Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Aktualności - Park Krajobrazowy Góry Opawskie

Aktualności - Park Krajobrazowy Góry Opawskie

Odbył się tradycyjnie na leśnej ścieżce edukacyjnej w Kubicach dnia 22 maja 2014 r. Do udziału w turnieju zaproszeni zostali gimnazjaliści ze szkół z terenu Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” i jego okolic oraz współpracujących z Nadleśnictwem Prudnik w zakresie edukacji przyrodniczej.
Do tegorocznego finału wyłonionych zostało, w ramach wewnątrzszkolnych eliminacji, 36 gimnazjalistów reprezentujących 9 szkół: z Jarnołtówka, Głuchołaz, Prudnika, Nysy, Korfantowa, Białej i Lubrzy.
Wiedzę finalistów sprawdzano na sześciu stanowiskach rozlokowanych przy ścieżce dydaktycznej i w siedzibie Koła Łowieckiego „Łoś”, w której również odbyło się podsumowanie konkursu.
Na pierwszym stanowisku należało rozpoznać gatunki drzew i krzewów po pędach i próbkach drewna.
Umiejętnością praktycznego pomiaru i określenia miąższości drewna trzeba było się wykazać na stanowisku drugim i z tym tradycyjnie uczestnicy mieli najwięcej problemów.
Zwierzęta rozpoznawano na zdjęciach i po tropach na stanowisku trzecim.
Na stanowisku czwartym do rozwiązania był test z form ochrony przyrody.
Skały i minerały rozpoznawano na stanowisku piątym, a zwierzęta po głosach na stanowisku szóstym.
Po wyczerpującej części konkursowej uczestników finału wraz opiekunami zaproszono na poczęstunek, pyszny bigos i kiełbaskę z rusztu, po którym przeprowadzono konkurs sprawnościowy – wbijanie gwoździa w pień na czas, dając komisji sędziowskiej możliwość podsumowania wyników, wypisania dyplomów oraz podziału nagród. W konkursie sprawnościowym wśród opiekunów bezkonkurencyjna była Pani Kinga Rektor, nauczycielka z Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Prudniku.
Dzięki hojności sponsorów tegorocznego finału, którymi byli: Nadleśnictwo Prudnik, WFOŚiGW w Opolu, Starostwo Powiatowe w Nysie oraz Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, można było nagrodzić wszystkich uczestników finału konkursu, jak również opiekunów.
W tegorocznym konkursie I miejsce zdobyła Aleksandra Kaczmarek z Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Głuchołazach, opiekun Pani Ewa Mochoń. II miejsce zajął Karol Womperski z Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Prudniku, opiekun Pani Krystyna Bajor. III miejsce przypadło Kornelii Motylskiej z Niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Jarnołtówek, opiekun Pani Iwona Dębińska.
Wszystkim finalistom i opiekunom gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji tego konkursu za rok.

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych oraz Fundacja EkoRozwoju zapraszają do udziału w regionalnej konferencji „Jak zarządzać zadrzewieniami przydrożnymi?”, która odbędzie się w dniu 15 maja 2014 roku, w sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli urzędów gmin, zarządców dróg, instytucji odpowiedzialnych za ochronę przyrody oraz organizacji działających na rzecz przyrody i rozwoju lokalnego.
W ostatnich latach obserwujemy przyspieszone zanikanie alej. Tylko częściowo można to zjawisko uzasadnić rozbudową infrastruktury drogowej. Przyczyniają się do niego niedobory gospodarki przestrzennej i planowania oraz niewłaściwe zarządzanie drzewostanem. Szkodzi też niedocenianie roli drzew jako zielonej infrastruktury i czynnika jakości życia przez administrację publiczną. Tymczasem zadrzewienia i tereny zieleni wsi i miast mają podstawowe znaczenie dla kształtowania mikroklimatu sprzyjającego produkcji rolnej, przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, ochrony przyrody i kultury, a także podnoszenia wartości nieruchomości.
Fundacja EkoRozwoju od 2009 roku realizuje ogólnopolski program ochrony drzew w otwartym krajobrazie "Drogi dla Natury”. Na Opolszczyźnie w partnerstwie z 2 gminami zrealizowaliśmy lokalne kampanie zadrzewieniowe, w wyniku których opracowujemy programy utrzymania zadrzewień w tych gminach. Więcej o działaniach fundacji na www.aleje.org.pl
Konferencja będzie przede wszystkim podsumowaniem dotychczasowych działań fundacji w woj. opolskim oraz prezentacją metodyki oceny stanu drzew. Konferencja służy także upowszechnianiu dobrych praktyk związanych z ochroną i utrzymaniem drzew przez gminy.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia w terminie do dnia 12 maja 2014 proszę przesyłać mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule wpisując „konferencja-opole”. Prosimy o możliwie jak najszybsze przesyłanie zgłoszeń - liczba miejsc jest ograniczona.

