Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

Aktualności - Park Krajobrazowy Góra Św. Anny

Aktualności - Park Krajobrazowy Góra Św. Anny

czwartek, 16 październik 2014 19:20

"Annogórski Ekolog 2014"

Wczoraj, tj. 15 października 2014 r. na terenie Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny" odbyła się IX już edycja Terenowego Turnieju Ekologicznego zorganizowanego przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych oraz Nadlesnictwo Strzelce Opolskie. Honorowy Patronat nad Turniejem objął Pan Ryszard Miler - Nadlesniczy Nadleśnictwa Strzelce Opolskie.
Sam Turniej przeznaczony jest dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych i ma charakter terenowego rajdu pieszego, podczas którego zawodnicy pogrupowani w trzyosobowe drużyny (reprezentacje szkół) mają do pokonania kilka kilometrów wcześniej wyznaczonej trasy i odpowiedź na pytania czekające na nich w 6 punktach przystankowych. Punkty te w tym roku przygotowali:
1. Ela Ozimowska - ZOPK PK "Góra Św. Anny"
2. Beata Wielgosik - ZOPK PK "Góra Św. Anny"
3. Dariusz Krzysztofowicz - Nadleśnictwo Strzelce Opolskie
4. Marek Zarankiewicz - ZOPK PK "Góra Św. Anny"
5. Agata Wójcik - Nadleśnictwo Strzelce Opolskie
6. Małgorzata Mielczarek i Małgorzata Fidzińska - praktykantki z Nadleśnictwa Strzelce Opolskie
Trasa TTE rozpoczęła się w Parku Miejskim w Zdzieszowicach i wiodła szlakiem rowerowym oraz czarnym szlakiem pieszym Jana Pawła II do Góry św. Anny. Na każdym przystanku można było zdobyć 10 pkt. Pytania dotyczyły skali, posługiwania isę kompasem, mapy, ekosystemu laśnego, rozpoznawania gatunków drzew i tropów zwierząt, rozpoznawania skał oraz grzybów i roślin trujących. W sumie można było uzyskać 60 pkt. Drużyny walczyły o cenne nagrody i puchar dla szkoły oraz tytuł "Annogórskiego Ekologa 2014".
Szkoły i uczniowie biorący udział w Turnieju to:
1. PSP Sucha: Paulina Olschówka, Jan Polok i Łukasz Kampa pod przewodnictwem P. Klaudii Nocoń
2. PSP Leśnica: Samuel Socha, Paweł Gola i Jan Tomaszewski, nauczyciel: P. Beata Lissok
3. PSP Żyrowa: Maja Bączkiewicz, Paweł Gola i Hanna Fert, nauczyciel: P. Joanna Jabłońska, opiekun na turnieju: P. Tomasz Damrat
4. PSP 3 Zdzieszowice: Jakub Jelito, Karolina Kiec i Zofia Thiel, nauczyciel: P. Joanna Jabłońska
5. PSP Zalesie Śląskie: Marzena Gruszka, Marek Wycisło i Tomasz Langer, nauczyciel: P. Tatiana Florek
6. PSP Kalinowice: Aleksandra Nieszwiec, Adriana Niepala i Thomas Pszowski, nauczyciel: P. Anna Stasińska
7. PSP Krępna: Laura Borowska, Oliwia Haręża i Vanessa Gajda, nauczyciel: P. Katarzyna Lipiec
8. PSP 2 zdzieszowice: Julia Ogórczak, Karol Mainczyk i Maciej Woźniak, nauczyciel: P.Katarzyna Lipiec
9. PSP Otmice: Paulina Kleeman, Anna Michalik i Paweł Woźnica, nauczyciel: P. Masław Bartosiewicz
10. PSP 1 Zdzieszowice: Weronika Winnik, Anna Gawlitza i Piotr Czech, nauczyciel: P. Wiesław Walendzik

poniedziałek, 07 lipiec 2014 19:17

Konkurs fotograficzny 2014

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych zaprasza serdecznie uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt.: "BARWY OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH".
Termin nadsyłania prac mija 17 października 2014 r. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Szczegółowy regulamin konkursu można pobrać poniżej:

