Projekt

Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w woj. opolskim

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

 Wiadomości ogólne: 
 
Image
 
  Park Krajobrazowy „Góry Opawskie” został utworzony 26 maja 1988 r.
Powierzchnia Parku wynosi 4.903 ha, zaś jego otulina 5033 ha

POŁOŻENIE:

        Park położony jest w południowo-zachodniej części województwa opolskiego, tuż przy granicy z Republiką Czeską i obejmuje północne stoki oraz przedgórze Gór Opawskich, będących najbardziej na wschód wysuniętą częścią Sudetów polskich.Park wraz z otuliną obejmuje gminę Głuchołazy w powiecie nyskim oraz gminy Prudnik i Lubrza w powiecie prudnickim.

MASYWY GÓRSKIE:

Góry Parkowej (Chrobrego) - posiadający trzy kulminacje: Przednią (495 m n.p.m.), Średnią (543 m n.p.m.) oraz Tylną Kopę (535 m n.p.m.)

Image 

Biskupiej Kopy (889 m n.p.m.) i Srebrnej Kopy (785 m n.p.m.)

Image 

Długoty (457 m n.p.m.) i Kobylicy (395 m n.p.m.)

GLEBY:

        Pod względem typologicznym na terenie Parku dominują gleby pseudobielicowe oraz brunatne. W dolinach występują gleby mułowo - torfowe oraz mady. Podłożem macierzystym dla większości z nich są gliny ciężkie piaszczyste, gliny średnie piaszczyste a w dolinach piaski, piaski gliniaste i pylaste.

PRZEŁOMY RZEK:

 BIAŁEJ GŁUCHOŁASKIEJ o długości 2,5 km. Rzeka ta zwana popularnie „Białką” wypływa spod Pradziada (1491 m n.p.m.) najwyższego szczytu Sudetów Wschodnich na wysokości 880 m n.p.m.. Płynie ona przez Jesenik, a do Polski wpływa malowniczym przełomem pod Głuchołazami skąd dalej płynie do Jeziora Nyskiego. Biała Głuchołaska ma długość ok. 55 km.

Image

ZŁOTEGO POTOKU o długości 4 km.

Image

BYSTREGO POTOKU będącego prawym dopływem Złotego Potoku

Image 

KRAJOBRAZ:

        Na terenie Parku występują zwarte kompleksy leśne o łącznej powierzchni 3.628 ha, co stanowi 75% ogólnej powierzchni Parku, a także tereny zabudowane miejscowości: Głuchołazy, Podlesie, Konradów, Skowronków, Jarnołtówek, Pokrzywna, Moszczanka, Łąka Prudnicka, Nowa Wieś (Wieszczyna), Dębowiec, Trzebina, Wierzbiec, Charbielin.

ZALUDNIENIE:

        Obszar Parku wraz z otuliną zamieszkuje 16.333 mieszkańców, w tym w granicach Parku 1.418 osób, a w granicach otuliny 14.915. Gęstość zaludnienia na terenie Parku wynosi 30 osób na 1 km2, a w otulinie 274 osób na 1km2.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by