Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

Aktualności - Stobrawski Park Krajobrazowy

Aktualności - Stobrawski Park Krajobrazowy

Jednym z głównych zadań parków krajobrazowych jest działalność edukacyjna. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych realizuje to zadanie poprzez prelekcje na salach edukacyjnych, prowadzenie zajęć w terenie jak również organizacje olimpiad, turniejów, konkursów itd. Celem naszej działalności jest promowanie wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych opolskich parków krajobrazowych.
Poniżej zamieszczamy podsumowanie naszej działalności edukacyjnej w 2011 roku oraz nasze plany na rok 2012.
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami.

sobota, 11 luty 2012 20:20

Etap parkowy XI edycji PPKP

10 stycznia 2012 roku odbył się etap "parkowy" konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ma na celu propagowanie wiedzy na temat polskich parków krajobrazowych oraz poszerzanie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska. W tym roku ogólnopolskim koordynatorem konkursu jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.
Podczas parkowego etapu konkursu rywalizowało ze sobą 10 czteroosobowych drużyn z gmin leżących na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, oto one:
- Gimnazjum przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kup: Paulina Długosz, Mateusz Rosicki, Katarzyna Henel, Artur Pyrek . Opiekun: Alicja Stefan.
- Publiczne Gimnazjum w Starych Siołkowicach: Paulina Kuc, Mateusz Glattki, Dastin Wosch, Marcel Kokot. Opiekun: Lidia Mencel.
- Publiczne Gimnazjum w Kościerzycach: Maja Szała, Klaudyna Prygorajew, Krzysztof Potaczało, Katarzyna Dolińska. Opiekun: Joanna Staroń.
- Publiczne Gimnazjum w Skorogoszczy: Oliwia Czech, Weronika Błaszkiewicz, Arkadiusz Radziewicz, Sławomir Żelasko. Opiekun: Danuta Szczerbik.
- Publiczne Gimnazjum nr 2 w Bogacicy: Anna Langner, Mateusz Preis, Ireneusz Janas, Dawid Flak. Opiekun: Piotr Noculak.
- Publiczne Gimnazjum w Świerczowie: Sandra Pilarz, Małgorzata Rogalska, Martyna Matysiak, Anna Ptak. Opiekun: Anna Rosińska.
- Gimnazjalno - Licealny Zespół Szkół w Wołczynie: Hanna Jasińska, Magda Tomaszewska, Denis Leschner, Daniel Habiński. Opiekun: Maria

poniedziałek, 30 styczeń 2012 20:26

Światowy Dzień Mokradeł

Co roku na początku lutego obchodzony jest światowy dzień mokradeł. Inicjatywa ta podejmowana jest w celu upamiętnienia przyjęcia Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, w irańskim mieście Ramsar na wybrzeżu Morza Kaspijskiego (2 lutego 1971 r.). Tegoroczny Światowy Dzień Mokradeł przebiega pod hasłem: Mokradła i Turystyka.
Mokradła pełnią bardzo ważną rolę w gospodarce wodnej naszego kraju. Retencjonują olbrzymie ilości wody, dzięki czemu w znaczny sposób poprawiają bezpieczeństwo powodziowe. Ilość magazynowanej wody w mokradłach znacznie przewyższa ilość wody pozostająca we wszystkich jeziorach naszego kraju. Mokradła działają jak wielka, naturalna "gąbka", która pobiera nadmiar wody i oddaje ją w okresie suszy. Mokradła odgrywają również ogromną rolę w procesie samooczyszczania się wód.
Ekosystemy mokradłowe mają znaczenie również w obiegu pierwiastków oraz pozytywnie oddziaływują na przemiany klimatyczne ograniczając m.in. skutki efektu cieplarnianego.
Dla osób zajmujących się przyrodą mokradła ze względu na bogactwo występujących tu gatunków roślin i zwierząt są cennym ekosystemem wymagającym wysokiej ochrony.
Istnienie wielu gatunków roślin np. chronionych storczykowatych, kilkadziesiąt gatunków rzadkich turzyc, wielu gatunków mszaków, uzależnione jest od tego specyficznego ekosystemu. Grupą zwierząt zagrożonych, związanych bezpośrednio z mokradłami, są np. wszystkie występujące w Polsce płazy.
Dlatego ochrona terenów wodno – błotnych leży w interesie nas wszystkich. Chroniąc mokradła chronimy zasoby czystej wody, zabezpieczamy się przed powodziami, przeciwdziałamy erozji i degradacji gleby oraz ratujemy często skrajnie rzadkie gatunki roślin i zwierząt.
Do działań chroniących ten ekosystem należą m.in.: racjonalne wykorzystywanie zasobów wodnych, ekstensywna gospodarka rolna i leśna, zaniechanie regulacji rzek i cieków wodnych oraz ograniczanie stosowania nawozów mineralnych i środków ochrony roślin w bezpośrednim sąsiedztwie mokradeł.
Więcej informacji na temat Światowego Dnia Mokradeł znajduje się na stronie www.ramsar.org
Jednocześnie zapraszamy do udziału w obchodach Dni Obszarów Wodno-Błotnych organizowanych w dniach 01-05.02.2012 r. przez Śląski Ogród Botaniczny, w ramach Śląskiego Kalendarza Ekologicznego "Klimat-Człowiek- Środowisko".

