca Roztocza, m.in. Roztoczański Park Narodowy, Lwów, Zamość oraz okoliczne parki krajobrazowe. Laureaci konkursu otrzymali cenne nagrody, a pozostali uczestnicy upominki ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Urząd Marszałkowski w Lublinie.

8 kwietnia w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr 5 w Opolu odbyła się sesja popularno-naukowa pt. "Bioróżnorodność wśród nas". Sesja miała za zadanie przybliżyć uczniom zagadnienia związane z różnorodnością biologiczną w różnych aspektach. Swoje wystąpienia przedstawili: dr Miłosz Mazur Koordynator Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością z Samodzielnej Katedry Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego, dr Ewa Boniecka - Biernacka z Samodzielnej Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego, mgr Dominik Łęgowski Główny Specjalista Ochrony Przyrody w Stobrawskim Parku Krajobrazowym oraz Jan Kaczmarek student biologii z Koła Naukowego Przyrodników Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Więcej informacji na temat sesji popularno-naukowej znajdą Państwo TUTAJ 

poniedziałek, 18 kwiecień 2011 20:28

Wojewódzka Mini Olimpiada Wiedzy Przyrodniczej 2011

W dniu 14 kwietnia 2011 r. odbyła się Mini Olimpiada Wiedzy Przyrodniczej. Jest to druga edycja tego konkursu w randze wojewódzkiej, w której wzięli udział uczniowie III i IV klas szkół podstawowych, z trzech parków krajobrazowych województwa opolskiego równocześnie. W nawiązaniu do Międzynarodowego Roku Lasów, jakim został uznany rok 2011, postanowiliśmy, że temat tej edycji będzie brzmiał: Las naszym bogactwem.
Oto lista najlepszej 10-tki spośród wszystkich uczestników konkursu, pogrubioną czcionką wyróżniono uczestników ze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego:
Aleksandra Stroka - PSP nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach (81 pkt.)
Mikołaj Tarapacz - PSP w Dobrzeniu Wielkim (73,5 pkt.)
Dominika Dobko - PSP Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok" (72 pkt.)
Julia Cieśla - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Moszczance (71,5 pkt.)
Katarzyna Bratkowska - PSP nr 1 w Brzegu (70,25 pkt.)
Daniel Łój - Zespół Publicznych Szkół w Lubrzy i Kamil Greschutz - PSP nr 2 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach (70 pkt.)
Paweł Dróżdż - PSP nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach (69,5 pkt.)
Kacper Zaremba - PSP nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach (69,25 pkt.)
Adam Obstoj - PSP nr 2 w Zdzieszowicach (69 pkt.)
Jakub Zelek - PSP nr 2 w Głuchołazach (68,5 pkt.)
Aby dowiedzieć się jak wygląda etap parkowy w poszczególnych parkach...
Z terenu Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w konkursie wzieło udział 30 uczniów z 10 szkół podstawowych:
- PSP w Popielowie: Aleksandra Wojciechowska, Andrzej Lyga, Robert Marguła, nauczyciel: Pani Krystyna Kupczyk;

27 marca na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego odbył się bieg na orientację "Fraszka" organizowany przez Klub Sportowy Artemis Wrocław oraz Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych. Impreza cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, a uczestnicy mieli okazję przeżyć rekreacyjno - krajoznawczą przygodę w atrakcyjnym terenie naszego parku.
Każdy uczestnik otrzymał kolorową mapę turystyczną, na której były zaznaczone punkty kontrolne do odnalezienia w terenie. Osoby, które lubią wyścigi starały się pokonać trasę Rajdu w jak najkrótszym czasie, ale w tej imprezie najważniejsza była nie rywalizacja, lecz przygodowa wycieczka z kompasem i mapą, w atrakcyjnym turystycznie terenie.
Uczestnicy mieli do wyboru następujące trasy:
- "Z płatka" trasa piesza długości 14 km;
- "Z buta" trasa piesza długości 19 km;
- "Z kopyta" trasa piesza długości 23 km;
- "Z blatu" trasa rowerowa długości 37 km.
Jak widać każdy mógł dobrać trasę do swoich możliwości. Szczególnym zaskoczeniem była duża ilość dzieci i młodzieży, która stawiła się na starcie trasy 'z płatka"
Bardzo się cieszymy, że tak ciekawa impreza odbyła się w Stobrawskim Parku Krajobrazowym, jednocześnie zapraszamy do współpracy wszystkich którzy mają równie ciekawe pomysły na promocję wartości krajobrazowych, turystycznych, historycznych i przyrodniczych naszego parku.
Serdecznie dziękujemy Klubowi Sportowemu Artemis z Wrocławia, a w szczególności Panu Marcinowi Drewniak za współpracę oraz doskonałe zoorganizowanie rajdu, co z pewnością przyczyniło się do promocji Opolskich Parków Krajobrazowych.
Więcej informacji o rajdzie znajdą Państwo na stronie www.fraszka.artemis.wroclaw.pl
Filmik ze startu trasy "z płatka" www.youtube.com/user/artemiswroclaw

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by