Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Aktualności - Park Krajobrazowy Góry Opawskie

Aktualności - Park Krajobrazowy Góry Opawskie

wtorek, 15 kwiecień 2008 14:15

Miniolimpiada Ekologiczna

Zapraszamy uczniów klas III i IV szkół podstawowych z terenu Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” i jego okolic do udziału w drugiej edycji Miniolimpiady Ekologicznej. W tym roku konkurs poświęcony będzie ochronie przyrody, dlatego wszyscy chętni powinni zapoznać się z formami ochrony obowiązującymi w Polsce, a także z tymi które powołano w Górach Opawskich. Formularz zgłoszeniowy oraz zakres tematyczny konkursu poniżej.
Zapraszamy do zabawy. Cenne nagrody czekają!
Zakres tematyczny II Miniolimpiady Ekologicznej
Ochrona przyrody w Parku Krajobrazowym „Góry Opawskie”
- Formy ochrony przyrody w Parku Krajobrazowym „Góry Opawskie”
- rezerwaty przyrody
- pomniki przyrody
- projektowane stanowiska dokumentacyjne
- Biologia wybranych zwierząt, gatunki chronione:
- ssaki: sarna, jeleń, daniel, dzik, gronostaj, kuna, podkowiec mały, mopek, bóbr,
- ptaki: pluszcz, pliszka górska, puchacz, zimorodek, dzięcioł duży i czarny, sroka, sikorka bogatka i modraszka
- płazy: rzekotka drzewna, salamandra plamista, żaba trawna, ropucha szara, kumak górski
- gady: żmija zygzakowata, zaskroniec zwyczajny, padalec zwyczajny, jaszczurka zwinka
- Rozpoznawanie wybranych chronionych roślin występujących na terenie Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie":
- przylaszczka pospolita, wawrzynek wilczełyko, dziewięćsił bezłodygowy, lilia złotogłów, barwinek pospolity, kopytnik pospolity, pokrzyk wilcza-jagoda, konwalia majowa, pierwiosnek wyniosły,czosnek niedźwiedzi, pióropusznik strusi, paprotka zwyczajna
- Rozpoznawanie wybranych gatunków drzew występujących na terenie Parku:
- świerk pospolity, modrzew europejski, sosna pospolita, jodła pospolita, buk zwyczajny, lipa drobnolistna, brzoza brodawkowata, klon jawor, klon zwyczajny, dąb szypułkowy, grab pospolity, jesion wyniosły.

 

W dniu 4 marca 2008 r. w Domu Pielgrzyma na Górze Św. Anny odbył się finał wojewódzki ogólnopolskiego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski.
W finale konkursu spotkały się trzy czteroosobowe drużyny reprezentujące parki należące do Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych. Były to: drużyna z PG nr 2 w Strzelcach Opolskich reprezentująca PK „Góra Św. Anny”; drużyna z PG nr 2 w Bogacicy reprezentująca Stobrawski PK oraz drużyna z PG nr 1 w Prudniku reprezentująca PK „Góry Opawskie”. W pierwszym etapie uczestnicy otrzymali do rozwiązania testy z wiedzy dotyczącej biologii, ekologii, geografii, ochrony przyrody oraz opolskich parków krajobrazowych. Musieli tu m.in. rozpoznać tropy zwierząt, odczytać mapę pogody, wykazać się znajomością biologii węży, a także wskazać rezerwat w którym rośnie rozchodnik biały, czy zlokalizować rezerwat „Cicha Dolina”. Po tych niełatwych zadaniach przyszła kolej na etap drugi, polegający na rozpoznawaniu przedstawionych na zdjęciach chronionych gatunków roślin i zwierząt. Gdy uczniowie uporali się z rozpoznawaniem gatunków, udali się do Muzeum Czynu Powstańczego na wystawę „Papugi Świata”, a jury w tym czasie przystąpiło do sprawdzania prac. W konkursie tym liczy się suma punktów zdobytych przez całą drużynę, i tak po sprawdzeniu testów okazało się, że drużyny z PG nr 2 w Strzelcach Opolskich i PG nr 2 w Bogacicy uzyskały identyczną sumę punktów, drużyna PG nr 1 w Prudniku była natomiast tuż za nimi. Decydujące okazało się rozpoznawanie gatunków. Po podliczeniu punktów wyniki były następujące:
I miejsce: drużyna z PG nr 2 w Bogacicy
II miejsce: drużyna z PG nr 2 w Strzelcach Opolskich
III miejsce: drużyna z PG nr 1 w Prudniku
Gdy uczniowie wrócili z wystawy, w siedzibie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz nagród. W tym miejscu pragniemy podziękować panu Janowi Słowik Nadleśniczemu Nadleśnictwa Turawa za ufundowanie nagród książkowych dla uczestników.
Drużyna z PG nr 2 w Bogacicy będzie reprezentować ZOPK w ogólnopolskim finale konkursu, który odbędzie się 20 maja br. w „Nadwarciańskim Grodzie” w Załęczu Wielkim. Dla drużyny z tej szkoły pod opieką pana Piotra Noculaka nie jest to pierwszy udział w ogólnopolskim finale i mamy nadzieję, że dotychczasowy najlepszy wynik czyli II miejsce w V edycji konkursu zostanie poprawiony, czego serdecznie życzymy w imieniu całego ZOPK!