czwartek, 29 grudzień 2011 20:19

Nowa mapa Stobrawskiego Parku Krajobrazowego

Pragniemy poinformować, że wydaliśmy nową, poprawioną mapę turystyczną Stobrawskiego Parku Krajobrazowego wykonaną w skali 1:50 000. Mapa została zaktualizowana w terenie, zawiera m.in. niedawno wyznakowane przez nas szlaki turystyki pieszej oraz szlaki rowerowe i drogi leśne. Na mapie naniesione są również wszystkie formy ochrony przyrody, dzięki czemu bez problemu odnajdą Państwo w terenie rezerwaty, użytki ekologiczne, obszary NATURA 2000 czy pominiki przyrody. Nowością na mapie są numery oddziałów leśnych co z pewnością ułatwi orientację w terenie.
Numery oddziałów leśnych tzw. oddziałówki znajdują się w lasach na bokach kamiennych słupków umieszczonych zwykle w rogach oddziałów. Numery te mogą również pomóc przy określeniu kierunków świata - numeracja oddziałów rośnie z kierunku północnego -zachodniego na południowo - wschodni (prawy - górny róg mapy do lewego - dolnego).
Część opisowa mapy zawiera wiele przydatnych informacji. Znajdą tam Państwo ogólny opis nszego parku, informację na temat zabytków, roślin i zwierząt, a także opis najciekawszych miejsc takich jak starorzecza, wydmy czy stawy hodowlane.
Z pewnością dla każdego turysty niezwykle cenną informacją będzie baza noclegowa i gastronomiczna znajdująca się na terenie Stobrawskiego PK.
Pragniemy aby, rozpowszechnienie mapy wpłynęło na uporządkowanie ruchu turystycznego na terenie chronionym. Ukazanie wytyczonych szlaków powinno zmniejszyć presję ruchu turystycznego na obszary, na których zachowały się fragmenty wrażliwych na ingerencję człowieka naturalnych ekosystemów.
Wydanie mapy zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
Mapy dostępne są w siedzibie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w Ładzy, ul. Reymonta 3.