PROGRAM KONFERENCJI

piątek, 25 kwiecień 2014 20:13

VI Terenowy Turniej Wiedzy o Lesie

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych wraz z Nadleśnictwem Prudnik serdecznie zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych położonych na terenie Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” i jego okolic oraz współpracujących z Nadleśnictwem Prudnik do udziału VI Terenowym Turnieju Wiedzy o Lesie.
Finał turnieju odbędzie się 22 maja br. (czwartek) na parkingu przy leśniczówce w miejscowości Kubice.
Poniżej do pobrania:
regulamin, karta zgłoszeniowa, wzór oświadczenia i szczegółowy zakres materiału obowiązujący w konkursie.
Materiały pomocne do nauki zawartych w zakresie zagadnień dostępne są na stronie internetowej Nadleśnictwa Prudnik.
W organizowanym przez nas finale konkursu szkołę reprezentować może maksymalnie czterech uczniów wyłonionych w ramach wewnątrzszkolnych eliminacjitii. Finał konkursu odbędzie się w terenie. Uczestnicy wędrować będą między poszczególnymi, wyznaczonymi w terenie stanowiskami, na których rozwiązywać będą różnego rodzaju zadania.
Dla wszystkich uczestników przewidziane są drobne upominki, a dla zwycięzców - atrakcyjne nagrody.
Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie do dnia 9 maja br. wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz oświadczeń (oświadczenia można ew. dostarczyć w dniu konkursu).
Zapraszamy do wspólnej zabawy.

