Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

PK Góra Św. Anny - Walory krajobrazowe

Walory KRAJOBRAZOWE - to wartości przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz estetyczno - widokowe danego obszaru oraz związane z nimi: rzeźba terenu, twory i składniki przyrody, ukształtowane przez siły przyrody oraz elementy cywilizacyjne wynikające z działalności człowieka.

Bardzo podobnie brzmi definicja KRAJOBRAZU, który opisywany jest jako postrzegana przez ludzi PRZESTRZEŃ, zawierająca elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji i ukształtowana w wyniku działania czynników naturalnych lub działalności człowieka.

Ponieważ wartościom przyrodniczym, kulturowym i historycznym poświęcone są osobne zakładki na naszej stronie, potraktujemy je nieco pobieżnie, a skupimy się głownie na ww. przestrzeni i jej estetyczno - widokowych wartościach.

Samo położenie Parku Krajobrazowego "Góra św. Anny" na Garbie Chełmskim - najdalej na zachód wysuniętej części Wyżyny Śląskiej, i fakt, że właśnie tu znajduje się jej najwyższy szczyt - Góra św. Anny (400 m n.p.m.), wyniesiony o ok. 200 m ponad otaczający ją teren, czyni z terenu Parku bardzo atrakcyjne miejsce pod względem widokowym. Na południowym skłonie Góry św. Anny mamy możliwość skorzystania z kilku punktów widokowych, do najczęściej wybieranych zaliczymy:
1. Punkt widokowy przy łączeniu się dróg ze Zdzieszowic i z Leśnicy na Górę św. Anny. Z punktu roztacza się panorama na Kotlinę Raciborską. Przy sprzyjających warunkach można podziwiać:

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by