Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

Aktualności - Park Krajobrazowy Góra Św. Anny

Aktualności - Park Krajobrazowy Góra Św. Anny

piątek, 25 kwiecień 2014 19:00

Podsumowanie finału wojewódzkiego XIII PPKP

Uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku wygrali wojewódzki finał konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski. Dzięki temu po raz pierwszy szkoła z obszaru Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" będzie reprezentowała województwo opolskie podczas finału krajowego, który odbędzie się pod koniec maja br.
Finał wojewódzki XIII edycji ogólnopolskiego konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" już za nami...! 10 kwietnia br. punktualnie o godzinie 10.00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „Ostrówek” Urzędu Marszałkowskiego w Opolu spotkały się ze sobą szkoły reprezentujące trzy opolskie parki krajobrazowe. Konkurs organizowany jest co roku w ramach Porozumienia Parków Krajobrazowych Polski. Skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i sprawdza wiedzę na temat parków krajobrazowych polski (finał wojewódzki ogranicza tę wiedzę do parków leżących na terenie danego województwa), wiedzę ekologiczną i przyrodniczą oraz umiejętność rozpoznawania wybranych gatunków roślin i zwierząt.
Do finału wojewódzkiego woj. opolskiego przystąpiło 9 drużyn, każda licząca po 4 osoby. Poszczególne parki reprezentowały:

Park Krajobrazowy "Góra Św. Anny"
- Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelcach Opolskich
skład: Justyna Kisała , Zbigniew Gajda, Julia Biernat i Krzysztof Kraik
nauczyciel prowadzący: Joanna Polańska
- Publiczne Gimnazjum im. Kard. S. Wyszyńskiego w Zdzieszowicach
skład: Bartłomiej Bolek, Krzysztof Jabłoński, Paulina Oleśniewicz i Natalia Dylewska

nauczyciel prowadzący: Hanna Nowak oraz Mariusz Kowalczyk
- Publiczne Gimnazjum im. św. Jacka Odrowąża w Izbicku
skład: Rafał Halenka, Patrycja Halenka, Rafał Machnik i Pauliny Żółkiewska
nauczyciel prowadzący: Marzena Ostapiuk
Park Krajobrazowy "Góry Opawskie"
- Publiczne Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach
skład: Patrycja Dec, Jakub Zelek, Karolina Migus, Julia Wąsik
nauczyciel prowadzący: Agnieszka Migus
- Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Kard. S. Wyszyńskiego w Prudniku
skład: Weronika Hrynek, Dominika Żurawska, Karolina Józefowiak, Karol Womperski
nauczyciel prowadzący: Krystyna Bajor
- Publiczne Gimnazjum nr 2 Zespołu Szkół w Prudniku
skład: Ewa Jasiewicz, Dorota Główka, Dawid Przylak, Karolina Ślusarz
nauczyciel prowadzący: Kinga Rektor
Stobrawski Park Krajobrazowy
- Publiczne Gimnazjum nr 2 w Bogacicy

piątek, 21 luty 2014 18:35

Zimowy Rajd Pieszy w Kalinowicach

Już od kilkunastu lat Park Krajobrazowy "Góra Św. Anny" jest zapraszany do współpracy w ramach Zimowych Rajdów Pieszych organizowanych przez Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach. Z uwagi na to, że 18 lutego b.r. Rajd osiągnął pełnoletność, odbyła się bowiem już jego XVIII edycja, postanowiliśmy podzielić się z Wami relacją z Rajdu, którą przygotował Pan Jarosław Kałuski z ZPO w Kalinowicach:
W tym roku uczestniczyły w nim reprezentacje sześciu szkół: PSP z Szymiszowa, drużyny z PG nr 1 i nr 2 w Strzelcach Opolskich, drużyna z PG w Szymiszowie oraz przedstawiciele Zespołu Placówek Oświatowych z Kadłuba i Kalinowic.
Po przejściu dowolnej trasy i zameldowaniu się na mecie w Kalinowicach, grupy rajdowe rozpoczęły między sobą rywalizację w różnych konkurencjach. Podczas konkurencji rajdowych trzeba było wykazać się: wiedzą o regionie strzeleckim, celnością podczas strzelania z pistoletu, wiadomościami teoretycznymi oraz umiejętnościami praktycznymi z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Grupy rywalizowały w konkursie piosenki turystycznej i konkursie sprawnościowym. Podczas tegorocznego rajdu zabrakło tylko śniegu do przeprowadzenia konkursu lepienia bałwana.
Osobne konkurencje rajdowe przeprowadziły panie: Beata Wielgosik i Elżbieta Ozimowska z Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny" (rozpoznawanie głosów ptaków), strażacy z OSP w Kalinowicach oraz przedstawicielka Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich. Strażacy z KP PSP w Strzelcach Opolskich przeprowadzili dla wszystkich uczestników pokaz udzielania pierwszej pomocy oraz zaprezentowali sprzęt ratowniczy.
I miejsce w tegorocznym rajdzie wywalczyła drużyna z Zespołu Placówek Oświatowych w Kadłubie,
II miejsce zajęli przedstawiciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Szymiszowie,
III miejsce zajęli uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich.
W indywidualnym konkursie strzelania z broni pneumatycznej przeprowadzonym przez p. Jana Bogusza kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich w kategorii chłopców zwyciężył Dariusz Janocha, a w kategorii dziewcząt Magdalena Szufla. Wśród opiekunów najcelniej strzelał p. Jerzy Bienias z Szymiszowa. Nagrody dla najlepszych strzelców ufundował Burmistrz Strzelec Opolskich.
Na zakończenie rajdu dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kalinowicach p. Andrzej Marchewka podsumował zmagania, wręczył nagrody najlepszym uczestnikom oraz zaprosił wszystkich na następny rajd, który odbędzie się podczas przyszłorocznych ferii zimowych.

