Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

Aktualności - Stobrawski Park Krajobrazowy

Aktualności - Stobrawski Park Krajobrazowy

poniedziałek, 08 kwiecień 2013 17:37

IV wojewódzka Mini Olimpiada Wiedzy Przyrodniczej

Uprzejmie informujemy, że w bieżącym roku szkolnym 2012/2013 organizowana jest IV edycja wojewódzkiego konkursu „Mini olimpiada wiedzy przyrodniczej – Przyjaciel Przyrody” dla uczniów klas III i IV szkół podstawowych. Jego celem jest m.in. pogłębianie wiedzy na temat parków kra­jobrazowych oraz poszerzanie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska. Uczestnicy finału olimpiady rozwiązywać będą zadania w formie krzyżówek, rebusów, zadań tekstowych itp.
Do pobrania zamieszczamy szczegółowy regulamin konkursu i protokół z przeprowadzenia eliminacji szkolnych, który będzie jednocześnie traktowany jako zgłoszenie do konkursu. Protokół ten należy przesłać na nasz adres w terminie do 10 maja 2013 r. Do pobrania jest również tematyka tegorocznego konkursu oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Pan Michał Stelmaszyk – koordynator konkursu z ramienia Stobrawskiego Parku Krajobrazowego – tel. 77 469-35-50.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZYM KONKURSIE!

REGULAMIN

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

poniedziałek, 08 kwiecień 2013 17:36

Wystawa "Fauna Parku Krajobrazowego Góry Św. Anny"

Serdecznie zapraszamy w imienu swoim (Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych) oraz Muzeum Śląska Opolskiego i Nadleśnictwa Strzelce Opolskie (organizatorów) na otwarcie wystawy:
"Fauna Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny"
16.04.2013 r. o godz. 1200 Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny
W programie:
"Osobliwości fauny Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny" - wykład Michała Wolnego i Piotra Zabłockiego (Muzeum Śląska Opolskiego)
"Walory przyrodnicze Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny" - wykład Beaty Wielgosik (Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych)
pokaz diaporamy "Annogórskie Krajobrazy" - Marek Zarankiewicz (Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych)
Wystawa promuje najcenniejsze walory faunistyczne utworzonego w 1988 r. Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”. Przenikające się nawzajem i uzupełniające walory przyrodnicze i kulturowe są niewątpliwym wyróżnikiem tego miejsca na mapie turystycznych atrakcji Opolszczyzny. Obcując na co dzień z przyrodą tego urokliwego miejsca chcielibyśmy podzielić się wiedzą oraz nakłonić do samodzielnego eksplorowania i poznawania namacalnej spuścizny tego regionu – w tym celu jako wspólne przedsięwzięcie pracowników Działu Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego, Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych, oddz. w Górze św. Anny oraz Nadleśnictwa Strzelce Opolskie powstała czasowa wystawa przyrodnicza, którą mamy przyjemność udostępnić Państwu w XXV-lecie powstania Parku.

