Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

Aktualności - Park Krajobrazowy Góra Św. Anny

Aktualności - Park Krajobrazowy Góra Św. Anny

piątek, 18 styczeń 2013 11:15

WYSTAWA FOTOGRAFICZNA "OPOLSKIE KRAJOBRAZY"

Dyrektor oraz pracownicy Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych, serdecznie zapraszają na wystawę fotograficzną pn. "Opolskie Krajobrazy". Wystawę można obejrzeć od 18 stycznia br. w holu Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnego "Ostrówek" ul. Piastowska 14 Opole. Wystawa przedstawia krajobrazy, florę i faunę opolskich parków krajobrazowych.

wtorek, 11 grudzień 2012 11:14

Życzenia

czwartek, 15 listopad 2012 11:10

"Parkowe" Publikacje

Witamy wszystkich odwiedzających naszą stronę i zainteresowanych Parkiem Krajobrazowym "Góra Św. Anny". Aby umożliwić Państwu dostęp do naszych publikacji, postanowiliśmy umieścić je na naszej stronie internetowej - w nowej zakładce po lewej stronie pod paskiem menu "PUBLIKACJE do pobrania".
Uwaga! Żadna część z zamieszczonych wydawnictw nie może być w jakikolwiek sposób powielana, ani wykorzystywana do innych publikacji bez zgody Wydawcy.
Życzymy miłej lektury!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem realizowanym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu, którego celem jest poszerzenie wiedzy dotyczącej środowiska przyrodniczego regionu oraz kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody. Projekt zakłada przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej, w tym jej logo, hasło i motyw przewodni. W ramach kampanii planuje się wydanie folderu opisującego walory opolskich rezerwatów przyrody, kompletu broszur poświęconych wybranym, najcenniejszym elementom opolskiej przyrody (obejmujących pięć różnych zagadnień tematycznych) oraz innych materiałów promocyjnych. 

Szczegółowe informację na temat projektu znajdą Państwo na stronie http://przyrodaslaska.pl

piątek, 26 październik 2012 11:04

46 Sympozjum Speleologiczne - Góra św. Anny

W dniach 19-21.10.2012 na Górze św. Anny odbyło się 46 Sympozjum Speleologiczne. Zagadnienia przedstawiane w referatach dotyczyły zjawisk krasowych oraz procesów jaskiniowych. Podczas pierwszego dnia terenowego uczestnicy konferencji udali się do kopalni w Górażdżach, Kamieniu Śląskim i Tarnowie Opolskim. W kopalniach zostały omówione przez prof. Joachima Szulca zagadnienia dotyczące lejów krasowych - geneza powstania oraz rodzaj materiału wypełniającego. Cennych informacji palinologicznych udzieliła Pani dr Elżbieta Worobiec.
W każdym z trzech kamieniołomów można było zobaczyć sporych rozmiarów leje krasowe. Ciekawostką okazał się łom w Tarnowie Opolskim gdzie można było oglądać poziom wapieni tarnowickich z świetnie wykształconymi strukturami komórkowymi. Następnego dnia autokarem wszyscy wyruszyli zobaczyć martwicę wapienną w Leśnicy oraz wyczekiwane jaskinie w Szczepanku i Ligocie Górnej. Poniżej przedstawiamy zdjęcia z sesji terenowych.

czwartek, 18 październik 2012 11:01

Konkurs internetowy

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych zaprasza do udziału w konkursie
pn. „Konkurs – Symbol Natury 2000 w Polsce”
Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy Internauci, którzy są gośćmi portalu internetowego: www.natura2000.fwie.pl i wypełnią znajdujący się w nim formularz. Należy podać propozycję symbolu, który kojarzy się z Naturą 2000 w Polsce – gatunki zwierząt i roślin, siedlisk przyrodniczych, elementów przyrody nieożywionej.
Termin nadsyłania propozycji upływa w dniu 26 października 2012 (do godz. 24:00). Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 29 października 2012, jego wyniki zostaną opublikowane na portalu internetowym w dziale: Konkurs. Jury wybierze 3 symbole o największej ilości zgłoszeń. Spośród osób, które nadesłały jeden z 3 wybranych przez Jury symboli, zostaną wylosowane 3 nagrody w postaci sprzętu turystycznego i koszulek projektowych. Przewidziano również wylosowanie dla 30 osób uczestniczących w konkursie pakiet edukacyjny i koszulkę.
Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie to wejdź na stronę: http://natura2000.fwie.pl/index.php/konkursy/formularz-konkursowy i koniecznie zapoznaj się z regulaminem konkursu.