REGULAMIN

wtorek, 24 czerwiec 2014 19:15

Pieszy Rajd Przedszkolaka

W dniu 17 czerwca 2014 r. odbył się na terenie Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny" - Pieszy Rajd Przedszkolaka. W Rajdzie mogły wziąć udział przedszkola z 6 gmin leżących na terenie naszego Parku. Do Rajdu zgłosiły się 4 placówki: 3 z gminy Leśnica i 1 z gminy Zdzieszowice:
1. Publiczne Przedszkole im. Braci Grimm w Leśnicy - z tego przedszkola w Rajdzie wzięło udział 41 dzieci
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Śląskim - 26 dzieci
3. Zespół Szkolno-Przedszkony w Raszowej - 15 dzieci
4. Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Zdzieszowicach - 14 dzieci
Łącznie w Rajdzie wzięło udział 96 dzieci w wieku 5-6 lat.
Celem Rajdu było: poznawanie terenu i przyrody Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny", rozwijanie aktywnych form wypoczynku na łonie natury, uwrażliwianie na stan środowiska i kształtowanie postaw szacunku dla przyrody, integracja dzieci, ćwiczenie orientacji w terenie, rozwijanie poczucia samodzielności, wspólna nauka i zabawa.
Trasa Rajdu wiodła od Zdzieszowic, czarnym szlakiem Jana Pawła II na Górę św. Anny. Po drodze na dzieci czekały trzy przystanki:
Przystanek I "Wejście do lasu" - przygotowany przez P. Beatę Wiegosik, o tym jak należy zachowywać się w lesie, czym zajmują się lesnicy, itp.
Przystanek II "Kółko i krzyżyk" - przygotowany przez P. Elę Ozimowską, o gatunkach drzew iglastych i liściastych występujących w Parku
Przystanek III "Zwierzęta leśne" - przygotowany przez P. agatę Wójcik i P. Dariusza Krzysztofowicza z Nadleśnictwa Strzelce Opolskie oraz P. Małgorzatę Mielczarek - stażystkę w Nadlesnictwie Strzelce Opolskie
Zakończenie miało miejsce w amfiteatrzyku w Górze św. Anny, obok przedszkola. Po przejściu trasy, dzięki wsparciu finansowemu Burmistrza Leśnicy - P. Łukasza Jastrzembskiego, wszyscy uczestnicy Rajdu mogli posilić się przygotowanym przez Dom Pielgrzyma makaronem z warzywami i kawałkami kurczaka.... mmmniam. Po chwili odpoczynku nastąpiło uroczyste wręczenie nagród i pasowanie na "Przyjaciela Przyrody", których dokonywał P. Burmistrz wraz z Dryrektorem Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych - P. Ireneuszem Hebdą, oraz Bratem Dominikiem z Domu Pielgrzyma. Dzieci otrzymały nagrody książeczkowe i okolicznościowe plakietki, natomiast Przedszkola - pomoce edukacyjne, zestawy do prowadzenia edukacji ekologicznej.
Dziękujemy głównemu sponsorow nagród - Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz P. Łukaszowi Jastrzembskiemu za objęcie tego Rajdu swoim Honorowym Patronatem, ufundowanie poczęstunki i plakietek okolicznościowych, a także P. Ryszrdowi Milerowi - Nadlesniczemu Nadlesnictwa Strzelce Opolskie, za wsparcie kadrowe naszego Rajdu, a Pani Agacie Wójcik i P. Dariuszowi Krzysztofowiczowi za tak chętne włączanie się i współorganizację naszych edukacyjnych przedsięwzięć.
Dziękujemy wszyskim Dyrektorom Przedszkoli i Zespołów Szkolno-Przeszkolnych za chęć udziału w Rajdzie. Mamy nadzieję, że Rajd ten będzie zawsze dla Was i dzieci biorących w nim udział dobrą formą edukacji poprzez zabawę i aktywny wypoczynek.
Pozdrawiamy i zapraszamy na kolejny Rajd w przyszłym roku.