czwartek, 29 grudzień 2011 20:16

Akcja wieszania budek dla pójdźki

W grudniu na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego przeprowadzono akcję wieszania budek dla pójdzki. Akcja organizowana jest przez firmę Lakma, producenta ekologicznych środków Green Vision. Przedsięwzięcie na terenie parku realizował pan dr Grzegorz Hebda pracownik Zakładu Ewolucji i Ekologii Zwierząt na Uniwersytecie Opolskim. Pracownicy Stobrawskiego Parku Krajobrazowego pomagali w wyszukiwaniu odpowiednich dla pójdźki biotopów oraz w rozwieszaniu budek w terenie. Akcji patronuje Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.
Wiedza o rozmieszczeniu sów na tym obszarze jest niepełna, w latach 2004-2007 prowadzono na kilku leśnych powierzchniach wyszukiwanie stanowisk sów, szczególnie włochatki oraz w ramach działalności Stowarzyszenia Ochrony Sów i dzięki projektowi FWIE „Sowy Polski”, rozwieszono w kompleksach leśnych Parku skrzynki lęgowe dla włochatki.
Pójdźka nigdy nie była obiektem szczegółowych obserwacji w Parku. Bardzo wyrywkowe dane o jej rozmieszczeniu na tym obszarze pochodzą jedynie z monografii Parku. Podaje się w niej zaledwie kilka stanowisk, zaznaczając, że nie prowadzono jej aktywnego wyszukiwania. Wydaje się, że gatunek ten jest liczniej reprezentowany na tym obszarze, z uwagi na istnienie odpowiednich dla niej biotopów. Pomimo tego, że dominują w krajobrazie kompleksy leśne, nie brak tu większych obszarów krajobrazu rolniczego: mozaiki pól uprawnych, łąk i zadrzewień. Szczególnie interesujące dla gatunku wydają się być tu także szeroko odlesione doliny rzeczne: Odry, Stobrawy, Budkowiczanki, Brynicy, Bogacicy. Na uwagę ponadto zwraca duża naturalność środowisk otwartych. Przewiduję się zatem, że obszar ten może być zasiedlony przez znacznie liczniejszą niż podaną w źródłach literaturowych populację pójdźki.
Budki rozwieszano w krajobrazie rolniczym w południowej, środkowej i wschodniej części Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz na jego południowym skraju. Wyszukując odpowiednie stanowiska do rozwieszenia budek starano się wybierać miejsca blisko zabudowy, o niewielkiej lesistości i o zróżnicowanym krajobrazie rolniczym z niską roślinnością trawiastą.
W sumie rozwieszono 30 budek w 18 miejscowościach.

wtorek, 20 grudzień 2011 20:14

Rada Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych

13 grudnia 2011 r. w siedzibie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w Ładzy, odbyło się drugie posiedzenie Rady Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych.
Podczas posiedzenia omawiane były następujące tematy:
- Sprawozdanie z działalności Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych za rok 2010 oraz I półrocze roku 2011 – dyrektor ZOPK Ireneusz Hebda
- Przedstawienie koncepcji rozbudowy ośrodka edukacji ekologicznej pn. „Budowa centrum doświadczania świata w Ładzy” – Zastępca Wójta Gminy Pokój – Joanna Ptaszek
- Przedstawienie projektu budowy motylarni przy siedzibie Parku Krajobrazowego Góra św. Anny na Górze św. Anny – arch. Dariusz Gros
- Prezentacja pt. „Stobrawski Park Krajobrazowy – Główne problemy na styku ochrony przyrody i gospodarowania” – Główny specjalista ds. ochrony przyrody Dominik Łęgowski.
Wszystkim członkom Rady serdecznie dziękujemy za przybycie oraz wnoszenie cennych rad i uwag, które pozwolą łatwiej realizować cele i jak najlepiej chronić walory opolskich parków krajobrazowych.

czwartek, 17 listopad 2011 20:10

Podsumowanie II edycji konkursu plastycznego

W tym roku odbyła się druga edycja konkursu plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym "Stobrawski Park Krajobrazowy - ach jak tu pięknie". Dzieci miały prawie pół roku na wykonanie prac w dowolnej technice plastycznej ukazujących piękno naszego parku. Podsumowanie oraz uroczyste wręczenie nagród odbyło się 16 listopada br. w siedzibie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
Celem konkursu było przybliżenie wiadomości o Stobrawskim PK i jego pięknie, rozwijanie zdolności plastycznych, wyobraźni przestrzennej oraz rozwój manualny najmłodszych.
Konkurs cieszył się ogromnym powodzeniem. Nadesłano ponad 80 prac z 16 placówek przedszkolnych. Prace wykonane były w najróżniejszych technikach (wydzieranki, wyklejanki, malowidła na szkle, itd.), a pomysłowość dzieci była niejednokrotnie zaskakująca i dowodziła wrażliwości artystycznej autorów prac.
Prace były bardzo interesujące i jury w składzie: Joanna Mochnacz, Jolanta Golenia-Mikusz, Jarosław Janicki oraz Michał Stelmaszyk miało bardzo duży problem z wyborem najlepszych. Jury bardzo dużą wagę przykładało do samodzielności wykonanych prac. Wybranie jednej zwycięskiej pracy było bardzo trudne z tego powodu przyznano 3 równorzędne pierwsze miejsca, 1 drugie miejsce oraz 2 trzecie. Dodatkowo wyróżniono 16 prac.
16 listopada w obecności laureatów wraz z rodzicami i opiekunami otworzona została wystawa zwycięskich prac. Następnie zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać prezentacji Dominika Łęgowskiego na temat owadów Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Po prezentacji rozpoczęło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród. Laureaci otrzymali książki, artykuły plastyczne oraz gry planszowe. Na zakończenie dla chętnych została udostępniona do zwiedzania wraz z przewodnikiem Izba Leśna w Kup.
Uroczystość wręczania nagród swoją obecnością uświetnił Wójt Gminy Pokój Barbara Zając.
Nagrody zostały ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Powiat Namysłowski oraz Urząd Gminy Pokój.
Serdecznie dziękujemy Nadleśnictwu Kup za pomoc w organizacji finału konkursu.

