Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

poniedziałek, 24 sierpień 2020 10:16

Niezwykłe odkrycie na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wraz z Instytutem Biologii UO prowadzimy w ostatnim czasie badania mające na celu rozpoznanie rozmieszczenia ssaków pilchowatych na terenie naszego parku. Zgodnie z przewidywaniami okazało się, że stobrawskie lasy zamieszkuje dość licznie największy z pilchów czyli popielica szara. Gatunek ten występuje w starszych lasach liściastych i mieszanych, gdzie bardzo ważne jest pełne zwarcie koron drzew. Najczęściej spotykana jest w drzewostanach bukowych lub z domieszką starych buków, grądowych oraz w lasach mieszanych. Popielice szare dzień przesypiają w kryjówkach, natomiast aktywne są nocą. Poruszają się praktycznie jedynie w koronach drzew (stąd tak ważne dla tego gatunku jest ich zwarcie), zwinnie przebiegając nawet po cienkich gałęziach i przeskakując między nimi. Poza poszukiwaniem miejsca na sen zimowy sporadycznie schodzą na ziemię.

Prawdziwą natomiast sensacją było odkrycie koszatki. Ten bardzo rzadki w Polsce gatunek, występujący jedynie w puszczach północno-wschodniej Polski oraz w dobrze zachowanych lasach Sudetów i Karpat. Prowadzi ona podobnie jak popielica szara nadrzewny nocny tryb życia. Jej pokarmem są  bezkręgowce, jaja ptaków, owoce i nasiona. Zimą zapada w sen trwający od października do kwietnia, szukając schronienia w dziuplach lub pod korzeniami starych drzew. Wcześniej gromadzi zapasy, które zjada, kiedy budzi się ze snu.
Odkrycie to jest tak niezwykłe ponieważ jest to pierwsze stwierdzenie koszatki w naszym województwie po 100-letniej przerwie! Miejmy nadzieje, że dalsze badania potwierdzą kolejne stanowiska tych przesympatycznych, a jakże z drugiej strony mało znanych zwierząt. Odkrycia te pokazują, że Stobrawski Park Krajobrazowy mógłby mieć właściwie kilka symboli. Jest to na pewno znajdująca się w naszym logo kania ruda, ale swą wyjątkowością dorównuje jej, a nawet przewyższa ze względu na rzadkość występowania, orlik krzykliwy. Z roślin mamy dużą populację charakterystycznej kotewki orzecha wodnego, a przedmiotowe badania pokazują, że wizytówką tego terenu jest również obecność pilchowatych.
Więcej o odkryciu można przeczytać TUTAJ.

Inwentaryzacje prowadzone są ze środków RPO WO na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V, Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej, w ramach projektu pn.
„Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu”
Czytany 381 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 25 sierpień 2020 13:04

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by