"Drzewa otwartego krajobrazu - ich rola w przyrodzie i znaczenie dla innych organizmów" - tak brzmiał temat V już edycji Mini Olimpiady Wiedzy Przyrodniczej "Przyjaciel Przyrody" - wojewódzkiego konkursu organizowanego co roku w naszych trzech parkach krajobrazowych: Stobrawskim Parku Krajobrazowym, Parku Krajobrazowym "Góry Opawskie" i najbliższym nam - Parku Krajobrazowym "Góra Św. Anny".
Celem Mini Olimpiady jest zachęcenie dzieci do poznawania przyrody, nie patrzenia na jej ochronę tylko przez pryzmat ochrony środowiska i segregacji odpadów, ale zauważenia licznych współzależności w otaczającym nas świecie, wpływu jednych organizmów na drugie. Innym celem jest nauka dostrzegania i rozpoznawania gatunków występujących w Polsce, w danych ekosystemach np. ekosystemie lasu, pól i łąk itp. Natura jest cicha, nie krzyczy, nie świeci - jest pokornie oddana człowiekowi. Próbujemy przez nasze konkursy zachęcić do jej poznania i umiłowania. Naszym celem jest wykształcenie postaw szacunku popartych wiedzą na temat pięknego świata natury.
Konkurs ten skierowany jest do uczniów klas III i IV szkół podstawowych z terenów gmin, na których leżą wymienione parki krajobrazowe. Z każdej szkoły do konkursu mogło zgłosić się maksymalnie troje uczniów. Walczyli oni indywidualnie, mając za zadanie rozpoznanie wybranych gatunków i rozwiązanie testu dotyczącego drzew otwartego krajobrazu.
W tegorocznej Mini Olimpiadzie Wiedzy Przyrodniczej, która odbyła się 24 kwietnia 2014 r. wzięło udział w sumie 114 uczestników z 38 szkół podstawowych: 14 szkół i 42 uczniów w P.K. "Góry Opawskie", 13 szkół i 39 uczniów w Stobrawskim P.K. i 11 szkół i 33 uczestników w P.K. "Góra Św. Anny". Warto jednak wspomnieć, że liczba uczniów starających się o wejście do finału była znacznie większa: 567 uczniów - tyle osób wzięło udział w eliminacjach szkolnych (244 w Stobrawskim P.K., 174 w P.K. "Góra Św. Anny" i 149 w P.K. "Góry Opwaskie").
Konkurs rozpoczął się jednocześnie w tych trzech parkach o godzinie 9.00.
Przebieg finału w Parku Krajobrazowym "Góra św. Anny"
Już od godziny 8.30 zaczęliśmy gromadzić się w holu Domu Pielgrzyma. Uczestnicy skupieni, nieco zdenerwowani, milczący... - stres. Gdy wszyscy już dojechali można było oficjalnie rozpocząć finał Mini Olimpiady w naszym parku. Uczestnicy przez godzinę zmagali się ze swoją pamięcią, by wydobyć z niej jak najwięcej informacji, które przez ostatni miesiąc starali się posiąść pod kierownictwem swych nauczycieli. Test składał się z pytań zarówno zamkniętych jak i otwartych, była do rozwiązania krzyżówka, pojawiły się pytania na zasadzie przyporządkowania. Oprócz testu uczestnicy musieli rozpoznać wybrane gatunki. Tematyka i pytania konkursowe w tym roku były wyjątkowo trudne. Dlatego wszystkim uczestnikom gratuluję opanowania materiału, a nauczycielom dziękuję za wytrwałość i cierpliwość w nauce tak trunych zagadnień.
Po części pisemnej uczestnicy, a wcześniej również nauczyciele, mogli posilić się ufundowanym dzięki życzliwości Pana Ryszarda Milera - Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzelce Opolskie, poczęstunkiem. Następnie dzięki uprzejmości dyrektora Domu Pielgrzyma - ojca Ignacego Wojciecha Szczytowskiego, zostali zaproszeni przez brata Dominika (Damiana Grochlę) na film opowiadający o stworzeniu świata. W tym czasie komisja (m.in.: Pani Agata Wójcik i Pan Dariusz Krzystofowicz z Nadlesnictwa Strzelce Opolskie) zajmowała się sprawdzaniem testów. Około godziny 13.00 nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.
Oto laureaci finału z Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny":
I miejsce - Anna Drożdż 49 pkt. (lepsze oznaczenie gatunków chronionych)
II miejsce - Tomasz Jacheć 49 pkt.
III miejsce - Mikołaj Ławrowski 47,5 pkt.

