Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Aktualności - Park Krajobrazowy Góry Opawskie

Aktualności - Park Krajobrazowy Góry Opawskie

poniedziałek, 07 marzec 2011 19:54

Etap wojewódzki X edycji PPKP

W tym roku już po raz dziesiąty uczniowie szkół gimnazjalnych rywalizują w ogólnopolskim konkursie "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski". Konkurs ten trwa kilka miesięcy podczas których czteroosobowe drużyny wyłonione w eliminacjach szkolnych rywalizują w etapach: gminnym, parkowym oraz wojewódzkim, który właśnie się odbył. Zwycięzcy etapu wojewódzkiego będą reprezentowali nasze województwo podczas finału krajowego, który w tym roku odbędzię się 17 maja w województwie lubelskim.
IV etap jubileuszowej X edycji konkursu PPKP odbył się 3 marca w jednej z sal Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego "Ostrówek" mieszczącego się przy Urzędzie Marszałkowskim w Opolu. Konkurowały ze sobą trzy szkoły reprezentujące opolskie parki krajobrazowe:
Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelcach Opolskich, opiekun: Pani Joanna Polańska, skład: Justyna Olszewska, Hanna Ferdynus, Maria Hadasik, Zuzanna Kubica - Park Krajobrazowy Góra Św. Anny.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup, opiekun: Pani Alicja Stefan, skład: Joanna Eifler, Paulina Długosz, Dawid Polok, Mateusz Rosicki - Stobrawski Park Krajobrazowy.

środa, 19 styczeń 2011 19:52

III etap PPKP w Górach Opawskich

13 stycznia 2011 r. w Ośrodku Wypoczynkowym "Czerwony Kozioł" w Głuchołazach odbył się III etap ogólnopolskiego konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski". Był to etap parkowy - dla Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie".
W zmaganiach wzięły udział 3 drużyny reprezentujące 3 parkowe gminy: Prudnik, Głuchołazy i Lubrzę.
Różnicą 2 puntów zwyciężyła drużyna w składzie: Julia Mochoń, Mariola Czop, Daniel Danieluk i Tomasz Dżugała z Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Głuchołazach, przygotowywana przez Panią Ewę Mochoń.
Drużyna z Głuchołaz zmierzy się w kolejnym już - wojewódzkim etapie konkursu - ze zwycięskimi drużynami z Parku "Góra Św. Anny " i Stobrawskiego.
Trzymamy kciuki za naszych reprezentantów :)
Powodzenia!!!

środa, 19 styczeń 2011 19:49

Parkowe imprezy edukacyjne 2011

W 2011 r. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych planuje wiele konkursów i olimpiad przyrodniczych, organizowanych dla różnych grup wiekowych.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą (plik do pobrania TUTAJ) i udziału w planowanych imprezach.

poniedziałek, 17 styczeń 2011 19:47

XIV Mała Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

9 listopada 2010 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Czerwony Kozioł” w Głuchołazach odbył się finał XIV Małej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
Organizatorami konkursu, jak co roku, byli: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych (Park Krajobrazowy „Góry Opawskie”) i Nadleśnictwo Prudnik.
Konkurs objęty został honorowym patronatem Burmistrzów Prudnika i Głuchołaz oraz Starosty Prudnickiego i Nyskiego.
Głównym celem olimpiady była popularyzacja wiedzy o opolskich parkach krajobrazowych.
Do udziału w konkursie zaproszono uczniów klas V i VI z 22 szkół podstawowych z terenu Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” i jego okolic. Ostatecznie, zgodnie z przesłanymi na adres organizatora protokołami z eliminacji wewnątrzszkolnych, w olimpiadzie wzięło udział 263 uczniów z 17 szkół, a do finału zakwalifikowało się 36 z nich.
Finał konkursu składał się z 2 etapów. W pierwszym uczniowie rozwiązywali zadania przyrodnicze różnego typu. Najtrudniejsze okazały się pytania o gatunki roślin zakwitające wczesną wiosną i skały budujące Góry Opawskie. Uczniowie bardzo dobrze radzili sobie natomiast z przyporządkowaniem rezerwatów do parków krajobrazowych, na terenie których się znajdują. W tym etapie najwięcej punktów zdobyli: Michał Górski z SP w Moszczance (57 na 60 punktów możliwych do zdobycia), Adam Szczeliniak z SP Nr 1 w Głuchołazach (54 pkt) i Karolina Worożańska z SP w Moszczance (53 pkt).
W drugim etapie każdy uczeń musiał rozpoznać i podać pełne nazwy gatunkowe 3 drzew, 4 roślin, 2 grzybów i 6 zwierząt w losowo skonfigurowanym zestawie.
Tu ponownie bardzo dobrze spisał się Michał Górski z SP w Moszczance, który rozpoznał prawidłowo 12 gatunków. Równie świetnie przygotowany w tym zakresie był Dawid Zioła z SP Nr 1 w Prudniku (12 gatunków). Po 11 gatunków rozpoznali: Monika Wdowiak z SP w

