Wydrukuj tę stronę

PK Góry Opawskie - Grzyby

Do najcenniejszych gatunków grzybów notowanych na terenie Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” należą: szyszkowiec łuskowaty (Strobilomyces stribilaceus), lakownica żółtawa (Ganoderma lucidum), ozorek dębowy (Fistulina hepatica), siedzuń dębowy (Sparassis brevipes) oraz jadalne smardze, stożkowaty (Morchella conica) i wyniosły (Morchella elataobjęte). Gatunki te objęte są ochroną częściową, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408).

Niewątpliwą osobliwością jest egzotyczny okratek australijski, wydzielający intensywny i dość nieprzyjemny zapach rozkładającego się mięsa.

W Górach Opawskich występują też cenione w kuchni grzyby jadalne: borowiki, podgrzybki, maślaki, czy kozaki. stwierdzono 10 gatunków grzybów podlegających ochronie ścisłej.