Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Aktualności - Park Krajobrazowy Góry Opawskie

Aktualności - Park Krajobrazowy Góry Opawskie

wtorek, 03 styczeń 2012 20:12

Nowe mapy parków!

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w 2011 r. wydał aktualizowane w terenie mapy turystyczne trzech opolskich parków krajobrazowych: „Góry Opawskie”, „Góra Św. Anny” i Stobrawskiego. Lubiący wędrówki i opolską przyrodę turyści mogą je bezpłatnie otrzymać w siedzibach ZOPK w Pokrzywnej, Górze Św. Anny i Ładzy.

wtorek, 03 styczeń 2012 20:12

Nowe mapy parków!

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w 2011 r. wydał aktualizowane w terenie mapy turystyczne trzech opolskich parków krajobrazowych: „Góry Opawskie”, „Góra Św. Anny” i Stobrawskiego. Lubiący wędrówki i opolską przyrodę turyści mogą je bezpłatnie otrzymać w siedzibach ZOPK w Pokrzywnej, Górze Św. Anny i Ładzy.

piątek, 23 grudzień 2011 20:11

Życzenia świąteczne...

czwartek, 17 listopad 2011 20:06

XV Mała Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

9 listopada 2011 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Czerwony Kozioł” w Głuchołazach odbył się finał XV Małej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Organizatorami konkursu byli: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych Oddział w Pokrzywnej i Nadleśnictwo Prudnik. Honorowy patronat nad olimpiadą objęli: Burmistrz Głuchołaz, Burmistrz Prudnika oraz Starosta Nyski, natomiast patronat prasowy roztoczył „Tygodnik Prudnicki”.
Do finału olimpiady zakwalifikowało się 40 uczniów z 19 szkół podstawowych z terenu Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” i jego okolic. Wyłonieni oni zostali w eliminacjach wewnątrzszkolnych, w których wzięło udział 264 uczniów.
Konkurs rozpoczął się punktualnie o godzinie 9-tej.W krótkim przemówieniu otuchy uczniom dodał Dyrektor ZOPK Ireneusz Hebda. Następnie nauczyciele zaproszeni zostali na tradycyjny słodki poczęstunek, a uczniowie przystąpili do rozwiązywania zadań przyrodniczych. Najpierw musieli odpowiedzieć na kilka rozbudowanych pytań, które sprawdzały ich wiedzę o Opolskich Parkach Krajobrazowych. Między innymi wymagały wykazania się znajomością nazw geograficznych występujących w poszczególnych parkach oraz wiedzą na temat przebiegu ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych. W jednym z zadań trzeba również było rozpoznać i zlokalizować przedstawione na zdjęciach obiekty przyrodnicze i kulturowe.
Na rozwiązanie zadań uczniowie mieli godzinę, po upływie której zaproszeni zostali na słodki poczęstunek, a po krótkiej przerwie rozpoczęła się druga część finału. Każdy uczeń otrzymał losowo wybrany zestaw gatunków roślin i zwierząt do rozpoznania. W karcie odpowiedzi należało podać pełne nazwy gatunkowe znajdujących się na zdjęciach roślin, grzybów i zwierząt oraz na podstawie pędów i owoców - gatunków drzew. Warto podkreślić, że z zadaniem tym większość uczniów poradziła sobie zadziwiająco dobrze, choć wymagało ono zdecydowanie wiedzy

czwartek, 10 listopad 2011 20:03

Rozstrzygnięcie konkursu na logo ZOPK

Komisja konkursowa w dniu 7 listopada 2011 r. oceniła 37 projektów nadesłanych na konkurs na logo Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych.
Oto zwycięski projekt autorstwa Pani Agnieszki Tomasik z Warszawy:
W konkursie na logo ZOPK zgłoszono 37 prac 7 autorów.
Prace konkursowe oceniała komisja w składzie:
- Ireneusz Hebda - dyrektor ZOPK – przewodniczący
- Mateusz Figiel - dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
- Justyna Wajs - pedagog, plastyk - pracownia Sztukmistrz
- Jolanta Golenia-Mikusz - plastyk, artysta malarz
- Bartłomiej Trzos - wykładowca w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Opolskiego
- Jarosław Małkowski – fotografik
Po obejrzeniu zgłoszonych prac, każdy z członków komisji mógł wybrać do pięciu najlepszych prac. Wybrane prace zostały punktowane według systemu: 1 miejsce – 5 pkt., 2 miejsce – 4 pkt., itd.
Po zsumowaniu punktów wszystkich członków Komisji wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce:
Agnieszka Tomasik - zwycięzca
Warszawa
II miejsce:
Bogdan Wetoszka
Komarówka Podlaska
III miejsce:
Agnieszka Tomasik
Warszawa
AGNI 09
Zwycięski projekt bardzo dobrze działa jako znak plastyczny, jest nowoczesny, przyciąga uwagę. Jest syntetyczny, w sposób jednoznaczny kojarzy się z charakterem instytucji.
Serdecznie dziękujemy wszystkim autorom za przesłanie niezwykle interesujących projektów.
Ireneusz Hebda
Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych

środa, 12 październik 2011 20:05

Wydaliśmy nowy przewodnik!