czwartek, 10 listopad 2011 20:03

Rozstrzygnięcie konkursu na logo ZOPK

Komisja konkursowa w dniu 7 listopada 2011 r. oceniła 37 projektów nadesłanych na konkurs na logo Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych.
Oto zwycięski projekt autorstwa Pani Agnieszki Tomasik z Warszawy:
W konkursie na logo ZOPK zgłoszono 37 prac 7 autorów.
Prace konkursowe oceniała komisja w składzie:
- Ireneusz Hebda - dyrektor ZOPK – przewodniczący
- Mateusz Figiel - dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
- Justyna Wajs - pedagog, plastyk - pracownia Sztukmistrz
- Jolanta Golenia-Mikusz - plastyk, artysta malarz
- Bartłomiej Trzos - wykładowca w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Opolskiego
- Jarosław Małkowski – fotografik
Po obejrzeniu zgłoszonych prac, każdy z członków komisji mógł wybrać do pięciu najlepszych prac. Wybrane prace zostały punktowane według systemu: 1 miejsce – 5 pkt., 2 miejsce – 4 pkt., itd.
Po zsumowaniu punktów wszystkich członków Komisji wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce:

czwartek, 03 listopad 2011 20:47

Inwentaryzacja ichtiofaunistyczna Bogacicy

W dniu 13.10.2011 roku na rzece Bogacicy przeprowadzone zostały badania, których celem była inwentaryzacja ichtiofaunistyczna rzeki na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. W badaniach udział wzięli pracownicy SPK oraz dr Jan Kuśnierz z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Na początku warto wspomnieć kilka słów o samej rzece, gdyż na niektórych odcinkach pozostaje ona wciąż nieuregulowana, co można nazwać ewenementem w odniesieniu do pozostałych rzek SPK. Bogacica na całym badanym odcinku ma charakter nizinnego potoku, płynącego przez lasy, łąki i pola. Na terenach otwartych wykazuje jeszcze cechy dawnej regulacji, jednak wiekowe olchy oraz wierzby porastające jej brzegi nadają jej naturalnego charakteru. Bardzo cennymi obszarami są tereny naturalnych wiosennych wylewów, na których znajduję się ekosystemy od nich zależne, m.in.: lasy lęgowe, olsy oraz podmokłe łąki.
W celu przedstawienia rozmieszczenia poszczególnych gatunków oraz zmiany ich dominacji, teren badań podzielono na pięć odcinków kontrolnych. Połowów dokonywano za pomocą impulsywnego urządzenia połowowego, dzięki czemu wszystkie ryby po oznaczeniu mogły zostać wypuszczone w dobrej kondycji z powrotem do wody. W trakcie badań określano też: powierzchnię odcinków kontrolnych, ich głębokość, charakter brzegów i dna oraz terenów przyległych do rzeki.
Wyniki okazały się bardzo ciekawe z przyrodniczego punktu widzenia. Poza gatunkami pospolitymi, zidentyfikowano 3 gatunki chronione, które na niektórych odcinkach były gatunkami dominującymi pod względem ilościowym. Były to: minóg strumieniowy Lampetra planeri, koza Cobitis taenia oraz śliz Barbatula barbatula.
Są to gatunki, które przy obecnej, niewłaściwie prowadzonej gospodarce wodnej, tracą swoje miejsca bytowania i powoli znikają z naturalnego zasięgu występowania. Szczególnie odnosi się do to minoga strumieniowego, który do rozrodu potrzebuje namulisk, gdzie przez okres ok. 4 lat rozwijają się jego larwy. Tymczasem każde prace remontowe, czy regulacyjne prowadzone na rzekach niszczą tego typu siedliska.
Bardzo ciekawe wnioski mogą dostarczyć wyniki z ostatniego punktu kontrolnego, gdzie znajdowały się ujścia odprowadzalników wody ze stawów rybnych. Skład ichtiofauny zmienił się tu diametralnie w stosunku do stanowisk położonych w górę rzeki. Dominantami na tym odcinku Bogacicy były gatunki inwazyjne, obcego pochodzenia: czebaczek amurski Pseudorasbora parva, sumik karłowaty Ameiurus nebulosus, karaś srebrzysty Carassius gibelio oraz obcy z ekologicznego punktu widzenia w rzece o tym charakterze jazgarz Gymnocephalus cernuus. Wszystkie one występowały tu w znacznych ilościach. Natomiast krajowa ichtiofauna charakterystyczna dla tego typu rzeki była reprezentowana tylko przez pojedyncze osobniki.
Podsumowując, w wyniku tego, iż nie była na większości odcinków regulowana posiada bardzo cenny skład ichtiofauny, który już rzadko można spotkać w naszych rzekach. Równocześnie zaobserwowano negatywny wpływ stawów rybnych na krajową ichtiofaunę, polegający na migracji gatunków ekspansywnych ze stawów do rzek, co w efekcie prowadzi do eliminacji naszych rodzimych rzadkich i cennych gatunków z ich naturalnego środowiska.