wtorek, 11 luty 2014 18:29

Ogólnopolski Konkurs Geologiczny

Uwaga szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (gimnazja, licea, technika itp.) z całej Polski. Niebawem rozpoczynają się dla Was konkursy geologiczne organizowane przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy. Konkursy będą odbywały się w siedmiu regionach na terenie całej Polski. Prace z województwa opolskiego wysyłamy do: PIG-PIB, Oddział Górnośląski w Sosnowcu.
W ramach XV edycji ogólnopolskiego konkursu geologiczno-środowiskowego Nasza ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj i dziś pod hasłem "Od pionierów życia do gazu łupkowego" przygotowane zostały dwie oferty:

1. dla szkół podstawowych (klasy IV, V i VI) - konkurs plastyczny
2. dla szkół ponadpodstawowych - konkurs wiedzy geologicznej i środowiskowej
Więcej informacji tutaj

Tomasz Tańczuk zwycięzcą konkursu fotograficznego "Opolskie Parki Krajobrazowe z ziemi, wody i powietrza"!
4 listopada br. w Sali Orła Białego w Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnym "Ostrówek" Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu odbyło się podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom. Jednocześnie wicemarszałek Tomasz Kostuś otworzył wystawę pokonkursową, która będzie prezentowana w holu Centrum do 8 listopada.
Konkurs ten cieszył się niezwykle dużym zainteresowaniem, uczestnictwo w konkursie zgłosiło 57 osób, które nadesłały 317 zdjęć. Wszystkie zdjęcia zostały wykonane na terenie Opolskich Parków Krajobrazowych, jednak uczestnicy pochodzili z różnych rejonów Polski, a także z Czech. Również rozpiętość wiekowa uczestników była bardzo duża, gdyż najmłodszy uczestnik konkursu miał 12 lat natomiast najstarsi byli w wieku emerytalnym. Konkurs ten miał na celu pokazanie w fotografii wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych opolskich parków krajobrazowych (Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny”, Park Krajobrazowy „Góry Opawskie” oraz Stobrawski Park Krajobrazowy).
Uczestnicy podsumowania mieli okazję obejrzeć niezwykłą diaporamę Grzegorza Leśniewskiego uznanego w Polsce fotografa przyrody.
Następnie odbyło się omówienie wyników konkursu przez przewodniczącego komisji Sławoja Dubiela, który uznał, że poziom nadesłanych prac był bardzo wysoki, podkreślił również, że trudno było z wielu wspaniałych prac, wybrać tę najlepszą.
Ostatnim etapem podsumowania było wręczenie nagród, których sponsorem był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Natomiast wystawę pokonursową ufundowała Gmina Pokój.
Z racji tego, że nadesłano dużo ciekawych prac jury konkursu zdecydowało się przyznać: I, II i III miejsce, a także trzy I wyróżnienia, trzy II wyróżnienia oraz sześć III wyróżnień.