piątek, 05 kwiecień 2013 17:31

Finał wojewódzki XII edycji PPKP

Finał wojewódzki XII edycji ogólnopolskiego konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" już za nami...! 4 kwietnia br. punktualnie o godzinie 10.00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „Ostrówek” Urzędu Marszałkowskiego w Opolu spotkały się ze sobą szkoły reprezentujące trzy opolskie parki krajobrazowe. Konkurs organizowany jest co roku w ramach Porozumienia Parków Krajobrazowych Polski. Skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i sprawdza wiedzę na temat parków krajobrazowych polski (finał wojewódzki ogranicza tę wiedzę do parków leżących na terenie danego województwa), wiedzę ekologiczną i przyrodniczą oraz umiejętność rozpoznawania wybranych gatunków roślin i zwierząt.
Do finału wojewódzkiego woj. opolskiego przystąpiło 9 drużyn, każda licząca po 4 osoby. Poszczególne parki reprezentowały:
Park Krajobrazowy "Góra Św. Anny"
- Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelcach Opolskich
skład: Oliwia Koteluk, Marcelina Koteluk, Maria Suhs i Hanna Ferdynus
nauczyciel prowadzący: Joanna Polańska
- Publiczne Gimnazjum im. Kard. S. Wyszyńskiego w Zdzieszowicach
skład: Anna Szwinge, Krzysztof Jabłoński, Izabela Weihs, Kacper Cop
nauczyciel prowadzący: Hanna Nowak oraz Mariusz Kowalczyk
- Publiczne Gimnazjum im. św. Jacka Odrowąża w Izbicku
skład: Patrycja Bryś, Patrycja Halenka, Grzegorz Raczek, Marek Piechota
nauczyciel prowadzący: Marzena Ostapiuk
Park Krajobrazowy "Góry Opawskie"
- Niepubliczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Jarnołtówek w Jarnołtówku
skład: Ewelina Berbeć, Wiktoria Działoszyńska, Mikołaj Chmielak, Ewa Wawrzyńczyk
nauczyciel prowadzący: Iwona Dębińska
- Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Kard. S. Wyszyńskiego w Prudniku
skład: Weronika Hrynek, Dorota Kadela, Katarzyna Pajor, Karol Womperski

środa, 30 styczeń 2013 17:29

Światowy Dzień Mokradeł 2013

Co roku drugiego lutego obchodzony jest Światowy Dzień Mokradeł. Inicjatywa ta podejmowana jest w celu upamiętnienia przyjęcia Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, w irańskim mieście Ramsar na wybrzeżu Morza Kaspijskiego (2 lutego 1971 r.). Tegoroczny Światowy Dzień Mokradeł przebiega pod hasłem: Wetlands take care of water czyli Mokradła dbają o wodę, natomiast jako tematykę obchodów zaproponowano Wetlands and water management czyli Mokradła a zarządzanie wodami. Jest to dzień w którym w sposób wyjątkowy powinniśmy zastanowić się nad kwestią zarządzania wodami szczególnie na terenach cennych przyrodniczo.
Mokradła pełnią bardzo ważną rolę w gospodarce wodnej naszego kraju. Retencjonują olbrzymie ilości wody, dzięki czemu w znaczny sposób poprawiają bezpieczeństwo powodziowe. Ilość magazynowanej wody w mokradłach znacznie przewyższa ilość wody pozostająca we wszystkich jeziorach naszego kraju. Mokradła działają jak wielka, naturalna "gąbka", która pobiera nadmiar wody i oddaje ją w okresie suszy. Mokradła odgrywają również ogromną rolę w procesie samooczyszczania się wód.
Ekosystemy mokradłowe mają znaczenie również w obiegu pierwiastków oraz pozytywnie oddziaływują na przemiany klimatyczne ograniczając m.in. skutki efektu cieplarnianego.
Dla osób zajmujących się przyrodą mokradła ze względu na bogactwo występujących tu gatunków roślin i zwierząt są cennym ekosystemem wymagającym wysokiej ochrony.
Istnienie wielu gatunków roślin np. chronionych storczykowatych, kilkadziesiąt gatunków rzadkich turzyc, wielu gatunków mszaków, uzależnione jest od tego specyficznego ekosystemu. Grupą zwierząt zagrożonych, związanych bezpośrednio z mokradłami, są np. wszystkie występujące w Polsce płazy.
Dlatego ochrona terenów wodno – błotnych leży w interesie nas wszystkich. Chroniąc mokradła chronimy zasoby czystej wody, zabezpieczamy się przed powodziami, przeciwdziałamy erozji i degradacji gleby oraz ratujemy często skrajnie rzadkie gatunki roślin i zwierząt.
Do działań chroniących ten ekosystem należą m.in.: racjonalne wykorzystywanie zasobów wodnych, ekstensywna gospodarka rolna i leśna, zaniechanie regulacji rzek i cieków wodnych oraz ograniczanie stosowania nawozów mineralnych i środków ochrony roślin w bezpośrednim sąsiedztwie mokradeł.
Więcej informacji na temat Światowego Dnia Mokradeł znajduje się na stronie www.ramsar.org