piątek, 28 wrzesień 2012 10:57

Terenowy Turniej Ekologiczny

27 września b.r. odbyła się VII edycja Terenowego Turnieju Ekologicznego "Annogórski ekolog 2012", przeznaczonego dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych.

W konkursie wzięło udział 45 dzieci z 15 szkół podstawowych:
1. Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kalinowicach: Paulina Bigas, Małgorzata Stanula i Robert Małek, nauczyciel - P. Anna Stasińska i P. Jarosław Kałuski.
2. PSP im. Mikołaja Kopernika w Suchej: Marta Kampa, Monika Bekiersz i Agata Zimon, nauczyciel - P. Klaudia Nocoń.
3. PSP w Krępnej: Alicja Dreszer, Małgorzata Mulorz i Jakub Mazurek, nauczyciel - P. Katarzyna Lipiec, opiekun - P. Agata Kurpas.
4. PSP im. Stanisława Rosponda w Żyrowej: Dominika Posid, Arkadiusz Małachowski i Paweł Stosiek, nauczyciel - P. Joanna Jabłońska.
5. PSP im. Tadeusza Kościuszki w Olszowej: Agnieszka Gródecka, Hieronim Daniel i Paweł Łupak, nauczyciel - P. Julita Olbrych, jako opiekun - P. Grzegorz Matuszek.
6. PSP nr 3 im. Władysława Sikorskiego w Zdzieszowicach: Joanna Filusz, Anna Maciak i Łukasz Paczkowski, nauczyciel - P. Joanna Jabłońska, oraz jako opiekun P. Maria Mika.
7. Zespół Szkół Gminy Izbicko. PSP w Otmicach: Dominika Noparlik, Anna Wacławczyk i Marta Wacławczyk, nauczyciel - P. Kornelia Bartosiewicz.
8. PSP nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach: Kacper Zaremba, Kamil Greschutz i Damian Hyla, nauczyciel - P. Wiesław Walendzik.
9. PSP nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach: Aleksandra Stroka, Adam Obstoj i Szymon Lipiec, nauczyciel - P. Katarzyna Lipiec.

środa, 13 czerwiec 2012 10:49

Ogłoszenie o zbyciu samochodu

OGŁOSZENIEDYREKTORA ZESPOŁU OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCHO USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO
1. Nazwa i siedziba jednostki:
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych
Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek
2. Przedmiot sprzedaży
Samochód osobowy marki Peugeot Partner 1,4i Kat +LPG, nr rej. ONY 01LM,
rok produkcji: 1999, przebieg: 207 000 km.
3. Cena wywoławcza określona przez Rzeczoznawcę: 4900,00 zł
4. Wadium: nie wymaga się
5. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych
Oddział w Górze św. Anny
ul. Leśnicka 10, 47-154 Góra św. Anny
w dniu 23.07.2012 r. o godzinie 10.00
6. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć samochód:

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 w siedzibie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych Oddział w Górze św. Anny, ul. Leśnicka 10, 47-154 Góra św. Anny po uprzednim kontakcie telefonicznym 77 4615074 i ustaleniu terminu spotkania.