W siedzibie ZOPK w Pokrzywnej otrzymać bezpłatnie można, wydany w tym roku, folder pt. Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”. Zawiera on szczegółowe opisy przebiegu parkowych ścieżek, mapki oraz zdjęcia. Zapraszamy do lektury i wyprawy w Góry Opawskie, które właśnie objęła we władanie piękna polska jesień.
Warto podkreślić, że folder udało się wydać dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

wtorek, 11 październik 2011 20:02

Konkurs "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"

Uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” i jego najbliższych okolic serdecznie zapraszamy do udziału w XI edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Regulamin konkursu do pobrania TUTAJ , a karta zgłoszenia TUTAJ .
ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY!

poniedziałek, 10 październik 2011 20:01

XII Pieszy Rajd Barwy Jesieni

Po raz dwunasty PTTK Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku przy współudziale Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych i finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Prudniku, zorganizował 24 września cykliczną imprezę edukacyjno-turystyczną dla szkolnych kół PTTK. Celem imprezy było: popularyzacja turystyki, poznanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie w terenie w różnych sytuacjach.
Trasa rajdu wiodła ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną i szlakami turystycznymi masywu Biskupiej Kopy. Podczas gry uczestnicy musieli się wykazać wiadomościami na temat Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”, znajomością flory i fauny tego terenu, wiedzą na temat zasad ochrony przyrody oraz umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy i terenoznawstwa.
Komandorem rajdu był Leszek Piątkowski, przewodnikiem Janusz Husak z Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych Oddz. w Pokrzywnej. Rajd od strony medycznej zabezpieczały, instruowały oraz oceniały umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej osoby z Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego RESCUE SYSTEM oraz Klubu Ratowniczego RESCUE z Pawłem Hoffmannem na czele. Umiejętności z terenoznawstwa sprawdzał Marcin Husak. W rajdzie uczestniczyło 50 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Szybowicach, Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku.
Wszystkie grupy wykazały się wytrwałością w wędrówce oraz dużym zasobem wiedzy o tym terenie. A co najważniejsze udowodniły praktycznie, że potrafią reagować prawidłowo w różnych sytuacjach na szlaku turystycznym, dlatego też zdecydowano wszystkie grupy jednakowo wyróżnić nagrodami ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe w Prudniku.

Komandor Rajdu

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych ogłasza konkurs na logo Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w postaci znaku graficznego, który stanie się oficjalnym elementem identyfikacji graficznej. Prace należy dostarczyć do 31 października 2011 r. Serdecznie zapraszamy osoby pełnoletnie do udziału w konkursie.
Regulamin konkursu poniżej.

REGULAMIN

W pierwszym półroczu bieżącego roku Ośrodek Edukacji Przyrodniczej mieszczący się w siedzibie Oddziału ZOPK w Pokrzywnej odwiedziło 1.450 osób, zorganizowanych w 44 grupach, z chęcią zgłębienia przyrodniczych i historyczno-krajobrazowych walorów naszego Parku. Najczęściej były to dzieci i młodzież szkolna przebywająca na wypoczynku w Górach Opawskich, zorganizowanym w formie wycieczek jednodniowych, jak również pobytów dłuższych w ramach zimowisk, „zielonych szkół”, bądź pobytu leczniczego. Stałymi gośćmi naszego ośrodka są dzieci przebywające na turnusach leczniczo-rehabilitacyjnych w Sanatorium „Aleksandrówka”, jak również dorośli kuracjusze z Ośrodka Wypoczynkowo-Leczniczego „Społem” w Jarnołtówku. Spotkania nie ograniczały się do prelekcji i prezentacji filmu przyrodniczego lub o naszym Parku w salce edukacyjnej, ale jak tylko pogoda dopisywała i czas pozwalał, łączono je z wyjściem w teren. Z zajęć terenowych skorzystały 22 grupy przemierzając ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne, nie tylko masywu Biskupiej Kopy, ale również Góry Chrobrego i Lasu Prudnickiego. Edukacja przyrodnicza prowadzona przez pracowników oddziału w Pokrzywnej to nie tylko prowadzenie zajęć z wcześniej umówionymi grupami, ale także organizowanie konkursów i olimpiad o tematyce przyrodniczej oraz wspieranie i pomoc w organizowanych na terenie naszego Parku licznych imprezach sportowo-turystycznych.
Janusz Husak

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by