Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

PK Góra Św. Anny - Pomniki przyrody

Na terenie Parku Krajobrazowego "Góra św. Anny" znajdują się obecnie trzy pomniki przyrody:

Pomniki przyrody ożywionej rosnące w parku przykościelnym w Wysokiej:
1) ok. 190-letnia lipa drobnolistna
2) ok. 240-letni klon jawor

Pomniki przyrody nieożywionej:
3) stożek tufów wulkanicznych - położony w rezerwacie przyrody "Góra św. Anny"

Wyjęte spod ochrony:
ok. 240-letni klon jawor - przy kościele św. Mikołaja w Żyrowej (objęty ochroną do 2020 r.)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by