poniedziałek, 21 październik 2013 18:18

Terenowy Turniej Ekologiczny

10 października 2013 r. w czwartek odbyła się VIII edycja Terenowego Turnieju Ekologicznego „Annogórski Ekolog 2013”. W tym roku wzięło w nim udział 42 uczniów z klas V i VI wraz z 14 nauczycielami z 14 szkół podstawowych.
1. Szkoła Podstawowa wchodząca w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Kalinowicach reprezentowana przez uczniów: Agnieszkę Koteluk, Rafała Kamrada i Dominika Lorka. Nauczycielem przygotowującym dzieci do konkursu była Pani Joanna Stasińska, a rolę opiekuna podczas trwania Turnieju pełnił Pan Jarosław Kałuski.
2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Sikorskiego w Zdzieszowicach w składzie: Zofia Thiel Jakub Jelito Łukasz Paczkowski. Nauczycielem przygotowującym dzieci do konkursu była Pani Joanna Jabłońska, a rolę opiekuna podczas trwania Turnieju pełnił Pan Dawid Jajuga.
3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach w składzie: Szymon Lipiec, Olivia Szwinge i Karolina Oleśniewicz. Nauczycielem przygotowującym dzieci do konkursu oraz pełniącym rolę opiekuna podczas jego trwania była Pani Kataryna Lipiec.
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krępnej w składzie: Dominik Fila, Angelika Piecha i Vanessa Gajda. Nauczycielem przygotowującym dzieci do konkursu była Pani Katarzyna Lipiec, a rolę opiekuna podczas trwania Turnieju pełniła Pani Agata Kurpas.
5. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Rosponda w Żyrowej w składzie: Maja Bączkiewicz, Zofia Grzyb, Arkadiusz Małachowski. Nauczycielem przygotowującym dzieci do konkursu oraz pełniącym rolę opiekuna podczas jego trwania była Pani Joanna Jabłońska.
6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Otmicach, wchodząca w skład Zespołu Szkół Gminy Izbicko, w składzie: Martyna Gonet, Piotr Domagała i Dominika Winnik. Nauczycielem przygotowującym dzieci do konkursu oraz pełniącym rolę opiekuna podczas jego trwania była Pani Kornelia Bartosiewicz.
7. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Olszowej w składzie: Dominika Ogaza, Anna Michalska i Dominik Wilczek. Nauczycielem przygotowującym dzieci do konkursu oraz pełniącym rolę opiekuna podczas jego trwania była Pani Julita Olbrych.
8. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Franciszka Myśliwca w Izbicku, wchodząca w skład Zespołu Szkół Gminy Izbicko, w składzie: Kamila Til, Laura Gawlik i Krzysztof Gogolin. Nauczycielem przygotowującym dzieci do konkursu oraz pełniącym rolę opiekuna podczas jego trwania była Pani Małgorzata Lipok.
9. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Malczewskiego w Strzelcach Opolskich w składzie: Martyna Czok, Agnieszka Klabisz i Olga

czwartek, 08 sierpień 2013 18:17

Borsucza Rodzina

Witamy miłośników Ziemi Annogórskiej, od jakiegoś już czasu korzystamy z fotopułapek, które umożliwiają nam obserwację przyrodniczo ciekawych miejsc oraz zdarzeń. Krótko mówiąc, my śpimy a urządzenie rejestruje i przechowuje zapisane w pamięci dane. Z naszej strony musimy jedynie zainstalować je w wybranym miejscu i co parę dni zrzucać informacje. Tym razem wybraliśmy norę borsuczą, którą znamy już od paru ładnych lat. Niestety borsuki nie chcą współpracować za dnia (wykazują aktywność nocną), wobec czego zmuszeni jesteśmy obserwować je w podczerwieni. Chociaż jak się później okazało, fotopułapka zarejestrowała aktywność poranną i późnowieczorną. Zapraszamy do galerii naszej Annogórskiej borsuczej rodziny, a właściwie rodziców i jednego malca.

czwartek, 08 sierpień 2013 18:17

Borsucza Rodzina

Witamy miłośników Ziemi Annogórskiej, od jakiegoś już czasu korzystamy z fotopułapek, które umożliwiają nam obserwację przyrodniczo ciekawych miejsc oraz zdarzeń. Krótko mówiąc, my śpimy a urządzenie rejestruje i przechowuje zapisane w pamięci dane. Z naszej strony musimy jedynie zainstalować je w wybranym miejscu i co parę dni zrzucać informacje. Tym razem wybraliśmy norę borsuczą, którą znamy już od paru ładnych lat. Niestety borsuki nie chcą współpracować za dnia (wykazują aktywność nocną), wobec czego zmuszeni jesteśmy obserwować je w podczerwieni. Chociaż jak się później okazało, fotopułapka zarejestrowała aktywność poranną i późnowieczorną. Zapraszamy do galerii naszej Annogórskiej borsuczej rodziny, a właściwie rodziców i jednego malca.

