Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

PK Góry Opawskie - Grzyby

Do najcenniejszych gatunków grzybów notowanych na terenie Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” należą: szyszkowiec łuskowaty (Strobilomyces stribilaceus), lakownica żółtawa (Ganoderma lucidum), ozorek dębowy (Fistulina hepatica), siedzuń dębowy (Sparassis brevipes) oraz jadalne smardze, stożkowaty (Morchella conica) i wyniosły (Morchella elataobjęte). Gatunki te objęte są ochroną częściową, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408).

Niewątpliwą osobliwością jest egzotyczny okratek australijski, wydzielający intensywny i dość nieprzyjemny zapach rozkładającego się mięsa.

W Górach Opawskich występują też cenione w kuchni grzyby jadalne: borowiki, podgrzybki, maślaki, czy kozaki. stwierdzono 10 gatunków grzybów podlegających ochronie ścisłej.

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by