piątek, 25 kwiecień 2014 19:00

Podsumowanie finału wojewódzkiego XIII PPKP

Uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku wygrali wojewódzki finał konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski. Dzięki temu po raz pierwszy szkoła z obszaru Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" będzie reprezentowała województwo opolskie podczas finału krajowego, który odbędzie się pod koniec maja br.
Finał wojewódzki XIII edycji ogólnopolskiego konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" już za nami...! 10 kwietnia br. punktualnie o godzinie 10.00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „Ostrówek” Urzędu Marszałkowskiego w Opolu spotkały się ze sobą szkoły reprezentujące trzy opolskie parki krajobrazowe. Konkurs organizowany jest co roku w ramach Porozumienia Parków Krajobrazowych Polski. Skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i sprawdza wiedzę na temat parków krajobrazowych polski (finał wojewódzki ogranicza tę wiedzę do parków leżących na terenie danego województwa), wiedzę ekologiczną i przyrodniczą oraz umiejętność rozpoznawania wybranych gatunków roślin i zwierząt.
Do finału wojewódzkiego woj. opolskiego przystąpiło 9 drużyn, każda licząca po 4 osoby. Poszczególne parki reprezentowały:

Park Krajobrazowy "Góra Św. Anny"
- Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelcach Opolskich
skład: Justyna Kisała , Zbigniew Gajda, Julia Biernat i Krzysztof Kraik
nauczyciel prowadzący: Joanna Polańska
- Publiczne Gimnazjum im. Kard. S. Wyszyńskiego w Zdzieszowicach
skład: Bartłomiej Bolek, Krzysztof Jabłoński, Paulina Oleśniewicz i Natalia Dylewska

nauczyciel prowadzący: Hanna Nowak oraz Mariusz Kowalczyk
- Publiczne Gimnazjum im. św. Jacka Odrowąża w Izbicku
skład: Rafał Halenka, Patrycja Halenka, Rafał Machnik i Pauliny Żółkiewska
nauczyciel prowadzący: Marzena Ostapiuk
Park Krajobrazowy "Góry Opawskie"
- Publiczne Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach
skład: Patrycja Dec, Jakub Zelek, Karolina Migus, Julia Wąsik
nauczyciel prowadzący: Agnieszka Migus
- Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Kard. S. Wyszyńskiego w Prudniku
skład: Weronika Hrynek, Dominika Żurawska, Karolina Józefowiak, Karol Womperski
nauczyciel prowadzący: Krystyna Bajor
- Publiczne Gimnazjum nr 2 Zespołu Szkół w Prudniku
skład: Ewa Jasiewicz, Dorota Główka, Dawid Przylak, Karolina Ślusarz
nauczyciel prowadzący: Kinga Rektor
Stobrawski Park Krajobrazowy
- Publiczne Gimnazjum nr 2 w Bogacicy

