Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

PK Góra Św. Anny - Formy działalności

Naszą działalność można podzielić na trzy działy:

  1. Prowadzenie całorocznej edukacji ekologicznej
  2. Organizacja konkursów, olimpiad i rajdów
  3. Współorganizacja imprez ekologicznych, przyrodniczych

Ad. 1 Prowadzenie całorocznej (bieżącej) edukacji ekologicznej - NIEODPŁATNIE

Przez cały rok prowadzimy w naszym Parku zajęcia edukacyjne dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Poruszana tematyka dotyczy nie tylko samego Parku Krajobrazowego "Góra św. Anny", ale i innych tematów związanych z przyrodą ożywioną, geologią i ochroną przyrody, rzadziej ochroną środowiska. Pełna tematyka znajduje się w ofercie edukacyjnej.
Istnieje również możliwość zamówienia prelekcji do szkoły (termin dla nas najbardziej dogodny to okres od listopada do marca).

Oprócz zajęć teoretycznych, które odbywają się na naszej sali edukacyjnej (sala mieści max 48 osób), prowadzimy również zajęcia w terenie.
Do wyboru mamy 5 ścieżek edukacyjnych.

Więcej informacji na temat zajęć znaleźć można w zakładce Oferta Edukacyjna.

Ad. 2 Organizacja konkursów, olimpiad i rajdów

W ciągu roku organizujemy 4 konkursy dla różnych grup wiekowych uczniów, są to:

  1. Mini Olimpiada Wiedzy Przyrodniczej - konkurs wojewódzki, organizowany we wszystkich trzech oddziałach Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych: w PK "Góra św. Anny", PK "Góry Opawskie i w Stobrawskim PK. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III - IV szkół podstawowych. Konkurs w 2018 roku wycofany, do odwołania.
  2. Pieszy Rajd Przedszkolaka - jak sama nazwa wskazuje jest to rajd pieszy dzieci przedszkolnych. Co roku bierze w nim udział ok. setka dzieci w wieku 3-6 lat.
  3. Terenowy Turniej Ekologiczny "Annogórski Ekolog"  - konkurs w formie rajdu terenowego z przystankami i zadaniami do rozwiązania. W odróżnieniu od Mini Olimpiady jest to konkurs drużynowy, przeznaczony dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych.
  4. Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski - ogólnopolski konkurs organizowany w ramach porozumienia kilkunastu parków krajobrazowych Polski. Jest to konkurs drużynowy, dla uczniów szkół gimnazjalnych.

W wymienionych konkursach mogą brać udział dzieci i młodzież ucząca się w szkołach, które leżą na terenie gmin wchodzących w granice Parku Krajobrazowego "Góra św. Anny": Leśnica, Zdzieszowice, Ujazd, Izbicko, Strzelce Opolskie i Gogolin.

Ad. 4 Współorganizacja imprez ekologicznych, przyrodniczych

Pomagamy w organizacji różnych imprez zewnętrznych.

Oprócz wymienionych form działalności pomagamy w przygotowaniu prac dyplomowych i magisterskich, pisaniu referatów poprzez udostępnianie księgozbioru. Osobom indywidualnie zwiedzającym rejon Góry św. Anny proponujemy obejrzenie naszej wystawki geologicznej i przyrodniczej.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by