 

piątek, 18 styczeń 2008 14:12

Nowe tablice w Parku

W roku 2007 na terenie Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” ustawiono 5 nowych tablic informacyjnych oraz 6 tablic na granicach parku.
Wykonanie tablic było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków PFOŚiGW Starostwa Powiatowego w Nysie
Mamy nadzieję, że dzięki tym tablicom turyści bardziej świadomie będą odwiedzać teren parku, a barwne zdjęcia zachęcą ich do obcowania z przyrodą i do jej poznawania.

W roku 2007 w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez pracowników Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej udział wzięło 120 grup zorganizowanych, czyli łącznie ponad 4.150 osób!
Jest to prawie o 200 osób więcej niż w roku 2006. Zajęcia prowadzone były na salce dydaktycznej w siedzibie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej, ale także w terenie na ścieżkach przyrodniczo-dydaktycznych. Równie rekordowym zainteresowaniem cieszyły się konkursy przyrodnicze organizowane dla dzieci i młodzieży szkolnej. W roku 2007 w olimpiadach łącznie uczestniczyło ponad 850 uczniów z 21 szkół podstawowych z terenu Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” i jego okolic.
Cieszy nas tak duże zainteresowanie przyrodą i sposobami jej ochrony.

Dnia 8 stycznia 2008 r. w siedzibie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej odbył się III etap konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów
W konkursie wzięły udział 2 najlepsze drużyny reprezentujące gminy Prudnik i Głuchołazy, wyłonione we wcześniejszych etapach rywalizacji. W tym roku do konkursu przystąpiła także drużyna z Publicznego Gimnazjum w Lubrzy, przez co walka o awans do kolejnego etapu była bardzo zacięta. Różnicą zaledwie 2 punktów zwyciężyła drużyna w składzie: Karolina Dziubek, Maciej Weigt, Wojciech Srębacz i Miron Olszewski z Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Prudniku, przygotowywana przez Panią Iwonę Dębińską. Drużyna ta będzie reprezentować Park Krajobrazowy „Góry Opawskie” w IV - wojewódzkim etapie konkursu

piątek, 14 grudzień 2007 14:04

XI Mała Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

7 listopada 2007 r. w Ośrodku Kolonijno-Szkoleniowym „Leśnik” w Jarnołtówku odbył się długo oczekiwany finał XI Małej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
Wszystkim uczniom i nauczycielom serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok.
Współorganizatorami konkursu byli pracownicy Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych oraz Nadleśnictwa Prudnik. Patronat honorowy nad olimpiadą objęli: Starosta Nyski i Burmistrz Prudnika, zaś patronat medialny - „Tygodnik Prudnicki” oraz „Radio Opole”. W finale udział wzięło 50 najlepszych uczniów z klas V i VI, reprezentujących 21 szkół podstawowych z terenu Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” i jego okolic. Finaliści wyłonieni zostali w eliminacjach wewnątrzszkolnych spośród prawie 300 uczniów. Wejście do finału było już sporym osiągnięciem, dlatego każdy z jego uczestników został nagrodzony. Laureaci olimpiady, którzy najlepiej rozwiązali testy i poradzili sobie z rozpoznawaniem gatunków roślin i zwierząt, dzięki hojności sponsorów, otrzymali bardzo cenne nagrody rzeczowe (m. in. odtwarzacze MP4, MP3 i CD) oraz książki. Cieszy nas, że tak wielu młodych ludzi interesuje się przyrodą, a także terenem na którym mieszka. Duża w tym zasługa nauczycieli, dlatego oni również otrzymali upominki.
Laureaci XI Małej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej:
I miejsce Tomasz Dżugała ze Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie
II miejsce Maciej Weigt ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Prudniku
III miejsce Maciej Kroczak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Prudniku
Za wzorowe przygotowanie uczniów wyróżniono opiekunów:
panią Jolantę Gromala ze Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie
panią Barbarę Polasz ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Prudniku
panią Cecylię Juszczak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Prudniku

Serdecznie zapraszamy do lektury nowo wydanego przewodnika „Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne Parku Krajobrazowego Góry Opawskie”.
Życzymy przyjemnego przemierzania Gór Opawskich.
Zawiera on mapy oraz szczegółowe informacje dotyczące przebiegu niezwykle urozmaiconych ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych na terenie Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”. Można się z niego dowiedzieć jaka jest długość trasy, a także ile przeciętnie trwa wędrówka. W folderze zamieszczone zostały krótkie opisy najciekawszych miejsc przystankowych wyznaczonych na trasie oraz wskazówki, na co warto zwrócić uwagę po drodze. Przewodnik pozwala zapoznać się z gatunkami roślin i zwierząt, które spotkać można w pobliżu ścieżek, a barwne zdjęcia ułatwiają ich rozpoznawanie w terenie. Przewodniki dostępne są w siedzibie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej.j.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by