piątek, 21 luty 2014 18:35

Zimowy Rajd Pieszy w Kalinowicach

Już od kilkunastu lat Park Krajobrazowy "Góra Św. Anny" jest zapraszany do współpracy w ramach Zimowych Rajdów Pieszych organizowanych przez Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach. Z uwagi na to, że 18 lutego b.r. Rajd osiągnął pełnoletność, odbyła się bowiem już jego XVIII edycja, postanowiliśmy podzielić się z Wami relacją z Rajdu, którą przygotował Pan Jarosław Kałuski z ZPO w Kalinowicach:
W tym roku uczestniczyły w nim reprezentacje sześciu szkół: PSP z Szymiszowa, drużyny z PG nr 1 i nr 2 w Strzelcach Opolskich, drużyna z PG w Szymiszowie oraz przedstawiciele Zespołu Placówek Oświatowych z Kadłuba i Kalinowic.
Po przejściu dowolnej trasy i zameldowaniu się na mecie w Kalinowicach, grupy rajdowe rozpoczęły między sobą rywalizację w różnych konkurencjach. Podczas konkurencji rajdowych trzeba było wykazać się: wiedzą o regionie strzeleckim, celnością podczas strzelania z pistoletu, wiadomościami teoretycznymi oraz umiejętnościami praktycznymi z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Grupy rywalizowały w konkursie piosenki turystycznej i konkursie sprawnościowym. Podczas tegorocznego rajdu zabrakło tylko śniegu do przeprowadzenia konkursu lepienia bałwana.
Osobne konkurencje rajdowe przeprowadziły panie: Beata Wielgosik i Elżbieta Ozimowska z Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny" (rozpoznawanie głosów ptaków), strażacy z OSP w Kalinowicach oraz przedstawicielka Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich. Strażacy z KP PSP w Strzelcach Opolskich przeprowadzili dla wszystkich uczestników pokaz udzielania pierwszej pomocy oraz zaprezentowali sprzęt ratowniczy.
I miejsce w tegorocznym rajdzie wywalczyła drużyna z Zespołu Placówek Oświatowych w Kadłubie,
II miejsce zajęli przedstawiciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Szymiszowie,
III miejsce zajęli uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich.
W indywidualnym konkursie strzelania z broni pneumatycznej przeprowadzonym przez p. Jana Bogusza kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich w kategorii chłopców zwyciężył Dariusz Janocha, a w kategorii dziewcząt Magdalena Szufla. Wśród opiekunów najcelniej strzelał p. Jerzy Bienias z Szymiszowa. Nagrody dla najlepszych strzelców ufundował Burmistrz Strzelec Opolskich.
Na zakończenie rajdu dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kalinowicach p. Andrzej Marchewka podsumował zmagania, wręczył nagrody najlepszym uczestnikom oraz zaprosił wszystkich na następny rajd, który odbędzie się podczas przyszłorocznych ferii zimowych.

wtorek, 11 luty 2014 18:29

Ogólnopolski Konkurs Geologiczny

Uwaga szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (gimnazja, licea, technika itp.) z całej Polski. Niebawem rozpoczynają się dla Was konkursy geologiczne organizowane przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy. Konkursy będą odbywały się w siedmiu regionach na terenie całej Polski. Prace z województwa opolskiego wysyłamy do: PIG-PIB, Oddział Górnośląski w Sosnowcu.
W ramach XV edycji ogólnopolskiego konkursu geologiczno-środowiskowego Nasza ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj i dziś pod hasłem "Od pionierów życia do gazu łupkowego" przygotowane zostały dwie oferty:

1. dla szkół podstawowych (klasy IV, V i VI) - konkurs plastyczny
2. dla szkół ponadpodstawowych - konkurs wiedzy geologicznej i środowiskowej
Więcej informacji tutaj

Tomasz Tańczuk zwycięzcą konkursu fotograficznego "Opolskie Parki Krajobrazowe z ziemi, wody i powietrza"!
4 listopada br. w Sali Orła Białego w Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnym "Ostrówek" Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu odbyło się podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom. Jednocześnie wicemarszałek Tomasz Kostuś otworzył wystawę pokonkursową, która będzie prezentowana w holu Centrum do 8 listopada.
Konkurs ten cieszył się niezwykle dużym zainteresowaniem, uczestnictwo w konkursie zgłosiło 57 osób, które nadesłały 317 zdjęć. Wszystkie zdjęcia zostały wykonane na terenie Opolskich Parków Krajobrazowych, jednak uczestnicy pochodzili z różnych rejonów Polski, a także z Czech. Również rozpiętość wiekowa uczestników była bardzo duża, gdyż najmłodszy uczestnik konkursu miał 12 lat natomiast najstarsi byli w wieku emerytalnym. Konkurs ten miał na celu pokazanie w fotografii wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych opolskich parków krajobrazowych (Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny”, Park Krajobrazowy „Góry Opawskie” oraz Stobrawski Park Krajobrazowy).
Uczestnicy podsumowania mieli okazję obejrzeć niezwykłą diaporamę Grzegorza Leśniewskiego uznanego w Polsce fotografa przyrody.
Następnie odbyło się omówienie wyników konkursu przez przewodniczącego komisji Sławoja Dubiela, który uznał, że poziom nadesłanych prac był bardzo wysoki, podkreślił również, że trudno było z wielu wspaniałych prac, wybrać tę najlepszą.
Ostatnim etapem podsumowania było wręczenie nagród, których sponsorem był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Natomiast wystawę pokonursową ufundowała Gmina Pokój.
Z racji tego, że nadesłano dużo ciekawych prac jury konkursu zdecydowało się przyznać: I, II i III miejsce, a także trzy I wyróżnienia, trzy II wyróżnienia oraz sześć III wyróżnień.