piątek, 23 listopad 2012 17:27

Nowy obcy gatunek stwierdzony na terenie SPK

Kilka dni temu, na dnie spuszczonego stawu hodowlanego, pracownicy parku natknęli się na muszlę jakiej nie widzieli nigdy wcześniej.
Muszla ta przypominała muszlę występującej u nas szczeżuji wielkiej Anodonta cygnea, która jest największym gatunkiem rodzimych szczeżuj, lecz była od niej wyraźnie większa. Miała ponad 20 cm długości i ok. 13 cm wysokości, był to prawdziwy olbrzym!
Po dokładniejszych oględzinach okazało się, że jest to przedstawiciel gatunku Sinanodonta woodiana, czyli szczeżuja chińska. Gatunek ten dotarł do Polski w połowie lat 80. XX wieku, wraz z narybkiem ryb hodowlanych. Obecnie znanych jest kilka stanowisk jego występowania na terenie kraju. Co pocieszające, ze względu na wymagania odnośnie wysokiej temperatury wody, występowanie szczeżuji chińskiej jest ograniczone do stawów hodowlanych i ciepłych zbiorników przy elektrowniach. Mamy nadzieję, że w przyszłości to się nie zmieni i szczeżuja ta nie zagrozi rodzimym gatunkom i ekosystemom. Więcej na temat szczeżuji chińskiej można przeczytać TUTAJ.
Na marginesie należy zwrócić uwagę, że to już drugi po biedronce Harmonia axyridis , o której pisaliśmy na naszej stronie jakiś czas temu, obcy gatunek na terenie SPK pochodzący z Dalekiego Wschodu. Jak więc widać chińskie elementy pojawjają się nie tylko na półkach naszych sklepów ale i w rodzimej przyrodzie.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem realizowanym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu, którego celem jest poszerzenie wiedzy dotyczącej środowiska przyrodniczego regionu oraz kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody. Projekt zakłada przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej, w tym jej logo, hasło i motyw przewodni. W ramach kampanii planuje się wydanie folderu opisującego walory opolskich rezerwatów przyrody, kompletu broszur poświęconych wybranym, najcenniejszym elementom opolskiej przyrody (obejmujących pięć różnych zagadnień tematycznych) oraz innych materiałów promocyjnych.
Szczegółowe informację na temat projektu znajdą Państwo na stronie http://przyrodaslaska.pl

piątek, 19 październik 2012 17:22

III Terenowy Turniej Ekologiczny - podsumowanie

17 października br. odbyła się trzecia edycja Terenowego Turnieju Ekologicznego tym razem pod hasłem "W dolinie Budkowiczanki". Tak jak w poprzednich latach turniej cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli, dla większości nie były to tylko zmagania ale żywa lekcja przyrody. Turniej został zorganizowany przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
W organizacji pomogli również: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, Gmina Murów oraz Państwowa Straż Łowiecka w Opolu.
Celem turnieju było promowanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Stobrawskiego PK, poszerzenie praktycznej wiedzy z zakresu ochrony przyrody i środowiska, jak również rozbudzenie zamiłowania oraz szacunku do przyrody.
Do turnieju zgłosiło się 14 szkół, z której każda była reprezentowana przez trzech uczniów - zwycięzców etapu szkolnego, w którym łącznie wzięło udział 155 osób.
Star i meta miały miejsce na terenie XVIII wiecznej Huty w Zagwiździu. Po tym niezwykłym zabytku drużyny czekające na start oprowadził regionalista Pan Rudolf Mohlek za co serdecznie dziękujemy. Uczestnicy mieli do pokonania 3 kilometrową trasę prowadzącą przez malownicze tereny w dolinie Budkowiczanki, pomiędzy Murowem a Zagwiździem. Przepiękna jesienna pogoda w połączeniu z otaczającym nas krajobrazem sprawiły, iż tegoroczna edycja miała niezwykły klimat. Na trasie rozmieszczono 6 punktów tematycznych, gdzie uczniowie mogli wykazać się wiedzą z zakresu ochrony przyrody, biologii, geografii oraz ekologii. Sprawdziliśmy wiedzę uczniów z rozpoznawania m.in. chronionych gatunków roślin występujących na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, ryb oraz głosów ptaków, które przyspożyły uczniom największych kłopotów. Uczestnicy turnieju mieli wspaniałą sposobność wykorzystania wiedzy teoretycznej nabytej w szkole, podczas wykonywania zadań