piątek, 25 kwiecień 2014 20:00

Mini Olimpiada Wiedzy Przyrodniczej 2014

Finał Mini Olimpiady Wiedzy Przyrodniczej 2014 „Drzewa otwartego krajobrazu - ich rola w przyrodzie i znaczenie dla innych organizmów” w Parku Krajobrazowym „Góry Opawskie” odbył się 24 kwietnia 2014 r., w Ośrodku Wypoczynkowym „Czerwony Kozioł” w Głuchołazach.
Przy organizacji konkursu Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych - Oddział dla Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”, jak co roku wsparło Nadleśnictwo Prudnik.
Honorowym patronatem Mini Olimpiadę objęli: Starosta Prudnicki, Starosta Nyski, Burmistrz Głuchołaz oraz Burmistrz Prudnika.
Zgodnie z przesłanymi do organizatora protokołami z eliminacji wewnątrzszkolnych wzięło w nich udział 149 uczniów. Do finału olimpiady zakwalifikowało się 38 uczniów z 14 szkół, jednak ostatecznie wzięło w nim udział 37 uczniów.
Uroczyste rozpoczęcie konkursu uświetnił swoją obecnością Starosta prudnicki Pan Radosław Roszkowski.
Następnie uczniowie przystąpili do rozwiązywania dwuczęściowego testu.
Mimo, że tematyka konkursu była bardzo trudna, uczniowie w ciągu godziny poradzili sobie z zadaniami bardzo dobrze. Po małym słodkim poczęstunku uczestnicy konkursu wraz z opiekunami udali się pod opieką Pana Janusza Husaka na krótką wycieczkę po Parku Zdrojowym w Głuchołazach, a komisja konkursowa w składzie: Jarosław Feret (Urząd Miejski w Głuchołazach), Rafał Kasza (Nadleśnictwo Prudnik), Marek Kleczewski (Nadleśnictwo Prudnik), Dorota Kubień (Starostwo Powiatowe w Prudniku), Jadwiga Mulik (Urząd Miejski w Prudniku), Ryszard Mydło (Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych), Elżbieta Pigulska (Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych), Małgorzata Podborączyńska (Starostwo Powiatowe w Nysie), Bożena Suwała (Urząd Miejski w Prudniku), przystąpiła do sprawdzania prac.
Po powrocie z wycieczki wszyscy zaproszeni zostali na pyszny obiad, a następnie rozpoczęło się podsumowanie konkursu.
Laureatami Olimpiady zostali:
I miejsce - Łucja Mordarska - SP Nr 1 w Głuchołazach
II miejsce - Kornelia Gaweł - SP w Burgrabicach
III miejsce - Rafał Grudziński - SP w Charbielinie
IV miejsce - Iga Lubaś - SP Nr 2 w Głuchołazach
V miejsce - Martyna Rydz - SP w Łące Prudnickiej
VI miejsce - Kinga Prychła - SP w Jarnołtówku
VII miejsce - Karolina Bielakiewicz - SP w Gierałcicach
VIII miejsce - Kornelia Baziuk - SP w Polskim Świętowie
IX miejsce - Agnieszka Łukasik - SP w Lubrzy
X miejsce - Piotr Maksymowicz - SP w Charbielinie
Za wzorowe przygotowanie uczniów wyróżniono opiekunów: - Panią Małgorzatę Witos z SP Nr 1 w Głuchołazach - Panią Marzenę Sidzinę z SP w Burgrabicach - Pana Marka Łobosa z SP w Charbielinie.
Wszyscy uczestnicy finału otrzymali nagrody (książki, nagrody rzeczowe, materiały promocyjne) i pamiątkowe dyplomy. Nagrody wręczali Nadleśniczy Nadleśnictwa Prudnik Pan Stanisław Jurecki i Burmistrz Głuchołaz Pan Edward Szupryczyński. Sponsorami nagród i konkursu byli: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Nadleśnictwo Prudnik, Urząd Miejski w Prudniku, Urząd Miejski w Głuchołazach, Starostwo Powiatowe w Prudniku, Starostwo Powiatowe w Nysie, Euroregion „Pradziad” i Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych.
Więcej informacji na temat Mini Olimpiady znajdziecie TUTAJ.

piątek, 18 kwiecień 2014 19:57

Wesołych Świąt!

Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego pracownicy Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych składają życzenia radości, pokoju serca, pogodnych chwil w gronie najbliższych oraz Bożego Błogosławieństwa

Etap wojewódzki XIII edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” na Opolszczyźnie wygrała drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Kard. S. Wyszyńskiego w Prudniku, w składzie: Weronika Hrynek, Dominika Żurawska, Karolina Józefowiak, Karol Womperski, przygotowywana przez Panią Krystynę Bajor. Na szczególne uznanie zasługuje Karol Womperski, który indywidulnie zdobył w etapie wojewódzkim najwięcej punktów.
Po raz pierwszy w historii konkursu na etapie krajowym województwo opolskie reprezentować będzie drużyna z Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”!
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnego zwycięstwa!
Więcej informacji na temat opolskiego finału wojewódzkiego XIII edycji PPKP znajdziecie TUTAJ.