7. Warunki przystąpienia do przetargu:
W postępowaniu brać udział mogą osoby pełnoletnie i posiadające pełne zdolności do czynności prawnych.
Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych
Ireneusz Hebda

czwartek, 31 maj 2012 10:33

Krajowy finał XI edycji PPKP

W dniu 22 maja 2012 roku w hali sportowej przy budynku gimnazjum w Rytrze odbył się finał ogólnopolski XI edycji konkursu przyrodniczego "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski", organizowany przez Porozumienie Parków Krajobrazowych. Gospodarzem, czyli tegorocznym ogólnopolskim organizatorem XI edycji konkursu był Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, a finał krajowy miał miejsce na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego. W finale konkursu wzięła udział młodzież gimnazjalna z całej Polski. Najlepsi gimnazjaliści ze zwycięskich gimnazjów, z poszczególnych województw spotkali się w malowniczej górskiej miejscowości, by walczyć o zwycięstwo. Drużyna z PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELCACH OPOLSKICH reprezentująca Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych zajęła II miejsce - SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!
Eliminacje finałowe składały się z II etapów:
Etapu I - testu zawierającego 25 pytań, który obejmował pytania dotyczące ogólnej wiedzy przyrodniczej i ekologicznej (15 pytań) oraz pytania z wiedzy o parkach krajobrazowych Polski (10 pytań). Pytania dotyczące wiedzy ogólnej oparte były na gimnazjalnych programach nauczania, natomiast pytania z wiedzy o parkach krajobrazowych przygotowane zostały w oparciu o kompendium wiedzy o parkach krajobrazowych Polski, które wcześniej zostało rozesłane finalistom.
Test miał charakter wyboru i uzupełnień, a czas przeznaczony na rozwiązanie testu (25 pytań) wynosił 45 minut.
Następnie uczestnicy finału mieli za zadanie rozpoznać w oparciu o przygotowaną prezentację multimedialną 10 gatunków roślin i 10 gatunków zwierząt podlegających ochronie gatunkowej, z zestawu przygotowanego i przesłanego finalistom przez organizatora finału ogólnopolskiego. W rozpoznawaniu należało podać nazwę gatunkową polską lub łacińską a czas przeznaczony na rozpoznanie jednego gatunku wynosił 30 sekund.
Etapu II, którym udział wzięli uczniowie z ośmiu najlepszych drużyn z etapu I.
Etap ten zawierał zadanie topograficzne polegające na umiejętności interpretowania mapy oraz kolejne rozpoznawanie gatunków, tym razem 20 gatunków pospolitych roślin występujących na terenie naszego kraju, z zestawu przygotowanego i przesłanego finalistom przez organizatora finału ogólnopolskiego. Przy rozpoznawaniu pospolitych gatunków roślin należało jak w etapie I podać nazwę gatunkową polską lub łacińską. Czas przeznaczony na wykonanie zadania z topografii wynosił 15 minut, a na rozpoznawanie jednego gatunku roślin pospolitych 30 sekund.
Spośród rywalizujących drużyn ( a należy zaznaczyć, że poziom prezentowanej przez uczniów wiedzy był bardzo wysoki) Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu pod przewodnictwem Ireneusza Hebdy – Dyrektora Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych wyłoniła laureatów krajowych:
I MIEJSCE - DRUŻYNA Z ZESPOŁU SZKOLNO-GIMNAZJALNEGO, GIMNAZJUM W ŁABOWEJ – WOJ.MAŁOPOLSKIE w składzie: Joanna Kachniarz, Małgorzata Kucia, Małgorzata Mąka i Marcin Wójsik , którą do konkursu przygotowywała Pani Jolanta Brożek
II MIEJSCE - DRUŻYNA Z PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELCACH OPOLSKICH – WOJ. OPOLSKIE w składzie: Hanna Ferdynus, Marcelina Koteluk, Oliwia Koteluk i Joanna Olszewska, którą do konkursu przygotowała Pani Joanna Polańska
III MIEJSCE –DRUŻYNA Z GIMNAZJUM NR 3 W ZBRACHLINIE – WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE w składzie: Danuta Falenczyk, Szymon Baugmart, Justyna Kulik i Małgorzata Ziaja, którą do konkursu przygotowywała Pani Krystyna Zbielska
Największa ilość punktów w klasyfikacji indywidualnej zdobyła: MAŁGORZATA MĄKA Z ZESPOŁU SZKOLNO-GIMNAZJALNEGO, GIMNAZJUM W ŁABOWEJ – WOJ.MAŁOPOLSKIE.
Nagrody rzeczowe i książkowe zostały zakupione ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Nagrody zostały wzbogacone przez SONY Centre Tarnów, Urząd Marszałkowski w Krakowie, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu oraz Spółdzielnię Pracy „Piwniczanka” i Spółdzielnię Pracy „Muszynianka”. Natomiast nagrodą główną, ufundowaną przy pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie był czterodniowy pobyt uczestników konkursu w Małopolsce.
Pobyt młodzieży wraz z ich opiekunami na sądeckiej ziemi trwał od 22 do 25 maja. Hotel „Janina” w Rytrze, czyli miejsce, w którym wypoczywała i nocowała młodzież był punktem startowym wycieczek, które zostały przygotowane przez gospodarzy (ZPKWM) dla gości z całej Polski.
Podczas wycieczek młodzież mogła zwiedzić najpiękniejsze miejsca Popradzkiego Parku Krajobrazowego. „Rogasiowy Szlak”, czyli ścieżkę przyrodniczą położoną na terenie Beskidu Sądeckiego, w widłach dwóch dolin górskich: Wielkiej i Małej Roztoki, młodzież przemierzyła z uśmiechem i radością, nie bacząc na towarzyszące temu wędrowaniu zmęczenie. A można się było zasapać, do pokonania było prawie 700 m różnicy wysokości między najniższym a najwyższym punktem trasy. Burza i ulewny deszcz były dla wszystkich dodatkową atrakcją, ale uniemożliwiły rozpalenie ogniska, które miało zakończyć to górskie wędrowanie, dlatego odbyło się ono dopiero wieczorem, już przy miejscu zakwaterowania. Inną atrakcją przygotowaną dla młodzieży był przejazd Doliną Popradu, ze zwiedzaniem rezerwatu leśnego „ Las Lipowy Obrożyska”, stanowiącego unikat na skalę całej Europy, następnie przejazdem koleją gondolową na Jaworzynę Krynicką (1114 m.n.p.m.)-najwyższy szczyt wschodniego pasma górskiego położonego na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Kolejną atrakcją dla naszych gości spoza małopolski było przejście popularnym deptakiem uzdrowiskowej miejscowości Krynica Zdrój, charakteryzującej się drewnianą zabudową i słynącej z festiwalu Jana Kiepury oraz łemkowskiego, ludowego malarza Nikifora. Ostatni dzień na Sądecczyźnie to wycieczka w Małe Pieniny, przejście do rezerwatu Homole, w czasie której można było podglądnąć jak w naturalnym środowisku, na górskich halach, gdzie wypasane są owce, powstają smaczne oscypki i żętyca.
Ten punkt programu kończył wypoczynek młodzieży w Popradzkim Parku Krajobrazowym.
Wszystkich uczestników serdecznie pozdrawiamy, jeszcze raz gratulujemy sukcesów i zapraszamy do powrotów w nasze strony oraz do udziału w kolejnej edycji konkursu.