wtorek, 02 październik 2012 17:16

Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty!!!

Oto wyniki konkursu:
I miejsce: Józef Nowak
Tytuł: "Tu babcia kosiła ziółka, a my wąchamy kwiatki", Kolonia Popielowska
Nagroda: Aparat fotograficzny Nikon Coolpix L310 + torba fotograficzna
II miejsce: Piotr Noculak
Tytuł: "Wśród traw", Pokój
Nagroda: Aparat fotograficzny Samsung WB750
III miejsce: Gizela Korcz
Tytuł: "Rośnie nowe pokolenie piłkarzy", Zagwiździe
Nagroda: Aparat fotograficzny Panasonic Lumix FS14
Wyróżnienia:
Diter Franciszek Wojtasek
Tytuł: "Polujący - 1", Kaniów
Nagroda: Statyw Icam WT 3560
Tytuł: "Figle Tosi nad Budkowiczanką", Stare Budkowice
Nagroda: Statyw Icam WT 3560
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w przyszłorocznym konkursie fotograficznym.
Nagrody zostały ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach zadania "Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej - Poznajemy Opolskie Parki Krajobrazowe"

 

wtorek, 04 wrzesień 2012 21:16

I Bieg Przełajowy o Puchar Borsuka

Organizatorzy informują, że w dniu 8 września 2012 r. odbędzie się
I Bieg Przełajowy o Puchar Borsuka.
Bieg rozpocznie się o godz. 1500 w Zagwiździu przy kompleksie zabytkowej Huty Żelaza oznaczoną wcześniej sześcio kilometrową trasą Zagwiździe – Murów – Zagwiździe. W biegu uczestniczyć mogą osoby pełnoletnie.
Kontakt: Beata Hombek 77/4214 034 w. 105, e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pod numerem: 501 256 378.
Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w danej kategorii przewidziane są puchary, dodatkowo za zajęcie I miejsca – nagroda główna – srebrna moneta z wybitym numerem oraz z wizerunkiem borsuka. Dla najstarszego zawodnika dodatkowy puchar, dla pierwszych 100 uczestników biegów upominek w postaci okolicznościowej monety.
Organizatorzy oraz sponsorzy zapewniają atrakcyjne nagrody dla uczestników.
Po zakończeniu biegu zapraszamy na wspólna biesiadę wraz z możliwością zwiedzania Regionalnej Sali Muzealnej.
Organizatorzy:
-Urząd Gminy Murów
-Nadleśnictwo Kup
-Nadleśnictwo Turawa
-Stobrawski Park Krajobrazowy

sobota, 07 lipiec 2012 21:18

Jeszcze tylko tydzień... !!!

Uwaga! To już ostatnie dni na przesłanie zdjęć na nasz konkurs fotograficzny. Uczestnikiem może zostać każdy, kto spełni wymogi regulaminu znajdującego się poniżej.
Celem konkursu jest pokazanie w fotografii rodziny mieszkającej lub spędzającej wolny czas na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
Konkurs trwa do 25 września 2012 r.
Zdjęcia należy nadsyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź dostarczyć pocztą lub osobiście na płycie CD/DVD do siedziby Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych oddział w Ładzy, ul. Reymonta 3, 46-034 Pokój.
Do wygrania nagrody o łącznej wartości ponad 2 tyś. zł. !!!
REGULAMIN

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by