wtorek, 25 czerwiec 2013 18:12

Relacja z Pieszego Rajdu Przedszkolaka

Przedszkolaki tworzą najwdzięczniejszą grupę uczestniczącą z naszych imprezach przyrodniczych. Są zawsze zainteresowane poznawaniem nowych rzeczy i bardzo angażują się we wszystkie zabawy i zadania dla nich przygotowane. Z tych powodów co roku organizujemy dla nich Pieszy Rajd Przedszkolaka, na wzór rajdów organizowanych wcześniej przez Panią Barbarę Strużynę wraz z zespołem z Publicznego Przedszkola w Zalesiu Śląskim.
Rajdy te polegają na przejściu wyznaczonej trasy i udział w zabawach, zgadywankach i zadaniach czekających na dzieci w wyznaczonych punktach przystankowych. Dzieci uczą się rozpoznawania gatunków, szacunku dla otaczającego świata przyrody, zacieśniają więzi w grupie rówieśniczej i poznają nowych kolegów i koleżanki z innych przedszkoli. Poprzez "wycieczki" nabierają pewności siebie i uczą się radzić sobie w nowych sytuacjach bez bezpośredniej opieki rodziców.
W naszym Rajdzie w tym roku wzięło udział 100 dzieci z następujących przedszkoli:
1. Publicznego Przedszkola im. Braci Grimm w Leśnicy wraz z jego oddziałami w Górze św. Anny, Dolnej i Kadłubcu
2. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim - Przedszkola w Zalesiu Śląskim
3. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raszowej - Przedszkola w Raszowej wraz z oddziałem w Lichyni
W tym roku w wyniku burzy i powstałych po niej utrudnień na trasie Rajdu, zmuszeniu byliśmy zmienić już w dniu Rajdu przebieg jego trasy. Mamy jednak nadzieję, że przygotowane przez nas punkty przystankowe zrekompensowały w pewnym stopniu całe zamieszanie. Przypomnijmy sobie jak wyglądały poszczególne przystanki:
Przestanek nr 1 - tutaj P. Beata Wielgosik wprowadzała najmłodszych w świat roślin i zwierząt Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny", poprzez odgadywanie zagadek i zabawy ruchowe dzieci uczyły się jakie zwierzęta wystepują na tym terenie i z jakich warstw składa się las

piątek, 07 czerwiec 2013 18:09

Mini Olimpiada Wiedzy Przyrodniczej

Dnia 6 czerwca tego roku, odbył się już po raz czwarty we wszystkich trzech parkach krajobrazowych Opolszczyzny konkurs wojewódzki: Mini Olimpiada Wiedzy Przyrodniczej Przyjaciel Przyrody 2013.
W konkursie wzięło udział 48 szkół i 118 uczniów.
Park Krajobrazowy "Góra Św. Anny" reprezentowało 14 szkół i 41 dzieci, byli to:
Zespół Szkół Gminy Izbicko. PSP im. Franciszka Myśliwca w Izbicku - osoba przygotowująca uczniów do konkursu: Pani Małgorzata Lipok, uczniowie: Justyna Apolinarska, Julia Lakwa, Anna Skowronek
Zespół Szkół Gminy Izbicko. PSP im. Janusza Korczaka w Otmicach - Pani Kornelia Bartosiewicz, uczniowie: Paweł Woźnica, Paulina Niemczyk i Merek Hadrian
PSP im. Księdza Jana Twardowskiego w Januszkowicach - Pani Danuta Dawiec, uczniowie: Nicole Barteczko, Weronika Kapłon i Natalia Klezel
SP im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy - Pani Beata Lissok, uczniowie: Szymon Harnos, Paweł Gola i Mateuz Kolonko
Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach. PSP w Kalinowicach - Pani Anna Stasińska, uczniowie: Adriana Niepala, Aleksandra Nieszwiec i Thomas Pszowski
Zespół Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Libris Silesiae. SP w Raszowej - Pani Tatiana Florek, uczniowie: Julia Waluś, Marta Drozdek i Maja Czarnecka
PSP nr 2 im. Kazimierza Malczewskiego w Strzelcach Opolskich - Pani Małgorzata Tułodziecka, uczniowie: Kajetan Nocoń, Karolina Schnura i Maria Kalla
Zespół Szkolno-Przedszkony im. Józefa Wilkowskiego w Zalesiu Śląskim - Pani Tatiana Florek, uczniowie: Tomasz Langer, Marzena Gruszka i Anna Pinkawa
PSP nr 1 im. Janusza Korczaka w Zsdzieszowicach - Pan Wiesław Walendzik, uczniowie: Julia Stasiak, Przemysław Zasada i Piotr Chech

wtorek, 30 kwiecień 2013 12:09

ZAKAZ WSTĘPU

ZAKAZ WSTĘPU
NA ŚCIEŻKĘ EDUKACYJNĄ
W KAMIENIOŁOMIE I REZERWACIE GEOLOGICZNYM
Ze względu na zły stan techniczny, po zimie 2012/2013, barierek zabezpieczających najbardziej niebezpieczne fragmenty ścieżki edukacyjnej w kamieniołomie i w leżącym na jego części rezerwacie przyrody "Góra Św. Anny" (rezerwat geologiczny) - ścieżka zostaje zamknięta, aż do odwołania.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by