czwartek, 28 październik 2010 19:45

Wędrówka we mgle i jesiennym słońcu

Sobotni poranek 9 października br. był chłodny i mglisty. Już po raz XI młodzież prudnickich szkół zgromadziła się pod siedzibą prudnickiego oddziału PTTK Sudety Wschodnie, by wyruszyć na trasę pieszego Rajdu Barwy Jesieni.
Tym razem trasa wędrówki prowadziła przez park miejski, gdzie odbyła się odprawa i rozdanie kart uczestnictwa z zadaniami do rozwiązania, a następnie aleją Rajdu Maluchów do drzew pomnikowych. Po krótkiej pogadance Janusza Husaka, pracownika Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”, powędrowaliśmy do kopalni szarogłazu w Dębowcu. Tu dzięki uprzejmości dyrekcji kamieniołomu mogliśmy zobaczyć jak wygląda „dziura” po wydobyciu kruszywa. Pozwolono nam zejść na najniższy poziom kopalni - gdzie wokoło otaczały nas olbrzymie bloki skalne. Podczas tej wizyty mogliśmy się dowiedzieć jaki rodzaj skał się tu wydobywa, do czego są one wykorzystywane i jaka jest technologia ich pozyskiwania. Była to wspaniała lekcja z geologii. Chłopcy natomiast zachwycali się ogromnymi maszynami pracującymi w kopalni.
Po opuszczeniu kamieniołomu, skrajem lasu doszliśmy na szczyt Kobylicy gdzie przy pomniku Josepha von Eichendorffa był czas na odpoczynek w prześwitujących przez korony drzew promieniach jesiennego słońca. Dalsza nasza wędrówka wiodła czerwonym szlakiem do parkingu przy klasztorze oo. Franciszkanów. Po drodze czekała nas jeszcze jedna konkurencja – pierwsza pomoc. Harcerze pozorowali różnego rodzaju urazy, a zadaniem drużyn było udzielenie pomocy poszkodowanym. Po zakończonej akcji ratowniczej drużyny otrzymywały informację o popełnionych błędach oraz instruktaż jak prawidłowo powinni postępować.
Wreszcie, już w pełnym słońcu dotarliśmy do parkingu. Tu odbyły się ostatnie konkurencje rajdu: wykonanie logo rajdu z zebranych po drodze

wtorek, 26 październik 2010 19:44

NOWA RADA PARKÓW

Zarząd Województwa Opolskiego powołał Uchwałą Nr 5038 z dnia 31 maja 2010 r. Radę Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych. Rada ta działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) i jest wybierana spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz przedstawicieli właściwych miejscowo jednostek samorządu województwa, samorządu gminnego i organizacji gospodarczych.
Rada powoływana na 5-cio letnią kadencję jest ciałem opiniodawczo-doradczym dla dyrektora ZOPK, a do jej głównych zadań należy:
- ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody, wartości kulturowych oraz ustaleń programów ochrony przyrody;
- opiniowanie projektu planu ochrony;
- ocena realizacji ustaleń planu ochrony i innych zadań z zakresu ochrony przyrody;
- opiniowanie i ocena realizacji projektów i programów działalności parku krajobrazowego lub zespołu parków krajobrazowych w zakresie ochrony przyrody, edukacji, turystyki i rekreacji.
Podczas posiedzenia Rady w dniu 20 października 2010 r. jej przewodniczącym został pan Zbigniew Figas, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Jego zastępcami zostali pan Bogusław Gębala oraz pan Ryszard Miler. Jednocześnie pan Andrzej Kasiura, członek Zarządu Województwa, wręczył akty nominacyjne kilkunastu członkom Rady. W skład nowo powołanej rady wchodzą:
Krzysztof Badora, Dionizy Duszyński, Zbigniew Figas, Bogusław Gębala, Małgorzata Gregorasz, Sławomir Hinborch, Jarosław Jańczyk, Józef Jaroszek, Łukasz Jastrzębski, Stanisław Jurecki, Grzegorz Kłys, Andrzej Meryk, Ryszard Miler, Arkadiusz Nowak, Mirosław Nowak, Andrzej Puławski, Joanna Ptaszek, Zdzisław Stefaniak Kazimierz Szczygielski oraz Edward Szupryczyński.
Nowo powołanej Radzie życzymy cennych rad i uwag, które pozwolą jak najlepiej chronić walory opolskich parków krajobrazowych

