Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

czwartek, 02 lipiec 2015 11:37

Szklarnik leśny

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W 2008 r. przyłączyliśmy się do projektu mającego na celu wydanie „Atlasu rozmieszczenia ważek w Polsce”. Udało się wtedy stwierdzić na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego ponad 30 gatunków ważek z ogólnej liczby 75 gatunków wykazywanych z terenu naszego kraju.  Nie bez powodu Stobrawski PK nazywany jest często parkiem terenów wodno-błotnych. Ilość i różnorodność siedlisk wodnych takich jak rzeki, starorzecza, stawy hodowlane,  rowy, oczka wodne itp. stwarza dogodne warunki do życia dla wielu gatunków roślin i zwierząt związanych z wodami. Ważki, których postacie larwalne rozwijają się w wodzie należą do jednych z nich.

 Co ciekawe samica ważki składająca jaja ma ściśle określone preferencje co do typu zbiornika wodnego jaki wybiera dla swojego potomstwa. Są gatunki rozwijające się tylko w dużych rzekach nizinnych takich jak Odra, są takie, których larwy żyją tylko w niewielkich, czystych rzekach na odcinkach z piaszczystym dnem, czy rozwijające się jedynie w zbiornikach z wodą stojącą (np. starorzeczach), a czasami nawet samica składa jajeczka tylko na jednym gatunku rośliny wodnej. Tak więc dla dużej różnorodności gatunków ważek na danym terenie, potrzebna jest różnorodność typów zbiorników wodnych w jakich rozwijają się ich larwy. Jednym z rzadszych i ciekawszych gatunków odkrytych na ternie parku w 2008 r. był szklarnik leśny. Jest to jedna z największych ważek żyjących w Polsce charakteryzująca się żółto-czarnym ubarwieniem i długością dochodzącą do 9 cm. Zasiedla on cieki leśne, z dobrze ocienionym lustrem wody o szybkim do umiarkowanego przepływie wody i piaszczystym lub żwirowym dnie. Spotykany jest także w ciekach na terenach otwartych, warunkiem jest tu jednak  ocienienie wody przez pas nadrzecznego łęgu. Larwa rozwija się 4-5 lat i osiąga w tym czasie do 46 mm długości. Zwykle przebywa zagrzebana w materiale dna cieku, gdzie czatuje na swoje ofiary, którymi są głównie larwy innych gatunków owadów. Ze względu na swój tryb życia szklarnik leśny należy do gatunków zagrożonych. Jego liczebność zmniejsza się z powodu prac regulacyjnych prowadzonych na rzekach wiążących się z usuwaniem nadrzecznych drzew i krzewów, prowadzących do oświetlenia tafli wody. Ponadto stale obserwowany spadek poziomu wód gruntowych powoduje, że niektóre niewielkie rzeczki zasiedlane przez larwy szklarnika przez 4-5 lat mogą w tym czasie nawet zaniknąć. W związku z tym szklarnik leśny został objęty ochroną gatunkową, a ponadto znajduje się w tzw. Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Tym bardziej cieszy fakt, że po 7 latach od pierwszego stwierdzenia tej ważki na terenie parku udało się nam potwierdzić  jej występowanie. Pod koniec lipca br. na niewielkiej rzeczce w okolicy Czarnej Wody zaobserwowano kilka osobników szklarnika leśnego patrolujących swoje rewiry.  Mamy nadzieję, że gatunek ten będzie występował na terenie Stobrawskiego PK jeszcze przez długie lata. Więcej o szklarniku leśnym można przeczytać TUTAJ.

Czytany 3214 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 02 lipiec 2015 12:33

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by