środa, 05 marzec 2014 19:55

Mini Olimpiada Wiedzy Przyrodniczej 2014

Serdecznie zapraszamy uczniów klas III i IV szkół podstawowych z gmin położonych na terenie i w okolicy trzech opolskich parków krajobrazowych do udziału w Mini Olimpiadzie Wiedzy Przyrodniczej.
Tematem tegorocznej edycji są drzewa otwartego krajobrazu - ich rola w przyrodzie i znaczenie dla innych organizmów.
Poniżej do pobrania:

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 21 marca br.
Koordynatorem konkursu dla Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" jest Elżbieta Pigulska (tel. 77 439-75-48).

piątek, 07 luty 2014 19:54

III Igrzyska Turystyczne 111

W imieniu organizatora - OW Czerwony Kozioł - serdecznie zapraszamy do udziału w III Igrzyskach Turystycznych 111. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych Oddział w Pokrzywnej, podobnie jak w roku poprzednim, zorganizuje w ramach igrzysk konkurs przyrodniczy.
Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa w imprezie można znaleźć TUTAJ.
Poniżej kilka zdjęć z ubiegłorocznego konkursu przyrodniczego.

wtorek, 04 luty 2014 19:50

Ferie zimowe w Górach Opawskich

Rozpoczęły się ferie zimowe, wielu uczniów wypoczywać będzie w Górach Opawskich. Gospodarze ośrodków wypoczynkowych oraz organizatorzy aktywnego wypoczynku zimowego przygotowani są na przyjęcie gości. Jedynym problemem jest brak śniegu. Wprawdzie narciarstwo w Górach Opawskich nie jest zbyt popularne w uwagi na ciepły klimat, mimo to mamy wyznaczone i oznakowane szlaki narciarstwa biegowego, które cieszy się ostatnio coraz większym zainteresowaniem w naszym kraju.
Amatorskie uprawianie tej dyscypliny sportu nie wymaga wielkich umiejętności technicznych i sprawności fizycznej. Jest również tańsze od narciarstwa zjazdowego, nie płacimy za wyciągi i sprzęt jest tańszy. Na nartach biegać mogą wszyscy, począwszy od dzieci do ludzi w zaawansowanym wieku. Z myślą o nich dnia 23 lutego ubiegłego roku przed rozpoczęciem IV Mistrzostw Opolszczyzny w Narciarstwie Biegowym oficjalnie otwarto trzy pętle narciarskie o różnej skali trudności. Wytyczono je w obszarze pomiędzy Głuchołazami, Konradowem i Podlesiem. Dwie z nich: czerwona o długości 2,0 km (łatwa) przeznaczona jest dla dzieci i początkujących, niebieska (średnia) o długości 7,0 km dla bardziej zaawansowanych narciarzy, zlokalizowane są na otwartym terenie polnym. Trzecia pętla, zielona, o długości 4,7 km (trudna), przeznaczona dla doświadczonych biegaczy, przebiega drogami leśnymi wokół Średniej Kopy.
Oprócz nich mamy jeszcze oznakowany szlak narciarski długości 4,0 km w dolinie Bystrego Potoku pomiędzy Jarnołtówkiem i Pokrzywną. Wartym polecenia jest szlak transgraniczny tzw. Pętla Wolfa (pomarańczowo-niebieska) o długości 6,5 km, uroczyście otwarta 23 maja 2009 r. Jest to najlepsza trasa narciarstwa biegowego w Górach Opawskich ze względu na warunki śniegowe, gdyż wyznaczona została na wysokości 710-760 metrów nad poziomem morza. Prowadzi od parkingu na przełęczy Petrove Boudy koło Zlatych Hor do Domu Turysty pod Kopą Biskupią, skąd do przełęczy Mokra i znów w pobliże parkingu.
Propagowaniem tej dyscypliny sportu zajmują się działające w oddziałach PTTK w Prudniku i Głuchołazach sekcje narciarskie. Ich członkowie zakładają i utrzymują ślady do biegania na wyznaczonych trasach, za pomocą specjalnego urządzenia tzw. śladownicy na płozach, ciągniętej przez skuter śnieżny. Organizują szkółki nauki biegania na nartach dla początkujących oraz zawody i mistrzostwa dla bardziej zaawansowanych narciarzy. Jednak wszystko to jest możliwe pod jednym warunkiem, że jest śnieg. Oczekując na spóźniającą się zimę tego roku zapraszamy na piesze szlaki turystyczne i ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne. O tej porze roku najciekawiej prezentują się obiekty i zjawiska geologiczne, elementy przyrody nieożywionej, których w naszym parku nie brakuje.
Janusz Husak

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by