piątek, 15 październik 2010 14:00

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

Organizatorzy konkursu fotograficznego pn. „Życie w Parkach Krajobrazowych Pogranicza Polsko-Czeskiego i Polsko-Słowackiego”: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego uprzejmie informują, że w terminie nakreślonym regulaminem tj. do dnia 30 września 2010 r. prace nadesłało 3 autorów z terenu województwa opolskiego (21 prac) oraz 2 autorów z terenu województwa małopolskiego (13 prac), z czego 1 autor został wykluczony z uwagi na nie spełnienie warunków regulaminu.
Z uwagi na niewielką ilość złożonych prac nie powołano jury, a Organizatorzy w podziękowaniu za zainteresowanie i włożony trud zdecydowali wyróżnić uczestników spełniających wymogi regulaminu (4 osoby), publikacjami Parków Krajobrazowych województwa opolskiego i małopolskiego.
Autorzy nadesłanych prac otrzymają pismo informujące o rozstrzygnięciu konkursu i materiały promocyjne parków na wskazany przez nich w nadesłanych pracach adres.
Wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie dziękujemy i zapraszamy do udziału w innych konkursach organizowanych przez Parki Krajobrazowe.
Organizatorzy

czwartek, 09 wrzesień 2010 19:43

Porozumienie z Państwową Strażą Łowiecką

7 września 2010 roku Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych zawarł porozumienie z Państwową Strażą Łowiecką w Opolu.
Porozumienie to ma na celu usprawnienie działalności w zakresie ochrony zwierzyny, zapobieganiu i zwalczaniu wszelkiego szkodnictwa łowieckiego i przyrodniczego w obszarze parków krajobrazowych województwa opolskiego.
Współdziałanie stron będzie odbywać się poprzez: udzielanie wzajemnej pomocy służbowej, przeprowadzanie wspólnych działań oraz wymianę informacji w zakresie szkodnictwa łowieckiego i przyrodniczego.
Już podczas dwóch pierwszych wspólnych patroli na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego wykryto dwa nielegalne wysypiska śmieci na terenach leśnych oraz plantację konopii indyjskich, którą zgłoszono funkcjonariuszom policji.

środa, 08 wrzesień 2010 19:36

Barwy Jesieni 2010

W imieniu organizatorów: Oddziału PTTK w Prudniku oraz Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej serdecznie zapraszamy do udziału w XI Pieszym Rajdzie "Barwy Jesieni", który odbędzie się 9 pażdziernika br. Szczegółowe informacje o imprezie znajdziecie w Regulaminie - do pobrania TUTAJ . Termin zgłoszenia udziału upływa 24 września.

czwartek, 10 czerwiec 2010 19:34

Wyniki Leśnego Turnieju

25 maja 2010 roku na ścieżce edukacyjnej w leśnictwie Kubice odbył się II Terenowy Turniej Wiedzy o Lesie. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Nadleśnictwa Prudnik, a jego organizatorami są oczywiście Nadleśnictwo i Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych.
Do udziału w turnieju w tym roku zgłosiło się 9 szkół, które reprezentowało 31 uczniów. Jak na imprezę terenową przystało, mimo dość niesprzyjającej pogody, odbywała się ona na świeżym powietrzu.
Rozpoczęcie Turnieju
Na starcie
Uczestnicy indywidualnie wędrowali ścieżką „Las Kubice” i na przygotowanych stanowiskach rozwiązywali różnego rodzaju teoretyczne i praktyczne zadania. Jednym z najciekawszych (i jak się okazało, najtrudniejszych) był pomiar tzw. dłużycy - wyrobionej kłody. Uczestnik musiał podać miąższość drewna mając do dyspozycji: miarę, średnicomierz, kalkulator, kartkę papieru i długopis. Większość dokonywała dość abstrakcyjnych pomiarów i obliczeń, za co otrzymywała zasłużone 0 punktów, jednak były również chlubne wyjątki - świetnie poradziła sobie Małgorzata Więcek z Głuchołaz, która zdobyła maksymalne 6 punktów. W pozostałych konkurencjach punktacja rozkładała się dość równomiernie. Uczniowie m.in. rozpoznawali gatunki drzew po drewnie i liściach oraz gatunki zwierząt po tropach i głosach, lokalizowali na schematycznych mapach nadleśnictwa formy ochrony przyrody oraz rozwiązywali test wiedzy o Nadleśnictwie Prudnik.
W czasie podliczania punktów uczestnicy wzmacniali swe wyczerpane trudami terenowego turnieju organizmy przepyszną upieczoną przez leśników nad ogniskiem kiełbaską, a wielbiciele słodkości raczyli się bułeczkami i ciasteczkami. Ponadto dla zwolenników aktywnego wypoczynku zorganizowany został konkurs wbijania gwoździ na czas. Talent najskuteczniejszych „młotkowych” został nagrodzony książkami przyrodniczymi.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by