poniedziałek, 21 październik 2013 18:18

Terenowy Turniej Ekologiczny

10 października 2013 r. w czwartek odbyła się VIII edycja Terenowego Turnieju Ekologicznego „Annogórski Ekolog 2013”. W tym roku wzięło w nim udział 42 uczniów z klas V i VI wraz z 14 nauczycielami z 14 szkół podstawowych.
1. Szkoła Podstawowa wchodząca w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Kalinowicach reprezentowana przez uczniów: Agnieszkę Koteluk, Rafała Kamrada i Dominika Lorka. Nauczycielem przygotowującym dzieci do konkursu była Pani Joanna Stasińska, a rolę opiekuna podczas trwania Turnieju pełnił Pan Jarosław Kałuski.
2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Sikorskiego w Zdzieszowicach w składzie: Zofia Thiel Jakub Jelito Łukasz Paczkowski. Nauczycielem przygotowującym dzieci do konkursu była Pani Joanna Jabłońska, a rolę opiekuna podczas trwania Turnieju pełnił Pan Dawid Jajuga.
3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach w składzie: Szymon Lipiec, Olivia Szwinge i Karolina Oleśniewicz. Nauczycielem przygotowującym dzieci do konkursu oraz pełniącym rolę opiekuna podczas jego trwania była Pani Kataryna Lipiec.
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krępnej w składzie: Dominik Fila, Angelika Piecha i Vanessa Gajda. Nauczycielem przygotowującym dzieci do konkursu była Pani Katarzyna Lipiec, a rolę opiekuna podczas trwania Turnieju pełniła Pani Agata Kurpas.
5. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Rosponda w Żyrowej w składzie: Maja Bączkiewicz, Zofia Grzyb, Arkadiusz Małachowski. Nauczycielem przygotowującym dzieci do konkursu oraz pełniącym rolę opiekuna podczas jego trwania była Pani Joanna Jabłońska.
6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Otmicach, wchodząca w skład Zespołu Szkół Gminy Izbicko, w składzie: Martyna Gonet, Piotr Domagała i Dominika Winnik. Nauczycielem przygotowującym dzieci do konkursu oraz pełniącym rolę opiekuna podczas jego trwania była Pani Kornelia Bartosiewicz.
7. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Olszowej w składzie: Dominika Ogaza, Anna Michalska i Dominik Wilczek. Nauczycielem przygotowującym dzieci do konkursu oraz pełniącym rolę opiekuna podczas jego trwania była Pani Julita Olbrych.
8. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Franciszka Myśliwca w Izbicku, wchodząca w skład Zespołu Szkół Gminy Izbicko, w składzie: Kamila Til, Laura Gawlik i Krzysztof Gogolin. Nauczycielem przygotowującym dzieci do konkursu oraz pełniącym rolę opiekuna podczas jego trwania była Pani Małgorzata Lipok.
9. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Malczewskiego w Strzelcach Opolskich w składzie: Martyna Czok, Agnieszka Klabisz i Olga

czwartek, 08 sierpień 2013 18:17

Borsucza Rodzina

Witamy miłośników Ziemi Annogórskiej, od jakiegoś już czasu korzystamy z fotopułapek, które umożliwiają nam obserwację przyrodniczo ciekawych miejsc oraz zdarzeń. Krótko mówiąc, my śpimy a urządzenie rejestruje i przechowuje zapisane w pamięci dane. Z naszej strony musimy jedynie zainstalować je w wybranym miejscu i co parę dni zrzucać informacje. Tym razem wybraliśmy norę borsuczą, którą znamy już od paru ładnych lat. Niestety borsuki nie chcą współpracować za dnia (wykazują aktywność nocną), wobec czego zmuszeni jesteśmy obserwować je w podczerwieni. Chociaż jak się później okazało, fotopułapka zarejestrowała aktywność poranną i późnowieczorną. Zapraszamy do galerii naszej Annogórskiej borsuczej rodziny, a właściwie rodziców i jednego malca.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by