poniedziałek, 17 październik 2011 20:41

II Terenowy Turniej Ekologiczny już za nami...

12 października odbyła się druga edycja Terenowego Turnieju Ekologicznego "W stobrawskich borach". Turniej został zorganizowany przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
W organizacji pomogli również: Nadleśnictwo Kup oraz Państwowa Straż Łowiecka w Opolu.
Celem turnieju było promowanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Stobrawskiego PK, poszerzenie praktycznej wiedzy z zakresu ochrony przyrody i środowiska, jak również rozbudzenie zamiłowania oraz szacunku do przyrody.
Do turnieju zgłosiło się 13 szkół, z której każda była reprezentowana przez trzech uczniów - zwycięzców etapu szkolnego.
Uczestnicy mieli do pokonania 4 kilometrową trasę prowadzącą przez stobrawskie bory w okolicach Ładzy. Na trasie rozmieszczono 6 punktów tematycznych, gdzie uczniowie mogli wykazać się wiedzą z zakresu ochrony przyrody, biologii, geografii oraz ekologii. Młodzież biorąca w nim udział, miała wspaniałą sposobność wykorzystania wiedzy teoretycznej nabytej w szkole, podczas wykonywania zadań praktycznych w terenie.
Na mecie na uczestników czekało ognisko i gorąca zupa przygotowana przez Państwo Gorek z gospodarstwa agroturystycznego "Lewandówka" ze Starych Kolni. Poczęstunek został ufundowany przez Nadleśnictwo Kup.
Po podsumowaniu wyników nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów i nagród. Podczas wręczania nagród obecni byli organizatorzy oraz fundatorzy nagród m.in. prezes WFOŚiGW w Opolu Zbigniew Figas, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego Manfred Grabelus, Katarzyna Kucharska ze Starostwa Powiatowego z Namysłowa, przedstawiciel gminy Pokój Aleksandra Kołodziejczyk, przedstawiciele Państwowej Straży Łowieckiej Janusz Sowa oraz Wojciech Rybski, przedstawiciel PGL LP Nadleśnictwa Kup Józef Sieczka. Każdemu kto pomógł w organizacji turnieju serdecznie dziękujemy.

Klasyfikacja turnieju:
I miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa w Łubnianach,
w składzie: Mariusz Szędzielorz, Dawid Gregorczyk, Łucja Trela.
Opiekun drużyny: Bożena Morawska - Jednoróg.
II miejsce - Zespół Szkół w Kup,
w składzie: Zuzanna Myśliwa, Marcelina Karasek, Przemysław Rosiek.
Opiekun drużyny: Alicja Stefan
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Laskowicach,
w składzie: Elżbieta Ptak, Denis Gburek, Denis Banduch.
Opiekun drużyny: Wiesława Kaliciak.
Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy na turniej w przyszłym roku!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by