Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

PK Góra Św. Anny - Pomniki przyrody

Na terenie Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny" znajdują się obecnie cztery pomniki przyrody:

Pomniki przyrody ożywionej:
1) ok. 190-letnia lipa drobnolistna rosnąca w parku przykościelnym w Wysokiej
2) ok. 240-letni klon jawor (park przykościelny w Wysokiej)
3) tulipanowiec amerykański "Graf" rosnący przy dawnym pałacyku myśliwskim w Czarnocinie

Pomniki przyrody nieożywionej:
4) stożek tufów wulkanicznych - położony w geologicznym rezerwacie przyrody "Góra św. Anny"

Ochroną w postaci pomnika przyrody objęty był również ok. 240-letni klon jawor rosnący przy kościele św. Mikołaja w Żyrowej (tuż przy granicy PK "Góra Św. Anny"). Po zdjęciu z niego ochrony w 2020 r. - drzewo zostało wycięcie :(

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by