 W dniu 10 maja b.r. odbyła się III edycja wojewódzkiego konkursu Mini Olimpiada Wiedzy Przyrodniczej "Przyjaciel Przyrody 2012". Tematyka w tym roku dotyczyła wody w przyrodzie - jej właściwości, stanu skupienia, postaci, siedlisk wodnych i podmokłych oraz gatunków roślin i zwierząt związanych z wodą.
Poniższa tabela przedstawia ile szkół oraz uczestników (dzieci z klas III i IV szkół podstawowych) z trzech parków krajobrazowych: P.K. "Góra św. Anny" (GSA), P.K. Góry Opawskie" (GO) i Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (SPK), wzięło udział w poszczególnych etapach konkursu.

 Park Krajobrazowy    GSA
GO
SPK
  Łącznie
Liczba szkół

 13  21 13  47
Liczba uczestników etapu wewnątrzszkolnego
 120  254  272  646
Liczba uczestników finału parkowo-wojewódzkiego

 38  54  39  131

 Z Parku Krajobrazowego "Góra św. Anny" w konkursie wzięło udział 38 dzieci z 13 szkół podstawowych:

1-Zespół Szkół Gminy Izbicko. PSP im. Franciszka Myśliwca w Izbicku reprezentowana przez:  Kamilę Til, Laurę Gawlik i Anetę Kurek, nauczycielem przygotowującym do konkursu była Pani Małgorzata Lipok.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by