Wydrukuj tę stronę

PK Góry Opawskie - Rezerwaty przyrody

W granicach Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" utworzono cztery rezerwaty przyrody, z czego trzy pierwsze w 1999 r., a ostatni w 2012 r.:

Rezerwat leśny „Cicha Dolina” - zajmuje obszar 56,94 ha, zlokalizowany jest w dolinie Bystrego Potoku, na stokach Zamkowej Góry i Srebrnej Kopy, utworzony celem zachowania zróżnicowanego wiekowo i gatunkowo lasu mieszanego górskiego oraz dobrze wykształconego drzewostanu bukowego w wieku 100-150 lat.

Rezerwat leśny „Las Bukowy” - o powierzchni 21,12 ha, położony na południe od Głuchołaz, na stokach Góry Parkowej, przy rzece Biała Głuchołaska, powołany dla ochrony i zachowania drzewostanu o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Obejmuje las bukowy w wieku około 130 lat, a także położone na skraju rezerwatu dwie sztolnie, będące pozostałościami po wydobyciu złota.

Rezerwat geologiczno-krajobrazowy „Nad Białką” - obejmujący 8,96 ha powierzchni, znajdujący się w zakolu Białej Głuchołaskiej, w pobliżu rezerwatu „Las Bukowy”, założony w celu ochrony i zachowania walorów krajobrazowych i geologicznych przełomu rzeki Biała Głuchołaska ze śladami po eksploatacji złota z XII-XIII w.

Rezerwat leśny „Olszak” - o powierzchni 24,06 ha, znajdujący się po północnej stronie Pokrzywnej i północno-wschodniej stronie Jarnołtówka, na stokach góry Olszak, utworzono dla zachowania dobrze wykształconych jaworzyn, klonowo-lipowych lasów stokowych oraz kwaśnej dąbrowy.