Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 04 październik 2021 07:52

Światowy Dzień Drzewa w gminie Dobrzeń Wielki

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wspólnie z Wójtem Gminy Dobrzeń Wielki Panem Piotrem Szlapą serdecznie zapraszamy 8 oraz 11 października do udziału w Światowym Dniu Drzewa. W planie m.in. spotkanie z rolnikami, zajęcia edukacyjne, warsztaty pszczelarskie oraz akcja sadzenia drzew.

Wśród wielu funkcji jakie pełnią zadrzewienia chyba najbardziej dostrzegalną jest funkcja estetyczna. Zieleń będąca ważnym elementem układów przestrzennych miast i wsi  stanowi o ich atrakcyjności. Ze względu na rozmiary, drzewa kształtują lokalny krajobraz i tworzą unikalny charakter danego miejsca.

Z funkcji użytkowych jakie pełnią zadrzewienia nie sposób nie wspomnieć o oczyszczaniu powietrza. Liście drzew są jak filtry wchłaniające powietrze wraz z pyłami i związkami chemicznymi mogąc zmniejszyć zapylenie aż o  75%. Pochłaniając dwutlenek węgla, produkując tlen oraz uwalniając do powietrza wodę ograniczają efekt cieplarniany i tworzą korzystny dla nas mikroklimat. Chyba każdy z nas doświadczył ulgi jaką czujemy gdy w upalny dzień uda nam się schronić w cieniu np. lipy. Wiosną natomiast obecność drzew spowalnia roztopy i hamuje odpływ wód co zmniejsza ryzyko powodzi. Pasy zadrzewień na granicach pól skutecznie zatrzymują spływające z nich nawozy. Jest to szczególnie ważne w sąsiedztwie wód, gdzie związki fosforu, azotu czy potasu, które się do nich dostaną powodują bardzo negatywne zjawisko tzw. zakwitu.

Zadrzewienia śródpolne to bardzo ważne siedlisko dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Wbrew temu co może nam się wydawać szczególnie cenne są drzewa stare i próchniejące, w których wnętrzu żyją liczne organizmy. Jednym z charakterystycznych gatunków takich siedlisk  jest pachnica dębowa, chroniony chrząszcz, który zasiedla dziuplaste lipy, wierzby, czereśnie i dęby. Spotkamy tu też zapylające uprawy dzikie pszczoły i trzmiele, a także ptaki drapieżne i owadożerne oraz nietoperze, które są sprzymierzeńcami rolników w walce ze szkodnikami.

Wbrew temu co się powszechnie sądzi sąsiedztwo zadrzewień przy polach uprawnych w ogólnym rozrachunku zwiększa, a nie zmniejsza plon. Przy samych drzewach plon może być mniejszy, ale już w niedużej odległości od nich wzrasta. Składa się na to wiele czynników. Tworzy się tu korzystny mikroklimat, zmniejsza się siła wiatru oraz parowanie, ograniczona zostaje erozja wodna i wietrzna, zwiększają zdolności retencyjne co ostatecznie daje większy plon.

Jak widać drzewa w krajobrazie otwartym pełnią szereg ważnych funkcji, od tych związanych z walorami krajobrazowymi, kulturowymi, poprzez znaczenie dla przyrody, aż do korzyści ekonomicznych związanych ze zwiększeniem plonów. Powinniśmy więc je chronić tak aby jako element naszego dziedzictwa, cieszyły zarówno nas jak i przyszłe pokolenia.

Czytany 279 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 04 październik 2021 07:56